אוֹצָרוֹת
1948 15 בפברואר

הרב וינגוט כותב על מצבה הכלכלי של צפת בשנת 1948 ועל ההתקפות בעין זיתים

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

יריות ועוד יריות בצפת. צלף ערבי פגע ביהודי שעבד על גג בית הכנסת, והוא הועבר לבית החולים לניתוח דחוף. למרות מצב הביטחון החמור, החיים נמשכים כרגיל, ואנשים הולכים ברחובות, אם כי לא קרוב לגבול. הרב וינגוט מתאר בפרוטרוט את מצב המצרכים בעיר ומחיריהם ואת ההתקפות על עין זיתים ופינוי הנשים והילדים משם. הוא חושב על פסח המתקרב ומקווה שעד אז ישתפר המצב. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים

יריות ועוד יריות בצפת. צלף ערבי פגע ביהודי שעבד על גג בית הכנסת, והוא הועבר לבית החולים לניתוח דחוף. למרות מצב הביטחון החמור, החיים נמשכים כרגיל, ואנשים הולכים ברחובות, אם כי לא קרוב לגבול. הרב וינגוט מתאר בפרוטרוט את מצב המצרכים בעיר ומחיריהם ואת ההתקפות על עין זיתים ופינוי הנשים והילדים משם. הוא חושב על פסח המתקרב ומקווה שעד אז ישתפר המצב. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה ה' אדר תש"ח צפתו' [צפת תיבנה ותיכונן]

[עמוד 1]
שפע ברכה וכט"ס [וכל טוב סלה] לבנ"ח [לבני חביבי] היקר מוהא"ד [מורנו הרב אברהם דוד] שיחי' [שיחיה] לזו"כ [ולזוגתו כלתי] הברוכה ויו"ח [ויוצאי חלציהם] היקרים שיחי'
מכתבך מיום א.ח.ד. [?] קבלנו ברב שמחה בשמועות משלומכם כן לא ימיש השי"ת [השם יתברך] חסדו מאתנו כה"י [כל הימים] ונזכה לשמוח באהבים
לראות בנחמות ציון וירושלים ולשמוח אתה משוש מיום ב' שבוע העברה כמעט שלא פסק הגשמים כך פעם יורד
בזעף ופעם בשקט יהי' [יהיו] גשמי ברכה עכ"ז [עם כל זה] לא פסקו הארורים ימ"ש [יימח שמם] מלירות ביום ובלילה אף שאנשי מגן
משיבים להם. אמנם לא בכל פעם קולעים למטרה [.] ביום ששי העבר עבדו הגנה בעמדה על גג' [גגות] ביהכ"נ [בית הכנסת] רבינו
הארי ז"ל וקלרה הספרדי עבד ג"כ בתור פועל ופגע בו צלף ערבי בכדור בתוך הרגל ונפל מהגג לודי [לואדי]
ליד המקווה של רבנו הארי' ז"ל ומצבו רציני. ע"י הזחילה העלה אותו למעלה כי הערבים לא הפסיקו להמטיר
בכדורים ועכ"ז [ועם כל זה] הצליחו הגנה להעלות אותו ולהביא אותו לביה"ח הדסה פה אף שיש רופא מנתח מצוין עכ"ז
הכריחו להעביר אותו לטבריא [לטבריה] לביה"ח שויצר ישלח לו מהשמ' [מהשמיים] רפו"ש [רפואה שלמה] בכלל הוא שקט יחסי וביריות כבר
מורגלים הקולות של יריות נשמע בכל העיר והולכים בשוק כדרך שלא הי' [היה] כלום רק משמרים עצמינו ללכת
ע"י [על יד] הגבולות הגובלים עמהם [.] לילה זו שעברה הי' [היו] הרבה יריות ואחרי חצות לילה שמענו ג"כ התפוצצות וטרם ידעו
מה שהי' [שהיה] אומרים שפוצצו בתים בבדיטה וטטיבה שכנים לקבוץ עברי עין זיתים והקיבוץ הזה סובל נורא בלי
הפסק [.] ביום ובלילה צריכים כלם לעמוד על המשמר הנשים והילדים כבר הוכרחו להוציא משם לאילת השחר, כתב יכתב
בדבר העוצר של דרכים בעמק החולה כן נכון עכ"ז [עם כל זה] בני החביב נשתדל להמציא לנו בשר לש"ק [לשבת קודש] ע"י שוטרים כן
יום ששי העבר קבלנו באופן כזה ע"י שוטר שהוא הי' [היה] צריך לבא לקלוגר והביא עבורנו החבילה אף שהגיע מאוחר
בזמן [.] עכ"ז הי' [היה] טוב שכבר הי' אחר מליוה"ד [מליחה והדחה] ולא הי' [היה] חסר רק לבשל. בדבר מש' [משלוח?] שכבר מוכן לפניך תפ"א [תפוח אדמה] אין
אתה צריך למהר לזרז עצמך לשלוח כי עוד זמן לפסח אי"ה [אם ירצה השם] ובאמת משיגים ג"כ פה רק ביוקר מעט מה
יכולין לעשות הכול ביוקר בדבר ביצים אמרה זוגתי תחי' [תחיה] שאל תשלח ראשית ששבוע העברה התחילו לסדר
למכור ג"כ פה ביצים לפי מספר הנפשות ביצה [?] ועולה בשלושה גרא"י [גרוש ארץ ישראלי] ביצה ולזאת גם ביצים אין
צריך לשלוח [.] ועד הפסח הבע"ל [הבא עלינו לטובה] עוד זמן ואולי עד אז יעזור השי"ת כי צריכים לדעת שיעלה ג"כ הוצאות הבל' [הובלה]
ואולי ימציא לנו בנ"ח [בני חביבי] שיחי' [שיחיה] ממתולה [ממטולה] ואל תמהר עצמך ואולי ח"ו [חס וחלילה] לא משתנה המצב נודיע לך אי"ה ואל תמהר
בשלוח וכן שאר ירקות יכולים להשיג כי אגד משורין שולח בכל יום להביא אספקה מטבריא [מטבריה] אז ניתן להשיג ב"ה אך
מעט יוקר לא איכפת ואין אתה צריך לדאוג לכ"ז [לכל זה] בתקוה שיעבור הזמן הקשה ונגיע עוד בעזה'י [בעזרת השם יתברך] לימים טובים
בדבר הדגים הקונסרבים ששלחת לנו טרם פתחנו לטעום ונשאר לנו לימים יותר חמורים ח"ו וח"ו [חס וחלילה וחס וחלילה] שלא יה'י [יהיה] מה
להשיג יהי' [יהיה] נשאר זה לעת מצא וכן כל שאר צרכין [צרכים] חיוני ששלחת שה'י שהיה] מקום להשאיר השארנו וייש"כ [ויישר כוחך] וחילך
[עמוד 2]
על מה שהודעת שצריכים לעשר בגזר שנתנו בתוך הדגים נדע אי"ה איך להתנהג בעת שיגיע זמנם לאכול
אותם רק שאלה אחת יהי' [יהיה] נשאר אצלי מאיזה שנה הגזר הוא או משנת מע"ש [מעשר שני] או מע"ע [מעשר עני] וע"ז יש לי לפשוט בעזה"י
בדבר הכשרת טחנה לפסח יש עוד זמן לראות המצב של אז ואין צריכים להוסיף דאגה על דאגה ודי לשעתן אחים
טרם באו ולא ידוע כלל איך יסדרו ואם יסדרו. בטח לא יזניחו והם עוסקים לקבל קמח לשם זה ואם לא
יאפו מצות או יצמצמו הקמח ג"כ יהי' [יהיה] עסק בשבילם והכל עוד זמן להוכח ולדעת ומצפים שיהי' [שיהיה] עוד טוב בכל
ענינים והשית' ירחם עלינו [.] בתי שפרה כתבה לנו שהיא עברה מגדרה לראשון לציון ע"י המצב בדרכים שצריכה
לעבוד מבחוץ כן מקבל אני מכתבים מב"ש [מבני שלומנו] מכל יו"ח שיחי' [יוצאי חלציי שיחיו] בתי דבורה תחי' צריכה לקבל אישור ממשלת בלגיה
שרבקה והילדה שיחי' יהי' [יהיו] יכולים לנסוע אתה [איתה] לבלגיה לשם זה היא מחכה
על אחר אין לי מה להוסיף הנני נשאר אביכם אוהבכם לנצח ומברך באלף ברכות נעימות וטובות
אפרים ויינגוט [חתימה]
זוגתי בתי בני שיחי' [שיחיו] כולם או"שוב [אומרים שלום וברכות] לכם

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 15.02.1948

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה ה' אדר תש"ח צפתו' [צפת תיבנה ותיכונן]

[עמוד 1]
שפע ברכה וכט"ס [וכל טוב סלה] לבנ"ח [לבני חביבי] היקר מוהא"ד [מורנו הרב אברהם דוד] שיחי' [שיחיה] לזו"כ [ולזוגתו כלתי] הברוכה ויו"ח [ויוצאי חלציהם] היקרים שיחי'
מכתבך מיום א.ח.ד. [?] קבלנו ברב שמחה בשמועות משלומכם כן לא ימיש השי"ת [השם יתברך] חסדו מאתנו כה"י [כל הימים] ונזכה לשמוח באהבים
לראות בנחמות ציון וירושלים ולשמוח אתה משוש מיום ב' שבוע העברה כמעט שלא פסק הגשמים כך פעם יורד
בזעף ופעם בשקט יהי' [יהיו] גשמי ברכה עכ"ז [עם כל זה] לא פסקו הארורים ימ"ש [יימח שמם] מלירות ביום ובלילה אף שאנשי מגן
משיבים להם. אמנם לא בכל פעם קולעים למטרה [.] ביום ששי העבר עבדו הגנה בעמדה על גג' [גגות] ביהכ"נ [בית הכנסת] רבינו
הארי ז"ל וקלרה הספרדי עבד ג"כ בתור פועל ופגע בו צלף ערבי בכדור בתוך הרגל ונפל מהגג לודי [לואדי]
ליד המקווה של רבנו הארי' ז"ל ומצבו רציני. ע"י הזחילה העלה אותו למעלה כי הערבים לא הפסיקו להמטיר
בכדורים ועכ"ז [ועם כל זה] הצליחו הגנה להעלות אותו ולהביא אותו לביה"ח הדסה פה אף שיש רופא מנתח מצוין עכ"ז
הכריחו להעביר אותו לטבריא [לטבריה] לביה"ח שויצר ישלח לו מהשמ' [מהשמיים] רפו"ש [רפואה שלמה] בכלל הוא שקט יחסי וביריות כבר
מורגלים הקולות של יריות נשמע בכל העיר והולכים בשוק כדרך שלא הי' [היה] כלום רק משמרים עצמינו ללכת
ע"י [על יד] הגבולות הגובלים עמהם [.] לילה זו שעברה הי' [היו] הרבה יריות ואחרי חצות לילה שמענו ג"כ התפוצצות וטרם ידעו
מה שהי' [שהיה] אומרים שפוצצו בתים בבדיטה וטטיבה שכנים לקבוץ עברי עין זיתים והקיבוץ הזה סובל נורא בלי
הפסק [.] ביום ובלילה צריכים כלם לעמוד על המשמר הנשים והילדים כבר הוכרחו להוציא משם לאילת השחר, כתב יכתב
בדבר העוצר של דרכים בעמק החולה כן נכון עכ"ז [עם כל זה] בני החביב נשתדל להמציא לנו בשר לש"ק [לשבת קודש] ע"י שוטרים כן
יום ששי העבר קבלנו באופן כזה ע"י שוטר שהוא הי' [היה] צריך לבא לקלוגר והביא עבורנו החבילה אף שהגיע מאוחר
בזמן [.] עכ"ז הי' [היה] טוב שכבר הי' אחר מליוה"ד [מליחה והדחה] ולא הי' [היה] חסר רק לבשל. בדבר מש' [משלוח?] שכבר מוכן לפניך תפ"א [תפוח אדמה] אין
אתה צריך למהר לזרז עצמך לשלוח כי עוד זמן לפסח אי"ה [אם ירצה השם] ובאמת משיגים ג"כ פה רק ביוקר מעט מה
יכולין לעשות הכול ביוקר בדבר ביצים אמרה זוגתי תחי' [תחיה] שאל תשלח ראשית ששבוע העברה התחילו לסדר
למכור ג"כ פה ביצים לפי מספר הנפשות ביצה [?] ועולה בשלושה גרא"י [גרוש ארץ ישראלי] ביצה ולזאת גם ביצים אין
צריך לשלוח [.] ועד הפסח הבע"ל [הבא עלינו לטובה] עוד זמן ואולי עד אז יעזור השי"ת כי צריכים לדעת שיעלה ג"כ הוצאות הבל' [הובלה]
ואולי ימציא לנו בנ"ח [בני חביבי] שיחי' [שיחיה] ממתולה [ממטולה] ואל תמהר עצמך ואולי ח"ו [חס וחלילה] לא משתנה המצב נודיע לך אי"ה ואל תמהר
בשלוח וכן שאר ירקות יכולים להשיג כי אגד משורין שולח בכל יום להביא אספקה מטבריא [מטבריה] אז ניתן להשיג ב"ה אך
מעט יוקר לא איכפת ואין אתה צריך לדאוג לכ"ז [לכל זה] בתקוה שיעבור הזמן הקשה ונגיע עוד בעזה'י [בעזרת השם יתברך] לימים טובים
בדבר הדגים הקונסרבים ששלחת לנו טרם פתחנו לטעום ונשאר לנו לימים יותר חמורים ח"ו וח"ו [חס וחלילה וחס וחלילה] שלא יה'י [יהיה] מה
להשיג יהי' [יהיה] נשאר זה לעת מצא וכן כל שאר צרכין [צרכים] חיוני ששלחת שה'י שהיה] מקום להשאיר השארנו וייש"כ [ויישר כוחך] וחילך
[עמוד 2]
על מה שהודעת שצריכים לעשר בגזר שנתנו בתוך הדגים נדע אי"ה איך להתנהג בעת שיגיע זמנם לאכול
אותם רק שאלה אחת יהי' [יהיה] נשאר אצלי מאיזה שנה הגזר הוא או משנת מע"ש [מעשר שני] או מע"ע [מעשר עני] וע"ז יש לי לפשוט בעזה"י
בדבר הכשרת טחנה לפסח יש עוד זמן לראות המצב של אז ואין צריכים להוסיף דאגה על דאגה ודי לשעתן אחים
טרם באו ולא ידוע כלל איך יסדרו ואם יסדרו. בטח לא יזניחו והם עוסקים לקבל קמח לשם זה ואם לא
יאפו מצות או יצמצמו הקמח ג"כ יהי' [יהיה] עסק בשבילם והכל עוד זמן להוכח ולדעת ומצפים שיהי' [שיהיה] עוד טוב בכל
ענינים והשית' ירחם עלינו [.] בתי שפרה כתבה לנו שהיא עברה מגדרה לראשון לציון ע"י המצב בדרכים שצריכה
לעבוד מבחוץ כן מקבל אני מכתבים מב"ש [מבני שלומנו] מכל יו"ח שיחי' [יוצאי חלציי שיחיו] בתי דבורה תחי' צריכה לקבל אישור ממשלת בלגיה
שרבקה והילדה שיחי' יהי' [יהיו] יכולים לנסוע אתה [איתה] לבלגיה לשם זה היא מחכה
על אחר אין לי מה להוסיף הנני נשאר אביכם אוהבכם לנצח ומברך באלף ברכות נעימות וטובות
אפרים ויינגוט [חתימה]
זוגתי בתי בני שיחי' [שיחיו] כולם או"שוב [אומרים שלום וברכות] לכם

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1951-02-18

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות