אוֹצָרוֹת
1947 28 בינואר

הרב וינגוט מודה על השומן לאכילה ששלח בנו, ומעדכן בעיסוקיו בצפת

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

הרב וינגוט מודה לבנו על הכסף ועל שומן ששלח לו ומספר כי הוא נהנה בכל ערב למשוח את הלחם בשומן הזה. הוא כותב על מזג האוויר החורפי השורר בצפת, על הביקור של הבת שפרה והבן מיכאל ועל המכתבים מהבת יפה שנמצאת בבלגיה. בין השורות הוא רומז לחדשות מהעולם ומפלל שה' ירחם על עמו ועל ארצו. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו

הרב וינגוט מודה לבנו על הכסף ועל שומן ששלח לו ומספר כי הוא נהנה בכל ערב למשוח את הלחם בשומן הזה. הוא כותב על מזג האוויר החורפי השורר בצפת, על הביקור של הבת שפרה והבן מיכאל ועל המכתבים מהבת יפה שנמצאת בבלגיה. בין השורות הוא רומז לחדשות מהעולם ומפלל שה' ירחם על עמו ועל ארצו. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/1

ב"ה זמן שבט תש"ז צפתו [צפת תיבנה ותיכונן]

שפע ברוה"צ [ברכות והצלחה] לבנ"ח [בני חביבי] היקר אברהם דוד שיח'י [שיחיה] ולזוכ' [לזוגתך כלתי]
רחל תחי' [תחיה] ויוח' [יוצאי חלציך] היקרים שיחי'
מכתבך ממוצש"ק [ממוצאי שבת קודש] ה' שבט קבלתי תמול לע"ע [לעת ערב] בצירוף השק' טרם החלפתי
כי קשה כמעט לצאת החוצה מרוח סערה הגדולה ששורר ושולט בחוץ
וזה התחיל אחר חצות הלילה והרוח מביא מפעם לפעם ברד ותמול הי' [היה] ממש
כימי קיץ והמשנה עיתים עשה כ"ז [כל זה] להראות שיש מנהיג העולם וללמדנו מוסר [.]
נעים לנו לשמוע מהחכמות של יו"ח שיחי' [יוצאי חלציך שיחיו] אוכל להודיע כי נהנה אני מהשומן ששלחת
אני אוכל כל סעודת ערב לחם במשיחת השומן הטוב הזה [.] מלבד שקשה
להשיג שמן בחנות אני נהנה מזה. בשבת העבר [שעברה] הי' [הייתה] אצלנו בתי שפרה
וביום ראשון חזרה למקומה כן הי' [היה] אצלנו תמול בנ"ח [בני חביבי] מיכאל שיחי' בדרכו
סיפר לנו שב"ג [בן גילו] יצחק נכנס לרחובות בתור מנקר ושלם למנקרים מאה לא"י
בעד והוא מקבל מבעל החנות משכרת [משכורת] חדשי שלשים לא"י לכל חדש [חודש] ומזה יורד
עשרה לא"י לחדש לתשלום המאה לא"י עבור המנקרים הישנים.
מהחדשות שמתרחש בהעולם בטח יודע אתה כמו אני ואולי יותר [.] ירחם השית' [השם יתברך]
על עמו וארצו ויהי' [ויהיה] רוחה בעולם בלי פגעי הזמן. מבתי החביבה מבלגיה מקבל
אני ב"ה כמעט בכל שבוע וכן אני משיב לה כנהוג רק רבקה ממעטת בכתיבה
ומבלגיה כותבים לי שרבקה תחי' [תחיה] כותבת אליהם שהיא שבע רצון על [שם אדם כלשהו] יותר
טוב וראוי להיות הוא מקבל משכרת [משכורת] חדשי 37 לא"י וזה ג"כ [גם כן] טוב בהתחלה
כפי שהם כותבין לי, הוא עובד במשרד אביו.
[התמלול הושמט לבקשת המשפחה]
אין מה להוסיף אסיים ברב ברכה והצלחה לכם תתברכו בהברכות
מה שאני מאחל לכם ויתקיימו בכם כאו"נ [כאוות נפשכם] ונפש אביכם אוהבכם לנצח ודו"ש [ודורש שלומכם]
באה"ר [באהבה רבה] המצפה לשמוע טובכם ולישועה כללות במהרה.
אפרים וינגוט
זוגתי תח'י [תחיה] בתי ובנח' שיח'י [ובני חביביי שיחיו] כולם או"ש [אומרים שלום] באהבה

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 28.01.1947

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: טבריה

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/1

ב"ה זמן שבט תש"ז צפתו [צפת תיבנה ותיכונן]

שפע ברוה"צ [ברכות והצלחה] לבנ"ח [בני חביבי] היקר אברהם דוד שיח'י [שיחיה] ולזוכ' [לזוגתך כלתי]
רחל תחי' [תחיה] ויוח' [יוצאי חלציך] היקרים שיחי'
מכתבך ממוצש"ק [ממוצאי שבת קודש] ה' שבט קבלתי תמול לע"ע [לעת ערב] בצירוף השק' טרם החלפתי
כי קשה כמעט לצאת החוצה מרוח סערה הגדולה ששורר ושולט בחוץ
וזה התחיל אחר חצות הלילה והרוח מביא מפעם לפעם ברד ותמול הי' [היה] ממש
כימי קיץ והמשנה עיתים עשה כ"ז [כל זה] להראות שיש מנהיג העולם וללמדנו מוסר [.]
נעים לנו לשמוע מהחכמות של יו"ח שיחי' [יוצאי חלציך שיחיו] אוכל להודיע כי נהנה אני מהשומן ששלחת
אני אוכל כל סעודת ערב לחם במשיחת השומן הטוב הזה [.] מלבד שקשה
להשיג שמן בחנות אני נהנה מזה. בשבת העבר [שעברה] הי' [הייתה] אצלנו בתי שפרה
וביום ראשון חזרה למקומה כן הי' [היה] אצלנו תמול בנ"ח [בני חביבי] מיכאל שיחי' בדרכו
סיפר לנו שב"ג [בן גילו] יצחק נכנס לרחובות בתור מנקר ושלם למנקרים מאה לא"י
בעד והוא מקבל מבעל החנות משכרת [משכורת] חדשי שלשים לא"י לכל חדש [חודש] ומזה יורד
עשרה לא"י לחדש לתשלום המאה לא"י עבור המנקרים הישנים.
מהחדשות שמתרחש בהעולם בטח יודע אתה כמו אני ואולי יותר [.] ירחם השית' [השם יתברך]
על עמו וארצו ויהי' [ויהיה] רוחה בעולם בלי פגעי הזמן. מבתי החביבה מבלגיה מקבל
אני ב"ה כמעט בכל שבוע וכן אני משיב לה כנהוג רק רבקה ממעטת בכתיבה
ומבלגיה כותבים לי שרבקה תחי' [תחיה] כותבת אליהם שהיא שבע רצון על [שם אדם כלשהו] יותר
טוב וראוי להיות הוא מקבל משכרת [משכורת] חדשי 37 לא"י וזה ג"כ [גם כן] טוב בהתחלה
כפי שהם כותבין לי, הוא עובד במשרד אביו.
[התמלול הושמט לבקשת המשפחה]
אין מה להוסיף אסיים ברב ברכה והצלחה לכם תתברכו בהברכות
מה שאני מאחל לכם ויתקיימו בכם כאו"נ [כאוות נפשכם] ונפש אביכם אוהבכם לנצח ודו"ש [ודורש שלומכם]
באה"ר [באהבה רבה] המצפה לשמוע טובכם ולישועה כללות במהרה.
אפרים וינגוט
זוגתי תח'י [תחיה] בתי ובנח' שיח'י [ובני חביביי שיחיו] כולם או"ש [אומרים שלום] באהבה

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1951-02-18

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: טבריה

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות