אוֹצָרוֹת
1947 20 בינואר

הרב וינגוט מודה לבנו על הסל שקיבל, שהוא הלכה למעשה קיום מצוות כיבוד אב ואם

אפרים שרגא וינגוט צפת

כתב היד

2 עמודי מכתב

סיפור רקע

למכתב זה הרב אפרים מצרף חבילה ובה זוג גרביים וסוודרים לנכדים. עוד הוא מעדכן על הטיפול בירושה של אחיו שנרצח. הוא יוכר היורש היחידי מבחינה חוקית, והקרן הקיימת תעריך את שווי המגרש. שליחת המכתב התעכבה ובינתיים הגיע סל מאברהם דוד להוריו. הרב אפרים מבין את רצונו של הבן לקיים מצוות כיבוד אב ואם, אבל מקווה שהבן לא הטריח עצמו יותר מדי. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם

למכתב זה הרב אפרים מצרף חבילה ובה זוג גרביים וסוודרים לנכדים. עוד הוא מעדכן על הטיפול בירושה של אחיו שנרצח. הוא יוכר היורש היחידי מבחינה חוקית, והקרן הקיימת תעריך את שווי המגרש. שליחת המכתב התעכבה ובינתיים הגיע סל מאברהם דוד להוריו. הרב אפרים מבין את רצונו של הבן לקיים מצוות כיבוד אב ואם, אבל מקווה שהבן לא הטריח עצמו יותר מדי. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".
נושאים: משפחה ויחסים

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/2

ב"ה כ"ח טבת תש"ז צפתו' [צפת תיבנה ותיכונן]

[עמוד 1]
ברוה"צ וכט"ס [ברכה והצלחה וכל טוב סלה] לבנ"ח [לבני חביבי] היקר מוהר"אד [מורנו הרב אברהם דוד] שיחי' [שיחיה] ולכלתי ויו"ח שיחי' [ויוצאי חלציהם שיחיו]
מכתבך בצירוף העתונים קבלתי ואתנו אין חדש רק מה שהגשמים יורדים ב"ה 
בשפע וכבר נאמר אשרי כל חוכה לתשלומי כפל, תקבל בזה זוג גרביים בשביל 
בתכם בילא תחי' [תחיה] וכאשר דבר קטן כזה א"א [אי אפשר] לשלוח ולזאת צרפנו שני סוידרים 
בשביל בנכם שמואל שיחי' [שיחיה] כי בטח גם אצליכם קור [.] יה'י [יהיה] לו במה לחמם 
את גופו ולא יה'י [?] במה רק שגופו יה'י מחומם וכשכ' [וכל שכן] בעבודה 
ביתית ובפרט שאין אתם צריכים להוציא כספים ומצפים שתהנו מזה.
בדבר העזבון אחי המנוח ז"ל קבלתי ביום עש"ק [ערב שבת קודש] העבר מעורך דין של קרן
הקיימת חוזה מלא לחתום עליה כחק [כחוק] ואחר שאני אבוא על החתום אח"ז [אחרי זה]
יחתום גם הקרן קימת כחק [כחוק] ויחזירו לידי חוזה ואחד נשאר ביד 
ק"ק. אף שטרם חתמתי אמנם עפ"י הרוב החלטתי לחתום ולאשר ולקיים 
כי אין לי שום תוצאות הן מצד בני יצחק שבקשתי שיראה המקום 
כי קרוב אל המקום רק כתב לי כפי שנתברר לפננו [לפנינו] אין שוה המגרש 
רק כפי הערכה של הקרן קימת וגם בקשתי משאר מקומות ע"י ידידים 
שיתחילו לברר העניינים ולא בקשתי בחינם ולא קבלתי תשובה וכבר 
עבר איזה שבועות ולזאת דעתי לאשר ולקיים הצעת קרן קימת 
שיה'י [שיהיה] לי עכ"פ [על כל פנים] דבר מה ואם יוכל ליעץ הכל לאיבוד כן דעתי וחושב 
אני לאשר והעורך דין אומר וכותב לי שאח"ז [שאחרי זה] תיכף יגיש למשפט להוציא 
זכות ירושה עלי כיורש יחידי.
שמח אני מהבשורה שמר א. שופמן שיחי' [שיחיה] כבר בביתו בריא כי מקום 
כזה כל אחד יהודי צריך להיות בריא לחזק את כל הישוב, כולו, 
אין מה להוסיף אסיים ברב טוב לכם ומאחל לכם רב ברכות 
ושמועות וטובות ויה'י החדש [החודש] הבע"ל [הבא עלינו לטובה] לטובה ולברכה ונזכה לישועה
כללות מאחינו כל בית ישראל אביכם הצופה לרחמי שמים
אפרים ויינגוט [חתימה]
[עמוד 2]
זוגתי ובתי ובני שיחי' כולם עומדים ומברכים אתכם ברב טוב
אחרי חתימת המכתב ואכילת צהרים שנתעכב המכתב ושליחות החבילה 
שלך עבור יו"ח שיחי' הביא יוסף יעקב הידוע הסל ששלחת [.] אני חושד 
[?] שבגלל זה נסעת לטבריא [לטבריה] אף שכתבת שנסיעתך העיקרית ה'י [הייתה] לתקן 
כלי בית. אולי אצלך גם זה נכלל תיקון כלי בית אמנם האמת 
כן הוא שכיבוד או"א [אב ואם] נקרא באמת תיקון כלי בית של עצמו אבל 
צריכין לדעת כי אב שמחל ע"כ [על כבודו] ואמר כי לא בעינא [איני רוצה] לא צריך להפציר 
בו כדמצינו בכתובות ולמה ה'י [היה] צורך לטרחך ולהפריז בכסף? 
ואתה מצדך צדק אתך כי חושב לעשות מצוה ומעלה עליו הכתוב כאלו 
וכו' ובשביל זה ישלם השם משכורתך ויה'י פעולתך שלמה מהשמ' [מהשמיים] בכפל 
כפליים ובאתי בתודה רב לך כי ראוי אתה לתודה עבור 
טרחה גדולה זו וגם בזבוז כסף
אסיים בש"ש [שאו שלום] וברכה ושל"ת [?] בכה"ט [בכל הטוב] אביכם הצופה לרח"ש [רחמי שמיים]
אפרים ויינגוט [חתימה]

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 20.01.1947

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/2

ב"ה כ"ח טבת תש"ז צפתו' [צפת תיבנה ותיכונן]

[עמוד 1]
ברוה"צ וכט"ס [ברכה והצלחה וכל טוב סלה] לבנ"ח [לבני חביבי] היקר מוהר"אד [מורנו הרב אברהם דוד] שיחי' [שיחיה] ולכלתי ויו"ח שיחי' [ויוצאי חלציהם שיחיו]
מכתבך בצירוף העתונים קבלתי ואתנו אין חדש רק מה שהגשמים יורדים ב"ה 
בשפע וכבר נאמר אשרי כל חוכה לתשלומי כפל, תקבל בזה זוג גרביים בשביל 
בתכם בילא תחי' [תחיה] וכאשר דבר קטן כזה א"א [אי אפשר] לשלוח ולזאת צרפנו שני סוידרים 
בשביל בנכם שמואל שיחי' [שיחיה] כי בטח גם אצליכם קור [.] יה'י [יהיה] לו במה לחמם 
את גופו ולא יה'י [?] במה רק שגופו יה'י מחומם וכשכ' [וכל שכן] בעבודה 
ביתית ובפרט שאין אתם צריכים להוציא כספים ומצפים שתהנו מזה.
בדבר העזבון אחי המנוח ז"ל קבלתי ביום עש"ק [ערב שבת קודש] העבר מעורך דין של קרן
הקיימת חוזה מלא לחתום עליה כחק [כחוק] ואחר שאני אבוא על החתום אח"ז [אחרי זה]
יחתום גם הקרן קימת כחק [כחוק] ויחזירו לידי חוזה ואחד נשאר ביד 
ק"ק. אף שטרם חתמתי אמנם עפ"י הרוב החלטתי לחתום ולאשר ולקיים 
כי אין לי שום תוצאות הן מצד בני יצחק שבקשתי שיראה המקום 
כי קרוב אל המקום רק כתב לי כפי שנתברר לפננו [לפנינו] אין שוה המגרש 
רק כפי הערכה של הקרן קימת וגם בקשתי משאר מקומות ע"י ידידים 
שיתחילו לברר העניינים ולא בקשתי בחינם ולא קבלתי תשובה וכבר 
עבר איזה שבועות ולזאת דעתי לאשר ולקיים הצעת קרן קימת 
שיה'י [שיהיה] לי עכ"פ [על כל פנים] דבר מה ואם יוכל ליעץ הכל לאיבוד כן דעתי וחושב 
אני לאשר והעורך דין אומר וכותב לי שאח"ז [שאחרי זה] תיכף יגיש למשפט להוציא 
זכות ירושה עלי כיורש יחידי.
שמח אני מהבשורה שמר א. שופמן שיחי' [שיחיה] כבר בביתו בריא כי מקום 
כזה כל אחד יהודי צריך להיות בריא לחזק את כל הישוב, כולו, 
אין מה להוסיף אסיים ברב טוב לכם ומאחל לכם רב ברכות 
ושמועות וטובות ויה'י החדש [החודש] הבע"ל [הבא עלינו לטובה] לטובה ולברכה ונזכה לישועה
כללות מאחינו כל בית ישראל אביכם הצופה לרחמי שמים
אפרים ויינגוט [חתימה]
[עמוד 2]
זוגתי ובתי ובני שיחי' כולם עומדים ומברכים אתכם ברב טוב
אחרי חתימת המכתב ואכילת צהרים שנתעכב המכתב ושליחות החבילה 
שלך עבור יו"ח שיחי' הביא יוסף יעקב הידוע הסל ששלחת [.] אני חושד 
[?] שבגלל זה נסעת לטבריא [לטבריה] אף שכתבת שנסיעתך העיקרית ה'י [הייתה] לתקן 
כלי בית. אולי אצלך גם זה נכלל תיקון כלי בית אמנם האמת 
כן הוא שכיבוד או"א [אב ואם] נקרא באמת תיקון כלי בית של עצמו אבל 
צריכין לדעת כי אב שמחל ע"כ [על כבודו] ואמר כי לא בעינא [איני רוצה] לא צריך להפציר 
בו כדמצינו בכתובות ולמה ה'י [היה] צורך לטרחך ולהפריז בכסף? 
ואתה מצדך צדק אתך כי חושב לעשות מצוה ומעלה עליו הכתוב כאלו 
וכו' ובשביל זה ישלם השם משכורתך ויה'י פעולתך שלמה מהשמ' [מהשמיים] בכפל 
כפליים ובאתי בתודה רב לך כי ראוי אתה לתודה עבור 
טרחה גדולה זו וגם בזבוז כסף
אסיים בש"ש [שאו שלום] וברכה ושל"ת [?] בכה"ט [בכל הטוב] אביכם הצופה לרח"ש [רחמי שמיים]
אפרים ויינגוט [חתימה]

עמוד 1/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: נעמי רובין
מיקום: גבעתיים
תאריך: 1973-11-04

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם

Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

eye

תפריט נגישות