אוֹצָרוֹת
1946 09 באוקטובר

הרב וינגוט מעדכן את בנו על הסוכה שבנה, ומפרש את הפיוט ״סתרו יושר״

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

בימים שבין יום הכיפורים לסוכות, הרב אפרים כותב לבנו אברהם דוד על התפילות בחג ועל הסוכה שכבר עומדת על כנה. הוא משתף אותו בפרשנות שלו לפיוט סתרו יושר שהאדם נדרש לראות את יושרו של הקב"ה גם כשהוא לכאורה נסתר, ונראה שהוא רומז בדרים אלו למוראות השואה. הרב ויינגוט מספר על שוחט שנאלצו להעביר מתפקידו ומתפלל להצלחת בניו. הוא היה רוצה לחגוג יחד עם בניו את החג, אבל גם המכתבים מספקים ומשמחים אותו. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד

בימים שבין יום הכיפורים לסוכות, הרב אפרים כותב לבנו אברהם דוד על התפילות בחג ועל הסוכה שכבר עומדת על כנה. הוא משתף אותו בפרשנות שלו לפיוט סתרו יושר שהאדם נדרש לראות את יושרו של הקב"ה גם כשהוא לכאורה נסתר, ונראה שהוא רומז בדרים אלו למוראות השואה. הרב ויינגוט מספר על שוחט שנאלצו להעביר מתפקידו ומתפלל להצלחת בניו. הוא היה רוצה לחגוג יחד עם בניו את החג, אבל גם המכתבים מספקים ומשמחים אותו. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/1

ב"ה י"ד בתשרי ערחה"ס [ערב חג הסוכות] תש"ז צפת"ו [צפת תיבנה ותיכונן]

ברכת חג שמח לבנ"ח [לבני חביבי] היקר והנעלה מוהרא"ד [מורנו הרב אברהם דוד] שיחי' [שיחיה]
ולזוגתך כלתי רחל תחי' [תחיה] ול[?]כם בילא ושמואל שחי'
מכתבך הנעים בצירוף השיק [הצ'יק] קבלנו ומה מאד נעים לי לשמוע שעברת הדרך
ב"ה בכי טוב והגעת לביתך בשלום הנה יוהכ"ה [יום הכיפורים] ב"ה עצם התענית
ה'י [היה] בקל כי מזג האויר והשפיע לזה לטוב [.] החזן שלנו הראה לפנינו
כוחו וב"ה שהכל הוא קבל ארבעה וששים לא"י וכבר מכינים עצמינו לכנס
ולישב בצילא [בצילה] בהומנתא וזה העקר אחרי כל עבודות ואחרי כל התפלות
מראים לנו שעיקר האמונה בבנ"י [בבני ישראל] כמו שאמרו בא חבקוק והעידו על
אחת צדיק באמונתו יחיה אני פרשתי הפיוט סתרו יושר עצתו פעולתו
כן סתרו יושר היינו [:] שאדם חושב ורואה וכמדומה לו שיושר של הקב"ה
הוא נסתר ואין רואה את היושר שלו. כמו שאנו רואים בזמנים
כאלה עצתו אמונה עצה לזה להאמין בהשי"ת [בהשם יתברך] ואז תראה בעצמך
שפעולתו אמת. וכן ירחם השי"ת שנזכה נח"ר [נחת רוח] לברי' [לבריות] בכל המצות [המצוות].
בטח הצלחת ב"ה ג"כ בתפילת יוה"כ ותתקיים תפילת כה"ג [כהן גדול] בעת שנצא
מקוה"ק [מקודש הקודשים] בשמחה [.] תמול ישבנו יחד ופסלנו והעברנו את השוחט ממשמר
מצד כמה פסולים שנמצאו בו והרבה נצאו [נמצאו] מתחת ידו והשי"ת [והשם יתברך]
יצילנו מכל זה ולא נה'י [נהיה] צריכים לבא לכ"ז [לכל זה] וישמור מכל דבר מכשול
הסוכה שלנו ב"ה כבר מתוקן בכל הפרטים ואף החשמל ישנו בתוכה
מאד הייתי שמח להיות אתכם יחד בזמן שמחה של מצוה גדולה זו.
בזו הרגע קבלתי מכתבך מאחר יוה"כ [יום הכיפורים] ושמחנו מאד שהצלחת ב"ה
וכולם שבע רצון אף אמנם אם ה'י [היו] צריכים לחפש אחר ש"ץ [שליח ציבור]
ה'י [היו] צריכים לשלם הרבה יותר מסכום זה אבל אין העיקר
כסף ותחת יד השי"ת יש הרבה, והוא ישלם לך וישפיע
אליך ממעון הישועות רב טוב הצפון ליראיו אין חדש מצפים
להרגיש השמחה שיש בימינו אלה ושמחה אמיתית שיה'י [שתהיה] נטוע
בלבנו כל הימים ולהתקיים בנו לישרי לב שמחה [.] מאין
להוסיף ומאפס הפנאי אקצר ואומר חג שמח ומועדים
לשמחה ונזכה לישב בסוכת עורו של לויתן. אביכם
הצופה לרחמי שמים בכל עניינים לטובה ומצפה לשמוע
טובכם כה"י [כל הימים].
אפרים וינגוט [חתימה]
זוגתי תחי' [תחיה] בתי ובנ"ח [ובני חביבי] שיח'י
מברכים אתכם בחג שמח
קבלתי מכתב מבנ"ח [מבני חביבי] מיכאל שיחי' ובו כותב שנתקבל תשובה
מהרב כץ מפתח תקוה שאין צריכים שו"ב [שוחט ובודק] ואין דורשים
אחר שו"ב כי כעת שמעתי ממך כתבתי לו שיתעניין וכתב
לי תשובת הרב הנז'.

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 09.10.1946

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/1

ב"ה י"ד בתשרי ערחה"ס [ערב חג הסוכות] תש"ז צפת"ו [צפת תיבנה ותיכונן]

ברכת חג שמח לבנ"ח [לבני חביבי] היקר והנעלה מוהרא"ד [מורנו הרב אברהם דוד] שיחי' [שיחיה]
ולזוגתך כלתי רחל תחי' [תחיה] ול[?]כם בילא ושמואל שחי'
מכתבך הנעים בצירוף השיק [הצ'יק] קבלנו ומה מאד נעים לי לשמוע שעברת הדרך
ב"ה בכי טוב והגעת לביתך בשלום הנה יוהכ"ה [יום הכיפורים] ב"ה עצם התענית
ה'י [היה] בקל כי מזג האויר והשפיע לזה לטוב [.] החזן שלנו הראה לפנינו
כוחו וב"ה שהכל הוא קבל ארבעה וששים לא"י וכבר מכינים עצמינו לכנס
ולישב בצילא [בצילה] בהומנתא וזה העקר אחרי כל עבודות ואחרי כל התפלות
מראים לנו שעיקר האמונה בבנ"י [בבני ישראל] כמו שאמרו בא חבקוק והעידו על
אחת צדיק באמונתו יחיה אני פרשתי הפיוט סתרו יושר עצתו פעולתו
כן סתרו יושר היינו [:] שאדם חושב ורואה וכמדומה לו שיושר של הקב"ה
הוא נסתר ואין רואה את היושר שלו. כמו שאנו רואים בזמנים
כאלה עצתו אמונה עצה לזה להאמין בהשי"ת [בהשם יתברך] ואז תראה בעצמך
שפעולתו אמת. וכן ירחם השי"ת שנזכה נח"ר [נחת רוח] לברי' [לבריות] בכל המצות [המצוות].
בטח הצלחת ב"ה ג"כ בתפילת יוה"כ ותתקיים תפילת כה"ג [כהן גדול] בעת שנצא
מקוה"ק [מקודש הקודשים] בשמחה [.] תמול ישבנו יחד ופסלנו והעברנו את השוחט ממשמר
מצד כמה פסולים שנמצאו בו והרבה נצאו [נמצאו] מתחת ידו והשי"ת [והשם יתברך]
יצילנו מכל זה ולא נה'י [נהיה] צריכים לבא לכ"ז [לכל זה] וישמור מכל דבר מכשול
הסוכה שלנו ב"ה כבר מתוקן בכל הפרטים ואף החשמל ישנו בתוכה
מאד הייתי שמח להיות אתכם יחד בזמן שמחה של מצוה גדולה זו.
בזו הרגע קבלתי מכתבך מאחר יוה"כ [יום הכיפורים] ושמחנו מאד שהצלחת ב"ה
וכולם שבע רצון אף אמנם אם ה'י [היו] צריכים לחפש אחר ש"ץ [שליח ציבור]
ה'י [היו] צריכים לשלם הרבה יותר מסכום זה אבל אין העיקר
כסף ותחת יד השי"ת יש הרבה, והוא ישלם לך וישפיע
אליך ממעון הישועות רב טוב הצפון ליראיו אין חדש מצפים
להרגיש השמחה שיש בימינו אלה ושמחה אמיתית שיה'י [שתהיה] נטוע
בלבנו כל הימים ולהתקיים בנו לישרי לב שמחה [.] מאין
להוסיף ומאפס הפנאי אקצר ואומר חג שמח ומועדים
לשמחה ונזכה לישב בסוכת עורו של לויתן. אביכם
הצופה לרחמי שמים בכל עניינים לטובה ומצפה לשמוע
טובכם כה"י [כל הימים].
אפרים וינגוט [חתימה]
זוגתי תחי' [תחיה] בתי ובנ"ח [ובני חביבי] שיח'י
מברכים אתכם בחג שמח
קבלתי מכתב מבנ"ח [מבני חביבי] מיכאל שיחי' ובו כותב שנתקבל תשובה
מהרב כץ מפתח תקוה שאין צריכים שו"ב [שוחט ובודק] ואין דורשים
אחר שו"ב כי כעת שמעתי ממך כתבתי לו שיתעניין וכתב
לי תשובת הרב הנז'.

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: כפר יחזקאל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות