אוֹצָרוֹת
1948 26 בפברואר

הרב וינגוט מותח ביקורת על השלטונות הבריטיים ומביע צער על הפיצוץ ברחוב בן יהודה בירושלים

אפרים שרגא וינגוט צפת

כתב היד

1 עמודי מכתב

סיפור רקע

בשורות טובות במשפחת וינגוט – ליעקב מאיר המתגורר בירושלים נולד בן. הוא מזמין את כל המשפחה לברית המילה, ולולא מזג האוויר המעורפל והמצב הביטחוני, היה הרב שוקל הזמנה זו בחיוב. לצד הבשורות הטובות הגיעו גם ידיעות על הפיצוץ ברחוב בן יהודה ועל הנזקים שנגרמו לדירות, והרב וינגוט דואג לבני משפחתו שבירושלים. הוא מביע את אכזבתו מן השלטונות הבריטיים, מכנה אותם רשעים וחושב שכל כוונתם היא לרעת היהודים. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63.

בשורות טובות במשפחת וינגוט – ליעקב מאיר המתגורר בירושלים נולד בן. הוא מזמין את כל המשפחה לברית המילה, ולולא מזג האוויר המעורפל והמצב הביטחוני, היה הרב שוקל הזמנה זו בחיוב. לצד הבשורות הטובות הגיעו גם ידיעות על הפיצוץ ברחוב בן יהודה ועל הנזקים שנגרמו לדירות, והרב וינגוט דואג לבני משפחתו שבירושלים. הוא מביע את אכזבתו מן השלטונות הבריטיים, מכנה אותם רשעים וחושב שכל כוונתם היא לרעת היהודים. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".
נושאים: משפחה ויחסים

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/1

ב"ה ט"ז אדר תש"ח צפת"ו
ברכת מז"ט [מזל טוב] ישדר לכם אהובי בנ"ח [בני חביבי] היקר 
הנחמד אברהם דוד שחי' ולזוכ' [ולזוגתו כלתי] והחביבים
יו"ח [יוצאי חלציהם] הנחמדים שיחי' [שיחיו]
בקול ברכה ברכת מז"ט שולח אני לכם שיחי' מתוך עומק לבבי מז"ט מב"ז [מבן זכר]
שנולד למז"ט [למזל טוב] בהצלחה לבנ"ח [לבני חביבי] שיחי' מירושלים ביום ששי [שישי] עש"ק [ערב שבת קודש] העבר וביום 
הודיע לי ע"י תלגרמה [טלגרמה] וקבלתי אותה היום בצהרים ביתי נתלבשה 
בשמחה היום והשבתי ג"כ ברכה באופן כזה אף שהוא מזמין 
אותנו לברי"מ [ברית מילה] כן לו לא הי' [היה] מעורפל כ"כ [כל כך] בודאי לא מנעתי עצמי. 
ירחם השי"ת [השם יתברך] ויהי' [ויהיה] שלום בארץ שיהי' ביכולתנו לשמחות כאלה 
לשמוח באהבים כאע"ב [כאב על בנים] עכ"ז [עם כל זה] אנו צריכים לקבל באהבה ולצפות 
לימים טובים כ"כ [כמו כן] עגמה נפשי בשמעי מהמקרה שקרה בירושלים ברח' 
בן יהודה מלבד מה שיש לנו בלי הפרעות כלל מהיריות ביום ובלילה 
מוסיפים לנו בהשתתפות גם מצד ירושלים כל אברי [איברי] נתקררו בשמענו 
מהמקרה תיכף נתבלבלנו ששלמה גיסי היה ג"כ [גם כן] מוכרח לצאת מהדירה 
שלו והיום נתקבל תלפון [טלפון] שגיסי כן הוכרח לצאת ולהוציא רהיטים 
שלו כי ביתו נטה עצמו ליפול מהדף האויר מצד השני והוא גר 
דירה זמנית אצל ב"ג [בן גילו] יעקב מטבריא [מטבריה] שהוא נמצא ברח' מקור ברוך 
שאולי השמועות נתבשרנו בזמנים ובימים הללו ובתוך כך נתבשרתי 
במברק של המז"ט [המזל טוב] של בני נתהפכתי לתח'י [לתחיה] וכיה"ר [וכן יהא רצון] שתמיד נתבשר בבשו"ט [בבשורות טובות] 
ולשמחות כאלה יהי' נשמע בבתי ישראל. כן קבלתי כעת מכתבך בצרוף 
הציק [הצ'ק] ונחליף אי"ה [אם ירצה השם] מחר ונוסיף כנהוג ונצליח אף שלא ידוע בבירור 
מה יהי' [יהיה] עם כל הכסף מה שהרשעה של הממשלה חוקר והוסיף לרוע 
רק לחשוב לרעות היהודים והשי"ת יפר מחשבתם וזממם וכל 
הרעות והצרות יפלו על ראשם ההם למען ידעו וסוף כל סוף 
יפול אבל נזכה לראות עוד במפלת הרשעים הללו [...] וצריכים 
להתפלל מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ונזכה להתברך בישועות 
עולמים ותתברכו בכט"ס [בכל טוב סלה] ממעון עולמים אביכם אוהבם לנצח ודוש' [ודורש שלומכם]
באה"ר [באהבה רבה] והמצפה לישועה קרובה
אפרים 
זוגתי תחי' [תחיה] בתי תחי' בני שיח' או"ש [אומרים שלום]
וברכת מז"ט ועיקר שכחתי שכן קבלנו השק תפו"א ואתה 
לא שמעת וזהרת [והזהרת] עצמך בזריזות ושלחת אף שיש עוד זמן 
וברוך תהי' [תהיה] מאת השי"ת [השם יתברך] ונזכה לאכול אותם בשמחת 
הלב כראוי לנו

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 26.02.1948

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

למכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם ולמשל התכתבויות נוספות או מכתבים הקשורים לאותו נושא, לחצו כאן.

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/1

ב"ה ט"ז אדר תש"ח צפת"ו
ברכת מז"ט [מזל טוב] ישדר לכם אהובי בנ"ח [בני חביבי] היקר 
הנחמד אברהם דוד שחי' ולזוכ' [ולזוגתו כלתי] והחביבים
יו"ח [יוצאי חלציהם] הנחמדים שיחי' [שיחיו]
בקול ברכה ברכת מז"ט שולח אני לכם שיחי' מתוך עומק לבבי מז"ט מב"ז [מבן זכר]
שנולד למז"ט [למזל טוב] בהצלחה לבנ"ח [לבני חביבי] שיחי' מירושלים ביום ששי [שישי] עש"ק [ערב שבת קודש] העבר וביום 
הודיע לי ע"י תלגרמה [טלגרמה] וקבלתי אותה היום בצהרים ביתי נתלבשה 
בשמחה היום והשבתי ג"כ ברכה באופן כזה אף שהוא מזמין 
אותנו לברי"מ [ברית מילה] כן לו לא הי' [היה] מעורפל כ"כ [כל כך] בודאי לא מנעתי עצמי. 
ירחם השי"ת [השם יתברך] ויהי' [ויהיה] שלום בארץ שיהי' ביכולתנו לשמחות כאלה 
לשמוח באהבים כאע"ב [כאב על בנים] עכ"ז [עם כל זה] אנו צריכים לקבל באהבה ולצפות 
לימים טובים כ"כ [כמו כן] עגמה נפשי בשמעי מהמקרה שקרה בירושלים ברח' 
בן יהודה מלבד מה שיש לנו בלי הפרעות כלל מהיריות ביום ובלילה 
מוסיפים לנו בהשתתפות גם מצד ירושלים כל אברי [איברי] נתקררו בשמענו 
מהמקרה תיכף נתבלבלנו ששלמה גיסי היה ג"כ [גם כן] מוכרח לצאת מהדירה 
שלו והיום נתקבל תלפון [טלפון] שגיסי כן הוכרח לצאת ולהוציא רהיטים 
שלו כי ביתו נטה עצמו ליפול מהדף האויר מצד השני והוא גר 
דירה זמנית אצל ב"ג [בן גילו] יעקב מטבריא [מטבריה] שהוא נמצא ברח' מקור ברוך 
שאולי השמועות נתבשרנו בזמנים ובימים הללו ובתוך כך נתבשרתי 
במברק של המז"ט [המזל טוב] של בני נתהפכתי לתח'י [לתחיה] וכיה"ר [וכן יהא רצון] שתמיד נתבשר בבשו"ט [בבשורות טובות] 
ולשמחות כאלה יהי' נשמע בבתי ישראל. כן קבלתי כעת מכתבך בצרוף 
הציק [הצ'ק] ונחליף אי"ה [אם ירצה השם] מחר ונוסיף כנהוג ונצליח אף שלא ידוע בבירור 
מה יהי' [יהיה] עם כל הכסף מה שהרשעה של הממשלה חוקר והוסיף לרוע 
רק לחשוב לרעות היהודים והשי"ת יפר מחשבתם וזממם וכל 
הרעות והצרות יפלו על ראשם ההם למען ידעו וסוף כל סוף 
יפול אבל נזכה לראות עוד במפלת הרשעים הללו [...] וצריכים 
להתפלל מלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ונזכה להתברך בישועות 
עולמים ותתברכו בכט"ס [בכל טוב סלה] ממעון עולמים אביכם אוהבם לנצח ודוש' [ודורש שלומכם]
באה"ר [באהבה רבה] והמצפה לישועה קרובה
אפרים 
זוגתי תחי' [תחיה] בתי תחי' בני שיח' או"ש [אומרים שלום]
וברכת מז"ט ועיקר שכחתי שכן קבלנו השק תפו"א ואתה 
לא שמעת וזהרת [והזהרת] עצמך בזריזות ושלחת אף שיש עוד זמן 
וברוך תהי' [תהיה] מאת השי"ת [השם יתברך] ונזכה לאכול אותם בשמחת 
הלב כראוי לנו

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: נעמי רובין
מיקום: גבעתיים
תאריך: 1973-11-04

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

למכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם ולמשל התכתבויות נוספות או מכתבים הקשורים לאותו נושא, לחצו כאן.

Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

eye

תפריט נגישות