אוֹצָרוֹת
1948 21 במרץ

המצב הביטחוני משפיע על אספקת המזון לצפת, והרב וינגוט כותב שקשה להשיג בשר ודג לשבת

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

מסוכן לנסוע בכבישי הארץ בגלל המוקשים על הכבישים. שני מקרים אירעו באזור ראש פינה ובהם היו הרוגים ופצועים. מצב הביטחון משפיע על אספקת המזון, והרב וינגוט מתאר את הקושי להשיג בשר ודגים לשבת ואפילו לחם חסר בשל המחסור בדלק. הוא כותב את המכתב לבנו אברהם דוד בעיצומה של מלחמת העצמאות ומאחל לו חג פורים שמח ככל האפשר. הוא מקווה לשמוע מילדיו אך בשורות טובות. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל

מסוכן לנסוע בכבישי הארץ בגלל המוקשים על הכבישים. שני מקרים אירעו באזור ראש פינה ובהם היו הרוגים ופצועים. מצב הביטחון משפיע על אספקת המזון, והרב וינגוט מתאר את הקושי להשיג בשר ודגים לשבת ואפילו לחם חסר בשל המחסור בדלק. הוא כותב את המכתב לבנו אברהם דוד בעיצומה של מלחמת העצמאות ומאחל לו חג פורים שמח ככל האפשר. הוא מקווה לשמוע מילדיו אך בשורות טובות. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

[עמוד 1]
שמחת פורים וישועה לבנ"ח [לבני חביבי] היקר ונעלה אברהם
דוד שיחי' [שיחיה] ולזוכ' [ולזוגתו כלתי] רחל תחי' ויו"ח [ויוצאי חלציהם] היקרים שיח'י
מכתבך מיום ב' שבוע העברה קבלנו היום ברב שמחה בשמענו משלוה"ט [משלומכם הטוב] כן
מצפים לשמוע ולהשמיע אך טוב כל הימים חדשות שמחות אין להודיע כי
היריות לא פסקו ביום ובלילה והתחבורה מקולקלת עברו ימים שלמים
שאין קשר אף לראש פינה ע"י המקרים שישנו בדרך [.] שבוע שעברה הי' [היה]
מקרה ע"י המוקש על הגשר מפה לראש פנה [פינה] ונפצעו ח"ע [78] איש ויוסף נהג
ג"כ הי' [היה] בתוכם והם בבית חולים אך תודה לעליון שהנהג האוטו הי' [היה]
משה ליברמן והרגיש מעט במה והעציר האוטו וכעבור רגע נתפוצץ [התפוצץ]
המוקש והגשר נהרס והמוקש לא גרם כלום לאוטו רק האוטו משורין
נפל לבור תחת הגשר ועי"ז [ועל ידי זה] נפגעו אנשים מספר הנ"ל וממילא שוב
נפסק התחבורה על איזה ימים ומנותקים אנו מכל עולם החצוני
ושוב אין להשיג כמעט שום דבר [.] שבוע העברה דבר אתנו בנ"ח [בני חביבי] מיכאל
שיחי' [שיחיה] כאשר שהוטל עוצר דרכים מראש פינה למתולה [למטולה] והסביבה לזאת
מודיע לנו שא"א [אי אפשר] יהי' לו לשלוח בשר לש"ק [לשבת קודש] קבלנו זאת באהבה והי' לנו
רגל ששלח לנו זה שבועיים והכינו זה לש"ק [שבת קודש] וב"ה ע"ז [על זה]. זה שבועיים שלא
הי' [היו] לנו גם דגים קנינו סרדינים אף שגם זה לא רוצים למכור אבל
לכבודי מכרו שני קפסאות מה ששלחת אנחנו מחכים לימים יותר טובים
מאלה. מי יודע מה שיולד עוד כל יום גרוע מאמש ויותר חמור דלק לא
ה'י [היה] בכל העיר והמאפיות לא הי' [היה] להם במה לאפות ובבקשות ובתחנונים
מכל העיר הביאו מעט ביום חמשי העבר לע"ע [לעת עתה] וחלקו היום חצי פח
נפט למשפחה בעד 18 גרוש החצי פח וגם זו לטובה ואין מקוה ואין
שום המצות ג"כ טרם התחילו לאפות כי שאלת הדלק וטרם ידעו
אם יאפו פה ומי יודע מה שיהי' [שיהיה] פה במצות קשה להעלות המצב על
המוח [.] אני כותב היום מכתב שיראה בכל האפשרות לשלוח עבורי
א. [אחד] רוטיל מצות במוקדם הכי אפשרי כי ע"י אגד שאהי' [שאהיה] בטוח עכ"פ [על כל פנים]
לקיים מצות [מצוות] אכילת מצות בלילה ראשונה ומי יודע מתי יהי' נשלח
המכתב כי היום שוב הי' מקרה מראש פינה לפה כי נשלח מהגנה [מההגנה]
תגבורת לפה ואחרי ראש פינה עלה האוטו על המוקש זה הי' גם
משורין ונתפוצץ ויש הרוגים ופצועים אומרים ארבע הרוגים וגם
פצועים קשה ולזאת מפחדים הנהגים לנסוע וזה עובר בכל מקרים
אחרים ומה נוכל לעשות עינינו להשי"ת [להשם יתברך] שהוא ישמור אותנו וישלח ישועתו
ממרום והימים הללו שנעשה ישועות לאבותינו כן יתעוררו הימים
האלה לניסים ונפלאות לנו ולישועה ויהי' לנו ששון ושמחה ויקר וכל
זממם לעשות ולגרום רעה לעם ישראל יפלו על ראשיהם הם
ועם ישראל יצאו מאפלה לאורה כי המצב נורא ואיום ויאמיר מיום
באופן מבהיל ואין לנו להשען אלא לאבינו שבשמים כי קשה כח הסבל
מאד הייתי שמח במה שזכית למצות [למצוות] ושלחת גם לבני מיני ירקות וחצי
שק תפ"א [תפוח אדמה] שאך אתה ואשתך ויו"ח [ויוצאי חלצי] שיחי' יהי' [יהיו] מוברכים [מבורכים] לעולם עד בזכות
גודל מצותך כי אין לשער בימים הללו ובזמנים הקודרים כאלה שאף
בכסף א"א [אי אפשר] להשיג שום דבר כי אין הפה יכול לדבר מה שיש פשוט
[עמוד 2]
שאף לא רצו למכור שבוע שעברה אך בבקשות שמשיגים לחם זה הוא
בזמן שלא עבר עוד אפילו חדשים ומי יודע ירחם המרחם ויאמר די
לצרותינו אף קשה מאד לעשות חשבונות ולחשוב מצפים לישועה ויהי' [ויהיה]
לנו פורים שמח אחת ולתמיד ולקיים המצות [המצוות] כראוי ולחוג החג בלב
שמח ומברך ג"א [גם אתכם] בשמחת פורים
כן קבלתי שבוע העברה מכתב מבתי דבורה תחי' מנתניה ע"י
אגד בכדי שיגיע לידי בטוח ובמוקדם ובו היא כותב [כותבת] כאשר
שקבלה כבר ויזה עבור רבקה ודליה שתחי' לנסוע אתה לבלגיה
שוב עכבו עליה המפקדים העברים מחוץ הארץ שאיש צעיר לימים
אסור לו לעזוב הארץ ולא הי' לבתי שום עצה רק שהיא וידלה [וילדה?]
תשארו בארץ ולשם זה השאירו בקרובם בנתניה ושם קצת
יותר שקט משאר ערי הארץ ובתי נוסעת מחר אי"ה [אם ירצה השם] מלוד ישר
לבלגיא [לבלגיה] באוירן [באווירון] ויהי' נסיעתה בהצלחה ותגיע למחוז חפצה
בהצלחה רבה ותמצא כולם חיים ובריאים ואזכה לשמוע
אך טוב [.] אחתום ברב ברכות מאליפות ושמחת פורים
ותקבלו ממני משלוח מנות מאה ברכות טובות ונעימות
וכן יהי' נשלח לכם מהשמ' [מהשמיים] אך טוב כהי' [כל הימים]
אביכם הצופה לשמוע ולהשמיע טובכם והצלחתכם
אפרים ויינגוט [חתימה]
זוגתי תחי' [תחיה] בתי תחי' בני שיחי'
כולם דו"ש [דורשים שלומכם] באה"ר [באהבה רבה] ומברכים
אתכם בשמחת פורים ובכ"ט [ובכל טוב]

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 21.03.1948

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

[עמוד 1]
שמחת פורים וישועה לבנ"ח [לבני חביבי] היקר ונעלה אברהם
דוד שיחי' [שיחיה] ולזוכ' [ולזוגתו כלתי] רחל תחי' ויו"ח [ויוצאי חלציהם] היקרים שיח'י
מכתבך מיום ב' שבוע העברה קבלנו היום ברב שמחה בשמענו משלוה"ט [משלומכם הטוב] כן
מצפים לשמוע ולהשמיע אך טוב כל הימים חדשות שמחות אין להודיע כי
היריות לא פסקו ביום ובלילה והתחבורה מקולקלת עברו ימים שלמים
שאין קשר אף לראש פינה ע"י המקרים שישנו בדרך [.] שבוע שעברה הי' [היה]
מקרה ע"י המוקש על הגשר מפה לראש פנה [פינה] ונפצעו ח"ע [78] איש ויוסף נהג
ג"כ הי' [היה] בתוכם והם בבית חולים אך תודה לעליון שהנהג האוטו הי' [היה]
משה ליברמן והרגיש מעט במה והעציר האוטו וכעבור רגע נתפוצץ [התפוצץ]
המוקש והגשר נהרס והמוקש לא גרם כלום לאוטו רק האוטו משורין
נפל לבור תחת הגשר ועי"ז [ועל ידי זה] נפגעו אנשים מספר הנ"ל וממילא שוב
נפסק התחבורה על איזה ימים ומנותקים אנו מכל עולם החצוני
ושוב אין להשיג כמעט שום דבר [.] שבוע העברה דבר אתנו בנ"ח [בני חביבי] מיכאל
שיחי' [שיחיה] כאשר שהוטל עוצר דרכים מראש פינה למתולה [למטולה] והסביבה לזאת
מודיע לנו שא"א [אי אפשר] יהי' לו לשלוח בשר לש"ק [לשבת קודש] קבלנו זאת באהבה והי' לנו
רגל ששלח לנו זה שבועיים והכינו זה לש"ק [שבת קודש] וב"ה ע"ז [על זה]. זה שבועיים שלא
הי' [היו] לנו גם דגים קנינו סרדינים אף שגם זה לא רוצים למכור אבל
לכבודי מכרו שני קפסאות מה ששלחת אנחנו מחכים לימים יותר טובים
מאלה. מי יודע מה שיולד עוד כל יום גרוע מאמש ויותר חמור דלק לא
ה'י [היה] בכל העיר והמאפיות לא הי' [היה] להם במה לאפות ובבקשות ובתחנונים
מכל העיר הביאו מעט ביום חמשי העבר לע"ע [לעת עתה] וחלקו היום חצי פח
נפט למשפחה בעד 18 גרוש החצי פח וגם זו לטובה ואין מקוה ואין
שום המצות ג"כ טרם התחילו לאפות כי שאלת הדלק וטרם ידעו
אם יאפו פה ומי יודע מה שיהי' [שיהיה] פה במצות קשה להעלות המצב על
המוח [.] אני כותב היום מכתב שיראה בכל האפשרות לשלוח עבורי
א. [אחד] רוטיל מצות במוקדם הכי אפשרי כי ע"י אגד שאהי' [שאהיה] בטוח עכ"פ [על כל פנים]
לקיים מצות [מצוות] אכילת מצות בלילה ראשונה ומי יודע מתי יהי' נשלח
המכתב כי היום שוב הי' מקרה מראש פינה לפה כי נשלח מהגנה [מההגנה]
תגבורת לפה ואחרי ראש פינה עלה האוטו על המוקש זה הי' גם
משורין ונתפוצץ ויש הרוגים ופצועים אומרים ארבע הרוגים וגם
פצועים קשה ולזאת מפחדים הנהגים לנסוע וזה עובר בכל מקרים
אחרים ומה נוכל לעשות עינינו להשי"ת [להשם יתברך] שהוא ישמור אותנו וישלח ישועתו
ממרום והימים הללו שנעשה ישועות לאבותינו כן יתעוררו הימים
האלה לניסים ונפלאות לנו ולישועה ויהי' לנו ששון ושמחה ויקר וכל
זממם לעשות ולגרום רעה לעם ישראל יפלו על ראשיהם הם
ועם ישראל יצאו מאפלה לאורה כי המצב נורא ואיום ויאמיר מיום
באופן מבהיל ואין לנו להשען אלא לאבינו שבשמים כי קשה כח הסבל
מאד הייתי שמח במה שזכית למצות [למצוות] ושלחת גם לבני מיני ירקות וחצי
שק תפ"א [תפוח אדמה] שאך אתה ואשתך ויו"ח [ויוצאי חלצי] שיחי' יהי' [יהיו] מוברכים [מבורכים] לעולם עד בזכות
גודל מצותך כי אין לשער בימים הללו ובזמנים הקודרים כאלה שאף
בכסף א"א [אי אפשר] להשיג שום דבר כי אין הפה יכול לדבר מה שיש פשוט
[עמוד 2]
שאף לא רצו למכור שבוע שעברה אך בבקשות שמשיגים לחם זה הוא
בזמן שלא עבר עוד אפילו חדשים ומי יודע ירחם המרחם ויאמר די
לצרותינו אף קשה מאד לעשות חשבונות ולחשוב מצפים לישועה ויהי' [ויהיה]
לנו פורים שמח אחת ולתמיד ולקיים המצות [המצוות] כראוי ולחוג החג בלב
שמח ומברך ג"א [גם אתכם] בשמחת פורים
כן קבלתי שבוע העברה מכתב מבתי דבורה תחי' מנתניה ע"י
אגד בכדי שיגיע לידי בטוח ובמוקדם ובו היא כותב [כותבת] כאשר
שקבלה כבר ויזה עבור רבקה ודליה שתחי' לנסוע אתה לבלגיה
שוב עכבו עליה המפקדים העברים מחוץ הארץ שאיש צעיר לימים
אסור לו לעזוב הארץ ולא הי' לבתי שום עצה רק שהיא וידלה [וילדה?]
תשארו בארץ ולשם זה השאירו בקרובם בנתניה ושם קצת
יותר שקט משאר ערי הארץ ובתי נוסעת מחר אי"ה [אם ירצה השם] מלוד ישר
לבלגיא [לבלגיה] באוירן [באווירון] ויהי' נסיעתה בהצלחה ותגיע למחוז חפצה
בהצלחה רבה ותמצא כולם חיים ובריאים ואזכה לשמוע
אך טוב [.] אחתום ברב ברכות מאליפות ושמחת פורים
ותקבלו ממני משלוח מנות מאה ברכות טובות ונעימות
וכן יהי' נשלח לכם מהשמ' [מהשמיים] אך טוב כהי' [כל הימים]
אביכם הצופה לשמוע ולהשמיע טובכם והצלחתכם
אפרים ויינגוט [חתימה]
זוגתי תחי' [תחיה] בתי תחי' בני שיחי'
כולם דו"ש [דורשים שלומכם] באה"ר [באהבה רבה] ומברכים
אתכם בשמחת פורים ובכ"ט [ובכל טוב]

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות