אוֹצָרוֹת
1948 05 בספטמבר

התחייבות של כבאי בית הכנסת לרבנו פוליטי כי בתמורה לתרומה יכבדו אותו ואת משפחתומדי שנה בקריאת שלוש הפטרות

דוד שושן קרית משה ירושלים פורסם על ידי מערכת אוצרות

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

מכתב זה נשלח ככל הנראה מבית הכנסת "מדרש משה" לרבנו פוליטי לאחר שפוליטי תרם כסף לבניית מדרגות בית הכנסת, וכולל התחייבות של אנשי בית הכנסת להקדיש לו הפטרות וכיבודים שונים לעילוי נשמת בני משפחתו.

מכתב זה נשלח ככל הנראה מבית הכנסת "מדרש משה" לרבנו פוליטי לאחר שפוליטי תרם כסף לבניית מדרגות בית הכנסת, וכולל התחייבות של אנשי בית הכנסת להקדיש לו הפטרות וכיבודים שונים לעילוי נשמת בני משפחתו.

כתב היד

עמוד 1/1

לזכר עולם
אנו גבאי בית הכנסת הספרדי "מדרש משה" בשכונת קרית משה
(מונטפיורי החדשה) מתחייבים בעצמינו והבאים אחרינו מחוייבים
עד ביאת גואל צדק בב"א חיוב גמור ושלם כלפי הגבאי הנכבד
כה"ר רבנו יום טוב פוליטי הי"ו תמורת נדבתו מכיסו הפרטי
לבנות המדרגות של בית הכנסת הנ"ל שההפטרות בשלש השבתות
דלהלן תהיינה מוקדשות לו ובשום אפן לא תמכרנה לאחרים ואם
אחד מבני המשפחה לא ימצא בימים הקבועים בבית הכנסת או ימנע
מלקרא את ההפטרה יעשה זאת הש"ץ של הזמן ויאמר אח"כ האזכרות
הנהוגות לעילוי נשמה. כן מתחייבים אנו והבאים אחרינו מחוייבים
כפי התנאים דלעיל להזכיר את הנשמות בכל שנה בליל כפור או
ביומו ומביעים הסכמתנו שיקבע לוח שיש בקיר בית הכנסת הכולל
את הפרטים הללו לזכר עולם.

מועדי קריאת ההפטרות:
א. בשבת שלפני ג אדר או במקרה של שנה מעוברת ג אדר ראשון
לעילוי נשמת המרוחם שם טוב פוליטי בין רבקה נ"ע.

ב. בשבת שלפני י"ג ניסן לעילוי נשמת המרוחם חיים פוליטי
בן רבקה נ"ע.

ג. בשבת שלפני י"ד סיון לעילוי נשמת המרוחם שנפטר בקצי"ו
יוסף פוליטי בן ג'ולייה נ"ע.

ת נ צ ב " ה

ירושלים כ"ה אלול תש"ח
דוד א. שושן
[…]

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: דוד שושן
מיקום: קרית משה ירושלים
תאריך: 05.09.1948

מקבל/ת המכתב

שם: רבנו יום טוב פוליטי
מיקום: קרית משה ירושלים

כתב היד

עמוד 1/1

לזכר עולם
אנו גבאי בית הכנסת הספרדי "מדרש משה" בשכונת קרית משה
(מונטפיורי החדשה) מתחייבים בעצמינו והבאים אחרינו מחוייבים
עד ביאת גואל צדק בב"א חיוב גמור ושלם כלפי הגבאי הנכבד
כה"ר רבנו יום טוב פוליטי הי"ו תמורת נדבתו מכיסו הפרטי
לבנות המדרגות של בית הכנסת הנ"ל שההפטרות בשלש השבתות
דלהלן תהיינה מוקדשות לו ובשום אפן לא תמכרנה לאחרים ואם
אחד מבני המשפחה לא ימצא בימים הקבועים בבית הכנסת או ימנע
מלקרא את ההפטרה יעשה זאת הש"ץ של הזמן ויאמר אח"כ האזכרות
הנהוגות לעילוי נשמה. כן מתחייבים אנו והבאים אחרינו מחוייבים
כפי התנאים דלעיל להזכיר את הנשמות בכל שנה בליל כפור או
ביומו ומביעים הסכמתנו שיקבע לוח שיש בקיר בית הכנסת הכולל
את הפרטים הללו לזכר עולם.

מועדי קריאת ההפטרות:
א. בשבת שלפני ג אדר או במקרה של שנה מעוברת ג אדר ראשון
לעילוי נשמת המרוחם שם טוב פוליטי בין רבקה נ"ע.

ב. בשבת שלפני י"ג ניסן לעילוי נשמת המרוחם חיים פוליטי
בן רבקה נ"ע.

ג. בשבת שלפני י"ד סיון לעילוי נשמת המרוחם שנפטר בקצי"ו
יוסף פוליטי בן ג'ולייה נ"ע.

ת נ צ ב " ה

ירושלים כ"ה אלול תש"ח
דוד א. שושן
[…]

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אביב יצחקי
מיקום: סיני
תאריך: 1973-10-18

מקבל/ת המכתב

שם: רבנו יום טוב פוליטי
מיקום: קרית משה ירושלים
close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות