אוֹצָרוֹת
1955 22 באוגוסט

דוד רפאלי כותב לתלמידתו לשעבר ומפציר בה לבחור במגמה אשר תאהב, ומתעניין בשלום חברי כיתתה

דוד רפאלי אלג'יר פורסם על ידי Shira Mayerson
אמציה ותמר לוי חברוני

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

תמר לוי חברוני, בת יחידה לאמה, עלתה לארץ מתימן בשנת 1950. במשך ארבע שנים השלימה את השכלתה היסודית וב-1954 אמה ביקשה שתמשיך בלימודיה, אך לא היה מי שיסייע במימוש רעיון זה. לעזרתה נרתם המחנך דוד רפאלי, אשר מתוך היכרות קרובה של יכולותיה, ובהיותו המחנך של הכיתה החליט לכוון את תמר לבית הספר 'בית צעירות מזרחי' בתל אביב. הוא דאג לסדר לתמר מקום בבית הספר, וכן דאג להשגת מימון עבור שכר לימוד ומגורים בפנימית בית הספר. לאחר שנה יצא דוד רפאלי לשליחות חינוכית, אך מרחוק עקב אחר לימודיה במכתבים. רפאלי חזר לישראל לאחר 3 שנים של שליחות. במכתב זה מתעניין רפאלי בהמשך לימודיה של תמר, שואל על חברי הכיתה, על הלימודים הדתיים והלא דתיים, על כוונותיה להמשיך ובאיזו מגמה. הוא מאחל לה שלמרות דאגותיה הכספיות מצאה מנוחה בימי החופש, וכי היא ממשיכה לשקוד על הלימודים.

תמר לוי חברוני, בת יחידה לאמה, עלתה לארץ מתימן בשנת 1950. במשך ארבע שנים השלימה את השכלתה היסודית וב-1954 אמה ביקשה שתמשיך בלימודיה, אך לא היה מי שיסייע במימוש רעיון זה. לעזרתה נרתם המחנך דוד רפאלי, אשר מתוך היכרות קרובה של יכולותיה, ובהיותו המחנך של הכיתה החליט לכוון את תמר לבית הספר 'בית צעירות מזרחי' בתל אביב. הוא דאג לסדר לתמר מקום בבית הספר, וכן דאג להשגת מימון עבור שכר לימוד ומגורים בפנימית בית הספר. לאחר שנה יצא דוד רפאלי לשליחות חינוכית, אך מרחוק עקב אחר לימודיה במכתבים. רפאלי חזר לישראל לאחר 3 שנים של שליחות. במכתב זה מתעניין רפאלי בהמשך לימודיה של תמר, שואל על חברי הכיתה, על הלימודים הדתיים והלא דתיים, על כוונותיה להמשיך ובאיזו מגמה. הוא מאחל לה שלמרות דאגותיה הכספיות מצאה מנוחה בימי החופש, וכי היא ממשיכה לשקוד על הלימודים.
תגיות: אלג'יר

כתב היד

עמוד 1/1

ד' אלול תשט"ו
22.8.55

לתמר, שלום וברכה!
לצערי הרב מסבות שונות נמנע ממני מלהשיב למכתבך מח' באב, ואתך הסליחה. אני מקוה כי עתה הנך בפרוס שנת הלמודים, וראשך מרובך עתה בהכנות ובתכונות נפשיות וכלכליות, ואף אני שוקק לדעת מהסדורים השונים הכלכליים-התקציביים, כיצד סודרו עניני התשלום, האם מר ראובן מזכיר הבנק אשר עבורך הלואה גם לשנה הבאה, וכן האם הוקצבה לך תמיכה כספית מאת משרד-הסעד, וכן לאיזו מגמה החלטת סו"ס להרשם לשנת הלימודים.
ועכ"פ לדעתי ולעצתי אל תמנעי מהמשכת למודיך במגמה אשר תחבבי, ואילו את שאלת הכסף, נא אל דאגה, אני מקוה ומבטיחך כי הבעיה תוסדר, באם יתגלו קשיים במוסדות אזי בטחוני להסדרת הענין בצורות שונות, ואני מתכון במלוא הרצינות במובן זה. ואבקשך לכתוב לי את הבעיות העומדות על הפרק, יתכן ואף אסדיר את הבעיות במידה שתשאירי עבורי פנים אל פנים, (ובזה תשובה לאחת משאלותיך למועד בואי), […] למרות ההכרה בבעיות התקציביות בכ"ז במקרה שלך אני אופטימיסט לגמרי, ואני מיעצך לבחור במגמה אשך לרוחך, והשאירי את הבעיות לטפולי.
כיצד סודר ענין שכונך לשנת הלימודים הבאה במוסד, הנך בשכנות עם חברתך נעמי גם להבא [מסרי נא לנעמי ד"ש], ומה הסכום הנדרש ממך לשלם לשנת הלמודים הבאה במוסד. וכתבי נא לי באם מתעוררות בעיות בענין הסידורים השונים.
ועתה שאלה כלכלית כיצד עברו עליך ימי החופש, אני מקוה כי בלית ונהנית, ואף כי מבין אני כי הבעיות המטרידות אותך מנעו ממך הרגשת חופש מליאה בכ"ז, איכשהו חשת והרגשת כי חופש לך. ועתה לאחר החופש מגיעים ימי העמל והיגיעה, ימים אשר עבורם ניתן החופש, להחלפת כוח ומנוחה לקראת הבאות.
מה שלום תלמידי המחזור, האם קוים בכ"ז מפגש התלמידים, והיכן, ומה סוכם? ממכתבך אני למד כי כאילו נתקע טריז בין התלמידים, וע"כ אף מפגשים שנועדו להתקיים נדחו או נתבטלו, ואכן חבל מאד, ואשר לדעתי אומר לך את האמת כי איני נוטה לקיצוניות אשר נקט בה יאיר, איני חושב כי מטרת מפגש התלמידים חייב למ"ע להוות מסגרת כ"כ רעיונית, לדעתי עדיין מספיקה המסגרת החברתית, ואיני רואה כל עול באם יעתיקו את תוכן המסגרת החברתית אשר בתנועת הנוער גם למסגרת תלמידי המחזור, אמנם מובן שנעבור שנים ידרש תוכן ואולי אף רעיון, אבל לע"ע מספיק אף מסגרת חברתית. איני יודע מהכונות המיוחדות אשר כאילו נועדו להוות מטרת המפגשים ובמיוחד שכפי שכתבת הרי חייב קבץ כספים לטיולים קצרים וכדומה, וא"כ אי אילו כונות ברורות בכך?
מה נשמע עם התלמידים, מי ומי הם הממשיכים למודיהם והיכן, ומה עושים יתר החברים, וכן מה עם אביגיל ומרים, האם הושגה עבודה עבורן. [נא שאלי את אביגיל לסיבת אי כתיבתה זה זמן רב], ולמתי מתכוננת מרים לערוך את נשואיה בשעה טובה?
מה מצב התלמידים מבחינה דתית, האם חלה פריקת עול בחלק ניכר מהתלמידים, ומה עושות עתה תקוה ושולה, האם הן ממשיכות למודיהן, והיכן? [מסרי נא ד"ש להן], ושרה האם ממשיכה בעבודתה, וכן חיים הממשיך בלמודיו בבי"ס לפקידות, ומה עם תלמידי המחזור של השנה הזו, האם הם ממשיכים בלמודים, והיכן? האם הממשיכים, ממשיכים במוסדות דתיים?

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: דוד רפאלי
מיקום: אלג'יר
תאריך: 22.08.1955

מקבל/ת המכתב

שם: תמר לוי חברוני
מיקום: תל אביב

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/1

ד' אלול תשט"ו
22.8.55

לתמר, שלום וברכה!
לצערי הרב מסבות שונות נמנע ממני מלהשיב למכתבך מח' באב, ואתך הסליחה. אני מקוה כי עתה הנך בפרוס שנת הלמודים, וראשך מרובך עתה בהכנות ובתכונות נפשיות וכלכליות, ואף אני שוקק לדעת מהסדורים השונים הכלכליים-התקציביים, כיצד סודרו עניני התשלום, האם מר ראובן מזכיר הבנק אשר עבורך הלואה גם לשנה הבאה, וכן האם הוקצבה לך תמיכה כספית מאת משרד-הסעד, וכן לאיזו מגמה החלטת סו"ס להרשם לשנת הלימודים.
ועכ"פ לדעתי ולעצתי אל תמנעי מהמשכת למודיך במגמה אשר תחבבי, ואילו את שאלת הכסף, נא אל דאגה, אני מקוה ומבטיחך כי הבעיה תוסדר, באם יתגלו קשיים במוסדות אזי בטחוני להסדרת הענין בצורות שונות, ואני מתכון במלוא הרצינות במובן זה. ואבקשך לכתוב לי את הבעיות העומדות על הפרק, יתכן ואף אסדיר את הבעיות במידה שתשאירי עבורי פנים אל פנים, (ובזה תשובה לאחת משאלותיך למועד בואי), […] למרות ההכרה בבעיות התקציביות בכ"ז במקרה שלך אני אופטימיסט לגמרי, ואני מיעצך לבחור במגמה אשך לרוחך, והשאירי את הבעיות לטפולי.
כיצד סודר ענין שכונך לשנת הלימודים הבאה במוסד, הנך בשכנות עם חברתך נעמי גם להבא [מסרי נא לנעמי ד"ש], ומה הסכום הנדרש ממך לשלם לשנת הלמודים הבאה במוסד. וכתבי נא לי באם מתעוררות בעיות בענין הסידורים השונים.
ועתה שאלה כלכלית כיצד עברו עליך ימי החופש, אני מקוה כי בלית ונהנית, ואף כי מבין אני כי הבעיות המטרידות אותך מנעו ממך הרגשת חופש מליאה בכ"ז, איכשהו חשת והרגשת כי חופש לך. ועתה לאחר החופש מגיעים ימי העמל והיגיעה, ימים אשר עבורם ניתן החופש, להחלפת כוח ומנוחה לקראת הבאות.
מה שלום תלמידי המחזור, האם קוים בכ"ז מפגש התלמידים, והיכן, ומה סוכם? ממכתבך אני למד כי כאילו נתקע טריז בין התלמידים, וע"כ אף מפגשים שנועדו להתקיים נדחו או נתבטלו, ואכן חבל מאד, ואשר לדעתי אומר לך את האמת כי איני נוטה לקיצוניות אשר נקט בה יאיר, איני חושב כי מטרת מפגש התלמידים חייב למ"ע להוות מסגרת כ"כ רעיונית, לדעתי עדיין מספיקה המסגרת החברתית, ואיני רואה כל עול באם יעתיקו את תוכן המסגרת החברתית אשר בתנועת הנוער גם למסגרת תלמידי המחזור, אמנם מובן שנעבור שנים ידרש תוכן ואולי אף רעיון, אבל לע"ע מספיק אף מסגרת חברתית. איני יודע מהכונות המיוחדות אשר כאילו נועדו להוות מטרת המפגשים ובמיוחד שכפי שכתבת הרי חייב קבץ כספים לטיולים קצרים וכדומה, וא"כ אי אילו כונות ברורות בכך?
מה נשמע עם התלמידים, מי ומי הם הממשיכים למודיהם והיכן, ומה עושים יתר החברים, וכן מה עם אביגיל ומרים, האם הושגה עבודה עבורן. [נא שאלי את אביגיל לסיבת אי כתיבתה זה זמן רב], ולמתי מתכוננת מרים לערוך את נשואיה בשעה טובה?
מה מצב התלמידים מבחינה דתית, האם חלה פריקת עול בחלק ניכר מהתלמידים, ומה עושות עתה תקוה ושולה, האם הן ממשיכות למודיהן, והיכן? [מסרי נא ד"ש להן], ושרה האם ממשיכה בעבודתה, וכן חיים הממשיך בלמודיו בבי"ס לפקידות, ומה עם תלמידי המחזור של השנה הזו, האם הם ממשיכים בלמודים, והיכן? האם הממשיכים, ממשיכים במוסדות דתיים?

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: משפחת אייגרמן
מיקום: חפץ חיים
תאריך: 1967-01-24

מקבל/ת המכתב

שם: תמר לוי חברוני
מיקום: תל אביב

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות