אוֹצָרוֹת
1950 31 ביולי

חזקיה שבתאי מהלל את רבנו פוליטי ככל הנראה במסגרת איסוף תרומות לבית הכנסת

חזקיה שבתי ירושלים פורסם על ידי מערכת אוצרות

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

מכתב זה נשלח אל רבנו פוליטי מחזקיה שבתי, ראש ישיבת "שערי תורה" בירושלים, כנראה בבקשה לתרומה. הכותב משבח את רבנו פוליטי ומברך אותו, אך גם מתאונן על כך ששכח אותו וכי הוא אינו זוכה ליהנות מהצדקה והחסד של רבנו פוליטי.

מכתב זה נשלח אל רבנו פוליטי מחזקיה שבתי, ראש ישיבת "שערי תורה" בירושלים, כנראה בבקשה לתרומה. הכותב משבח את רבנו פוליטי ומברך אותו, אך גם מתאונן על כך ששכח אותו וכי הוא אינו זוכה ליהנות מהצדקה והחסד של רבנו פוליטי.

כתב היד

עמוד 1/1

לכבוד ידידנו הנכבד
החכם המרומם מר רבנו פוליטי הי"ו
ח.נ.
כבודו ידוע ומפורסם לכל בהליכותיו
כקורא וביראת ה' על פניו רודף צדקה וחסד
וגם הבטחותיו ודבוריו להזולת הם בהן [שלו]
צדק. אך היא נפלאת בעיני כי לגבי דידי לא זכיתי
ליהנות מזה. גם על פי דבור שהיה בינינו […]
על ישיבת שערי אורה נתכבדנו לכתוב את שם כבודו
בגליון הזה כאשר עיני כבודות רואות, ואולי כבודו
שכח מכל זה אבל אנכי לא אשכחך. ואברכהו
בברכתי הקטנה שה' יגביה כוכב מערכתו ויתן לך
משאלות לבך לטובה, וככל אשר תפנה תשכיל
ותצליח, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.
בכבוד רב:
חזקיה שבתי
א"י

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: חזקיה שבתי
מיקום: ירושלים
תאריך: 31.07.1950

מקבל/ת המכתב

שם: רבנו פוליטי
מיקום: ירושלים

כתב היד

עמוד 1/1

לכבוד ידידנו הנכבד
החכם המרומם מר רבנו פוליטי הי"ו
ח.נ.
כבודו ידוע ומפורסם לכל בהליכותיו
כקורא וביראת ה' על פניו רודף צדקה וחסד
וגם הבטחותיו ודבוריו להזולת הם בהן [שלו]
צדק. אך היא נפלאת בעיני כי לגבי דידי לא זכיתי
ליהנות מזה. גם על פי דבור שהיה בינינו […]
על ישיבת שערי אורה נתכבדנו לכתוב את שם כבודו
בגליון הזה כאשר עיני כבודות רואות, ואולי כבודו
שכח מכל זה אבל אנכי לא אשכחך. ואברכהו
בברכתי הקטנה שה' יגביה כוכב מערכתו ויתן לך
משאלות לבך לטובה, וככל אשר תפנה תשכיל
ותצליח, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.
בכבוד רב:
חזקיה שבתי
א"י

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אביב יצחקי
מיקום: סיני
תאריך: 1973-10-18

מקבל/ת המכתב

שם: רבנו פוליטי
מיקום: ירושלים
close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות