אוֹצָרוֹת
1931 10 באוקטובר

אוריה פלדמן, אגרונום, מראשוני המורים לטבע בארץ ישראל, כותב על ההחלטה להוציא לאור ספר שינציח את ארגון 'השומר'

אוריה פלדמן תל אביב פורסם על ידי מערכת אוצרות
אוריה פלדמן, חבר ב'צעירי ציון' בקישינייב, 1906

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

אוריה פלדמן, אגרונום, מראשוני המורים לטבע בארץ ישראל, סופר, עורך ומתרגם, כותב לרחל ינאית ויצחק בן-צבי בנוגע להחלטה להוציא לאור ספר שינציח את ארגון 'השומר' וחבריו. הספר יצא לאור בעריכת יצחק בן-צבי ואחרים כ'ספר השומר - דברי חברים', הוצאת דביר, 1957. מקור המכתב: ארכיון המדינה, מספר תיק ישן: פ-2/8.

אוריה פלדמן, אגרונום, מראשוני המורים לטבע בארץ ישראל, סופר, עורך ומתרגם, כותב לרחל ינאית ויצחק בן-צבי בנוגע להחלטה להוציא לאור ספר שינציח את ארגון 'השומר' וחבריו. הספר יצא לאור בעריכת יצחק בן-צבי ואחרים כ'ספר השומר - דברי חברים', הוצאת דביר, 1957. מקור המכתב: ארכיון המדינה, מספר תיק ישן: פ-2/8.

כתב היד

עמוד 1/1

תל־אביב, 10.10.31

רחל ויצחק בן-צבי, זהו המכתב ששלחתי לחברים:

חברים יקרים,

מסבת החברים שהתקימה בשמחת תורה בתל-אביב, ביום מלוא 24 שנה
מאז נוסד חב"ג, דנה בדבר הוצאת הספר של השומרים והרועים לאור והחליטה:
1. לבחור מערכת קבועה. למערכת נבחרו הח"ח: י. בן צבי, ש. קפלנסקי וי. שוחט.
2. נבחרה גם מועצת מערכת ואליה נכנסו הח"ח: נחמני, שנאורסון, ספקטור, וולף,
והריס.
3. נתברר כוון הספר שתפקידו יהיה לשקף את תקופת "השומר" לכל חויותיה.
הח.א. פלדמן אושר ללא התנגדות בתור מסדר החומר ומרכזו.
4. צוין שלאחר שהחומר יערך ויסודר יובא גם לפני יועץ ספרותי מובהק
ולאשור אחרון יובא לפני כנוס החברים שיתקים אז באחד המקומות.
5. הוחלט ליצור קרן של 60–100 לא"י, שתאפשר את העבודה הכרוכה בעריכתם
של כתבי היד, ברכוזם ובהכנתם לדפוס.

על יסוד ההחלטות הנ"ל מונה בזה המערכת אל החברים בבקשה להזדרז ולשלוח את
כתביהם ולעזור לה בזה להוציא עבודה הסתורית וספרותית שלמה מתחת ידה.
כמו כן אנו בטוחים שתשלח בהקדם את תרומתך לקרן ההוצאה.
את דמי התרומה נא לשלוח לבנק הפועלים על שמו של הח. ש. קפלנסקי לחשבון
"השומר".

בברכת חברים
בשם המערכת א. פלדמן

רצופים בזה חומרים בשביל
חיה שרה
יגאל וחיה.

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אוריה פלדמן
מיקום: תל אביב
תאריך: 10.10.1931

מקבל/ת המכתב

שם: רחל ויצחק בן-צבי
מיקום: לא ידוע

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/1

תל־אביב, 10.10.31

רחל ויצחק בן-צבי, זהו המכתב ששלחתי לחברים:

חברים יקרים,

מסבת החברים שהתקימה בשמחת תורה בתל-אביב, ביום מלוא 24 שנה
מאז נוסד חב"ג, דנה בדבר הוצאת הספר של השומרים והרועים לאור והחליטה:
1. לבחור מערכת קבועה. למערכת נבחרו הח"ח: י. בן צבי, ש. קפלנסקי וי. שוחט.
2. נבחרה גם מועצת מערכת ואליה נכנסו הח"ח: נחמני, שנאורסון, ספקטור, וולף,
והריס.
3. נתברר כוון הספר שתפקידו יהיה לשקף את תקופת "השומר" לכל חויותיה.
הח.א. פלדמן אושר ללא התנגדות בתור מסדר החומר ומרכזו.
4. צוין שלאחר שהחומר יערך ויסודר יובא גם לפני יועץ ספרותי מובהק
ולאשור אחרון יובא לפני כנוס החברים שיתקים אז באחד המקומות.
5. הוחלט ליצור קרן של 60–100 לא"י, שתאפשר את העבודה הכרוכה בעריכתם
של כתבי היד, ברכוזם ובהכנתם לדפוס.

על יסוד ההחלטות הנ"ל מונה בזה המערכת אל החברים בבקשה להזדרז ולשלוח את
כתביהם ולעזור לה בזה להוציא עבודה הסתורית וספרותית שלמה מתחת ידה.
כמו כן אנו בטוחים שתשלח בהקדם את תרומתך לקרן ההוצאה.
את דמי התרומה נא לשלוח לבנק הפועלים על שמו של הח. ש. קפלנסקי לחשבון
"השומר".

בברכת חברים
בשם המערכת א. פלדמן

רצופים בזה חומרים בשביל
חיה שרה
יגאל וחיה.

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: גירו קרישבסקי
מיקום: צפת
תאריך: 1924-05-30

מקבל/ת המכתב

שם: רחל ויצחק בן-צבי
מיקום: לא ידוע

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות