אוֹצָרוֹת
1950 20 באוקטובר

הרב וינגוט כותב לבנו על האספקה המועטה המגיעה לצפת בימי הצנע, ומשתף אותו במחשבותיו הפוליטיות

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

הימים הם ימי הצנע, ומצב האספקה בצפת הולך ומחמיר. גם החדשות מטרידות את מנוחתו של הרב אפרים שרגא וינגוט בעיקר חולשתם של הדתיים במדינה והתגברות כוחן של מפלגות השמאל. הוא מקווה שבנו יצליח להשיג פטור מגיוס לצבא, ושהמדינה תצא מהבוץ שהיא שקועה בו. המצב הזה הוא בעיניו חלק מהניסיונות שלפני ביאת המשיח. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת.

הימים הם ימי הצנע, ומצב האספקה בצפת הולך ומחמיר. גם החדשות מטרידות את מנוחתו של הרב אפרים שרגא וינגוט בעיקר חולשתם של הדתיים במדינה והתגברות כוחן של מפלגות השמאל. הוא מקווה שבנו יצליח להשיג פטור מגיוס לצבא, ושהמדינה תצא מהבוץ שהיא שקועה בו. המצב הזה הוא בעיניו חלק מהניסיונות שלפני ביאת המשיח. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/1

ב"ה ט חשון תשי"א צפת
ברכה משולשת לבנ"ח [לבני חביבי] היקר אברהם דוד ש"י [שיחיה] ולזוכ' הצוה"ב [ולזוגתו כלתי, הצופה הליכות ביתו]
מרת רחל ויוח' [ויוצאי חלציהם] היקרים שיחי' [שיחיו]

כן מכתבתך קיבלנו בעתו וע"י שכחה לא השבתי. אתנו ב"ה הכול בחסד עליון וכן
להבא. אין חדשות רק מדברים מהחדשות שישנו בעתונים מהממשלה שלנו ויהי' לטובה
בכל יום המצב בהאספקה מחמיר והולך אמנם ירחם השית' [השם יתברך] לעמו בארצו ונעבור ג"ז [גם זה]
מה נשמע. מצפים לשמוע שהכל בסדר[.] שמחנו במכתבך שרחל ויוח' [ויוצאי חלציה] שי' [שיחיו] עברו הדרך
בשלום. כן קבלנו כבר מכתב מבני יצחק שהגיע לגן [גן יבנה] בשלום עם ע"ב [עם בנו] שמואל וטרוד בעבודה
ועל גבם מעניני הבחירות כן קבלנו מכתבים מירושלים שב"ה הכל בסדר הן
בבית בני יעקב ובבית בתי לאה, היא שלחה גם התמונה של הילדה פנינה
שתחי' [שתחיה] יפת מראה בעינים יפים שלה[.] כן עובר ורודף יום אחר יום וצפייתנו
לימים טובים[.] בני מיכאל שיח' הי' [היה] פה ש.ז. [שבוע זה] בדבר הצילום שעשה לעצמו לפטור
מהתיצבות כידוע וטרם גמר מצב גרוע נגרמה מהסתבכות בממשלה והצד השמאל
גובר מפני שהדתיים אינם עומדים על הגובה ופחדנים הם[.] ולו הי' [היה] נטוע
בלבנו האמת אז ממילא הי' [הייתה] אמונה ולא היינו מפחדים וזה ג"כ מהנסיונות קודם
ביאת משיח צדקנו[.] מה מדברים במחוזכם הבחירות עולים על השולחן לבלבל את
המוחות ולא יותר. הגיע הזמן שכלנו [שכולנו] צריכים לצעק עשה למען הארץ ואך ורק למענו
שיתגדל ויתקדש שם השית' כי כל הזמן שאנחנו נמצאים בין החושך א"א [אי אפשר] לנו
למצא מקומנו הראוי לעמוד ויאר השית' [השם יתברך] לפנינו הדרך הישר וראוי ומשכל [?]
באיזה מצב שאנו נמצאים לצאת מהבוץ אשר אנו משקעים בעומק וא"א לנו לדמות
ח"ו [חס וחלילה] לאה"ע [לאומות העולם] כי עם קדוש אנו וצריכים להכיר מקומנו והשית' ירחם על עמו וארצו
ונושע בישועת עולמים בגאולה שלמה. אביכם אוהבכם לנצח
אפרים
זוגתי ובני או"ש [אומרים שלו] לכם. דומני שזוגתי אמרה שרחל השאירה
פה מכתב שכתב קומבנצ'יק ולא נאבד ח"ו [חס וחלילה] ואולי נשלח א"ז [את זה] בעת מצא.
אפרים וינגוט [חתימה]

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 20.10.1950

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: לא ידוע

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/1

ב"ה ט חשון תשי"א צפת
ברכה משולשת לבנ"ח [לבני חביבי] היקר אברהם דוד ש"י [שיחיה] ולזוכ' הצוה"ב [ולזוגתו כלתי, הצופה הליכות ביתו]
מרת רחל ויוח' [ויוצאי חלציהם] היקרים שיחי' [שיחיו]

כן מכתבתך קיבלנו בעתו וע"י שכחה לא השבתי. אתנו ב"ה הכול בחסד עליון וכן
להבא. אין חדשות רק מדברים מהחדשות שישנו בעתונים מהממשלה שלנו ויהי' לטובה
בכל יום המצב בהאספקה מחמיר והולך אמנם ירחם השית' [השם יתברך] לעמו בארצו ונעבור ג"ז [גם זה]
מה נשמע. מצפים לשמוע שהכל בסדר[.] שמחנו במכתבך שרחל ויוח' [ויוצאי חלציה] שי' [שיחיו] עברו הדרך
בשלום. כן קבלנו כבר מכתב מבני יצחק שהגיע לגן [גן יבנה] בשלום עם ע"ב [עם בנו] שמואל וטרוד בעבודה
ועל גבם מעניני הבחירות כן קבלנו מכתבים מירושלים שב"ה הכל בסדר הן
בבית בני יעקב ובבית בתי לאה, היא שלחה גם התמונה של הילדה פנינה
שתחי' [שתחיה] יפת מראה בעינים יפים שלה[.] כן עובר ורודף יום אחר יום וצפייתנו
לימים טובים[.] בני מיכאל שיח' הי' [היה] פה ש.ז. [שבוע זה] בדבר הצילום שעשה לעצמו לפטור
מהתיצבות כידוע וטרם גמר מצב גרוע נגרמה מהסתבכות בממשלה והצד השמאל
גובר מפני שהדתיים אינם עומדים על הגובה ופחדנים הם[.] ולו הי' [היה] נטוע
בלבנו האמת אז ממילא הי' [הייתה] אמונה ולא היינו מפחדים וזה ג"כ מהנסיונות קודם
ביאת משיח צדקנו[.] מה מדברים במחוזכם הבחירות עולים על השולחן לבלבל את
המוחות ולא יותר. הגיע הזמן שכלנו [שכולנו] צריכים לצעק עשה למען הארץ ואך ורק למענו
שיתגדל ויתקדש שם השית' כי כל הזמן שאנחנו נמצאים בין החושך א"א [אי אפשר] לנו
למצא מקומנו הראוי לעמוד ויאר השית' [השם יתברך] לפנינו הדרך הישר וראוי ומשכל [?]
באיזה מצב שאנו נמצאים לצאת מהבוץ אשר אנו משקעים בעומק וא"א לנו לדמות
ח"ו [חס וחלילה] לאה"ע [לאומות העולם] כי עם קדוש אנו וצריכים להכיר מקומנו והשית' ירחם על עמו וארצו
ונושע בישועת עולמים בגאולה שלמה. אביכם אוהבכם לנצח
אפרים
זוגתי ובני או"ש [אומרים שלו] לכם. דומני שזוגתי אמרה שרחל השאירה
פה מכתב שכתב קומבנצ'יק ולא נאבד ח"ו [חס וחלילה] ואולי נשלח א"ז [את זה] בעת מצא.
אפרים וינגוט [חתימה]

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: לא ידוע

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות