אוֹצָרוֹת
1943 30 באפריל

הרב וינגוט מתייחס להצעתו של בנו לפתוח מחלבה ומפציר בו שבד בבד יעסוק גם בלימוד הגמרא והשולחן ערוך

אפרים שרגא וינגוט צפת

כתב היד

2 עמודי מכתב

סיפור רקע

הרב אפרים וינגוט כותב לבנו אברהם דוד עצות בחומר וברוח. הבן העובד כשוחט שוקל לפתוח מחלבה, ואביו מבקש ממנו לבחון את הנושא היטב שכן אנשי המושבה יחשבו שכבר יש לו עבודה. הוא גם מעלה חשש מה יהיה במקרה שהבן ייעדר כמה ימים ממקום העבודה אבל סומך על שיקול דעתו. לצד הדאגה החומרית הרב וינגוט מזרז את בנו להעמיק את לימוד הגמרא והשולחן ערוך ובעיקר לחזור על דיני שחיטות וטריפות, גם אם הוא עסוק במלאכות אחרות. בין הנושאים השונים הרב וינגוט מודה לבנו על האשכוליות והסלק ששלח לו ומוודא שהנהג קיבל את שכרו. בסוף המכתב הרב מוסיף כמה מילים לרחל כלתו ומודה לה על המילים היפות שכתבה לו. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ

הרב אפרים וינגוט כותב לבנו אברהם דוד עצות בחומר וברוח. הבן העובד כשוחט שוקל לפתוח מחלבה, ואביו מבקש ממנו לבחון את הנושא היטב שכן אנשי המושבה יחשבו שכבר יש לו עבודה. הוא גם מעלה חשש מה יהיה במקרה שהבן ייעדר כמה ימים ממקום העבודה אבל סומך על שיקול דעתו. לצד הדאגה החומרית הרב וינגוט מזרז את בנו להעמיק את לימוד הגמרא והשולחן ערוך ובעיקר לחזור על דיני שחיטות וטריפות, גם אם הוא עסוק במלאכות אחרות. בין הנושאים השונים הרב וינגוט מודה לבנו על האשכוליות והסלק ששלח לו ומוודא שהנהג קיבל את שכרו. בסוף המכתב הרב מוסיף כמה מילים לרחל כלתו ומודה לה על המילים היפות שכתבה לו. הרב אפרים שרגא וינגוט נולד בשנת 1888 בעיר ריסעשיץ שבפולין. מימי נערותו בערה בו אהבת ארץ ישראל, והוא הנחיל אותה גם לזרעו אחריו. אפרים עלה לארץ בשנת 1906 ואת השבת הראשונה עשה בביתו של הרב קוק ביפו. משם הוא עלה לירושלים ואחר כך הצטרף לסבתא זלדה בצפת, ושם נשאר. בשנת 1919, בהיותו בן שלושים הוכתר אפרים לרב העיר צפת, ושם חי עד פטירתו בגיל 63. הרב וינגוט ניהל קשר מכתבים רצוף עם עשרת בניו ובנותיו שבגרו ועזבו את הבית בצפת. נכדותיו עדנה הורוביץ אלדובי ופנינה שפירא עמלו על איסופם של המכתבים מבתי הילדים והקלדתם. לדבריהן: "סבנו היה איש משפחה דואג ואוהב. באהבה רבה ובחן, התעניין בפרטי פרטים במתרחש בחיי בניו ובנותיו, כשהוא שותף פעיל בהדרכה במתן עצות ובעזרה ככל שיכול היה. ערכי כיבוד הורים, אהבת המשפחה ואהבת הארץ היו לחם חוקו".
נושאים: משפחה ויחסים

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/2

ב"ה צפת כ"ה ניסן תש"ג

[עמוד 1]
מכתבך ברכת שב"ט [שבוע טוב] וכט"ס [וכל טוב סלה] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר ונעלה מוה"ר [מורנו הרב]
אברהם דוד שיח'י [שיחיה] עשז' [עם שלום זוגתו] כלתי היקרה כלתי רחל תחי' [תחיי]
מכתבך ברגע זו קבלתי ובעטי אחישנה להשיב לך בנוגע למחלבה לעצם 
הדבר אין כ"כ קשה וגם לא בזמן ופרוטה כשרה להרויח אך אולי אתה 
צריך להקים קודם אור הבוקר לעסק הזה ויהי' [ויהיה] קשה עבורך וגם אולי 
יזדמן שאתה תה'י [תהיה] צריך לנסוע למקום אחר ליום או שני ימים מי יעמוד 
במקומך לרשום וגם יש לחשוש כי כבר יעלה בדעת אנשי מושבה שכבר 
יש לך פרנסה ולא ירצו לשמוע מהוספה עבורך [.] כ"ז [כל זה] צריכין להתבונן 
ואני סומך עליך ואתה בעצמך תבין ותוכל לעשות נסיון כפי חו"ד [חוות דעתך]
תודה רבה לך עבור האשכוליות והסלק ששלחת רצינו לדעת 
אם נתת דבר מה לנהג עבור זה בני היקר חיכה על אוטו 
והביא ע"י סבל את זה לביתי ב"ה קרוב לשבת והכנה רבה
יש לנו[,] דגים אין לנו אף שהי' [שהיו] הרבה פה היום אמנם כולם 
מסריחים ופחדנו לקנות אותם וגם לזה קבלנו היום רק שלשה 
אנקיות בשר בלי שום דבר רק איזה חתיכות שומן ממתולה [ממטולה] 
וגם זו לטובה. כן ראיתי בעת בואי הביתה המגיע אכל מונח [?]
עכ"ז לא תהי' [תהיה] פטור מלימוד ואבקשך שתקבע לך בכל יום שעורים ללימוד
הן בשע' [שולחן ערוך] והן בגמי [בגמרא] ובפרט לחזור על הדינים שחיטות וטריפות 
שזה צריך להיות כחוק ולא יעבור ויתד בל תמוט לעולם וזה יהי' [יהיה] 
עומד לך בכל מקום שתפנה ואח"ז [ואחרי זה] תזכור אותי לטובה עבור 
עצתי הישרה והתמימה [.] ועל זה אמר שהמע"ה [שלמה המלך עליו השלום] שמע בני מוסר אביך
כן אני מיעץ אותך שכן תקבע בכל יום שק' [שעה קלה] ללמוד משניות מס' [מסכת] אבות 
עם מי שירצו לקבוע אתך יחד בביהכ"נ [בית הכנסת] ותראה קודם לחזור את 
זה ואולי אתה תראה איזה פירוש נאה במשנה תפרש לפניהם 
בנעימות וצחות לשונך ותרגיל את עצמך לזה וטוב יהי' [יהיה] לך. 
כן תמהר לגמור מכירת השקלים שעודן ישנן תחת ידך ותשלחם
לבעלים לפלא שלא קבלת מרי"ז [?] הסך המגיע לך וגם בעד
תפ"א [תפוחי אדמה] לא פשוט הדבר גם להזכיר אם תכתוב ירושלם נא
להזכירם שישלחו בחזרה המגיע לי כי נחוץ לי הכספים
ואולי כבר כתבת כפי שהבטחת לי תודה לך [.] הקיץ גם פה 
נראה ואף בלילה יכול להיות פתוח הדלתות והחלונות 
[עמוד 2]
הנשים כבר התחילו לעשות הכנות לכבוד הילולא [הילולה] דרשב"י [של רבי שמעון בר יוחאי] 
אתנו אין חדש ומצפים לישועת ישראל בכלל ואתנו בפרט 
בפרט ולזכות לראות בכם אך טוב כאשר עם לבבינו 
באין מה להוסיף יום כזה בודאי הייתי נהנה לרחוץ במים 
הנובעים בתוך מושבה שלכם כי השמש מחמם אותנו ופה 
אין היום מקוה חמה כנהוג בימים אחרונים
אחתום מעין הפתיחה וקרב ברכה וכט"ס [וכל טוב סלה] אביכם אוהבכם 
לנצח ודו'ש באה"ר [ודורש שלומכם באהבה רבה] ומאחל לכם כט"ס [כל טוב סלה]
כל ב"ב שיחי' דו"ש [כל בני ביתי שיחיו דורשים שלומכם] ואומרים ברוכים תהיו.
אפרים
בפרטות אני מוסר לך ברכה ודרש' [ודרישת שלום] אליך 
כלתי רחל תחי' [תחיי] ותודה רבה לך עבור הכתיבה נעימה 
שכתבת לנו וברוכה תהי' [תהיי] לכל הימים [.] כן זוגתי תחי' [תחיי]
ובתי לאה ובני היקר ראובן שיח'י כולם דו"ש [דורשים שלומך] 
ומברכים אותך באהבה עזה ונעימה כראוי ומצפים 
לשמוע מכם תמיד אך טוב.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 30.04.1943

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: לא ידוע

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/2

ב"ה צפת כ"ה ניסן תש"ג

[עמוד 1]
מכתבך ברכת שב"ט [שבוע טוב] וכט"ס [וכל טוב סלה] לאב"ח [לאהובי בני חביבי] היקר ונעלה מוה"ר [מורנו הרב]
אברהם דוד שיח'י [שיחיה] עשז' [עם שלום זוגתו] כלתי היקרה כלתי רחל תחי' [תחיי]
מכתבך ברגע זו קבלתי ובעטי אחישנה להשיב לך בנוגע למחלבה לעצם 
הדבר אין כ"כ קשה וגם לא בזמן ופרוטה כשרה להרויח אך אולי אתה 
צריך להקים קודם אור הבוקר לעסק הזה ויהי' [ויהיה] קשה עבורך וגם אולי 
יזדמן שאתה תה'י [תהיה] צריך לנסוע למקום אחר ליום או שני ימים מי יעמוד 
במקומך לרשום וגם יש לחשוש כי כבר יעלה בדעת אנשי מושבה שכבר 
יש לך פרנסה ולא ירצו לשמוע מהוספה עבורך [.] כ"ז [כל זה] צריכין להתבונן 
ואני סומך עליך ואתה בעצמך תבין ותוכל לעשות נסיון כפי חו"ד [חוות דעתך]
תודה רבה לך עבור האשכוליות והסלק ששלחת רצינו לדעת 
אם נתת דבר מה לנהג עבור זה בני היקר חיכה על אוטו 
והביא ע"י סבל את זה לביתי ב"ה קרוב לשבת והכנה רבה
יש לנו[,] דגים אין לנו אף שהי' [שהיו] הרבה פה היום אמנם כולם 
מסריחים ופחדנו לקנות אותם וגם לזה קבלנו היום רק שלשה 
אנקיות בשר בלי שום דבר רק איזה חתיכות שומן ממתולה [ממטולה] 
וגם זו לטובה. כן ראיתי בעת בואי הביתה המגיע אכל מונח [?]
עכ"ז לא תהי' [תהיה] פטור מלימוד ואבקשך שתקבע לך בכל יום שעורים ללימוד
הן בשע' [שולחן ערוך] והן בגמי [בגמרא] ובפרט לחזור על הדינים שחיטות וטריפות 
שזה צריך להיות כחוק ולא יעבור ויתד בל תמוט לעולם וזה יהי' [יהיה] 
עומד לך בכל מקום שתפנה ואח"ז [ואחרי זה] תזכור אותי לטובה עבור 
עצתי הישרה והתמימה [.] ועל זה אמר שהמע"ה [שלמה המלך עליו השלום] שמע בני מוסר אביך
כן אני מיעץ אותך שכן תקבע בכל יום שק' [שעה קלה] ללמוד משניות מס' [מסכת] אבות 
עם מי שירצו לקבוע אתך יחד בביהכ"נ [בית הכנסת] ותראה קודם לחזור את 
זה ואולי אתה תראה איזה פירוש נאה במשנה תפרש לפניהם 
בנעימות וצחות לשונך ותרגיל את עצמך לזה וטוב יהי' [יהיה] לך. 
כן תמהר לגמור מכירת השקלים שעודן ישנן תחת ידך ותשלחם
לבעלים לפלא שלא קבלת מרי"ז [?] הסך המגיע לך וגם בעד
תפ"א [תפוחי אדמה] לא פשוט הדבר גם להזכיר אם תכתוב ירושלם נא
להזכירם שישלחו בחזרה המגיע לי כי נחוץ לי הכספים
ואולי כבר כתבת כפי שהבטחת לי תודה לך [.] הקיץ גם פה 
נראה ואף בלילה יכול להיות פתוח הדלתות והחלונות 
[עמוד 2]
הנשים כבר התחילו לעשות הכנות לכבוד הילולא [הילולה] דרשב"י [של רבי שמעון בר יוחאי] 
אתנו אין חדש ומצפים לישועת ישראל בכלל ואתנו בפרט 
בפרט ולזכות לראות בכם אך טוב כאשר עם לבבינו 
באין מה להוסיף יום כזה בודאי הייתי נהנה לרחוץ במים 
הנובעים בתוך מושבה שלכם כי השמש מחמם אותנו ופה 
אין היום מקוה חמה כנהוג בימים אחרונים
אחתום מעין הפתיחה וקרב ברכה וכט"ס [וכל טוב סלה] אביכם אוהבכם 
לנצח ודו'ש באה"ר [ודורש שלומכם באהבה רבה] ומאחל לכם כט"ס [כל טוב סלה]
כל ב"ב שיחי' דו"ש [כל בני ביתי שיחיו דורשים שלומכם] ואומרים ברוכים תהיו.
אפרים
בפרטות אני מוסר לך ברכה ודרש' [ודרישת שלום] אליך 
כלתי רחל תחי' [תחיי] ותודה רבה לך עבור הכתיבה נעימה 
שכתבת לנו וברוכה תהי' [תהיי] לכל הימים [.] כן זוגתי תחי' [תחיי]
ובתי לאה ובני היקר ראובן שיח'י כולם דו"ש [דורשים שלומך] 
ומברכים אותך באהבה עזה ונעימה כראוי ומצפים 
לשמוע מכם תמיד אך טוב.

עמוד 1/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: נעמי רובין
מיקום: גבעתיים
תאריך: 1973-11-04

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם דוד וינגוט
מיקום: לא ידוע

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם

Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

eye

תפריט נגישות