אוֹצָרוֹת
1953 12 בינואר

הוריו של מלאכי שולחים מכתב וכסף לכבוד יום הולדתו כמניין השנים אותן הוא חוגג

צבי (קורלניק) אלמוג קריית חיים פורסם על ידי אורלי אילני

כתב היד

5 דפי המכתב

סיפור רקע

יום ההולדת התשע עשרה של מלאכי הגיע, ואביו צבי כותב לו מכתב ליום הולדתו. בתחילה הוא דן בתכנון חגיגת יום ההולדת, אשר בשל עיסוקיו הרבים של מלאכי בירושלים נבצר ממנו להגיע הביתה. אבל אם הוא לשבת יוזמנו אורחים, ותהיה ארוחה חגיגית. בינתיים ההורים שולחים למלאכי סכום כסף בסכום השווה למניין שנותיו כדי שיבחר לעצמו מתנה כרצונו. המשך המכתב עוסק בהחלטתו של מלאכי להצטרף לקיבוץ. אביו היה מעדיף שילמד קודם מקצוע, וניכר שהוא מאוכזב מהפילוג שאירע בעין חרוד וחושש מן הבחירה של בנו בצורת החיים הקיבוצית. האב מתלבט גם על כיסוי גג שהוא רוצה לייצר ומעוניין לשמוע את דעתו של מלאכי בנושא. צבי (קורלניק) אלמוג נולד באוקראינה ועלה לארץ בשנת 1922 בגיל 17. בנו מלאכי גדל והתחנך בקריית חיים, שירת בחטיבת הנח"ל, ובהמשך שירת במילואים בחטיבה 9 גדוד 91. בחייו האזרחיים עבד מלאכי בחברת

יום ההולדת התשע עשרה של מלאכי הגיע, ואביו צבי כותב לו מכתב ליום הולדתו. בתחילה הוא דן בתכנון חגיגת יום ההולדת, אשר בשל עיסוקיו הרבים של מלאכי בירושלים נבצר ממנו להגיע הביתה. אבל אם הוא לשבת יוזמנו אורחים, ותהיה ארוחה חגיגית. בינתיים ההורים שולחים למלאכי סכום כסף בסכום השווה למניין שנותיו כדי שיבחר לעצמו מתנה כרצונו. המשך המכתב עוסק בהחלטתו של מלאכי להצטרף לקיבוץ. אביו היה מעדיף שילמד קודם מקצוע, וניכר שהוא מאוכזב מהפילוג שאירע בעין חרוד וחושש מן הבחירה של בנו בצורת החיים הקיבוצית. האב מתלבט גם על כיסוי גג שהוא רוצה לייצר ומעוניין לשמוע את דעתו של מלאכי בנושא. צבי (קורלניק) אלמוג נולד באוקראינה ועלה לארץ בשנת 1922 בגיל 17. בנו מלאכי גדל והתחנך בקריית חיים, שירת בחטיבת הנח"ל, ובהמשך שירת במילואים בחטיבה 9 גדוד 91. בחייו האזרחיים עבד מלאכי בחברת "כור תעשיות" בעיקר בהקמת מפעלי תעשייה, ושימש מנכ"ל של כמה מפעלים בתקופות שונות.

כתב היד

עמוד 1/5

12.1.53
קריית חיים כג בטבת תשי"ג

[עמוד 1]
שלום רב לך בני יקירי
היום מלאו לך תשע- עשרה שנה. עד מאה ועשרים… חכינו לבואך אתמול
אם כי ידעתי שדוקא אתמול ושלשום הנך עסוק עם
עצרת הנוער בירושלים אבל לכבוד יום הולדתך
אולי תעשה מאמץ ותבא [ותבוא]. כיון שלא באת
נדחה את חגיגת יום הולדתך לשבת הבאה
ובאם תודיעינו לבטח שתבא ובמוקדם נזמין גם את
טל ריבי ומשה לשבת הבאה. ותואיל בטובך לקנות
לעצמך מתנה לפי בחירתך. התקציב הוא
תשע עשרה ל"י [לירות] כימי שנות חייך בתוספת
לירה לשנת העשרים. החלטנו לא לקנות
לבד כדי שתוכל לבחור כרצונך. ובמדה [ובמידה] שתקדים
להודיע נשתדל להכין גם ארוחה חגיגית משפחתית
ואולי יש לך משאלה מיוחדת כתוב ונשתדל למלאות [למלא]
באם תבקר אצל עמנואל ושמחה מסור שלום בשמנו
והזמנה ליום ההולדת. אם כי אני יודע שקשה להם
להתנועע בזמן האחרון. ככה זה הבעיה לטפול [לטיפול]
בהם הולכת ומתקרבת ואין לע"ע [לעת עתה] כל סכויי [סיכוי]
לסדור [לסידור] כל שהוא. תשאל את עמנואל כמה
כסף מגיע מאתנו ע"ח [על חשבון] אמא ונשלח על ידך.
]עמוד 2]
אצלנו אין חדשות רבות. עובדים ומשתדלים
לעשות חיים. בשבוע שעבר בקרנו בהצגת
"ז'אן דארק" הצגה נהדרת ובצוע מוצלח "כיד
הקמרי [הקאמרי] הטובה" השבוע בקרנו את "חבורה על
התימזה" ב"אהל". הזמננו [הזמנו] גם את ריבי והיא באה
נהנינו גם מהצגה (אע"פ שהאולם היה ריק ממש)
וגם מבקור [מביקור] של ריבי וספוריה על טל החמוד.
בקרתי השבוע ביבנאל שם הכל כרגיל חוץ מאשר
האלמנט בבוילר נשרף ובשבוע הבא אשתדל לשלח [לשלוח]
חשמלאי לתקון. רואה הנך שאיננו שוקטים על
שמרינו. (גם בעבודה אני עומד בפני פתרון חדש
של כסוי גגות בפרינציפ של פלטות מהפטנט שלי).
מאורעות עין חרוד העיקו במקצת על מצב רוחי
ביחוד כעת שהנך הולך לנסות לקשור את חייך
לצורת חיים זו מתוך שאיפה להגיע לצורת
חיים יותר מושלמת, וכשהנך רואה את
הנסיון לאחר שלושים שנות חיי שתוף [שיתוף] של
אנשים שותרו על אפשרויות של חיים קלים יותר
בזמנו, מתוך אמונה באדם וכשרו [וכושרו] לחיים בצותא
על אחת כמה שהקבוצה כיום קולטת חומר אנושי
מפוקפק ובלתי מחוסן ואחוז האידיאליסטי קטן ושלא
[עמוד 3]
ושלא מרצונו יהפך להנהלת משק שחבריו
יראו בו את ה"מעביד" ומתוך חסר [חוסר] שויון
אינטלקטואלי יתהוה חיץ בין חלקי הקבוץ [הקיבוץ]
בתוך המשק. ואז ודאי שלא יוכל הקבוץ [הקיבוץ]
לעמוד במבחן. קשה להעלות על הניר את
המתרחש בלב למראה אנשים בעלי רמה
תרבותית משתמשים באלימות ובדרכים
בהם השתמשו ה"מוז'יק" האנאלפביתי הרוסי
במאה הקודמת בשעת מריבה על גבול
החלקה שלו בעת שנדמה היה לו שאחיו-
שכנו חרש תלם בתוך חלקתו….
הוא לכל הפחות לא התימר להיות מחנך
ומדריך לדור. בו בזמן שאנשי עין-חרוד
תובעים לעצמם זכות זו, ומופיעים
כמוכיחים בשער…. יודע אני שאתם ודאי
חושבים שאתם תהיו אחרים ותדעו להתגבר על חלוקי
דעות אבל אנשי עין חרוד לא הצליחו להתגבר
זו הפעם השלישית וביתר כעור וביתר גלוי
החיה שבאדם. האמינה לי בני לא הייתי רוצה
להרהר ולערער את הניצן הטוב בצעדיך הראשונים
]עמוד 4]
אבל קשה להתעלם מיריקה כה קשה בפנים….
וקשה שבעתיים כשהנך רוצה לקשור את עתיד בניך
בצורת חיים זו מתוך שאיפה לשלמות יתר ומתוך
רצון לראות את דור ההמשך יותר נעלה ויותר מגשים
את חלום חייך. ולהרהורים אלה גרם גם עוד ענין [עניין]
אחד ישן נושן שהשבוע נתקלתי בו. אני מתלבט
זה שבועיים ברעיון של כסוי [כיסוי] גג בצורה חדשה ע"י
פלטה מזוינת בפחית אבל בצורה אחרת ולא
על אגדי עץ, אלא קורות בטון. ובמרחק של 3 מטר
במקום מטר וחצי בשטה [בשיטה] הקודמת אין כל ספק שזה
בהחלט יתחרה עם חמר [חומר] אחר הן בטיבו והן במחירו
אבל כדי לחשב את הקורה ובכדי לשרטט את
הצעתי אני נזקק לעזרת אחרים מה שגם לא רצוי
וגם לא נתן בו בזמן שלו למדתי הנדסה הייתי
יכל [יכול] לעבד באופן חפשי את רעיונותי ובעצמי שוב
אליך האם לא שעת האפס להמשך למודיך [לימודך] כדי
למנוע השנות [הישנות] המשגה שלי, של עמנואל, של
אחי מנחם, ועוד הרבה בלתי מוסמכים ע"י החברה
לעסוק לפי רוחם ומעופם אלא לשקוט על שמריהם
ולהזדקק לחסותם של גדולים. על ענין הבניה מחמר [מחומר]
כתבתי והצעתי כמה פעמים ועד שלא חשב על זה ד'ר
[עמוד 5]
נוימן מהטכניון והציע לנסות זאת לא הואילו
כל הוכחות ושכנוע שלי אותו הדין כלפי כל
אדם שאינו מוסמך ע"י החברה ולצלו של
סכסוך עין חרוד נשאלת השאלה האם
לא כדאי לחזור ולהצטייד בידיעות ותעודות
לקראת חייך ומוטב שעה אחת קודם
כל זמן שאנו שנינו עוד עובדים ויכולים
להמשיך כך עד שתגמור את למודיך.
רואה אני צבי פפר היה נלהב לרעיון הקבוץ [הקיבוץ]
ובכל זאת החליט לרכוש קודם את מקצוע
הרפואה ואח"כ באם יחשק בחיי קבוץ ישיגם…
חשוב ושתף אותי בשקוליך [בשיקולך] שלך אבא.

עמוד 2/5
עמוד 3/5
עמוד 4/5
עמוד 5/5

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: צבי (קורלניק) אלמוג
מיקום: קריית חיים
תאריך: 12.01.1953

מקבל/ת המכתב

שם: מלאכי אלמוגי
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/5

12.1.53
קריית חיים כג בטבת תשי"ג

[עמוד 1]
שלום רב לך בני יקירי
היום מלאו לך תשע- עשרה שנה. עד מאה ועשרים… חכינו לבואך אתמול
אם כי ידעתי שדוקא אתמול ושלשום הנך עסוק עם
עצרת הנוער בירושלים אבל לכבוד יום הולדתך
אולי תעשה מאמץ ותבא [ותבוא]. כיון שלא באת
נדחה את חגיגת יום הולדתך לשבת הבאה
ובאם תודיעינו לבטח שתבא ובמוקדם נזמין גם את
טל ריבי ומשה לשבת הבאה. ותואיל בטובך לקנות
לעצמך מתנה לפי בחירתך. התקציב הוא
תשע עשרה ל"י [לירות] כימי שנות חייך בתוספת
לירה לשנת העשרים. החלטנו לא לקנות
לבד כדי שתוכל לבחור כרצונך. ובמדה [ובמידה] שתקדים
להודיע נשתדל להכין גם ארוחה חגיגית משפחתית
ואולי יש לך משאלה מיוחדת כתוב ונשתדל למלאות [למלא]
באם תבקר אצל עמנואל ושמחה מסור שלום בשמנו
והזמנה ליום ההולדת. אם כי אני יודע שקשה להם
להתנועע בזמן האחרון. ככה זה הבעיה לטפול [לטיפול]
בהם הולכת ומתקרבת ואין לע"ע [לעת עתה] כל סכויי [סיכוי]
לסדור [לסידור] כל שהוא. תשאל את עמנואל כמה
כסף מגיע מאתנו ע"ח [על חשבון] אמא ונשלח על ידך.
]עמוד 2]
אצלנו אין חדשות רבות. עובדים ומשתדלים
לעשות חיים. בשבוע שעבר בקרנו בהצגת
"ז'אן דארק" הצגה נהדרת ובצוע מוצלח "כיד
הקמרי [הקאמרי] הטובה" השבוע בקרנו את "חבורה על
התימזה" ב"אהל". הזמננו [הזמנו] גם את ריבי והיא באה
נהנינו גם מהצגה (אע"פ שהאולם היה ריק ממש)
וגם מבקור [מביקור] של ריבי וספוריה על טל החמוד.
בקרתי השבוע ביבנאל שם הכל כרגיל חוץ מאשר
האלמנט בבוילר נשרף ובשבוע הבא אשתדל לשלח [לשלוח]
חשמלאי לתקון. רואה הנך שאיננו שוקטים על
שמרינו. (גם בעבודה אני עומד בפני פתרון חדש
של כסוי גגות בפרינציפ של פלטות מהפטנט שלי).
מאורעות עין חרוד העיקו במקצת על מצב רוחי
ביחוד כעת שהנך הולך לנסות לקשור את חייך
לצורת חיים זו מתוך שאיפה להגיע לצורת
חיים יותר מושלמת, וכשהנך רואה את
הנסיון לאחר שלושים שנות חיי שתוף [שיתוף] של
אנשים שותרו על אפשרויות של חיים קלים יותר
בזמנו, מתוך אמונה באדם וכשרו [וכושרו] לחיים בצותא
על אחת כמה שהקבוצה כיום קולטת חומר אנושי
מפוקפק ובלתי מחוסן ואחוז האידיאליסטי קטן ושלא
[עמוד 3]
ושלא מרצונו יהפך להנהלת משק שחבריו
יראו בו את ה"מעביד" ומתוך חסר [חוסר] שויון
אינטלקטואלי יתהוה חיץ בין חלקי הקבוץ [הקיבוץ]
בתוך המשק. ואז ודאי שלא יוכל הקבוץ [הקיבוץ]
לעמוד במבחן. קשה להעלות על הניר את
המתרחש בלב למראה אנשים בעלי רמה
תרבותית משתמשים באלימות ובדרכים
בהם השתמשו ה"מוז'יק" האנאלפביתי הרוסי
במאה הקודמת בשעת מריבה על גבול
החלקה שלו בעת שנדמה היה לו שאחיו-
שכנו חרש תלם בתוך חלקתו….
הוא לכל הפחות לא התימר להיות מחנך
ומדריך לדור. בו בזמן שאנשי עין-חרוד
תובעים לעצמם זכות זו, ומופיעים
כמוכיחים בשער…. יודע אני שאתם ודאי
חושבים שאתם תהיו אחרים ותדעו להתגבר על חלוקי
דעות אבל אנשי עין חרוד לא הצליחו להתגבר
זו הפעם השלישית וביתר כעור וביתר גלוי
החיה שבאדם. האמינה לי בני לא הייתי רוצה
להרהר ולערער את הניצן הטוב בצעדיך הראשונים
]עמוד 4]
אבל קשה להתעלם מיריקה כה קשה בפנים….
וקשה שבעתיים כשהנך רוצה לקשור את עתיד בניך
בצורת חיים זו מתוך שאיפה לשלמות יתר ומתוך
רצון לראות את דור ההמשך יותר נעלה ויותר מגשים
את חלום חייך. ולהרהורים אלה גרם גם עוד ענין [עניין]
אחד ישן נושן שהשבוע נתקלתי בו. אני מתלבט
זה שבועיים ברעיון של כסוי [כיסוי] גג בצורה חדשה ע"י
פלטה מזוינת בפחית אבל בצורה אחרת ולא
על אגדי עץ, אלא קורות בטון. ובמרחק של 3 מטר
במקום מטר וחצי בשטה [בשיטה] הקודמת אין כל ספק שזה
בהחלט יתחרה עם חמר [חומר] אחר הן בטיבו והן במחירו
אבל כדי לחשב את הקורה ובכדי לשרטט את
הצעתי אני נזקק לעזרת אחרים מה שגם לא רצוי
וגם לא נתן בו בזמן שלו למדתי הנדסה הייתי
יכל [יכול] לעבד באופן חפשי את רעיונותי ובעצמי שוב
אליך האם לא שעת האפס להמשך למודיך [לימודך] כדי
למנוע השנות [הישנות] המשגה שלי, של עמנואל, של
אחי מנחם, ועוד הרבה בלתי מוסמכים ע"י החברה
לעסוק לפי רוחם ומעופם אלא לשקוט על שמריהם
ולהזדקק לחסותם של גדולים. על ענין הבניה מחמר [מחומר]
כתבתי והצעתי כמה פעמים ועד שלא חשב על זה ד'ר
[עמוד 5]
נוימן מהטכניון והציע לנסות זאת לא הואילו
כל הוכחות ושכנוע שלי אותו הדין כלפי כל
אדם שאינו מוסמך ע"י החברה ולצלו של
סכסוך עין חרוד נשאלת השאלה האם
לא כדאי לחזור ולהצטייד בידיעות ותעודות
לקראת חייך ומוטב שעה אחת קודם
כל זמן שאנו שנינו עוד עובדים ויכולים
להמשיך כך עד שתגמור את למודיך.
רואה אני צבי פפר היה נלהב לרעיון הקבוץ [הקיבוץ]
ובכל זאת החליט לרכוש קודם את מקצוע
הרפואה ואח"כ באם יחשק בחיי קבוץ ישיגם…
חשוב ושתף אותי בשקוליך [בשיקולך] שלך אבא.

עמוד 2/5
עמוד 3/5
עמוד 4/5
עמוד 5/5

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: רותי אלמוגי
מיקום: נווה שאנן, חיפה
תאריך: 1969-01-20

מקבל/ת המכתב

שם: מלאכי אלמוגי
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות