אוֹצָרוֹת
1948 30 באוגוסט

הרב וינגוט מודאג מן המצב הכלכלי ומכך שחתנו מגויס למלחמה

שפרה וינגוט יולביץ

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

בצפת החיים חוזרים למסלולם ואפילו התיירות במטולה התחדשה. לעומת זאת בירושלים עדיין לא הסתיימה המלחמה ויריות נשמעות בכל יום. הרב וינגוט כותב לבתו ולחתנו על בני המשפחה שביקרו אותו בימים ומקווה שבתו רבקה ומשפחתה יצליחו עכשיו לעלות מבלגיה לארץ. הוא דואג לחתנו המגויס וכן למצב הכלכלי ומסיים בברכות גם למחותנים. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה

בצפת החיים חוזרים למסלולם ואפילו התיירות במטולה התחדשה. לעומת זאת בירושלים עדיין לא הסתיימה המלחמה ויריות נשמעות בכל יום. הרב וינגוט כותב לבתו ולחתנו על בני המשפחה שביקרו אותו בימים ומקווה שבתו רבקה ומשפחתה יצליחו עכשיו לעלות מבלגיה לארץ. הוא דואג לחתנו המגויס וכן למצב הכלכלי ומסיים בברכות גם למחותנים. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה תש"ח כ"ה צפת 8.48

[עמוד 1]
ליקירי שפרה ודניאל שיחי' [שיחיו]
מכתבכם קבלתי בצרוף התמונה שלכם יחד ושמחנו בראותכם יחד
בתמונה ונזכה לראותכם בקרוב פא"פ [פנים אל פנים] ולשמוח אתכם באהבה ושמחה
מתוך בריאות השלמות כמשאלות לבנו בגמר ישועה לכללות ישראל.
אתנו אין חדש ומתנהג כמקודם גם בביאת פליטים להתישבות
פה ברחובות הערבים וכן יהי' [יהיה] לתמיד בלי מפריע משום צד
דבורה ב"ב [בת בתי] מיכאל שיחי' [שיחיה] נמצאת כבר במתולה [במטולה] ב"ה אחרי הסבלנות [סבל]
שסבלה בירושלים [.] כך יוכבד והילדים שיחי' [שיחיו] חזרו למתולה [למטולה] ויה"ר [ויהי רצון]
שלא יה'י [יהיו] צריכים להיות נו"נ [נעים ונדים] עוד ויכלו לישב במקומותיהם בטח
תמול באו גיסי שלמה ושפרה מירושלים להתראות והיום בבוקר
נסעו חזרה. בירושלים עוד לא בסדר והיריות עולות בכל יום
מה נשמע אצלכם מה שלום דניאל ואיך הוא מרגיש עצמו? להודיע
לנו מצפים שבעזה"י [שבעזרת השם יתברך] יהי' הכל בסדר רק לקוות אליו ולימים טובים
הבאים לנו ולכל עמו ישראל כן קבלנו תמול מכתב מבלגיה ע"י רבקה
בתי היקרה תחי' [תחיה] ומרדכי משתוקקים שיגיע הרגע שיה'י [שיהיו] יכולים
לעלות לארצנו לישיבת קבע ומי יתן והי' [והיה]. המצב במסחר גם שמה
לא כ"כ יפה המפקדי צבא הטילו כובד להתגייסות בלי יוצא
מהכלל כמעט, עכ"ז [עפ כל זה] חושב ובטוח אני שבתי לאה תהי' [תהיה] יוצאת מהכלל
כי א"א [אי אפשר] בלעדיה עגמה נפשי שיצחק צריך להיות נו"נ [נע ונד] במקום שאין
לו מנוח וגבר חלש הוא ולפלא מדוע לא פטר עצמו מהתגייסות
מטעם שהוא שוחט ביתר המקומות בארץ ורק להשתתף פעם
[עמוד 2]
למשמר אזרחי ולא יותר ואולי בתחילה טרם שטעם המאכל הזה
קבל על עצמו באהבה למען המולדת ולא עלה על דעתו שימשך
זמן רב וכעת קשה להתפטר ישלח השי"ת [השם יתברך] עזרתו מקודש במהרה.
כבר התחילו פה לתקן הבתים הנפגעים וכן הלאה היוקר למעלה
מהגבול אמנם לא חסר לעומת זה גם הנייר בשוק ובפרט כעת
שהבנק הוציא השטרות שלהם לשלם להמוכ"ז [להמוסר כתב זה] בודאי לא יה'י [יהיה]
חסר כסף בעולם דהיינו שטרות הללו, ואם יהי' דוחק בכסף
קטן לא אכפת כי נייר יש די ומספיק ב"ה.
איפו את נמצאת כעת כי כידוע מתחלפים המקומות בכל פעם
ופעם מזה לזה ימי הבראה שלך כבר עבר [עברו] שמעתי אומרים שגם
לפה משלחים למי שזקוק להבריא את עצמו אולי יחליטו לשלוח את
דניאל לפה כי האויר פה ומנוח יותר טוב מכל הארץ.
בתי לאה מספרת לי שבלילות ישנו למאות מטיילים לבלות זמנם
ולשאוף האויר הזך כשנים הקודמים הרגילים להיות בימי הקיץ
שבאו לאלפים לנוח פה ולהנות מהאויר הזך. כן נוהג היום
הן מחיילים והן מהפליטים שבאו מקפריסין
חדשות אין מה להוסיף הנני נשאר בזה אביכם הדו"ש [הדורש שלומכם]
ומברך אתכם בבריאות השלמות. אפרים ויינגוט [חתימה]
זוגתי בתי בני שיחי' [שיחיו] כולם מברכים אתכם בכ"ט [בכל טוב]
כן למסור משמי ובשם משפחתי דרי"ש [דרישת שלום] חמה להמחותנים ש"י [שיחיו]

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 30.08.1948

מקבל/ת המכתב

שם: שפרה וינגוט יולביץ
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה תש"ח כ"ה צפת 8.48

[עמוד 1]
ליקירי שפרה ודניאל שיחי' [שיחיו]
מכתבכם קבלתי בצרוף התמונה שלכם יחד ושמחנו בראותכם יחד
בתמונה ונזכה לראותכם בקרוב פא"פ [פנים אל פנים] ולשמוח אתכם באהבה ושמחה
מתוך בריאות השלמות כמשאלות לבנו בגמר ישועה לכללות ישראל.
אתנו אין חדש ומתנהג כמקודם גם בביאת פליטים להתישבות
פה ברחובות הערבים וכן יהי' [יהיה] לתמיד בלי מפריע משום צד
דבורה ב"ב [בת בתי] מיכאל שיחי' [שיחיה] נמצאת כבר במתולה [במטולה] ב"ה אחרי הסבלנות [סבל]
שסבלה בירושלים [.] כך יוכבד והילדים שיחי' [שיחיו] חזרו למתולה [למטולה] ויה"ר [ויהי רצון]
שלא יה'י [יהיו] צריכים להיות נו"נ [נעים ונדים] עוד ויכלו לישב במקומותיהם בטח
תמול באו גיסי שלמה ושפרה מירושלים להתראות והיום בבוקר
נסעו חזרה. בירושלים עוד לא בסדר והיריות עולות בכל יום
מה נשמע אצלכם מה שלום דניאל ואיך הוא מרגיש עצמו? להודיע
לנו מצפים שבעזה"י [שבעזרת השם יתברך] יהי' הכל בסדר רק לקוות אליו ולימים טובים
הבאים לנו ולכל עמו ישראל כן קבלנו תמול מכתב מבלגיה ע"י רבקה
בתי היקרה תחי' [תחיה] ומרדכי משתוקקים שיגיע הרגע שיה'י [שיהיו] יכולים
לעלות לארצנו לישיבת קבע ומי יתן והי' [והיה]. המצב במסחר גם שמה
לא כ"כ יפה המפקדי צבא הטילו כובד להתגייסות בלי יוצא
מהכלל כמעט, עכ"ז [עפ כל זה] חושב ובטוח אני שבתי לאה תהי' [תהיה] יוצאת מהכלל
כי א"א [אי אפשר] בלעדיה עגמה נפשי שיצחק צריך להיות נו"נ [נע ונד] במקום שאין
לו מנוח וגבר חלש הוא ולפלא מדוע לא פטר עצמו מהתגייסות
מטעם שהוא שוחט ביתר המקומות בארץ ורק להשתתף פעם
[עמוד 2]
למשמר אזרחי ולא יותר ואולי בתחילה טרם שטעם המאכל הזה
קבל על עצמו באהבה למען המולדת ולא עלה על דעתו שימשך
זמן רב וכעת קשה להתפטר ישלח השי"ת [השם יתברך] עזרתו מקודש במהרה.
כבר התחילו פה לתקן הבתים הנפגעים וכן הלאה היוקר למעלה
מהגבול אמנם לא חסר לעומת זה גם הנייר בשוק ובפרט כעת
שהבנק הוציא השטרות שלהם לשלם להמוכ"ז [להמוסר כתב זה] בודאי לא יה'י [יהיה]
חסר כסף בעולם דהיינו שטרות הללו, ואם יהי' דוחק בכסף
קטן לא אכפת כי נייר יש די ומספיק ב"ה.
איפו את נמצאת כעת כי כידוע מתחלפים המקומות בכל פעם
ופעם מזה לזה ימי הבראה שלך כבר עבר [עברו] שמעתי אומרים שגם
לפה משלחים למי שזקוק להבריא את עצמו אולי יחליטו לשלוח את
דניאל לפה כי האויר פה ומנוח יותר טוב מכל הארץ.
בתי לאה מספרת לי שבלילות ישנו למאות מטיילים לבלות זמנם
ולשאוף האויר הזך כשנים הקודמים הרגילים להיות בימי הקיץ
שבאו לאלפים לנוח פה ולהנות מהאויר הזך. כן נוהג היום
הן מחיילים והן מהפליטים שבאו מקפריסין
חדשות אין מה להוסיף הנני נשאר בזה אביכם הדו"ש [הדורש שלומכם]
ומברך אתכם בבריאות השלמות. אפרים ויינגוט [חתימה]
זוגתי בתי בני שיחי' [שיחיו] כולם מברכים אתכם בכ"ט [בכל טוב]
כן למסור משמי ובשם משפחתי דרי"ש [דרישת שלום] חמה להמחותנים ש"י [שיחיו]

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: שפרה וינגוט יולביץ
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות