אוֹצָרוֹת
1940 30 בדצמבר

הרב וינגוט כותב לבנו מכתב בימי החנוכה ומשתף אותו בחידושי תורה מספרו של הנצי"ב מוולוזין

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

הרב אפרים שרגא וינגוט כותב לבנו אברהם דוד מכתב בימי החנוכה ומשתף אותו בחידושי תורה מספרו של הנצי"ב מוולוזין "העמק שאלה", ספר על שאילתות דרב אחאי גאון. הוא מברך את בנו ורוצה לשמוע כיצד חגג את חג החנוכה. הרב וינגוט מזכיר במכתב זה ביקור של ישראל בלויגרונד בצפת, שהיה שוחט באבן יהודה, ובית אביו הרב בן־ציון בלויגרונד שימש עמדה מבוצרת במלחמת העצמאות. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים

הרב אפרים שרגא וינגוט כותב לבנו אברהם דוד מכתב בימי החנוכה ומשתף אותו בחידושי תורה מספרו של הנצי"ב מוולוזין "העמק שאלה", ספר על שאילתות דרב אחאי גאון. הוא מברך את בנו ורוצה לשמוע כיצד חגג את חג החנוכה. הרב וינגוט מזכיר במכתב זה ביקור של ישראל בלויגרונד בצפת, שהיה שוחט באבן יהודה, ובית אביו הרב בן־ציון בלויגרונד שימש עמדה מבוצרת במלחמת העצמאות. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה ל' כסלו תש"א

ברכת חנוכה יחול על ראשך אב"ח [אהובי בני חביבי] היקר ונעלה ב"ש [בני שלומנו]
מו"ה [מורנו הרב] אברהם דוד שיחי' [שיחיה] וזוגתך כלתי היקרה תחי'
שמחנו בשמענו משלוה"ט [משלומכם הטוב] אף שרצינו לידע אם דיברת דבר מה עהר"ר [עם הרב רבי] ביום שליט"א [שיזכה לאורך ימים טובים אמן]
בעת שמסרת לו מכתבי ומה השיב ע"ז [על זה] גין הכסף בסך א.פונט ושלשים
ושתים גרא"י [גרוש ארץ ישראלי] שקיבלת. אין צריך למהר לשלוח לי כי באמת צריך אני לעשות
לך מעיל לימות החורף ואם אתה רוצה לסדר לך את זה אז תקנה סחורה
כפי שאתה מבין וכמה מגיע עוד בצירוף הסך 1320 שישנו תחת ידך
תיכף אשלח לך בעזה"י [בעזקת השם יתברך] אם אתה רק תכתוב לי שכן הסכמת ואם לא תקנה
כעת, ג"כ [גם כן] תוכל להיות בטוח שבעזה"י הכל מזומן אצלי בעדך וכמה שמגיע אתן
לך אי"ה [אם ירצה השם] ואם אתה צריך גרבים [גרביים] תקנה מהכסף שישנו תחת ידך ולא תחוס ע"ז
כלל. האויר פה תמול [אתמול] והיום קר מאד. אף בלי גשמים. כתוב לנו אם הי' [היה] לך
שמחת חנוכה. אם הי' [היה] עכ"פ [על כל פנים] איזה ישיבה מסובין לשמוח ולשיר פה אף בשבת לא
הי' [היה] כלום ואני חושב שגם בירושלים יכול להיות ככה. כמעט שימי חנוכה כבר
עברו, ורציתי לכתוב עכ"פ מח"ת [מחידוש תורה] לשמח הלבבות הקשורים וגם ע"ז [על זה] לא עלתה בידי
ונא לעיין בשלתות [בשאילתות] סוף פרשת וישלח מה שמדבר בעניין חנוכה ותעיין בעמק [בעומק] שאלה שם ותראה ותעיין עכ"פ לשמח אותך ביום זאת חנוכה בהשאילתות. שם איתא [הייתה]
מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל ובעל הבית בטלית מצוייצת ביניהם, עכ"ל [עד כאן לשונו] וצריכין להבין דבריו ואני חושב שמזוזה היא שמירה כי שם שד"י ר"ת [ראשי תיבות] שומר דלתות ישראל
[עמוד 2]
וגם נר חנוכה מצוה להניחו על פתח ביתו מבחוץ לשמור בזה פתחי ישראל וגם
הציצית הם שומרים כמצינו בחז"ל שאחד רצה לעבור ח"ו [חס וחלילה] טפחו לו הציצית על פניו
ובזה ניצל מהחטא וע"ז נאמר חוט המשולש לא במהרה ינתק. והש"ית [והשם יתברך] יתברך קרוב
רחמיו המרובים יעזור לנו בזכות הנירות [הנרות] שאנו מדליקים לפניו ומזכירים הניסים
שנעשה לאבותינו כן ירחם השם ויעשה לנו ניסים ונפלאות בישועה כללית ב"ב [במהרה בימינו].
בטח סיפר לפניך אחיך אב"ח שיחי' [אהובי בני חביבי שיחיה] מכל פרשת העבר פה על יום שבת העבר בא ישראל בלאהגרינד לפה, וביום א השכם חזר למקומו. הכול מתנהג כנהוג בלי
השתנות איפו [איפה] התפללת בשבח"נ [בשבת חנוכה] קבלתי מכתב מבני יצחק שכבר הי' [היה] הוחלט אצלו שיבא [שיבוא] על שבת העבר לפה ואח"כ נשתנה כי הי' [היה] צריך להיות ביום הראשון
השכם בביתו לשחוט ונתעכב הנסיעה עי"ז אין מה להוסיף. היום נשאר בזה.
אביכם הדו"ש [הדורש בשלומכם] באה"ר [באהבה רבה] ומחכה לשמוע מכם אך טוב סלה ולשמוח אתכם באהבים.
כל ב"ב [בני ביתי] שיח' דו"ש [דורשים שלומכם] באה"ע [באהבת עולם] ע"ב [עם ברכת] חג חנוכה.
אפרים
[המשך המכתב ביידיש]

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 30.12.1940

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה ל' כסלו תש"א

ברכת חנוכה יחול על ראשך אב"ח [אהובי בני חביבי] היקר ונעלה ב"ש [בני שלומנו]
מו"ה [מורנו הרב] אברהם דוד שיחי' [שיחיה] וזוגתך כלתי היקרה תחי'
שמחנו בשמענו משלוה"ט [משלומכם הטוב] אף שרצינו לידע אם דיברת דבר מה עהר"ר [עם הרב רבי] ביום שליט"א [שיזכה לאורך ימים טובים אמן]
בעת שמסרת לו מכתבי ומה השיב ע"ז [על זה] גין הכסף בסך א.פונט ושלשים
ושתים גרא"י [גרוש ארץ ישראלי] שקיבלת. אין צריך למהר לשלוח לי כי באמת צריך אני לעשות
לך מעיל לימות החורף ואם אתה רוצה לסדר לך את זה אז תקנה סחורה
כפי שאתה מבין וכמה מגיע עוד בצירוף הסך 1320 שישנו תחת ידך
תיכף אשלח לך בעזה"י [בעזקת השם יתברך] אם אתה רק תכתוב לי שכן הסכמת ואם לא תקנה
כעת, ג"כ [גם כן] תוכל להיות בטוח שבעזה"י הכל מזומן אצלי בעדך וכמה שמגיע אתן
לך אי"ה [אם ירצה השם] ואם אתה צריך גרבים [גרביים] תקנה מהכסף שישנו תחת ידך ולא תחוס ע"ז
כלל. האויר פה תמול [אתמול] והיום קר מאד. אף בלי גשמים. כתוב לנו אם הי' [היה] לך
שמחת חנוכה. אם הי' [היה] עכ"פ [על כל פנים] איזה ישיבה מסובין לשמוח ולשיר פה אף בשבת לא
הי' [היה] כלום ואני חושב שגם בירושלים יכול להיות ככה. כמעט שימי חנוכה כבר
עברו, ורציתי לכתוב עכ"פ מח"ת [מחידוש תורה] לשמח הלבבות הקשורים וגם ע"ז [על זה] לא עלתה בידי
ונא לעיין בשלתות [בשאילתות] סוף פרשת וישלח מה שמדבר בעניין חנוכה ותעיין בעמק [בעומק] שאלה שם ותראה ותעיין עכ"פ לשמח אותך ביום זאת חנוכה בהשאילתות. שם איתא [הייתה]
מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל ובעל הבית בטלית מצוייצת ביניהם, עכ"ל [עד כאן לשונו] וצריכין להבין דבריו ואני חושב שמזוזה היא שמירה כי שם שד"י ר"ת [ראשי תיבות] שומר דלתות ישראל
[עמוד 2]
וגם נר חנוכה מצוה להניחו על פתח ביתו מבחוץ לשמור בזה פתחי ישראל וגם
הציצית הם שומרים כמצינו בחז"ל שאחד רצה לעבור ח"ו [חס וחלילה] טפחו לו הציצית על פניו
ובזה ניצל מהחטא וע"ז נאמר חוט המשולש לא במהרה ינתק. והש"ית [והשם יתברך] יתברך קרוב
רחמיו המרובים יעזור לנו בזכות הנירות [הנרות] שאנו מדליקים לפניו ומזכירים הניסים
שנעשה לאבותינו כן ירחם השם ויעשה לנו ניסים ונפלאות בישועה כללית ב"ב [במהרה בימינו].
בטח סיפר לפניך אחיך אב"ח שיחי' [אהובי בני חביבי שיחיה] מכל פרשת העבר פה על יום שבת העבר בא ישראל בלאהגרינד לפה, וביום א השכם חזר למקומו. הכול מתנהג כנהוג בלי
השתנות איפו [איפה] התפללת בשבח"נ [בשבת חנוכה] קבלתי מכתב מבני יצחק שכבר הי' [היה] הוחלט אצלו שיבא [שיבוא] על שבת העבר לפה ואח"כ נשתנה כי הי' [היה] צריך להיות ביום הראשון
השכם בביתו לשחוט ונתעכב הנסיעה עי"ז אין מה להוסיף. היום נשאר בזה.
אביכם הדו"ש [הדורש בשלומכם] באה"ר [באהבה רבה] ומחכה לשמוע מכם אך טוב סלה ולשמוח אתכם באהבים.
כל ב"ב [בני ביתי] שיח' דו"ש [דורשים שלומכם] באה"ע [באהבת עולם] ע"ב [עם ברכת] חג חנוכה.
אפרים
[המשך המכתב ביידיש]

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות