אוֹצָרוֹת
1948 22 באוגוסט

הלימודים בסמינר דוד ילין בירושלים כבר החלו, אבל אורה רבינוביץ', סטודנטית בת 19, מגויסת להגנה

סמינר דוד ילין ירושלים
סמינר דוד ילין למורים בירושלים

כתב היד

1 עמודי מכתב

סיפור רקע

הלימודים בסמינר דוד ילין בירושלים כבר החלו, אבל אורה רבינוביץ', אז סטודנטית בת 19, מגויסת להגנה. המכתב שנשלח אליה ממזכירות המוסד מלמד כי תלמידים ותלמידות רבים היו מגויסים, והדבר הקשה הן על המשך לימודיהם והן על תקציב הסמינר. הבקשה של האם לאפשר לאורה להמשיך את הלימודים בחיפה נדחית, ובין השורות נכיר הקושי לקיים שגרת לימודים במציאות של מלחמה.

הלימודים בסמינר דוד ילין בירושלים כבר החלו, אבל אורה רבינוביץ', אז סטודנטית בת 19, מגויסת להגנה. המכתב שנשלח אליה ממזכירות המוסד מלמד כי תלמידים ותלמידות רבים היו מגויסים, והדבר הקשה הן על המשך לימודיהם והן על תקציב הסמינר. הבקשה של האם לאפשר לאורה להמשיך את הלימודים בחיפה נדחית, ובין השורות נכיר הקושי לקיים שגרת לימודים במציאות של מלחמה.

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/1

ירושלים, בית הכרם, י"ז באב תש"ח
22.8.48

לכבוד
הגב' אורה רבינוביץ,
ג.נ.
קבלתי זה עתה את מכתבך מה-16 לאוגוסט.
בינתים כבר ענינו לאמך על מכתבה שבו בקשה לאפשר לך
להמשיך בלימודים בחיפה והסברנו לה משום מה זה לא יתכן 
דוקא בשנה זו.
לשאלותיך במכתב האחרון הנני להודיעך:
1. הנחה בשכר הלמוד, שגדלו הוא בכלל
קטן באפן יחסי, נתנת רק למורי מחלקת החנוך. החלטנו
בכ"ז לאפשר לך לשלם – 20 לא"י במזומנים ו- 10 לא"י
להעביר לח' קרן ההלואות ע"מ שתשלמי את הסך הנ"ל
בשעורין לאחר גמר למודיך במוסדנו.
2. אם כי בגילך את חייבת גיוס תקבלי
תעודת שחרור למשך זמן למודיך בכתה השניה במוסדנו.
תעודת שחרור זו תקבלי בירושלים.
3. הלמודים החלו ביום השלישי שעבר,
י"ב באב (17.8.48). הלמודים ימשכו עד לתקופת חנוכה
בערך. הלמודים הם בתכנית מרוכזת וחבל על כל יום אחור.
4. חלק מהתלמידות שמחוץ לירושלים כבר 
חזרו ללמודים (11), חלק עומד לחזור. על מספר תלמידות אין
לנו ידיעות ויתכן כי אלה לא תחזורנה השנה.
5.תלמידות שלא תחזורנה מיד ללמודים
ותהיינה מעונינות לגמר חק למודיהן תצטרכנה ללמד בכתה
ב' כעבר [כעבור] שנה ( וכתה ב' תהיה קימת כעבר שנה רק אם שלטונות 
הצבא ירשו לפתח השנה כתה א'. לע"ע לא ידוע אם אמנם
תפתח כתה א', כי התלמידים והתלמידות מגויסים ואין
משחררים אותם למטרה זו).

עתה ידועים לך הפרטים ועליך להחליט מה
לעשות ועכ"פ עליך להחליט בזה מיד.
בכבוד רב,
המזכיר.
נ.ב. שלחי נא מיד את החשבון 
המגיע ממך, כי מצבנו
הכספי חמור מאוד לרגלי
המצב הכללי.

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: סמינר דוד ילין
מיקום: ירושלים
תאריך: 22.08.1948

מקבל/ת המכתב

שם: אורה רבינוביץ (כהן)
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/1

ירושלים, בית הכרם, י"ז באב תש"ח
22.8.48

לכבוד
הגב' אורה רבינוביץ,
ג.נ.
קבלתי זה עתה את מכתבך מה-16 לאוגוסט.
בינתים כבר ענינו לאמך על מכתבה שבו בקשה לאפשר לך
להמשיך בלימודים בחיפה והסברנו לה משום מה זה לא יתכן 
דוקא בשנה זו.
לשאלותיך במכתב האחרון הנני להודיעך:
1. הנחה בשכר הלמוד, שגדלו הוא בכלל
קטן באפן יחסי, נתנת רק למורי מחלקת החנוך. החלטנו
בכ"ז לאפשר לך לשלם – 20 לא"י במזומנים ו- 10 לא"י
להעביר לח' קרן ההלואות ע"מ שתשלמי את הסך הנ"ל
בשעורין לאחר גמר למודיך במוסדנו.
2. אם כי בגילך את חייבת גיוס תקבלי
תעודת שחרור למשך זמן למודיך בכתה השניה במוסדנו.
תעודת שחרור זו תקבלי בירושלים.
3. הלמודים החלו ביום השלישי שעבר,
י"ב באב (17.8.48). הלמודים ימשכו עד לתקופת חנוכה
בערך. הלמודים הם בתכנית מרוכזת וחבל על כל יום אחור.
4. חלק מהתלמידות שמחוץ לירושלים כבר 
חזרו ללמודים (11), חלק עומד לחזור. על מספר תלמידות אין
לנו ידיעות ויתכן כי אלה לא תחזורנה השנה.
5.תלמידות שלא תחזורנה מיד ללמודים
ותהיינה מעונינות לגמר חק למודיהן תצטרכנה ללמד בכתה
ב' כעבר [כעבור] שנה ( וכתה ב' תהיה קימת כעבר שנה רק אם שלטונות 
הצבא ירשו לפתח השנה כתה א'. לע"ע לא ידוע אם אמנם
תפתח כתה א', כי התלמידים והתלמידות מגויסים ואין
משחררים אותם למטרה זו).

עתה ידועים לך הפרטים ועליך להחליט מה
לעשות ועכ"פ עליך להחליט בזה מיד.
בכבוד רב,
המזכיר.
נ.ב. שלחי נא מיד את החשבון 
המגיע ממך, כי מצבנו
הכספי חמור מאוד לרגלי
המצב הכללי.

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: נעמי רובין
מיקום: גבעתיים
תאריך: 1973-11-04

מקבל/ת המכתב

שם: אורה רבינוביץ (כהן)
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם

Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

eye

תפריט נגישות