אוֹצָרוֹת
1947 10 בינואר

בשנת 1947 מר רוטשילד מעדכן את המחלקה לארכיאולוגיב באוניברסיטה העברית כי מצא שלדי אדם בחוף הים של נתניה

מ' רוטשילד רחובות פורסם על ידי מערכת אוצרות
אליעזר ליפא סוקניק, ראש המחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

מר מ' רוטשילד מרחובות אשר מצא חלקים של שלד אדם בחוף נתניה, מעבירם בצירוף המכתב המדהים הזה למחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. מקור המכתב: ארכיון המדינה, פ-2564/6, עמוד 211.

מר מ' רוטשילד מרחובות אשר מצא חלקים של שלד אדם בחוף נתניה, מעבירם בצירוף המכתב המדהים הזה למחלקה לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים. מקור המכתב: ארכיון המדינה, פ-2564/6, עמוד 211.

כתב היד

עמוד 1/1

ר. רוטשילד
ת.ד. 40,
רחובות.

רחובות, י"א תשרי תש"ז
47 10/1

לכבוד
האוניברסיטה העברית,
המחלקה הארכיאולוגית,
י ר ו ש ל י ם.

א.נ.,
הנני שולח לכם בזה חלקים של שלד אדם שמצאתי בחוף נתניה
מפוזרים בואדי, כמעט ע"פ האדמה. לשם הבהרת הענין הנני מצרף
שרטוט המתאר את המצב המדויק בו היו מונחים החלקים. לדעתי, אין
אלו שייכים לאותו שלד.

חלקי שלדים אחרים נמצאים בצלעות גבעות החוף בעמק של 2 מטר מתחת לפני הקרקע. כן נמצאים בחוף זה שירים של יסוד או קיר בנין
ומתחת לאבנים אלו – שברי חרס רבים וביניהם נכרים סמני חריכה.

במקרה שתמצאו ענין בהמשכת חקירה בנדון זה, תוכלו לקבל
פרטים מדויקים בקשר למקום אצל החצרן של מחנה הנפש בנתניה אשר
ברשותו נמצאים חלקי שלדים נוספים, או אצל מר זלס (ראה השרטוט
הרצוף).

נא להודיעני באם יש בדעתכם להתענין בנדון.

בכבוד רב,
מ. רוטשילד

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: מ' רוטשילד
מיקום: רחובות
תאריך: 10.01.1947

מקבל/ת המכתב

שם: האוניברסיטה העברית
מיקום: ירושלים

כתב היד

עמוד 1/1

ר. רוטשילד
ת.ד. 40,
רחובות.

רחובות, י"א תשרי תש"ז
47 10/1

לכבוד
האוניברסיטה העברית,
המחלקה הארכיאולוגית,
י ר ו ש ל י ם.

א.נ.,
הנני שולח לכם בזה חלקים של שלד אדם שמצאתי בחוף נתניה
מפוזרים בואדי, כמעט ע"פ האדמה. לשם הבהרת הענין הנני מצרף
שרטוט המתאר את המצב המדויק בו היו מונחים החלקים. לדעתי, אין
אלו שייכים לאותו שלד.

חלקי שלדים אחרים נמצאים בצלעות גבעות החוף בעמק של 2 מטר מתחת לפני הקרקע. כן נמצאים בחוף זה שירים של יסוד או קיר בנין
ומתחת לאבנים אלו – שברי חרס רבים וביניהם נכרים סמני חריכה.

במקרה שתמצאו ענין בהמשכת חקירה בנדון זה, תוכלו לקבל
פרטים מדויקים בקשר למקום אצל החצרן של מחנה הנפש בנתניה אשר
ברשותו נמצאים חלקי שלדים נוספים, או אצל מר זלס (ראה השרטוט
הרצוף).

נא להודיעני באם יש בדעתכם להתענין בנדון.

בכבוד רב,
מ. רוטשילד

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: טובה לוין סולטר
מיקום: תל אביב
תאריך: 1949-03-10

מקבל/ת המכתב

שם: האוניברסיטה העברית
מיקום: ירושלים
close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות