אוֹצָרוֹת
1945 31 במאי

הרב וינגוט כותב לבנו על כספים שהתקבלו למקווה, על מכת הארבה ועל הלכות שחיטה

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

הרב וינגוט כותב לבנו אברהם דוד. המכתב עוסק בכמה נושאים: הכסף שהתקבל בעבור המקווה, מזג האוויר והרצון כי הנכדה תבוא לביקור, הבנה כי הרב אברהם דוד לא יכול לבוא לביקור עקב התחייבויות אחרות ומכת הארבה שעליה סיפר מיכאל, אחיו של אברהם דוד. חלק גדול מן המכתב מוקדש לדברי תורה של הרב וינגוט בנוגע לנושא השחיטה. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לצאצאיו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ובהמשך הצטרף לסבתא זלדה בצפת. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים, הוכתר הרב וינגוט לרב העיר צפת, ובה חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית. נכדותיו

הרב וינגוט כותב לבנו אברהם דוד. המכתב עוסק בכמה נושאים: הכסף שהתקבל בעבור המקווה, מזג האוויר והרצון כי הנכדה תבוא לביקור, הבנה כי הרב אברהם דוד לא יכול לבוא לביקור עקב התחייבויות אחרות ומכת הארבה שעליה סיפר מיכאל, אחיו של אברהם דוד. חלק גדול מן המכתב מוקדש לדברי תורה של הרב וינגוט בנוגע לנושא השחיטה. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לצאצאיו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ובהמשך הצטרף לסבתא זלדה בצפת. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים, הוכתר הרב וינגוט לרב העיר צפת, ובה חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים ועל הקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

[עמוד 1]
ב"ה י"ט סיון תש"ה צפת"ו
ברוה"צ [ברכה והצלחה] וכט"ס [וכל טוב סלה] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר מו"ה [מורי היקר] א"ד [אברהם דוד] שיחי' [שיחיה]
ולשז"כ [אשתו זוגתו כלתי] רחל ובתכם נכדי אסתר בילה תחי'
מכתבך בצירוף מכתב מהר"א הילפרין קבלתי ותדע שטרם קבלתי
מכתבך אמר לי הרר"ל שקבל מכתב למסור לך תיכף הסכים שנקדש
עבור המקוה [המקווה] [.] אמרתי לו שיתן לי ואתן לו קבלה וכן הסכים ומסר
לי הטשעק [הצ'ק] על עשרה לא"י [לירות ארץ ישראלי] שהי' [שהיו] תחת ידו וקבלתי כבר המחיר,
והן תחת ידי ובהזדמנות הראשון אמסור לך אי"ה [אם ירצה השם].
חדשות בכלל אין פה רק מה שהחום נתגברה ועלה עד למדרגה
היותר גבוה [גבוהה] שאני הי' [היה] קשה לסבול וב"ה [וברוך השם] תמול לע"ע [לעין ערוך] נשתנה ועלה
טל וכן היום נוח מאד האויר [.] בקשתי ממך אם תראה שהחום
יעלה במעלות יכולה זוגתך עם בתכם לבא הנה כי סכ"ס [סוף כל סוף]
אינו דומה פה למקומכם ומדוע צריכה הילדה לסבול ולא השבת
ע"ז [על זה] בטח לא הסכמת לדעתי ואולי עוד זמן לך ע"ז [על זה] אנכי
אהי' [אהיה] שבע רצון מביאתך גם הייתי מזמין תיכף גם אותך אך זה
דבר שא"א [שאי אפשר] כי צריך אתה להיות שמה הן מצד השחיטה
והן מצד שאר דברים ופרנסה תלוי בזה[.] יש בשלהי המכתב
שחמותך בא אליכם נודע לי את זה מקודם ע"י מכתב בני יעקב מאיר
ובודאי תהי' [תהיה] שמה גם השבת זו בשביל מה בא? סתמה לבקרכם
ולראות שלומכם[.] אולי [?] קבלתי מכתב מבני מיכאל שיחי' [שיחיה] והודיע לנו
שיש אצליהם פחד מפני הארבה כי כבר רואים מחנות לרבבות
ירחם השם שלא יהי' [יהיה] להם שליטה להזיק ממאכל חיוני שאדם צורך
בהם ויציל אותנו מכל פגע[.] תדע שנכון לכתוב קבלה מידך ג"כ [גם כך] לרב
הילפרין שכבר קבלת הסכום אף שאני מסרתי קבלה משמי להרר"אל[.]
ע"ז [עם זה] שאר חדשות אין רק מה שהממשלה לוחם נגד הקצבים להוריד
מחיר בשר ושאר דברים עומדים בתוקפן כמו שהי' [שהיו]
והנני מסיים וחותם ברב ברכות אביכם המאחל לכם כ"ט
ומצפה לשמוע טובכם והצלחתכם כה"י [כן יהי] והמצפה לישועה קרובה
זוגתי בתי בנ"ח [בני חביבי] שיח'י כולם
דו"ש [דורשים שלומכם] באה"ר [באהבה רבה]
אפרים
ובדבר מה שהרהרתי בדבר […] משום […]
דבקשים שאינו כיון דמקבלה […] מצוה […] ובודאי הכהן
עומד עלי והוי כאחרים עומדים עליהן ומשו"ז כשר אף לכתחלה
ומאיפו אתה ידעת את זה כיון דכהן עומד לקבל הדם
וממילא עומד על כבש השחיטה מנא לך זאת דזה לא תלני [?] כלל
בזה דיכול לקבל הדם ולא יהי' עומד על השחיטה ובזבחים
סתם
[חסר תמלול- פרשנות בנושא השחיטה- סוף עמוד 1]
[עמוד 2]
ב"ה יט סיון תש"ה
יפות שדעתן קלות וכן כתב הרא"ש ז"ל אמנם בהגהות מיימונת [….
…] יכולם לומר דנפק"מ בין הטעמים דא"א…
[חסר תמלול – פרשנות בנושא השחיטה]

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 31.05.1945

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

[עמוד 1]
ב"ה י"ט סיון תש"ה צפת"ו
ברוה"צ [ברכה והצלחה] וכט"ס [וכל טוב סלה] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר מו"ה [מורי היקר] א"ד [אברהם דוד] שיחי' [שיחיה]
ולשז"כ [אשתו זוגתו כלתי] רחל ובתכם נכדי אסתר בילה תחי'
מכתבך בצירוף מכתב מהר"א הילפרין קבלתי ותדע שטרם קבלתי
מכתבך אמר לי הרר"ל שקבל מכתב למסור לך תיכף הסכים שנקדש
עבור המקוה [המקווה] [.] אמרתי לו שיתן לי ואתן לו קבלה וכן הסכים ומסר
לי הטשעק [הצ'ק] על עשרה לא"י [לירות ארץ ישראלי] שהי' [שהיו] תחת ידו וקבלתי כבר המחיר,
והן תחת ידי ובהזדמנות הראשון אמסור לך אי"ה [אם ירצה השם].
חדשות בכלל אין פה רק מה שהחום נתגברה ועלה עד למדרגה
היותר גבוה [גבוהה] שאני הי' [היה] קשה לסבול וב"ה [וברוך השם] תמול לע"ע [לעין ערוך] נשתנה ועלה
טל וכן היום נוח מאד האויר [.] בקשתי ממך אם תראה שהחום
יעלה במעלות יכולה זוגתך עם בתכם לבא הנה כי סכ"ס [סוף כל סוף]
אינו דומה פה למקומכם ומדוע צריכה הילדה לסבול ולא השבת
ע"ז [על זה] בטח לא הסכמת לדעתי ואולי עוד זמן לך ע"ז [על זה] אנכי
אהי' [אהיה] שבע רצון מביאתך גם הייתי מזמין תיכף גם אותך אך זה
דבר שא"א [שאי אפשר] כי צריך אתה להיות שמה הן מצד השחיטה
והן מצד שאר דברים ופרנסה תלוי בזה[.] יש בשלהי המכתב
שחמותך בא אליכם נודע לי את זה מקודם ע"י מכתב בני יעקב מאיר
ובודאי תהי' [תהיה] שמה גם השבת זו בשביל מה בא? סתמה לבקרכם
ולראות שלומכם[.] אולי [?] קבלתי מכתב מבני מיכאל שיחי' [שיחיה] והודיע לנו
שיש אצליהם פחד מפני הארבה כי כבר רואים מחנות לרבבות
ירחם השם שלא יהי' [יהיה] להם שליטה להזיק ממאכל חיוני שאדם צורך
בהם ויציל אותנו מכל פגע[.] תדע שנכון לכתוב קבלה מידך ג"כ [גם כך] לרב
הילפרין שכבר קבלת הסכום אף שאני מסרתי קבלה משמי להרר"אל[.]
ע"ז [עם זה] שאר חדשות אין רק מה שהממשלה לוחם נגד הקצבים להוריד
מחיר בשר ושאר דברים עומדים בתוקפן כמו שהי' [שהיו]
והנני מסיים וחותם ברב ברכות אביכם המאחל לכם כ"ט
ומצפה לשמוע טובכם והצלחתכם כה"י [כן יהי] והמצפה לישועה קרובה
זוגתי בתי בנ"ח [בני חביבי] שיח'י כולם
דו"ש [דורשים שלומכם] באה"ר [באהבה רבה]
אפרים
ובדבר מה שהרהרתי בדבר […] משום […]
דבקשים שאינו כיון דמקבלה […] מצוה […] ובודאי הכהן
עומד עלי והוי כאחרים עומדים עליהן ומשו"ז כשר אף לכתחלה
ומאיפו אתה ידעת את זה כיון דכהן עומד לקבל הדם
וממילא עומד על כבש השחיטה מנא לך זאת דזה לא תלני [?] כלל
בזה דיכול לקבל הדם ולא יהי' עומד על השחיטה ובזבחים
סתם
[חסר תמלול- פרשנות בנושא השחיטה- סוף עמוד 1]
[עמוד 2]
ב"ה יט סיון תש"ה
יפות שדעתן קלות וכן כתב הרא"ש ז"ל אמנם בהגהות מיימונת [….
…] יכולם לומר דנפק"מ בין הטעמים דא"א…
[חסר תמלול – פרשנות בנושא השחיטה]

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות