אוֹצָרוֹת
1940 10 בפברואר

בשנת 1940 מנחם דגני כותב מקיבוץ בארות יצחק למשפחתו שבפולין, הוא מבקש לדעת מה שלומם ודואג מאוד כי לא שמע מהם דבר כבר חצי שנה

מנחם דגני בארות יצחק פורסם על ידי מערכת אוצרות
משפחת דגני. משמאל: מנחם, מימין: דוד. באדיבות המשפחה

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

מנחם דגני עלה לארץ ב-1938. משפחתו נותרה בברדיוב שבצ'כיה. הוא השתלב בקיבוץ הדתי בארות יצחק (שבאותם הימים נקרא 'רמת השומרון'). למרות שמשפחתו הייתה דתית ורחוקה מהציונות למנחם היה חשוב לשלוח להם את מכתביו בעברית. לאורך חייו עסק רבות בהנחלת התרבות העברית, הן בארץ והן בניכר. ב'רמת השומרון' נישא ונולדו לו שני ילדיו. מנחם נפל בקרב במשלט "מגדל צדק" ליד ראש העין ביום ו' בכסלו תש"ט, בן 38 בנופלו. המכתב באדיבות ארכיון הקיבוץ הדתי.

מנחם דגני עלה לארץ ב-1938. משפחתו נותרה בברדיוב שבצ'כיה. הוא השתלב בקיבוץ הדתי בארות יצחק (שבאותם הימים נקרא 'רמת השומרון'). למרות שמשפחתו הייתה דתית ורחוקה מהציונות למנחם היה חשוב לשלוח להם את מכתביו בעברית. לאורך חייו עסק רבות בהנחלת התרבות העברית, הן בארץ והן בניכר. ב'רמת השומרון' נישא ונולדו לו שני ילדיו. מנחם נפל בקרב במשלט "מגדל צדק" ליד ראש העין ביום ו' בכסלו תש"ט, בן 38 בנופלו. המכתב באדיבות ארכיון הקיבוץ הדתי.

כתב היד

עמוד 1/1

ב"ה
לכבוד
הורי היקרים והנכבדים שליט"א!
בברדיוב

היום נתפרסמה כאן הודעה רשמית מאת הממשלה שמותר כבר לשלוח מכתבים לאלה
המקומות שאסור היה עד עכשיו לעשות את זה. ובכן אני שומח מאוד להזדמנות
זו ואני כותב לכם תיכף מכתב, כי מצטער אני מאוד שלא היה בינינו עד עכשיו
כל חלוף מכתבים. אני כותב את המכתב הזה בעברית כי אני מקוה שבדרך זו
יועבר המכתב אליכם בהקדם האפשרי ולא יתעכב בדואר, ואני חושב שתבינו את
תוכן מכתבי זה בלי כל קשיים.
ראשית כל הנני להודיעכם שמאוד משתומם אני שלא קבלתי מכם שום ידיעה
משלומכם אחרי שאני כתבתי לרחל וינברגר שהקושיצה שתעביר לכם ידיעות משלומי
וחשבתי שאני אקבל תשובה מכם ג"כ בדרך זו, ואני חכיתי יום יום ולא ידעתי
מה לחשוב. כתבו נא לי אם קבלתם ממנה או לא. פעם אחת קבלתי גם אני מכם
על ידה מכתב אבל מאז עברו כבר כ3 חדשים או יותר ולא ידעתי שום אות חיים
ולשלוח מכם.
מה שמענין אותי כעת היא בעיקר: לדעת את שלומו של כל אחד מבני משפחתנו
ומקום המצאו העכשוי ואיפה היו במשך חצי השנה האחרונה. כמו כן רוצה אני
לדעת על מצב הפרנסה שלכם ואם אטי רחל ולאה עובדות עוד במקצועותיהן ואיזו
סכויים (אויסזיכטען) ישנם בעתיד הקרוב. כתבו עד כמה שאפשר, איזו חדשות
קרו בזמן האחרון אצלנו בעירה או אצל קרובינו וידידינו והאם יש לכם איזו
שהן ידיעות על מצבן של בני דודנו בשטח הכבוש הפולני. האם הנכם כולכם בריאים
במובן הגופני?
אצלי הענינים הם בסדר. לפני 4 שבועות שבתי מתל-אביב לקבוץ שלי "רמת השומרון"
וכעת אני עובד כמעט בכל יום עבודה גופנית. אצלנו החיים שקטים בהחלט ודי
נעימים. מאז פרוץ המלחמה אצלכם ואולי עוד לפני זה, השתרר כאן שקט גמור
בכל הארץ וכעת חודשו היחסים בין יהודים וערבים כמו לפני המאורעות של 3
השנים האחרונות. בינתים הייתי בירושלים בסוכות. הייתי אצל הכתל המערבי
וזכרתי עליכם בשעה זו שימי הבלהות התחילו אצלכם. יתן ד' שיבואו ימים טובים
ושנשב בשלום ובשלוה בכל מקום מושבם של אחינו בני ישראל בין עמי העולם
בכלל.
כעת אין לי במה להאריך. אני מחכה מכם תשובה תיכף אחרי שתקבלו את מכתבי זה
תשובה על כל פרט פרט שאני שואל ומכל אחד לחוד. אח"כ, אחרי שאדע את שלומכם
אתכוב לכם מכתב יותר מפורט בהתאם לאפשרויותי.
היו נא שלום ומבורכים מאת בנכם האחיכם המצפה לשמוע רב טוב מכם
מנחם
רמת השומרון, ר"ח אדר א' ת"ש

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: מנחם דגני
מיקום: בארות יצחק
תאריך: 10.02.1940

מקבל/ת המכתב

שם: משפחתו
מיקום: ברדיוב

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/1

ב"ה
לכבוד
הורי היקרים והנכבדים שליט"א!
בברדיוב

היום נתפרסמה כאן הודעה רשמית מאת הממשלה שמותר כבר לשלוח מכתבים לאלה
המקומות שאסור היה עד עכשיו לעשות את זה. ובכן אני שומח מאוד להזדמנות
זו ואני כותב לכם תיכף מכתב, כי מצטער אני מאוד שלא היה בינינו עד עכשיו
כל חלוף מכתבים. אני כותב את המכתב הזה בעברית כי אני מקוה שבדרך זו
יועבר המכתב אליכם בהקדם האפשרי ולא יתעכב בדואר, ואני חושב שתבינו את
תוכן מכתבי זה בלי כל קשיים.
ראשית כל הנני להודיעכם שמאוד משתומם אני שלא קבלתי מכם שום ידיעה
משלומכם אחרי שאני כתבתי לרחל וינברגר שהקושיצה שתעביר לכם ידיעות משלומי
וחשבתי שאני אקבל תשובה מכם ג"כ בדרך זו, ואני חכיתי יום יום ולא ידעתי
מה לחשוב. כתבו נא לי אם קבלתם ממנה או לא. פעם אחת קבלתי גם אני מכם
על ידה מכתב אבל מאז עברו כבר כ3 חדשים או יותר ולא ידעתי שום אות חיים
ולשלוח מכם.
מה שמענין אותי כעת היא בעיקר: לדעת את שלומו של כל אחד מבני משפחתנו
ומקום המצאו העכשוי ואיפה היו במשך חצי השנה האחרונה. כמו כן רוצה אני
לדעת על מצב הפרנסה שלכם ואם אטי רחל ולאה עובדות עוד במקצועותיהן ואיזו
סכויים (אויסזיכטען) ישנם בעתיד הקרוב. כתבו עד כמה שאפשר, איזו חדשות
קרו בזמן האחרון אצלנו בעירה או אצל קרובינו וידידינו והאם יש לכם איזו
שהן ידיעות על מצבן של בני דודנו בשטח הכבוש הפולני. האם הנכם כולכם בריאים
במובן הגופני?
אצלי הענינים הם בסדר. לפני 4 שבועות שבתי מתל-אביב לקבוץ שלי "רמת השומרון"
וכעת אני עובד כמעט בכל יום עבודה גופנית. אצלנו החיים שקטים בהחלט ודי
נעימים. מאז פרוץ המלחמה אצלכם ואולי עוד לפני זה, השתרר כאן שקט גמור
בכל הארץ וכעת חודשו היחסים בין יהודים וערבים כמו לפני המאורעות של 3
השנים האחרונות. בינתים הייתי בירושלים בסוכות. הייתי אצל הכתל המערבי
וזכרתי עליכם בשעה זו שימי הבלהות התחילו אצלכם. יתן ד' שיבואו ימים טובים
ושנשב בשלום ובשלוה בכל מקום מושבם של אחינו בני ישראל בין עמי העולם
בכלל.
כעת אין לי במה להאריך. אני מחכה מכם תשובה תיכף אחרי שתקבלו את מכתבי זה
תשובה על כל פרט פרט שאני שואל ומכל אחד לחוד. אח"כ, אחרי שאדע את שלומכם
אתכוב לכם מכתב יותר מפורט בהתאם לאפשרויותי.
היו נא שלום ומבורכים מאת בנכם האחיכם המצפה לשמוע רב טוב מכם
מנחם
רמת השומרון, ר"ח אדר א' ת"ש

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: משפחת אייגרמן
מיקום: חפץ חיים
תאריך: 1968-07-25

מקבל/ת המכתב

שם: משפחתו
מיקום: ברדיוב

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות