אוֹצָרוֹת
1946 21 ביולי

הרב וינגוט מביע את התרגשותו ואת שמחתו על עליית מחותניו לארץ

יפה ובעלה אריה פיכמן

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

במכתב לבתו יפה ולחתנו אריה, הרב וינגוט מביע את התרגשותו ושמחתו על עליית המחותנים לארץ, והוא מצפה לפגוש אותם פנים מול פנים. הוא שואל את אריה כיצד הצליח להעלות את הוריו ארצה, ומקווה שיצליח להעלות גם את נכדתו רבקה. הרב מעדכן את בתו וחתנו על חתונה בירושלים שהשתתף בה, על ביקור אצל בנו ופגישה עם משפחת ילין ועל נכדותיו הבאות לבקר בצפת בזמן החופשה מלימודים. המכתב נכתב אחרי מלחמת העולם השנייה, ויש בו אזכור לשואה ולקושי לעלות לארץ בהיער סרטיפיקטים. בשנות המלחמה היה אריה אחד מן הצנחנים שהתנדבו לצנוח באירופה הכבושה, נתפס ועונה בשבי הגרמנים. לאחר שחרורו מן השבי חזר אריה לבית אורן אבל בשנת 1954 נספה באסון בקיבוץ מעגן. הנכד מיכה, המוזכר במכתב, נהרג בשנת 1972 בהפגזה סורית על קיבוצו מרום גולן. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין.

במכתב לבתו יפה ולחתנו אריה, הרב וינגוט מביע את התרגשותו ושמחתו על עליית המחותנים לארץ, והוא מצפה לפגוש אותם פנים מול פנים. הוא שואל את אריה כיצד הצליח להעלות את הוריו ארצה, ומקווה שיצליח להעלות גם את נכדתו רבקה. הרב מעדכן את בתו וחתנו על חתונה בירושלים שהשתתף בה, על ביקור אצל בנו ופגישה עם משפחת ילין ועל נכדותיו הבאות לבקר בצפת בזמן החופשה מלימודים. המכתב נכתב אחרי מלחמת העולם השנייה, ויש בו אזכור לשואה ולקושי לעלות לארץ בהיער סרטיפיקטים. בשנות המלחמה היה אריה אחד מן הצנחנים שהתנדבו לצנוח באירופה הכבושה, נתפס ועונה בשבי הגרמנים. לאחר שחרורו מן השבי חזר אריה לבית אורן אבל בשנת 1954 נספה באסון בקיבוץ מעגן. הנכד מיכה, המוזכר במכתב, נהרג בשנת 1972 בהפגזה סורית על קיבוצו מרום גולן. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה כ"ב תמוז תש"ו צפת"ו

[עמוד 1]
שו"ב [שלום וברכה] לבתי יפה וחתני אריה ולבנכם מיכה שיחי' [שיחיה]
שמחנו בשמחתכם בראותכם הוריכם בארצנו אחרי רוב עמל שסבלו
כן יזכו כל בית ישראל לשמוח עם פליטי האתד [האוד] מצל מאש ואני
אהי' [אהיה] בתוכם לזכות לשמוח ע"ב [עם בתי] וחתני ויוח' שיחי' [ויוצאי חלציי שיחיו] מבלגיה.
מאד היינו שמחים בעשות הכרה עם המחו' [המחותנים] היקרים הללו ובטוח
אני שסוף כל סוף נגיע לזה ונשמח יחד. בטח מיכה שבע רצון
שראה הסבא והסבתא מחבבים ומנשקים אותו כן יגיע שיכיר
גם אותנו בחביבותינו אליו
כבר הגיע [הגיעה] השעה שהחוק מרשה להוציא אותו מעט ולטייל אתו
ולבקר אותנו נא לעשות לנו העונג הזה ולבא כלכם יחד וגם
להנות מהאויר הזך השורר פה וגם הוריכם יבואו אתכם
אז יה'י [יהיה] השמחה בשלמות.
כבר כתבתי לכם שחגגתי שבוע העבר חתונה של בן הרבי מגור
שליט"א בירושלים ובחזירתי [ובחזרתי] בא אתי בת בני שרה תחי' [תחיה] להיות
פה זמן מה וכן נמצאת פה בתו השני' [השנייה] יפה תחי' נסעה לגן-יבנה
ומשם תבא ג"כ לפה כי בזמן החופש בלימודים עושים טיולים.
בעת הייתי בירושלים ביקור[ביקרו] אותי משפחת ילין בבית בני ש"י [שיחיה]
ודברנו אודות העלי' [העלייה] של נכדתי רבקה תחי' והנה רואה שהולך
העניין בכבדות, רצוני לדעת איך פעלת היקר אריה ועי' [על ידי]
מה הבאת את הוריך ארצה? אנחנו פונים לסוכנות אבל מה
יכולים לעשות כי אין לפניהם סרטיפיקטים כידוע אולי יש
לפניך יקירי אריה עצות נא להודיע לנו ונעשה.
מבני אברהם מכפר יחזקאל מקבלים מכתבים מב"ש [מבשורות טובות] כן יצליח
יש לו ב"ה שמה כר נרחב וסביבה יפה, והכל בסדר.
[עמוד 2]
נא להעביר מכתב הלוטה להוריכם הנחמדים כי חושב אים
שטרם עזבו בית-אורן ואם כן עזב ונמצאים בחיפה כבר
בבקשה להעביר את זה לידם
אין מה להוסיף להתראות באהבה ושמחה כאשר אנחנו מצפים
ומקוים אביכם הצופה לישועה לכללות ישראל במהרה
אפרים וינגוט
דרי"ש [דרישת שלום] מיוחד לבנכם הנחמד מיכה
כן כל ב"ב שיח'י דו"ש באה"ר [בני ביתי שיחיו דורשים שלומכם באהבה רבה] ומברכים אתכם בכה"ט [בכל הטוב]
ומקוים לראותכם ולשמוח אתכם.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 21.07.1946

מקבל/ת המכתב

שם: יפה וינגוט פיכמן
מיקום: בית אורן

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה כ"ב תמוז תש"ו צפת"ו

[עמוד 1]
שו"ב [שלום וברכה] לבתי יפה וחתני אריה ולבנכם מיכה שיחי' [שיחיה]
שמחנו בשמחתכם בראותכם הוריכם בארצנו אחרי רוב עמל שסבלו
כן יזכו כל בית ישראל לשמוח עם פליטי האתד [האוד] מצל מאש ואני
אהי' [אהיה] בתוכם לזכות לשמוח ע"ב [עם בתי] וחתני ויוח' שיחי' [ויוצאי חלציי שיחיו] מבלגיה.
מאד היינו שמחים בעשות הכרה עם המחו' [המחותנים] היקרים הללו ובטוח
אני שסוף כל סוף נגיע לזה ונשמח יחד. בטח מיכה שבע רצון
שראה הסבא והסבתא מחבבים ומנשקים אותו כן יגיע שיכיר
גם אותנו בחביבותינו אליו
כבר הגיע [הגיעה] השעה שהחוק מרשה להוציא אותו מעט ולטייל אתו
ולבקר אותנו נא לעשות לנו העונג הזה ולבא כלכם יחד וגם
להנות מהאויר הזך השורר פה וגם הוריכם יבואו אתכם
אז יה'י [יהיה] השמחה בשלמות.
כבר כתבתי לכם שחגגתי שבוע העבר חתונה של בן הרבי מגור
שליט"א בירושלים ובחזירתי [ובחזרתי] בא אתי בת בני שרה תחי' [תחיה] להיות
פה זמן מה וכן נמצאת פה בתו השני' [השנייה] יפה תחי' נסעה לגן-יבנה
ומשם תבא ג"כ לפה כי בזמן החופש בלימודים עושים טיולים.
בעת הייתי בירושלים ביקור[ביקרו] אותי משפחת ילין בבית בני ש"י [שיחיה]
ודברנו אודות העלי' [העלייה] של נכדתי רבקה תחי' והנה רואה שהולך
העניין בכבדות, רצוני לדעת איך פעלת היקר אריה ועי' [על ידי]
מה הבאת את הוריך ארצה? אנחנו פונים לסוכנות אבל מה
יכולים לעשות כי אין לפניהם סרטיפיקטים כידוע אולי יש
לפניך יקירי אריה עצות נא להודיע לנו ונעשה.
מבני אברהם מכפר יחזקאל מקבלים מכתבים מב"ש [מבשורות טובות] כן יצליח
יש לו ב"ה שמה כר נרחב וסביבה יפה, והכל בסדר.
[עמוד 2]
נא להעביר מכתב הלוטה להוריכם הנחמדים כי חושב אים
שטרם עזבו בית-אורן ואם כן עזב ונמצאים בחיפה כבר
בבקשה להעביר את זה לידם
אין מה להוסיף להתראות באהבה ושמחה כאשר אנחנו מצפים
ומקוים אביכם הצופה לישועה לכללות ישראל במהרה
אפרים וינגוט
דרי"ש [דרישת שלום] מיוחד לבנכם הנחמד מיכה
כן כל ב"ב שיח'י דו"ש באה"ר [בני ביתי שיחיו דורשים שלומכם באהבה רבה] ומברכים אתכם בכה"ט [בכל הטוב]
ומקוים לראותכם ולשמוח אתכם.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1951-02-18

מקבל/ת המכתב

שם: יפה וינגוט פיכמן
מיקום: בית אורן

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות