אוֹצָרוֹת
1952 09 בפברואר

אהוד כותב לחבר ילדותו על הכשרת הנח״ל ברמת יוחנן, על ערבי הגיבוש והשירה ועל הסרטים

אהוד נצר רמת יוחנן פורסם על ידי deganit goldblat

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

אהוד נצר כותב לחברו מלאכי מההכשרה ברמת יוחנן. הוא מספר כי יצא לחופשה קצרה, שבה השתתף בחגיגת יום הולדת 15 לאחותו. מלבד זאת הוא מספר חוויות מן ההכשרה: ערבי גיבוש , ערבי שירה וסרטים. אהוד משתף גם באירועים נוספים כמו ההחלטה כי הכסף המשותף ישמש לנסיעות בלבד ולא לבילויים ומניית חבריו לחדר. מצב רוחו של אהוד טוב, ביחוד אחרי השהייה בבית. אהוד מבקש ממלאכי שיעדכן אותו בשלומו ובמעשיו בהכשרה בירושלים. מלאכי אלמוגי ואהוד נצר הכירו בכיתה החמישית בתיכון בקריית חיים. שניהם היו חברי התנועה המאוחדת והתגייסו לצה"ל במסגרת הנח"ל. הם שירתו יחד בטירונות בבסיס 908 בירושלים, בהכשרה בקיבוץ רמת יוחנן ואח"כ בקיבוץ חמדיה. בתקופת ההכשרה נשלח מלאכי אלמוגי להדריך במשך שנה קומונה בתנועה בירושלים. בשנה זו התכתבו שני החברים זה עם זה. מלאכי אלמוגי שמר את המכתבים ששלח לו אהוד, שהיה

אהוד נצר כותב לחברו מלאכי מההכשרה ברמת יוחנן. הוא מספר כי יצא לחופשה קצרה, שבה השתתף בחגיגת יום הולדת 15 לאחותו. מלבד זאת הוא מספר חוויות מן ההכשרה: ערבי גיבוש , ערבי שירה וסרטים. אהוד משתף גם באירועים נוספים כמו ההחלטה כי הכסף המשותף ישמש לנסיעות בלבד ולא לבילויים ומניית חבריו לחדר. מצב רוחו של אהוד טוב, ביחוד אחרי השהייה בבית. אהוד מבקש ממלאכי שיעדכן אותו בשלומו ובמעשיו בהכשרה בירושלים. מלאכי אלמוגי ואהוד נצר הכירו בכיתה החמישית בתיכון בקריית חיים. שניהם היו חברי התנועה המאוחדת והתגייסו לצה"ל במסגרת הנח"ל. הם שירתו יחד בטירונות בבסיס 908 בירושלים, בהכשרה בקיבוץ רמת יוחנן ואח"כ בקיבוץ חמדיה. בתקופת ההכשרה נשלח מלאכי אלמוגי להדריך במשך שנה קומונה בתנועה בירושלים. בשנה זו התכתבו שני החברים זה עם זה. מלאכי אלמוגי שמר את המכתבים ששלח לו אהוד, שהיה חברו כל חייו. אהוד נצר היה מהארכיאולוגים החשובים בארץ. הוא מצא את מותו באתר החפירות בהרודיון. לאחר מותו של אהוד קיבל מלאכי את אישורה של דבורה, אשתו של אהוד, להעלות את המכתבים לאתר, והוסיף אותם לאוסף מכתביו שבאתר אוצרות.
נושאים: שירות צבאי

כתב היד

עמוד 1/2

[עמוד 1]
שבת 9.2.52
רמת-יוחנן
שלום מלאכי!
את האמת עלי להודות ולהתודות שמכתב זה קצר מאוחר נכתב, אך
למעשה כתבתי אליך מכתב לפני כמה ימים אלא שהחלטתי לא לשלחו
ובינתיים הייתי יומיים בבית ואגרתי כח (ובינתים קבלתי גם את מכתבך).
עכשיו הייתי צריך להיות בעצם בדרך לכפר-אתא להדריך במעברה
שם ביחד עם חיימקה, אך חומי לא נתן לחיים רשות בלי הסכמת
המ"פ לענין ונשארנו כאן. יתכן שהיינו צריכים לגשת לשם בלי רשות אלא
שסרובו של חומי בא ברגע האחרון וכבר היה מאוחר קצת- נוסף למזג האויר
הגשם שסורר היום.
נסעתי הביתה ביום רביעי בערב- ובאותו ערב חגגו בבית את יום
הולדתה ה-15 של אחותי וזו היתה מסבה כתתית ביחד עם עוד שתי בנות
שהיה להן גם כן ימי הולדת.
בימי חמישי ושישי לקחתי שבתות כך שנשארתי בבית עד יום ששי
אחה"צ.
ההכשרה כולה נסעה להצגת "האב" בקריה ביום רביעי בערב, אך לא
כולם היו מבסוטים. ביום שלישי ראינו סרט פה ברמה (ויש לציין שלא נפסק
10 פעמים באמצע כמו בפעם הקודמת.
אתמול היה ערב נחמד בהכשרה. בשבע וחצי ערכנו קבלת שבת
ושרנו יפה. אח"כ עלינו למשק לקונצרט עם גוגול ("לארי אדלר" הישראלי בלווי
אקורדיוניסט). הקונצרט עמד על רמה נמוכה ולא היינו מבסוטים ביותר. לאחר מכן
ירדנו שוב למועדון לחוג את יום הולדתה ה 19 של זיוה אלוני ושוב
אכלנו קצת ממתקים שרנו ורקדנו.
ביום ששי שעבר ישבנו סתם בקן שרנו ורקדנו- ביום שבת היתה אספת
הכשרה סוערת על בעית הכסף הפרטי והוחלט לבסוף לתת רק מינימום
המורכב ממקסימום כסף לנסיעות- ו0 לבילוי. לא הייתי לצערי נוכח באספה
כי כל התחלת השבוע שעבר לא הרגשתי טוב וביחוד בערבים שהרגשתי את
עצמי ממש חולה.
ביום ראשון היה ערב רקודים ודרור למד רקוד- דרך אגב לדרור הוצע
כנראה התפקיד של קצין רקודים בנח"ל במקום יואב- השאלה אם
ההכשרה תסכים.
[עמוד 2]
עברתי לגור בחדר עם מֹשלה דורון ובייץ, לא אידאלי אך גם לא רע
בשבילי.
המרגש בדרך כלל טוב וביחוד לאחר הבקור בבית. כתוב קצת
על עבודתך בתנועה ועל הקן בכלל.
את אמך פגשתי בקריה ביום חמישי אחה"צ.
להתראות בקרוב
אהוד

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אהוד נצר
מיקום: רמת יוחנן
תאריך: 09.02.1952

מקבל/ת המכתב

שם: מלאכי אלמוגי
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

[עמוד 1]
שבת 9.2.52
רמת-יוחנן
שלום מלאכי!
את האמת עלי להודות ולהתודות שמכתב זה קצר מאוחר נכתב, אך
למעשה כתבתי אליך מכתב לפני כמה ימים אלא שהחלטתי לא לשלחו
ובינתיים הייתי יומיים בבית ואגרתי כח (ובינתים קבלתי גם את מכתבך).
עכשיו הייתי צריך להיות בעצם בדרך לכפר-אתא להדריך במעברה
שם ביחד עם חיימקה, אך חומי לא נתן לחיים רשות בלי הסכמת
המ"פ לענין ונשארנו כאן. יתכן שהיינו צריכים לגשת לשם בלי רשות אלא
שסרובו של חומי בא ברגע האחרון וכבר היה מאוחר קצת- נוסף למזג האויר
הגשם שסורר היום.
נסעתי הביתה ביום רביעי בערב- ובאותו ערב חגגו בבית את יום
הולדתה ה-15 של אחותי וזו היתה מסבה כתתית ביחד עם עוד שתי בנות
שהיה להן גם כן ימי הולדת.
בימי חמישי ושישי לקחתי שבתות כך שנשארתי בבית עד יום ששי
אחה"צ.
ההכשרה כולה נסעה להצגת "האב" בקריה ביום רביעי בערב, אך לא
כולם היו מבסוטים. ביום שלישי ראינו סרט פה ברמה (ויש לציין שלא נפסק
10 פעמים באמצע כמו בפעם הקודמת.
אתמול היה ערב נחמד בהכשרה. בשבע וחצי ערכנו קבלת שבת
ושרנו יפה. אח"כ עלינו למשק לקונצרט עם גוגול ("לארי אדלר" הישראלי בלווי
אקורדיוניסט). הקונצרט עמד על רמה נמוכה ולא היינו מבסוטים ביותר. לאחר מכן
ירדנו שוב למועדון לחוג את יום הולדתה ה 19 של זיוה אלוני ושוב
אכלנו קצת ממתקים שרנו ורקדנו.
ביום ששי שעבר ישבנו סתם בקן שרנו ורקדנו- ביום שבת היתה אספת
הכשרה סוערת על בעית הכסף הפרטי והוחלט לבסוף לתת רק מינימום
המורכב ממקסימום כסף לנסיעות- ו0 לבילוי. לא הייתי לצערי נוכח באספה
כי כל התחלת השבוע שעבר לא הרגשתי טוב וביחוד בערבים שהרגשתי את
עצמי ממש חולה.
ביום ראשון היה ערב רקודים ודרור למד רקוד- דרך אגב לדרור הוצע
כנראה התפקיד של קצין רקודים בנח"ל במקום יואב- השאלה אם
ההכשרה תסכים.
[עמוד 2]
עברתי לגור בחדר עם מֹשלה דורון ובייץ, לא אידאלי אך גם לא רע
בשבילי.
המרגש בדרך כלל טוב וביחוד לאחר הבקור בבית. כתוב קצת
על עבודתך בתנועה ועל הקן בכלל.
את אמך פגשתי בקריה ביום חמישי אחה"צ.
להתראות בקרוב
אהוד

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: לאה וצבי אלמוגי
מיקום: חיפה
תאריך: 1952-12-27

מקבל/ת המכתב

שם: מלאכי אלמוגי
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות