אוֹצָרוֹת
1948 11 בפברואר

הרב וינגוט כותב לבנו על המתח בין יהודים וערבים בארץ ועל מזג האוויר הסוער

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

במכתב מתוארת סערה כפולה: רוחות, גשמים וברד בשמים ומתח בין יהודים וערבים בארץ. הימים הם ימי מלחמת העצמאות טרום ההכרזה על המדינה והרב אפרים שרגא וינגוט כותב לאברהם דוד בנו ולמשפחתו. הוא מתאר את מזג האוויר החורפי, מצטט את המכתב, שכתוב ביידיש, שקיבל מרב בירושלים, מתאר את ירי הכנופיות ואת אמונתו בקב"ה כי בעתיד הוא יוכל לספר בשמחה על אירועי התקופה. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לצאצאיו. הרב וינגוט עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים, בהמשך הצטרף לסבתא זלדה בצפת. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים, הוכתר לרב העיר צפת, ובה חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו

במכתב מתוארת סערה כפולה: רוחות, גשמים וברד בשמים ומתח בין יהודים וערבים בארץ. הימים הם ימי מלחמת העצמאות טרום ההכרזה על המדינה והרב אפרים שרגא וינגוט כותב לאברהם דוד בנו ולמשפחתו. הוא מתאר את מזג האוויר החורפי, מצטט את המכתב, שכתוב ביידיש, שקיבל מרב בירושלים, מתאר את ירי הכנופיות ואת אמונתו בקב"ה כי בעתיד הוא יוכל לספר בשמחה על אירועי התקופה. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לצאצאיו. הרב וינגוט עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים, בהמשך הצטרף לסבתא זלדה בצפת. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים, הוכתר לרב העיר צפת, ובה חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים ועל הקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו". את המכתב ביידיש תמללה הנכדה עדנה הורוביץ אלדובי.

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה ר"ח [ראש חודש] אדר תש"ח צפת"ו
בר"ח [בראש חודש] אד"ר רב [רוב] ברכות ישדר לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר ונעלה אברהם דוד שיחי' [שיחיה]
ולכלתי הברוכה רחל תחי' וליו"ח [וליוצאי חלצי] הנחמדים שיחי'
מכתבך קבלתי ושמחנו בשמענו משלוה"ט [משלומכם הטוב] אתנו אין מה לחדש התזמורת של הערבים בקולות דקות וגסות טרם
הפסקו לא נתנו מנוח אף לישן ואין עצה צריכים לקבל באהבה ולהודות על העקר ולהתפלל להבא והקול קול יעקב
בטח אתה שומע מרדיו וגם מה שיש בעתון אמנם הרדיו אף טפח אינו מגלה רק כ"ש [?] ואף לא מודיע מה שאנו
רואים ושומעים ראה נא מיום ראשון וגם היום בכלל התחיל להוריד גשמים של זעם וברד רב ובתוך הרוח
סערה והגשמים הי' [היו] יריות בלי הפסק מהם והמטירו כדורים על העמדות של יהודים [.] בטח יקבלו ענשם
מהשמ' [מהשמיים] כראוי להם ויהי' מקבלים מפלה כהמן ויתקיים בנו ונהפוך הוא ועתה אעתיק לך מכתב מה שקבלתי
תמול ע"י אגד שנשלח מכק' [כבוד קדושת] מרן שליט"א [שיזכה לאורך ימים טובים אמן] מירושלם ושלחו ע"י אגד שיהי' [שיהיה] בטוח שיגיע לידי כי אין הדואר מסודר
אף שהי' [שהיו] צריכים לשלם 18 גרא"י [גרוש ארץ־ישראלי] בעד מכתב כי כן מקבלים האגד והרבה מכתבים באים לפה ע"י אגד
כי אין הדואר בסדר, וז"ל [וזה לשון] המכתב.
כ"ק [כבוד קדושת] מרן אדמו"ר שליטא אמר לי לכתֹב בשמו
דער סוף וועט זיין אז עס ועט גוט זיין. עס איז איינס פין דיא י"ג עיקרים זיי זאלען זוך גלייכשטעלין
מען זאל זוך אנטהאלטן אין אייבורשטען. וואס מעהרער עס איז פינסטער איז מעהר דער נאך דאס
ליכטיקייט, דיא וואס האבען געלוטען זאלען מקבל זינן תנחומין
משב"ק שמאי גינזבורג
הנה המכתב הזה נותן התחזקות רב לכל או"א [איש ואיש] אני בעצמי מצא בי התחזקות שמרן שליט"א יודע ורואה
הכל ואומר שהנצחון יהי' [יהיה] אתנו בעזה'י [בעזרת השם יתברך] וצריכים רק לבקש ולהתפלל שיתן ויוסיף לנו כח להתחזק ונזכה
לראות הטוב ב"ב [במהרה בימינו] במתולה [במטולה] כמקדם שבוע שעברה כמעט כל השבוע לא יכול האוטו אף המשורין
לנסוע ע"י המחסומים בכל סיבוב ובכל סיבוב עומדים הערבים ויורים עכ"ז [על כל זה] במתולה [במטולה] עצמו ב"ה
[עמ' 2]
שורר שקט וכן יהי' הלאה [.] קבלנו תמול מכתב ובו כתב שהמצב מתוח ע"י הכנופיות העוברים גבול סוריה
וכן עבר הירדן והשי"ת [והשם יתברך] ירחם ולא יהי' שום שליטה לנגוע בנו לרעה ונזכה לספר הכל מתוך שמחה.
דברי אביכם הצופה לשמוע טובכם והצלחתכם ולבשר לכם אך טוב סלה אפרים
זוגתי תחי' בתי תחי' בני שיחי' כולם או"ש [אומרים שלום] וכט"ס [וכל טוב סלה]
בודאי הגשמים ירדו גם אצלכם אך בסביבותינו אומרים שרובם ככלם [ככולם] לא יכלו ע"י היריות מרובים
בלי הפסק אף לחרוש ולא לזרוע מי יודע מה יוָלד בכלכלה אך בטח השומר ישראל יתן לנו להחיות אותנו.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 11.02.1948

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה ר"ח [ראש חודש] אדר תש"ח צפת"ו
בר"ח [בראש חודש] אד"ר רב [רוב] ברכות ישדר לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר ונעלה אברהם דוד שיחי' [שיחיה]
ולכלתי הברוכה רחל תחי' וליו"ח [וליוצאי חלצי] הנחמדים שיחי'
מכתבך קבלתי ושמחנו בשמענו משלוה"ט [משלומכם הטוב] אתנו אין מה לחדש התזמורת של הערבים בקולות דקות וגסות טרם
הפסקו לא נתנו מנוח אף לישן ואין עצה צריכים לקבל באהבה ולהודות על העקר ולהתפלל להבא והקול קול יעקב
בטח אתה שומע מרדיו וגם מה שיש בעתון אמנם הרדיו אף טפח אינו מגלה רק כ"ש [?] ואף לא מודיע מה שאנו
רואים ושומעים ראה נא מיום ראשון וגם היום בכלל התחיל להוריד גשמים של זעם וברד רב ובתוך הרוח
סערה והגשמים הי' [היו] יריות בלי הפסק מהם והמטירו כדורים על העמדות של יהודים [.] בטח יקבלו ענשם
מהשמ' [מהשמיים] כראוי להם ויהי' מקבלים מפלה כהמן ויתקיים בנו ונהפוך הוא ועתה אעתיק לך מכתב מה שקבלתי
תמול ע"י אגד שנשלח מכק' [כבוד קדושת] מרן שליט"א [שיזכה לאורך ימים טובים אמן] מירושלם ושלחו ע"י אגד שיהי' [שיהיה] בטוח שיגיע לידי כי אין הדואר מסודר
אף שהי' [שהיו] צריכים לשלם 18 גרא"י [גרוש ארץ־ישראלי] בעד מכתב כי כן מקבלים האגד והרבה מכתבים באים לפה ע"י אגד
כי אין הדואר בסדר, וז"ל [וזה לשון] המכתב.
כ"ק [כבוד קדושת] מרן אדמו"ר שליטא אמר לי לכתֹב בשמו
דער סוף וועט זיין אז עס ועט גוט זיין. עס איז איינס פין דיא י"ג עיקרים זיי זאלען זוך גלייכשטעלין
מען זאל זוך אנטהאלטן אין אייבורשטען. וואס מעהרער עס איז פינסטער איז מעהר דער נאך דאס
ליכטיקייט, דיא וואס האבען געלוטען זאלען מקבל זינן תנחומין
משב"ק שמאי גינזבורג
הנה המכתב הזה נותן התחזקות רב לכל או"א [איש ואיש] אני בעצמי מצא בי התחזקות שמרן שליט"א יודע ורואה
הכל ואומר שהנצחון יהי' [יהיה] אתנו בעזה'י [בעזרת השם יתברך] וצריכים רק לבקש ולהתפלל שיתן ויוסיף לנו כח להתחזק ונזכה
לראות הטוב ב"ב [במהרה בימינו] במתולה [במטולה] כמקדם שבוע שעברה כמעט כל השבוע לא יכול האוטו אף המשורין
לנסוע ע"י המחסומים בכל סיבוב ובכל סיבוב עומדים הערבים ויורים עכ"ז [על כל זה] במתולה [במטולה] עצמו ב"ה
[עמ' 2]
שורר שקט וכן יהי' הלאה [.] קבלנו תמול מכתב ובו כתב שהמצב מתוח ע"י הכנופיות העוברים גבול סוריה
וכן עבר הירדן והשי"ת [והשם יתברך] ירחם ולא יהי' שום שליטה לנגוע בנו לרעה ונזכה לספר הכל מתוך שמחה.
דברי אביכם הצופה לשמוע טובכם והצלחתכם ולבשר לכם אך טוב סלה אפרים
זוגתי תחי' בתי תחי' בני שיחי' כולם או"ש [אומרים שלום] וכט"ס [וכל טוב סלה]
בודאי הגשמים ירדו גם אצלכם אך בסביבותינו אומרים שרובם ככלם [ככולם] לא יכלו ע"י היריות מרובים
בלי הפסק אף לחרוש ולא לזרוע מי יודע מה יוָלד בכלכלה אך בטח השומר ישראל יתן לנו להחיות אותנו.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות