אוֹצָרוֹת
1948 25 בפברואר

הרב וינגוט מאחל לבנו שחג הפורים יהיה שמח למרות המלחמה, ומבקש שיעדכן אותו במכתבים

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

חג פורים חל בעיצומה של מלחמת העצמאות, והשמחה חלקית. הרב וינגוט כותב לבנו אברהם דוד על המחסור במוצרי המזון הבסיסיים. אפילו לכבוד שבת אין בשר, אין דגים, אין ירקות ואין ביצים, שכן היריות בדרכים אינו מאפשרות לשיירות האספקה לעבור. הוא מתאר את ההכנות לחג הפסח, מספר על המצה השמורה שכבר הספיק לברך עליה, ומקווה שיבואו ימים שקטים יותר. הוא מבקש מבנו לא לבזבז כסף על שיחות טלפון אבל ישמח להתענג על מכתבים ממנו. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי

חג פורים חל בעיצומה של מלחמת העצמאות, והשמחה חלקית. הרב וינגוט כותב לבנו אברהם דוד על המחסור במוצרי המזון הבסיסיים. אפילו לכבוד שבת אין בשר, אין דגים, אין ירקות ואין ביצים, שכן היריות בדרכים אינו מאפשרות לשיירות האספקה לעבור. הוא מתאר את ההכנות לחג הפסח, מספר על המצה השמורה שכבר הספיק לברך עליה, ומקווה שיבואו ימים שקטים יותר. הוא מבקש מבנו לא לבזבז כסף על שיחות טלפון אבל ישמח להתענג על מכתבים ממנו. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה יום ט'ו שמחת פורים דמוקפין [עיר מוקפת חומה] תש"ח צפת
[עמוד 1]
ברוה"צ [ברכה והצלחה] וכט"ס [וכל טוב סלה] לבנ"ח [לבני חביבי] היקר אברהם דוד שיחי' [שיחיה] ולזוכ' [לזוגתך כלתי] רחל תחי' ויו"ח [ויוצאי חלציהם] היקרים שיחי' [שיחיו]
מכתבך מיום י"א דנא קבלתי ברב שמחה ובדרך נס שעף והגיע לידי לשמחנו אחרי שקבלתי מכתב מירושלים הנכתב כ"ח
אד"ר [אדר ראשון] כי אין דאר [דואר] פה בכלל רק המכתבים בשביל היהודים תושבים פה נתחלק בראש פינה ומי שנמצאים
ראשון שיכולים למסור לידיו המכתבים שיגיעו לפה מוסרים כי אגד זה קרוב לשבועיים שאין בא לפה ע"י המקרים
שאורע [שאירע] בין כביש ראש פינה צפת ושוב לא הגיע לעיר כלום לא בשר ולא דגים ואין אף ירק להחיות א"ע [את עצמנו] לשבת
הקודם לא קבלנו בשר אמרנו גם זו לטובה ע"י העוצר שהי' [שהיה] בדרכים עד למתולה [למטולה] וגם בפורים הוכרחנו להסתפק בלי
בשר ודגים בכל שתי הסעודות וב"ה שקבלנו לחם שגם זה קשה להשיג ולא אני יחיד כי לא הי' [היה] בשר לשום איש
מתושבי צפת גם עופות אין בנמצא ואף ירק אין כלל הועד הקהילה שלח למשה שטרן ביום א' ש.ז. [שבוע זה] למתולה [למטולה] שיביא
איזה דבר לחג פורים והוא שחט שם 4 פרות. בני שיחי' [שיחיה] שחט אותם שם וגם קנה ביצים איזה אלפים בכדי
שיהי' [שתהיה] ביצה עכ"פ [על כל פנים] כי לא נראה אף ביצה אחת בכל העיר ועיר צפת נפסק לגמרי כי אין תנועה מראש פינה לפה כלל.
הודיע לנו בנ"ח [בני חביבי] שיחי' ממתולה [ממטולה] ע"י טלפון תמול בפורים שביום ב' ש.ז. [שבוע זה] שלח לנו חתיכת בשר אמנם הוא קבל בחזרה
מראש פינה ואין יודע מה לעשות עכ"פ [על כל פנים] אח"ז [אחרי זה] נתודע [נתוודע] לו שמשה שטרן נוסע שלח אתו בשר ומעט ביצים ומשלוח מנות
יפה. עוגה שלמה נשאר מיותם וכן קיבלנו א"ז [את זה] ע"י משה שטרן אך שבא מאוחר כי הכרחנו לשלוח לו ע"י השתדלות גדולה
משמר חזק ללות [ללוות] אותו וב"ה שהגיע בשלום לפה. תוכל להבין כל העיר יצאו לקבל פניו בהגיעו לעיר בשמחה שיהי' [שיהיה]
להם בשר על ש"ק [שבת קודש] וגם ביצים ומסתדר הכל ע"י המשמר אזרחי שכל אחד מגויס לזה להגן על הסדר שיגיע לכאו"א [לכל אחד ואחד].
סעודת פורים קיימנו ככה "בעיקר אך" [רומז לביטוי והיית אך שמח] שנעשה בחצי ביצה, ב"ה ע"ז [על זה] עש"ק [עם שבת קודש] ב"ה יש לנו כבר בשר וביצים ששלח עם שטרן
הבשר נמכר עם עצמות ב17 גרא"י [גרוש ארץ ישראלי] בלי עצמות עשרים גרא"י והכל נמכר באיזה כי כבר הי' [היו] רעיבים [רעבים] לזה אחרי שקרוב
לשתי [לשני] שבועות שלא ראו לפניהם שום בשר וכן הביא אתו ירקות שמעתי שגם חושבים לשלוח ביום ראשון הבא עוד
אחד להביא כי כל המשקים עשו וסדרו סינדיקט [שוק משותף] לזה אך קשה להשיג מי שיסע ואין להשיג אוטו לשם זה.
המצות מכונה של האחים לודמיר כפי ששמעתי יתחילו לאפות ביום ראשון הבא כי כבר קבלו דלק לשם זה.
השמורה שלי כבר ברכנו אותה שתהי' [שתהיה] נקיי [נקייה] מכל דבר עכ"ז איני יודע עוד איפו [איפה] שאוכל לטחון אותה כי לשלוח לראש
פינה א"א [אי אפשר] כי אין אוטו שירצה לנסוע כי עיקר הסכנות מפה לרא"פ [לראש פינה] וכן בחזרה ולזאת כתבתי מזמן לירושלים שהוא
יראה לשלוח לי רוטיל מצות שמורה בעד כמה שיעלה וישלח לי ע"י אגד שאהי' [שאהיה] בטוח אי"ה בזה, ואם יעלה בידי
שאשיג ע"י מי לשלוח החטה לטחון מה טוב ואם ח"ו [חס וחלילה] לא אשיג יהי' [יהיה] לי עכ"פ לקיים מצות אכילת מצה בלילה ראשונה [ראשון]
ואסתפק כל ימי הפסח בתפ"א [בתפוח האדמה] ששלחת ואולי יבא עוד לחג הפסח תפ"א ובטח בא למכור ונקח עוד כמה
שיכולים להשיג כי מה יכולים לעשות באין ברירה גזל"ט [גם זו לטובה] ולא יהי' [יהיה] ח"ו [חס וחלילה] יותר גרוע מהמצב השורר כי כולם
מכינים עצמם בכל מיני ציוד של כלי משחית ובונים ועושים עמדות וחפירות. השי"ת [השם יתברך] ישמור אותנו מכל רע
[עמוד 2]
ויצילנו מכל פגע רע ולא ישלוט בנו שום פגע בישא [רע] אני יושב וכותב ובחוץ הכדורים עפים והקולות יריות נשמעים בשצף קצב
אך בטח ירחם השי"ת [השם יתברך] והזמנים מסוגלים לטובות ולישועות וכן יהי' [יהיה] לנו ונזכה עוד לשמוח יחד להפיג הסבל הנורא
שיש[?] בלב כל אחד נא ונא שלא להוציא כספים לדבר בתלפון [בטלפון] כי סוכ"ס [סוף כל סוף] אף שמרשים לפרקים לדבר כן
מפסיקים באמצע וב"ה מאיתך אני מקבל מכתבים יותר תכופים משאר מקומות ראה נא שהמכתב הנוכחי שקבלתי
היום נכתוב ביום ב ש.ז. [שבוע זה] א"כ [אם כן] ב"ה תדע שזה כל חיותי היום מה שאני שומע מכם ומשאר יו"ח [יוצאי חלציי] שיחי' כי בדבר
אחר אין לשמוח וזה תענוגינו וכן יעזור השית' [השם יתברך] ונזכה לשמוח באהבים ונזכה לגאולה שלמה במהרה ולקבל ולחוג
חג הפסח ברב הכשרו ולאכול מהופ' [?]. אביכם הצופה לרחמי שמים במהרה ולשמוע טובכם והצלחתכם
ב"ה ולהשמיע אך טוב אפרים ויינגוט [חתימה]
זוגתי תחי' [תחיה] בתי תחי' בני שיח' דו"ש [דורשים שלום] ומברכים אתכם בכה"ט [בכל טוב סלה]

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 25.02.1948

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה יום ט'ו שמחת פורים דמוקפין [עיר מוקפת חומה] תש"ח צפת
[עמוד 1]
ברוה"צ [ברכה והצלחה] וכט"ס [וכל טוב סלה] לבנ"ח [לבני חביבי] היקר אברהם דוד שיחי' [שיחיה] ולזוכ' [לזוגתך כלתי] רחל תחי' ויו"ח [ויוצאי חלציהם] היקרים שיחי' [שיחיו]
מכתבך מיום י"א דנא קבלתי ברב שמחה ובדרך נס שעף והגיע לידי לשמחנו אחרי שקבלתי מכתב מירושלים הנכתב כ"ח
אד"ר [אדר ראשון] כי אין דאר [דואר] פה בכלל רק המכתבים בשביל היהודים תושבים פה נתחלק בראש פינה ומי שנמצאים
ראשון שיכולים למסור לידיו המכתבים שיגיעו לפה מוסרים כי אגד זה קרוב לשבועיים שאין בא לפה ע"י המקרים
שאורע [שאירע] בין כביש ראש פינה צפת ושוב לא הגיע לעיר כלום לא בשר ולא דגים ואין אף ירק להחיות א"ע [את עצמנו] לשבת
הקודם לא קבלנו בשר אמרנו גם זו לטובה ע"י העוצר שהי' [שהיה] בדרכים עד למתולה [למטולה] וגם בפורים הוכרחנו להסתפק בלי
בשר ודגים בכל שתי הסעודות וב"ה שקבלנו לחם שגם זה קשה להשיג ולא אני יחיד כי לא הי' [היה] בשר לשום איש
מתושבי צפת גם עופות אין בנמצא ואף ירק אין כלל הועד הקהילה שלח למשה שטרן ביום א' ש.ז. [שבוע זה] למתולה [למטולה] שיביא
איזה דבר לחג פורים והוא שחט שם 4 פרות. בני שיחי' [שיחיה] שחט אותם שם וגם קנה ביצים איזה אלפים בכדי
שיהי' [שתהיה] ביצה עכ"פ [על כל פנים] כי לא נראה אף ביצה אחת בכל העיר ועיר צפת נפסק לגמרי כי אין תנועה מראש פינה לפה כלל.
הודיע לנו בנ"ח [בני חביבי] שיחי' ממתולה [ממטולה] ע"י טלפון תמול בפורים שביום ב' ש.ז. [שבוע זה] שלח לנו חתיכת בשר אמנם הוא קבל בחזרה
מראש פינה ואין יודע מה לעשות עכ"פ [על כל פנים] אח"ז [אחרי זה] נתודע [נתוודע] לו שמשה שטרן נוסע שלח אתו בשר ומעט ביצים ומשלוח מנות
יפה. עוגה שלמה נשאר מיותם וכן קיבלנו א"ז [את זה] ע"י משה שטרן אך שבא מאוחר כי הכרחנו לשלוח לו ע"י השתדלות גדולה
משמר חזק ללות [ללוות] אותו וב"ה שהגיע בשלום לפה. תוכל להבין כל העיר יצאו לקבל פניו בהגיעו לעיר בשמחה שיהי' [שיהיה]
להם בשר על ש"ק [שבת קודש] וגם ביצים ומסתדר הכל ע"י המשמר אזרחי שכל אחד מגויס לזה להגן על הסדר שיגיע לכאו"א [לכל אחד ואחד].
סעודת פורים קיימנו ככה "בעיקר אך" [רומז לביטוי והיית אך שמח] שנעשה בחצי ביצה, ב"ה ע"ז [על זה] עש"ק [עם שבת קודש] ב"ה יש לנו כבר בשר וביצים ששלח עם שטרן
הבשר נמכר עם עצמות ב17 גרא"י [גרוש ארץ ישראלי] בלי עצמות עשרים גרא"י והכל נמכר באיזה כי כבר הי' [היו] רעיבים [רעבים] לזה אחרי שקרוב
לשתי [לשני] שבועות שלא ראו לפניהם שום בשר וכן הביא אתו ירקות שמעתי שגם חושבים לשלוח ביום ראשון הבא עוד
אחד להביא כי כל המשקים עשו וסדרו סינדיקט [שוק משותף] לזה אך קשה להשיג מי שיסע ואין להשיג אוטו לשם זה.
המצות מכונה של האחים לודמיר כפי ששמעתי יתחילו לאפות ביום ראשון הבא כי כבר קבלו דלק לשם זה.
השמורה שלי כבר ברכנו אותה שתהי' [שתהיה] נקיי [נקייה] מכל דבר עכ"ז איני יודע עוד איפו [איפה] שאוכל לטחון אותה כי לשלוח לראש
פינה א"א [אי אפשר] כי אין אוטו שירצה לנסוע כי עיקר הסכנות מפה לרא"פ [לראש פינה] וכן בחזרה ולזאת כתבתי מזמן לירושלים שהוא
יראה לשלוח לי רוטיל מצות שמורה בעד כמה שיעלה וישלח לי ע"י אגד שאהי' [שאהיה] בטוח אי"ה בזה, ואם יעלה בידי
שאשיג ע"י מי לשלוח החטה לטחון מה טוב ואם ח"ו [חס וחלילה] לא אשיג יהי' [יהיה] לי עכ"פ לקיים מצות אכילת מצה בלילה ראשונה [ראשון]
ואסתפק כל ימי הפסח בתפ"א [בתפוח האדמה] ששלחת ואולי יבא עוד לחג הפסח תפ"א ובטח בא למכור ונקח עוד כמה
שיכולים להשיג כי מה יכולים לעשות באין ברירה גזל"ט [גם זו לטובה] ולא יהי' [יהיה] ח"ו [חס וחלילה] יותר גרוע מהמצב השורר כי כולם
מכינים עצמם בכל מיני ציוד של כלי משחית ובונים ועושים עמדות וחפירות. השי"ת [השם יתברך] ישמור אותנו מכל רע
[עמוד 2]
ויצילנו מכל פגע רע ולא ישלוט בנו שום פגע בישא [רע] אני יושב וכותב ובחוץ הכדורים עפים והקולות יריות נשמעים בשצף קצב
אך בטח ירחם השי"ת [השם יתברך] והזמנים מסוגלים לטובות ולישועות וכן יהי' [יהיה] לנו ונזכה עוד לשמוח יחד להפיג הסבל הנורא
שיש[?] בלב כל אחד נא ונא שלא להוציא כספים לדבר בתלפון [בטלפון] כי סוכ"ס [סוף כל סוף] אף שמרשים לפרקים לדבר כן
מפסיקים באמצע וב"ה מאיתך אני מקבל מכתבים יותר תכופים משאר מקומות ראה נא שהמכתב הנוכחי שקבלתי
היום נכתוב ביום ב ש.ז. [שבוע זה] א"כ [אם כן] ב"ה תדע שזה כל חיותי היום מה שאני שומע מכם ומשאר יו"ח [יוצאי חלציי] שיחי' כי בדבר
אחר אין לשמוח וזה תענוגינו וכן יעזור השית' [השם יתברך] ונזכה לשמוח באהבים ונזכה לגאולה שלמה במהרה ולקבל ולחוג
חג הפסח ברב הכשרו ולאכול מהופ' [?]. אביכם הצופה לרחמי שמים במהרה ולשמוע טובכם והצלחתכם
ב"ה ולהשמיע אך טוב אפרים ויינגוט [חתימה]
זוגתי תחי' [תחיה] בתי תחי' בני שיח' דו"ש [דורשים שלום] ומברכים אתכם בכה"ט [בכל טוב סלה]

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות