אוֹצָרוֹת
1948 17 במאי

הרב וינגוט מתאר בכאב את הביזה בבתי הערבים שברחו במלחמת העצמאות מצפת

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

מלחמת העצמאות הביאה לבריחתם של ערבים רבים מצפת, והיהודים עטים על השלל שהשאירו אחריהם: מכשירי רדיו, מכונות תפירה ומזון. הרב וינגוט מתאר בכאב את הביזה ואת הניסיונות שלו לעצור זאת. עד כדי כך התופעה רווחת שהפלמ"ח הכריז שלא יהיה מנוס מירי, ואכן אדם אחד שהפר את ההוראה נהרג. הוא נדהם מכמות הנשק שאגרו הערבים, מודה על הניסים שאירעו ומעדכן בשלומם של בני המשפחה האחרים. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט

מלחמת העצמאות הביאה לבריחתם של ערבים רבים מצפת, והיהודים עטים על השלל שהשאירו אחריהם: מכשירי רדיו, מכונות תפירה ומזון. הרב וינגוט מתאר בכאב את הביזה ואת הניסיונות שלו לעצור זאת. עד כדי כך התופעה רווחת שהפלמ"ח הכריז שלא יהיה מנוס מירי, ואכן אדם אחד שהפר את ההוראה נהרג. הוא נדהם מכמות הנשק שאגרו הערבים, מודה על הניסים שאירעו ומעדכן בשלומם של בני המשפחה האחרים. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה צפת יום ח' אייר שנת תש"ח 17.5.48

[עמוד 1]
להיקרים שפרה ודינאל [דניאל] שיחי' [שיחיו]
לבטח הגיע לידכם מכתב משבוע שעברה אחרי שחרורה של צפת בצרוף שהחינו
וקימנו [שהחיינו וקיימנו] כי אין לשער הסבל הנורא שסבלו בזמן האחרון נקצר המצע להשתרע
ונודה לשמו על הניסים וכן מצפים הלאה. אנחנו טרם עזבנו החדר של א"ז זשו"ט [?]
על יד המקלט שאנו נחבאים שמה עם עוד שכנים כי מפחדים מפצצת האויר
דואגים בחומר הדין נוהגים באפלה אבל מצפים בעהשי"ת [בעזרת השם יתברך] גם זה יעבור,
זה חמשה ימים שכל העיר בין אשכנזים וספרדים עוסקים בשלל וביזה מערבים
וכבר הביאו לבתיהם מכל טוב ורוקנו הבתים של הערבים גם פשטו יד
ברהיטים מכונות תפירה מהמוצרים היותר טובים ורדיות [רדיו] יש אנשים שלא מסתפקים
במכונה אחת ולוקחים שתים [שתיים] ושלשה וכן ראדיות [רדיו] מלבד אספקת אוכל השווה למאות
אלפי לירות ויש עוד לפניהם לקח ולשלול לחדשים אני איני סובל כל זה וכבר צעקתי
והכרזתי ואינן שמים לב לכ"ז [לכל זה] שבוע שעברה הכריז הפלמ"ח שלא לבוז ואם לא
ישמעו יהי' [יהיו] מוכרחים לירות וכן לא שמעו גם לזה ונהרג אחד מהספרדים
והשאיר אחריו אשה וששה בנים יעבור איזה שעות שהפלמ"ח יצאו מפה לגבולות
ושוב התחילו לעסוק בשלל אין דעתי וב"ב [ובני ביתי] שיחי' [שיחיו] סובלים את זה ומה יכולים לעשות
אף לפי האמת כאשר הכינו עצמם נגדינו כפי התכניות שלהם שאנו רואים כעת
להרג ולאבד ח"ו [חס וחלילה] אבל סוף כל סוף אנחנו יהודים מזרע איו"י [אברהם יצחק ויעקב] רחמנים בני רחמנים
כל הסביבה פה ריק מנפש ערבי כל הכפרים נעזבו באין יושב גם הכפרים
היותר רחוקים היינו מרון [מירון] וכן הלאה כי נפל פחד עליהם מהשמ' [מהשמיים] ואין
יד אדם עשתה זאת וכפי הנשק שהשארו אחריהם ה'י [היו] יכולים לעמוד
[עמוד 2]
עוד יותר משנה ולו עמדו ח"ו [חס וחלילה] נגדינו עוד יום או יורים מהתותחים שירו הי' [היה] נחרב
כל העיר עם אנשים כי רק בהתחלתם לירות בתותחים החריבו כבר
די ומספיק מבתים ואנשים ופתאום נפלה פחד ובהלה ונסו וברחו בבהלה
ועזבו הכל זה בטח יד השם עשה זאת וניסים ונפלאות נעשה לנו ונזכה
הלאה לראות בנחמות ציון וירושלים [.] יותר מחדש [מחודש] ימים שלא הי' [היה] לנו לא בשר ולא
שאר דברים הנצרכים אף לש"ק [לשבת קודש] וב"ה שבשבת העבר כבר קבלנו מבנ"ח [מבני חביבי] מיכאל
שיחי' [שיחיה] בשר על שבת בתוך העיר יש בשבועיים האחרונים די בשר מהבקר
ועזים וכבשים שלקחו שלל מלבד עופות שמביאים מהערבים אבל זה לא בשבילנו
וב"ה שהגיענו עד כה ולו הי' [היה] כבר מעט יותר שקט הי' [היה] נסענו לאיזה מקום לנפוש
ולנוח מעט לאחר הסבל שסבלנו אבל מהיר קצת וחזון למועד אי"ה [אם ירצה השם] ונשמח יחד
בעזה"ש [בעזרת השם] אף שבנ"ח [שבני חביבי] אברהם שיחי' [שיחיה] מבקש ומזמין אותנו אף א"א [אי אפשר] עוד להוציא לפועל
אלעד הכנעני הידוע לך שהוא מפקד עליון פה בקש מבתי לאה לדרוש בשלומך הוא הוכרח לנסוע
לביה"ח בילינסון כי בליל הכיבוש נכוה [נכווה] בידיו ורגליו ע"י מכשיר והי' [והיה] בבי' [בבית]
החולים פה וביום הששי שעבר נסע לביה"ח בילינסון [.] מבלגיה קבלתי מכתב
אמנם טרם השבתי שא"א [שאי אפשר] לשלוח מכתבים לחו"ל עוד ובטח יסתדר הכל, כולם
ב"ה בריאים שמחים אנו שיש תקוה שדניאל יעבור לראשון ותהי' [ותהיו] יכולים
להיות יחד, כבר באים אוטומובילים לפה בכל יום ויום כי הדרך פתוח
כבר והם מובילים אנשים לגבול שהשעה צריכה לכך. אגד טרם נסתדר
ואומרים שביום יומיים יסתדר אגד ויבא [ויבוא] בכל יום ובזה יהי' [יהיה] הדאר ג"כ [גם כן]
יותר מסודר אסיים באין פנאי להאריך בדרי"ש [בדרישת שלום] חמה ולבבית אביכם
המצפה לישועה קרובה וגמורה אפרים
כן אני מוסר דרי"ש [דרישת שלום] לכל המחו' [המחותנים] ולהוריו של דניאל בברכה לבבית
זוגתי בתי לאה בנח [בני חביבי] ראובן שיחי' או"ש [אומרים שלום] וברכה לכם באהבה

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 17.05.1948

מקבל/ת המכתב

שם: שפרה וינגוט יולביץ
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה צפת יום ח' אייר שנת תש"ח 17.5.48

[עמוד 1]
להיקרים שפרה ודינאל [דניאל] שיחי' [שיחיו]
לבטח הגיע לידכם מכתב משבוע שעברה אחרי שחרורה של צפת בצרוף שהחינו
וקימנו [שהחיינו וקיימנו] כי אין לשער הסבל הנורא שסבלו בזמן האחרון נקצר המצע להשתרע
ונודה לשמו על הניסים וכן מצפים הלאה. אנחנו טרם עזבנו החדר של א"ז זשו"ט [?]
על יד המקלט שאנו נחבאים שמה עם עוד שכנים כי מפחדים מפצצת האויר
דואגים בחומר הדין נוהגים באפלה אבל מצפים בעהשי"ת [בעזרת השם יתברך] גם זה יעבור,
זה חמשה ימים שכל העיר בין אשכנזים וספרדים עוסקים בשלל וביזה מערבים
וכבר הביאו לבתיהם מכל טוב ורוקנו הבתים של הערבים גם פשטו יד
ברהיטים מכונות תפירה מהמוצרים היותר טובים ורדיות [רדיו] יש אנשים שלא מסתפקים
במכונה אחת ולוקחים שתים [שתיים] ושלשה וכן ראדיות [רדיו] מלבד אספקת אוכל השווה למאות
אלפי לירות ויש עוד לפניהם לקח ולשלול לחדשים אני איני סובל כל זה וכבר צעקתי
והכרזתי ואינן שמים לב לכ"ז [לכל זה] שבוע שעברה הכריז הפלמ"ח שלא לבוז ואם לא
ישמעו יהי' [יהיו] מוכרחים לירות וכן לא שמעו גם לזה ונהרג אחד מהספרדים
והשאיר אחריו אשה וששה בנים יעבור איזה שעות שהפלמ"ח יצאו מפה לגבולות
ושוב התחילו לעסוק בשלל אין דעתי וב"ב [ובני ביתי] שיחי' [שיחיו] סובלים את זה ומה יכולים לעשות
אף לפי האמת כאשר הכינו עצמם נגדינו כפי התכניות שלהם שאנו רואים כעת
להרג ולאבד ח"ו [חס וחלילה] אבל סוף כל סוף אנחנו יהודים מזרע איו"י [אברהם יצחק ויעקב] רחמנים בני רחמנים
כל הסביבה פה ריק מנפש ערבי כל הכפרים נעזבו באין יושב גם הכפרים
היותר רחוקים היינו מרון [מירון] וכן הלאה כי נפל פחד עליהם מהשמ' [מהשמיים] ואין
יד אדם עשתה זאת וכפי הנשק שהשארו אחריהם ה'י [היו] יכולים לעמוד
[עמוד 2]
עוד יותר משנה ולו עמדו ח"ו [חס וחלילה] נגדינו עוד יום או יורים מהתותחים שירו הי' [היה] נחרב
כל העיר עם אנשים כי רק בהתחלתם לירות בתותחים החריבו כבר
די ומספיק מבתים ואנשים ופתאום נפלה פחד ובהלה ונסו וברחו בבהלה
ועזבו הכל זה בטח יד השם עשה זאת וניסים ונפלאות נעשה לנו ונזכה
הלאה לראות בנחמות ציון וירושלים [.] יותר מחדש [מחודש] ימים שלא הי' [היה] לנו לא בשר ולא
שאר דברים הנצרכים אף לש"ק [לשבת קודש] וב"ה שבשבת העבר כבר קבלנו מבנ"ח [מבני חביבי] מיכאל
שיחי' [שיחיה] בשר על שבת בתוך העיר יש בשבועיים האחרונים די בשר מהבקר
ועזים וכבשים שלקחו שלל מלבד עופות שמביאים מהערבים אבל זה לא בשבילנו
וב"ה שהגיענו עד כה ולו הי' [היה] כבר מעט יותר שקט הי' [היה] נסענו לאיזה מקום לנפוש
ולנוח מעט לאחר הסבל שסבלנו אבל מהיר קצת וחזון למועד אי"ה [אם ירצה השם] ונשמח יחד
בעזה"ש [בעזרת השם] אף שבנ"ח [שבני חביבי] אברהם שיחי' [שיחיה] מבקש ומזמין אותנו אף א"א [אי אפשר] עוד להוציא לפועל
אלעד הכנעני הידוע לך שהוא מפקד עליון פה בקש מבתי לאה לדרוש בשלומך הוא הוכרח לנסוע
לביה"ח בילינסון כי בליל הכיבוש נכוה [נכווה] בידיו ורגליו ע"י מכשיר והי' [והיה] בבי' [בבית]
החולים פה וביום הששי שעבר נסע לביה"ח בילינסון [.] מבלגיה קבלתי מכתב
אמנם טרם השבתי שא"א [שאי אפשר] לשלוח מכתבים לחו"ל עוד ובטח יסתדר הכל, כולם
ב"ה בריאים שמחים אנו שיש תקוה שדניאל יעבור לראשון ותהי' [ותהיו] יכולים
להיות יחד, כבר באים אוטומובילים לפה בכל יום ויום כי הדרך פתוח
כבר והם מובילים אנשים לגבול שהשעה צריכה לכך. אגד טרם נסתדר
ואומרים שביום יומיים יסתדר אגד ויבא [ויבוא] בכל יום ובזה יהי' [יהיה] הדאר ג"כ [גם כן]
יותר מסודר אסיים באין פנאי להאריך בדרי"ש [בדרישת שלום] חמה ולבבית אביכם
המצפה לישועה קרובה וגמורה אפרים
כן אני מוסר דרי"ש [דרישת שלום] לכל המחו' [המחותנים] ולהוריו של דניאל בברכה לבבית
זוגתי בתי לאה בנח [בני חביבי] ראובן שיחי' או"ש [אומרים שלום] וברכה לכם באהבה

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1948-02-15

מקבל/ת המכתב

שם: שפרה וינגוט יולביץ
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות