אוֹצָרוֹת
1945 13 במאי

חיים אשר נמצא בירושלים, הוא כותב לאשתו על השינויים שחלו לאחר כניעת הנאצים

חיים אקשטיין ירושלים פורסם על ידי Shira Mayerson

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

ימים אחדים אחרי כניעת גרמניה הנאצית, חיים אקשטיין כותב לארוסתו טובה מירושלים, על מסיבת ניצחון באוניברסיטה, על פגישה עם ד"ר ליבוביץ' ועל זוטות מירושלים של אז.

ימים אחדים אחרי כניעת גרמניה הנאצית, חיים אקשטיין כותב לארוסתו טובה מירושלים, על מסיבת ניצחון באוניברסיטה, על פגישה עם ד"ר ליבוביץ' ועל זוטות מירושלים של אז.

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה א סיון תש"ה ירושלים 13.5.45
החיים והשלום ל… לטובה'לה, אבא ואמא היקרים שיחי'.
הגעתי בשלום ירושלימה ב3 אחה"צ. מה מאד הופתעתי – אחרי שהותי בחדרי כמה רגעים – בהופעתו החד-גוני של נושא-המכתבים, בהושיטו לי מכתב ממך.
תחילה כמעט שעלה על דעתי שזה אולי אחד מפלאי הטבע שבחודש מאי השתא (זה גם שלשה ימים רצופים שגשמי ברכה יורדים למכביר בחוצות ירושלים) והוא, כשנפרדנו בשעה 11 עלה בדעתך להפתיעני ואומר ועושה וכותב וגוזר שהמכתב יגיעני ב4 שעות. "מעשה אבות סימן לבנים" גם לפני עשרים וכמה שנים קבלו מכתבים מקלן לדואיסבורג /vice-versa בערך בזמן כזה של כמה שעות. אולם עד מהרה נוכחתי שאמנם יש כאן משום רקורד בזמן אבל רקורד הפוך ממה שאנו רגילים לכנות בשם זה. הארבע שעות שחשבתי ששה ימים הם. והתוצאה מזה גם ההזמנה להביא לפ"ת את הרב חיים אקשטין בוטלה.
ב7 לפנות ערב עליתי להדסה. נודע לי שהפגישה שהיתה צריכה להתקיים בין הד"ר ליבוביץ לבין עובדי הדסה החרדים לא התקיימה בגלל אי-הופעתו של החתן דנן, ובאשמתה של כלתו מרת טובה-לה שתחי' שבודאי יש לה חלק חשוב בזה. בדיעבד אני שבע-רצון מהדחייה הזו מטעמים פסיכולוגיים בריאים.
בשבת אחרי פלג-מנחה בערב בין השמשות בקרתי אצל משפחת רוזנבליט. אחרי הבדלה אמר לי אדון רוזנבליט, שיש סכויים גדולים שעוד השבוע אסתדר בעבודה טובה. הדחיה היתה בגלל סיום המלחמה המהיר אשר אם אמנם התכוננו לזה בכ"ז (בכל זאת) בא עלינו כהפתעה. אולם כל הענינים מראים שעוד השבוע יתחילו שוב כל עניני הביזנעס לפעול במסלולם הרגיל.
אחרי שלויתי את מלכתא שבתא בסעודתא, התגעגעתי מאד למלכתא שפירתא טובה-תא וכדי לדחוף את הערב החלטתי לערוך בקור בבית הרב דבורץ (מקום, בקרנו את הבקור הראשון) והנה בכנסי לחצר פגשתי בזוג צעיר כרטיסיהם בידיהם ואצים לקראת הקול-נוע אשר מציג את הסרט הרוסי "שווייק נגד היטלר". אחרי חילוף דברים הסכמתי להלוות אליהם והחלפנו את שני הכרטיסים שבידיהם לשלשה אחרים.
זו קומדיה מוצלחת מאד רק חבל מאד שלא נתגשם חלומו של שווייק בקשר להעונש שהמציא עבור היטלר.
היום ב5 מתקיימת מסיבת נצחון מטעם הקהילה העברית באמפ-טיאטרון של האוניברסיטה. כל בוגרי ירושלים מוזמנים. יתכן שאכבד אותם בנוכחותי.
היום פגשתי את גבירצמן ואמר לי שבעוד כמה שבועות תקבל הלשכה רגולמין [נוהל] חדש בקשר לחובת הגיוס שלפיו יהי' הרבה יותר קל משהיה לקבל שחרור ואח"כ הכל על מקומו יבוא בשלום.
כפי שידוע לך אין אני יכול לקבל עכשיו חופש בהדסה לחג השבועות ובאמת זה גם לא רצוי כ"כ עכשיו. מפני שברגע שאקבל עבודה במקום אחר מחוץ להדסה אבקש הוספה להמשכורת ואני מקוה שהם בודאי ייענו לי.
אני מקוה שבשעה שאני כותב את השורות האלה, גם את מתעסקת בעבודה מעין זו, אשר פירותיהן יגיעו אלי ביום השלישי. ובערב החג אקבל גם תשובה למכתב זה.
נשיקות רבות לכלכם
שלכם חיים
ד"ש לנפתלי, אריה, לסבא, לדוד העני' ולכל המשפחה מכרים וידידים.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: חיים אקשטיין
מיקום: ירושלים
תאריך: 13.05.1945

מקבל/ת המכתב

שם: טובה גרוס
מיקום: פתח תקוה

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ב"ה א סיון תש"ה ירושלים 13.5.45
החיים והשלום ל… לטובה'לה, אבא ואמא היקרים שיחי'.
הגעתי בשלום ירושלימה ב3 אחה"צ. מה מאד הופתעתי – אחרי שהותי בחדרי כמה רגעים – בהופעתו החד-גוני של נושא-המכתבים, בהושיטו לי מכתב ממך.
תחילה כמעט שעלה על דעתי שזה אולי אחד מפלאי הטבע שבחודש מאי השתא (זה גם שלשה ימים רצופים שגשמי ברכה יורדים למכביר בחוצות ירושלים) והוא, כשנפרדנו בשעה 11 עלה בדעתך להפתיעני ואומר ועושה וכותב וגוזר שהמכתב יגיעני ב4 שעות. "מעשה אבות סימן לבנים" גם לפני עשרים וכמה שנים קבלו מכתבים מקלן לדואיסבורג /vice-versa בערך בזמן כזה של כמה שעות. אולם עד מהרה נוכחתי שאמנם יש כאן משום רקורד בזמן אבל רקורד הפוך ממה שאנו רגילים לכנות בשם זה. הארבע שעות שחשבתי ששה ימים הם. והתוצאה מזה גם ההזמנה להביא לפ"ת את הרב חיים אקשטין בוטלה.
ב7 לפנות ערב עליתי להדסה. נודע לי שהפגישה שהיתה צריכה להתקיים בין הד"ר ליבוביץ לבין עובדי הדסה החרדים לא התקיימה בגלל אי-הופעתו של החתן דנן, ובאשמתה של כלתו מרת טובה-לה שתחי' שבודאי יש לה חלק חשוב בזה. בדיעבד אני שבע-רצון מהדחייה הזו מטעמים פסיכולוגיים בריאים.
בשבת אחרי פלג-מנחה בערב בין השמשות בקרתי אצל משפחת רוזנבליט. אחרי הבדלה אמר לי אדון רוזנבליט, שיש סכויים גדולים שעוד השבוע אסתדר בעבודה טובה. הדחיה היתה בגלל סיום המלחמה המהיר אשר אם אמנם התכוננו לזה בכ"ז (בכל זאת) בא עלינו כהפתעה. אולם כל הענינים מראים שעוד השבוע יתחילו שוב כל עניני הביזנעס לפעול במסלולם הרגיל.
אחרי שלויתי את מלכתא שבתא בסעודתא, התגעגעתי מאד למלכתא שפירתא טובה-תא וכדי לדחוף את הערב החלטתי לערוך בקור בבית הרב דבורץ (מקום, בקרנו את הבקור הראשון) והנה בכנסי לחצר פגשתי בזוג צעיר כרטיסיהם בידיהם ואצים לקראת הקול-נוע אשר מציג את הסרט הרוסי "שווייק נגד היטלר". אחרי חילוף דברים הסכמתי להלוות אליהם והחלפנו את שני הכרטיסים שבידיהם לשלשה אחרים.
זו קומדיה מוצלחת מאד רק חבל מאד שלא נתגשם חלומו של שווייק בקשר להעונש שהמציא עבור היטלר.
היום ב5 מתקיימת מסיבת נצחון מטעם הקהילה העברית באמפ-טיאטרון של האוניברסיטה. כל בוגרי ירושלים מוזמנים. יתכן שאכבד אותם בנוכחותי.
היום פגשתי את גבירצמן ואמר לי שבעוד כמה שבועות תקבל הלשכה רגולמין [נוהל] חדש בקשר לחובת הגיוס שלפיו יהי' הרבה יותר קל משהיה לקבל שחרור ואח"כ הכל על מקומו יבוא בשלום.
כפי שידוע לך אין אני יכול לקבל עכשיו חופש בהדסה לחג השבועות ובאמת זה גם לא רצוי כ"כ עכשיו. מפני שברגע שאקבל עבודה במקום אחר מחוץ להדסה אבקש הוספה להמשכורת ואני מקוה שהם בודאי ייענו לי.
אני מקוה שבשעה שאני כותב את השורות האלה, גם את מתעסקת בעבודה מעין זו, אשר פירותיהן יגיעו אלי ביום השלישי. ובערב החג אקבל גם תשובה למכתב זה.
נשיקות רבות לכלכם
שלכם חיים
ד"ש לנפתלי, אריה, לסבא, לדוד העני' ולכל המשפחה מכרים וידידים.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אביב יצחקי
מיקום: סיני
תאריך: 1973-11-07

מקבל/ת המכתב

שם: טובה גרוס
מיקום: פתח תקוה

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות