אוֹצָרוֹת
1948 10 באוגוסט

הרב וינגוט כותב לבתו שפרה על מצבה של צפת לאחר מלחמת העצמאות

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

הרב ויינגוט מספר לבתו שפרה וחתנו דניאל על השינויים שחלו בצפת בעקבות המלחמה. העולים מתיישבים בבתים הנטושים של הערבים ומוצאים בקירות אוצרות שהוחבאו בהם. הוא מקווה שהערבים לא יחזור וצפת תהיה עיר יהודית טהורה. הוא מתאר את הנזק שנגרם מהפצצות האווירונים לביתו של בנו ועל ירידת הלירה הארץ ישראלית והיוקר מאמיר, אך הוא מקווה לימים טובים. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו

הרב ויינגוט מספר לבתו שפרה וחתנו דניאל על השינויים שחלו בצפת בעקבות המלחמה. העולים מתיישבים בבתים הנטושים של הערבים ומוצאים בקירות אוצרות שהוחבאו בהם. הוא מקווה שהערבים לא יחזור וצפת תהיה עיר יהודית טהורה. הוא מתאר את הנזק שנגרם מהפצצות האווירונים לביתו של בנו ועל ירידת הלירה הארץ ישראלית והיוקר מאמיר, אך הוא מקווה לימים טובים. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה ה' אב תש"ח 10.8.48

[עמוד 1]
ליקירי שפרה ודניאל שיח'י [שיחיו]
כן קבלנו היום מכתבך מיום עש"ק [ערב שבת קודש] העבר ע"ב [עם ברכת] מז"ט [מזל טוב] מחנה הנולדה ליפה.
שמחים אנו בשמענו משלוה"ט [משלומכם הטוב] ובפרט שהמצב הרגל לדניאל הולך
בטוב כן יגמור רפואתו בכי טוב קיבלנו מכתב מבני יצחק שבקר
אותו בראשון וב"ה שהכל בסדר טוב שקבלת מעט במשקל וכן תוסיף
אתנו אין חדש הכל בשקט וכבר הפליטים מתישבים בבתים של
הערבים העזובים באופן קבע וכן הרבה מתוך העיר חושבים
להסתדר עצמם הן בפתיחת החנות ואף לגור שמה. ומי יתן והי' [והיה]
שהערבים לא יחזרו עוד לתמיד ויהי' [ויהיו] ישובנו יהודית טהורה מבלי
ערביים הצעירים מספרדים ואשכנזים עוסקים עוד בשלל ויה'י [ויהיה]
כך עוד לשנים כי בכל פעם נמצאים אוצרות חדשים מכל מין ישנו
בהרבה מקומות שאין רואים שום כלום וסותרים כותלים ושוב יש הבתים
מלאים כל טוב ובכל פעם ופעם אנו רואים יותר הניסים והנפלאות
שעשה הקב"ה אתנו בנפול עליהם אימתה ופחד וברחו ועזבו הכל
כן מצפים לגמר ישועה לישראל. הלא"י [הלירה הארץ ישראלית] ה'י [היה] לה ירידה כ"כ במעט
בלא חשוב אם רוצים לקנות ירקות קשה להשיג וגם ביוקר נורא
רק לפרקים מקבלים מכפר יחזקאל חבילה בירקות וגם ממתולה [ממטולה]
יוכבד עם הילדים נמצאו בבנימינה דבורה א"א [אי אפשר] להשיג רשיון
לעזוב ירושלים כך כתב לי בני מיכאל שיחי' ובין כך הוטב שם ג"כ [גם כן]
המצב [.] בתי לאה עם זוגתי נסעו ביום א' שבוע העברה לטבריא [לטבריה]
לרופא לבקר את עיני זוגתי והיא חזרה אך בתי נסעה משם
לבית אורן ומשם לכפר יחזקאל לטייל מעט ועל שבת הבא אי"ה [אם ירצה השם]
[עמוד 2]
תבוא חזרה לפה כבר קבלנו מכתב ממנה מבית אורן השבת היתה היא
בכפר יחזקאל. את מכתביך קבלנו וגם התמונה וכתבנו לכם
תשובה בעתו ובזמנו ולא ידענו מדוע לא הגיע המכתב לידך [.]
מירושלים מבני שיחי' [שיחיו] מקבלים מכתבים מב"ש [?] המצב מלחמה שורר בכל
אבר ואבר הן באספקה מזון ובשאר דברים ומה יכולים לעשות
מבלגיה ג"כ [גם כן] קבלתי מכתב אמנם ע"ד [?] נתניה ע"י רבקה השבתי
ג"כ בדרך רבקה כבד אותנו ב[?] שלי ויפה מאד היא
מתענגת בנתניה. עדי הוא בירושלים מפקד גדוד שלם כך
כתב לי בני שיחי' ולפרקים נוסע גם לנתניה. מה נשמע אצלכם? אם
הכל בשקט ואיך המצב פרנסה ההורים של דניאל אם כבר עובדים
בעבודה שלהם כדאי לדעת הכל בני יצחק הודיע לי מגודל
ההפסד ונזק שנגרמו לו לביתו הפצצות אוירונים למאות לא"י [לירות ארץ ישראליות]
מי יודע מתי יכול לתקן וכמה שיעלה השי"ת [השם יתברך] ימלא החסרון
וב"ה שהוא ניצל בנס יש ויש וצריכים לחזק בהתחזקות שלמה
עד כמה שאפשר ולחכות ולצפות לימים טובים שיגיעו אלינו
ונזכה לספר הכל מתוך שמחה וששון באין מה להוסיף אסיים
מכתבי זה באיחולי ברכות לכם שתהי' [שתהיו] בריאים ושלמים ולחיות
חי' [חיי] עונג ושמחה כמשאלות לבבינו אביכם הצופה לשמוע טובכם
אפרים ויינגוט [חתימה]
זוגתי וב"ב [ובני ביתי] שיח'י [שיחיו] או"ש [אומרים שלום] בכ"ט [בכל טוב] ברכות.
כן נא למסור דרי"ש [דרישת שלום] חמה ולבבית לכל המחותנים משמי ובשם
משפחתי

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 10.08.1948

מקבל/ת המכתב

שם: שפרה וינגוט יולביץ
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה ה' אב תש"ח 10.8.48

[עמוד 1]
ליקירי שפרה ודניאל שיח'י [שיחיו]
כן קבלנו היום מכתבך מיום עש"ק [ערב שבת קודש] העבר ע"ב [עם ברכת] מז"ט [מזל טוב] מחנה הנולדה ליפה.
שמחים אנו בשמענו משלוה"ט [משלומכם הטוב] ובפרט שהמצב הרגל לדניאל הולך
בטוב כן יגמור רפואתו בכי טוב קיבלנו מכתב מבני יצחק שבקר
אותו בראשון וב"ה שהכל בסדר טוב שקבלת מעט במשקל וכן תוסיף
אתנו אין חדש הכל בשקט וכבר הפליטים מתישבים בבתים של
הערבים העזובים באופן קבע וכן הרבה מתוך העיר חושבים
להסתדר עצמם הן בפתיחת החנות ואף לגור שמה. ומי יתן והי' [והיה]
שהערבים לא יחזרו עוד לתמיד ויהי' [ויהיו] ישובנו יהודית טהורה מבלי
ערביים הצעירים מספרדים ואשכנזים עוסקים עוד בשלל ויה'י [ויהיה]
כך עוד לשנים כי בכל פעם נמצאים אוצרות חדשים מכל מין ישנו
בהרבה מקומות שאין רואים שום כלום וסותרים כותלים ושוב יש הבתים
מלאים כל טוב ובכל פעם ופעם אנו רואים יותר הניסים והנפלאות
שעשה הקב"ה אתנו בנפול עליהם אימתה ופחד וברחו ועזבו הכל
כן מצפים לגמר ישועה לישראל. הלא"י [הלירה הארץ ישראלית] ה'י [היה] לה ירידה כ"כ במעט
בלא חשוב אם רוצים לקנות ירקות קשה להשיג וגם ביוקר נורא
רק לפרקים מקבלים מכפר יחזקאל חבילה בירקות וגם ממתולה [ממטולה]
יוכבד עם הילדים נמצאו בבנימינה דבורה א"א [אי אפשר] להשיג רשיון
לעזוב ירושלים כך כתב לי בני מיכאל שיחי' ובין כך הוטב שם ג"כ [גם כן]
המצב [.] בתי לאה עם זוגתי נסעו ביום א' שבוע העברה לטבריא [לטבריה]
לרופא לבקר את עיני זוגתי והיא חזרה אך בתי נסעה משם
לבית אורן ומשם לכפר יחזקאל לטייל מעט ועל שבת הבא אי"ה [אם ירצה השם]
[עמוד 2]
תבוא חזרה לפה כבר קבלנו מכתב ממנה מבית אורן השבת היתה היא
בכפר יחזקאל. את מכתביך קבלנו וגם התמונה וכתבנו לכם
תשובה בעתו ובזמנו ולא ידענו מדוע לא הגיע המכתב לידך [.]
מירושלים מבני שיחי' [שיחיו] מקבלים מכתבים מב"ש [?] המצב מלחמה שורר בכל
אבר ואבר הן באספקה מזון ובשאר דברים ומה יכולים לעשות
מבלגיה ג"כ [גם כן] קבלתי מכתב אמנם ע"ד [?] נתניה ע"י רבקה השבתי
ג"כ בדרך רבקה כבד אותנו ב[?] שלי ויפה מאד היא
מתענגת בנתניה. עדי הוא בירושלים מפקד גדוד שלם כך
כתב לי בני שיחי' ולפרקים נוסע גם לנתניה. מה נשמע אצלכם? אם
הכל בשקט ואיך המצב פרנסה ההורים של דניאל אם כבר עובדים
בעבודה שלהם כדאי לדעת הכל בני יצחק הודיע לי מגודל
ההפסד ונזק שנגרמו לו לביתו הפצצות אוירונים למאות לא"י [לירות ארץ ישראליות]
מי יודע מתי יכול לתקן וכמה שיעלה השי"ת [השם יתברך] ימלא החסרון
וב"ה שהוא ניצל בנס יש ויש וצריכים לחזק בהתחזקות שלמה
עד כמה שאפשר ולחכות ולצפות לימים טובים שיגיעו אלינו
ונזכה לספר הכל מתוך שמחה וששון באין מה להוסיף אסיים
מכתבי זה באיחולי ברכות לכם שתהי' [שתהיו] בריאים ושלמים ולחיות
חי' [חיי] עונג ושמחה כמשאלות לבבינו אביכם הצופה לשמוע טובכם
אפרים ויינגוט [חתימה]
זוגתי וב"ב [ובני ביתי] שיח'י [שיחיו] או"ש [אומרים שלום] בכ"ט [בכל טוב] ברכות.
כן נא למסור דרי"ש [דרישת שלום] חמה ולבבית לכל המחותנים משמי ובשם
משפחתי

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1951-02-18

מקבל/ת המכתב

שם: שפרה וינגוט יולביץ
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות