אוֹצָרוֹת
1952 23 בפברואר

אהוד נצר כותב לחברו מהתנועה המאוחדת על אודות התנדבותו במעברה ברמת השרון

אהוד נצר תל אביב פורסם על ידי deganit goldblat

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

בזמן 'ההכשרה' יוצא אהוד נצר לעבודה במעברת ברמת השרון. במכתב הוא מספר לחברו מלאכי אלמוגי על החלטתו להתנדב לעבודה זו וקצת מחוויות הדרך. הוא כותב שייספר בהרחבה במכתב אחר על תוכן ההתנדבות במעברה. הוא מתלונן מעט על חבר הצוות שעמו, אבל בסך הכול הוא מרוצה מן העשייה. מלאכי אלמוגי ואהוד נצר הכירו בכיתה החמישית בתיכון בקריית חיים. שניהם היו חברי התנועה המאוחדת והתגייסו לצה"ל במסגרת הנח"ל. הם שירתו יחד בטירונות בבסיס 908 בירושלים, בהכשרה בקיבוץ רמת יוחנן ואח"כ בקיבוץ חמדיה. בתקופת ההכשרה נשלח מלאכי אלמוגי להדריך במשך שנה קומונה בתנועה בירושלים. בשנה זו התכתבו שני החברים זה עם זה. מלאכי אלמוגי שמר את המכתבים ששלח לו אהוד, שהיה חברו כל חייו. אהוד נצר היה מהארכיאולוגים החשובים בארץ. הוא מצא את מותו באתר החפירות בהרודיון. לאחר מותו של אהוד קיבל מלאכי את אישורה של דבורה, אשתו

בזמן 'ההכשרה' יוצא אהוד נצר לעבודה במעברת ברמת השרון. במכתב הוא מספר לחברו מלאכי אלמוגי על החלטתו להתנדב לעבודה זו וקצת מחוויות הדרך. הוא כותב שייספר בהרחבה במכתב אחר על תוכן ההתנדבות במעברה. הוא מתלונן מעט על חבר הצוות שעמו, אבל בסך הכול הוא מרוצה מן העשייה. מלאכי אלמוגי ואהוד נצר הכירו בכיתה החמישית בתיכון בקריית חיים. שניהם היו חברי התנועה המאוחדת והתגייסו לצה"ל במסגרת הנח"ל. הם שירתו יחד בטירונות בבסיס 908 בירושלים, בהכשרה בקיבוץ רמת יוחנן ואח"כ בקיבוץ חמדיה. בתקופת ההכשרה נשלח מלאכי אלמוגי להדריך במשך שנה קומונה בתנועה בירושלים. בשנה זו התכתבו שני החברים זה עם זה. מלאכי אלמוגי שמר את המכתבים ששלח לו אהוד, שהיה חברו כל חייו. אהוד נצר היה מהארכיאולוגים החשובים בארץ. הוא מצא את מותו באתר החפירות בהרודיון. לאחר מותו של אהוד קיבל מלאכי את אישורה של דבורה, אשתו של אהוד, להעלות את המכתבים לאתר, והוסיף אותם לאוסף מכתביו שבאתר אוצרות.
נושאים: שירות צבאי

כתב היד

עמוד 1/2

[עמוד 1]
תל אביב
יום שבת 23.2.52
שלום מלאכי.
זהו יהיה מכתב קצר והמכתב יהיה הקדמה למכתב יותר מפורט
שאשתדל לשלוח בהזדמנות הקרובה, ונוסף לכך לבוא ולבקרני באם תזדמן
לת"א בעתיד הקרוב.
אני נמצא יחד עם פפו במעברת רמת-השרון שבין רמת-גן והרצליה על
הכביש הישן להרצליה.
ביום ששי שעבר קבלה פתאום המזכירות הודעה שביום שני 18/2 צריכים
לצאת 2 בנים ו2 בנות לחודש לעבודה במעברות בלי פרטים נוספים. נודע לי הדבר
ביום שבת כשחזרתי מבקור במעברת כפר אתא שהיה צריך לשמש הקדמה לפעולתי
בין נוער המעברה. החלטתי מיד להתנדב- ובאספת החברים הוחלט (לאחר
[…] התנדבות) על ה4: דליה ו. אסתר, פפו ואני.
[עמוד 2]
[אל] תחשוש שצעד זה עשיתי מתוך אכזבה או משהו […] בהכשרה.
דוקא בשבוע לפני נסיעתי לאחר שובי מיומים חופש בבית הרגשתי מצוין.
נוסף לכך דוקא ביום הנסיעה היתה צריכה להתחיל בקיעת האפרוחים
הראשונים וזה מה שאולי מענין ביותר בלול וההדגרה תפסק כנראה לחלוטין
אך יצאתי פשוט מתוך משיכה לענין.
בגוערה [בג'וערה] קבלנו יומים חופש. לא נסעתי הביתה כי הייתי בו יום
ביום הנסיעה לגוערה- אך נסעתי יום למשמר-השרון ויום לתל-אביב
מאז התגיסותי לא בקרתי בהם.
ביום רביעי הטלטלנו ארבעתנו בין תל-אביב בית ליד וכפר סבא
[…] נשלחו שתי הבנות למעברת כפר סבא ופפו ואני לרמת השרון. (באותו
ערב הספקתי שוב לבקר ברמת גן.
על העבודה במעברה בפרוטרוט אספר לך במכתב הבא. סגל הצבא מורכב
מאנשי עתודות ונחל וקצינה שבאה כל בוקר. אני ופפו למעשה אחראים.
[…]דינו פסים ויכולים לנסוע אם אפשר, לאן שנרצה.
השבוע אני מתכונן לגשת לקריה ליום בערך.
אני קצת מצטער שנפל בגורלי להיות עם פפו כי הוא מאד לא אחראי
אך אין לשנות.
ביום ששי סבלנו מאד מסופה גדולה אך גם זה עבר.
[…ה] הספיקה כבר לבוא לבקר אצלנו מגליל- שוחחתי אתה כשעה.
היא עושה רושם טוב מאד.
באם תהיה לת"א אתה מוכרח לגשת אלי- חצי שעה מת"א (תסע קודם
[ל]רמת גן להצטלבות של עילית גליגיל [מפעל השוקולד עלית ובריכת השחייה גלי גיל] ומשם קל מאד לתפוש טרמפ או אוטובוס.
רצוי לבוא בבוקר אז אני בודאות במקום.
אם לא תזדמן נסה לכתוב על הכתובת
" [……] מחנה הצבא- מעברת רמת השרון"
חברך אהוד.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אהוד נצר
מיקום: תל אביב
תאריך: 23.02.1952

מקבל/ת המכתב

שם: מלאכי אלמוגי
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

[עמוד 1]
תל אביב
יום שבת 23.2.52
שלום מלאכי.
זהו יהיה מכתב קצר והמכתב יהיה הקדמה למכתב יותר מפורט
שאשתדל לשלוח בהזדמנות הקרובה, ונוסף לכך לבוא ולבקרני באם תזדמן
לת"א בעתיד הקרוב.
אני נמצא יחד עם פפו במעברת רמת-השרון שבין רמת-גן והרצליה על
הכביש הישן להרצליה.
ביום ששי שעבר קבלה פתאום המזכירות הודעה שביום שני 18/2 צריכים
לצאת 2 בנים ו2 בנות לחודש לעבודה במעברות בלי פרטים נוספים. נודע לי הדבר
ביום שבת כשחזרתי מבקור במעברת כפר אתא שהיה צריך לשמש הקדמה לפעולתי
בין נוער המעברה. החלטתי מיד להתנדב- ובאספת החברים הוחלט (לאחר
[…] התנדבות) על ה4: דליה ו. אסתר, פפו ואני.
[עמוד 2]
[אל] תחשוש שצעד זה עשיתי מתוך אכזבה או משהו […] בהכשרה.
דוקא בשבוע לפני נסיעתי לאחר שובי מיומים חופש בבית הרגשתי מצוין.
נוסף לכך דוקא ביום הנסיעה היתה צריכה להתחיל בקיעת האפרוחים
הראשונים וזה מה שאולי מענין ביותר בלול וההדגרה תפסק כנראה לחלוטין
אך יצאתי פשוט מתוך משיכה לענין.
בגוערה [בג'וערה] קבלנו יומים חופש. לא נסעתי הביתה כי הייתי בו יום
ביום הנסיעה לגוערה- אך נסעתי יום למשמר-השרון ויום לתל-אביב
מאז התגיסותי לא בקרתי בהם.
ביום רביעי הטלטלנו ארבעתנו בין תל-אביב בית ליד וכפר סבא
[…] נשלחו שתי הבנות למעברת כפר סבא ופפו ואני לרמת השרון. (באותו
ערב הספקתי שוב לבקר ברמת גן.
על העבודה במעברה בפרוטרוט אספר לך במכתב הבא. סגל הצבא מורכב
מאנשי עתודות ונחל וקצינה שבאה כל בוקר. אני ופפו למעשה אחראים.
[…]דינו פסים ויכולים לנסוע אם אפשר, לאן שנרצה.
השבוע אני מתכונן לגשת לקריה ליום בערך.
אני קצת מצטער שנפל בגורלי להיות עם פפו כי הוא מאד לא אחראי
אך אין לשנות.
ביום ששי סבלנו מאד מסופה גדולה אך גם זה עבר.
[…ה] הספיקה כבר לבוא לבקר אצלנו מגליל- שוחחתי אתה כשעה.
היא עושה רושם טוב מאד.
באם תהיה לת"א אתה מוכרח לגשת אלי- חצי שעה מת"א (תסע קודם
[ל]רמת גן להצטלבות של עילית גליגיל [מפעל השוקולד עלית ובריכת השחייה גלי גיל] ומשם קל מאד לתפוש טרמפ או אוטובוס.
רצוי לבוא בבוקר אז אני בודאות במקום.
אם לא תזדמן נסה לכתוב על הכתובת
" [……] מחנה הצבא- מעברת רמת השרון"
חברך אהוד.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אהוד נצר
מיקום: הוותיקן, רומא

מקבל/ת המכתב

שם: מלאכי אלמוגי
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות