אוֹצָרוֹת
1939 13 באוגוסט

יחיאל מיכל מספר לבתו שבאמריקה על הדיירים בבית שלה ועל אירועים משפחתיים

מיכל פוחצ'בסקי ראשון לציון פורסם על ידי deganit goldblat
מיכל, צבי וגדעון ורות

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

ההבדלים בין ניו יורק לראשון לציון רבים ומיכל פוחצ'בסקי מתייחס לחלקם במכתב אל בתו, בעלה וילדיהם השוהים בארה"ב. אף שמיכל טוען כי אין לו חשק לכתוב כי אפשר לכתוב דברים מרים בלבד הוא מתעניין בחוויותיהם של ילדיו ונכדיו, משווה את מצב מזג האוויר ומקווה מאוד שהמצב העולמי ישתפר. מכתב זה הוא חלק מאוסף המכתבים של משפחת פוחצ'בסקי. אפרת בן–כהן לבית פוחצ'בסקי וצבי בן–כהן התחתנו בשנת 1923. לזוג נולדו שני ילדים; גדעון משה בשנת 1924 ורות בשנת 1927. בשנת 1939 נסעה המשפחה לארה"ב לבקר קרובי משפחה. בחודש מאי של אותה שנה הצטרפה איטליה לגרמניה והמעבר האזרחי לארץ ישראל דרך הים התיכון נסגר. צבי הצליח להגיע ארצה באונייה האחרונה, אך אפרת ושני הילדים נשארו בפילדלפיה ואחר כך בניו יורק. תחילה שהו השלושה אצל קרובי משפחה ובהמשך שכרו חדר בדירה שהייתה משותפת לכמה משפחות. בתקופה זו

ההבדלים בין ניו יורק לראשון לציון רבים ומיכל פוחצ'בסקי מתייחס לחלקם במכתב אל בתו, בעלה וילדיהם השוהים בארה"ב. אף שמיכל טוען כי אין לו חשק לכתוב כי אפשר לכתוב דברים מרים בלבד הוא מתעניין בחוויותיהם של ילדיו ונכדיו, משווה את מצב מזג האוויר ומקווה מאוד שהמצב העולמי ישתפר. מכתב זה הוא חלק מאוסף המכתבים של משפחת פוחצ'בסקי. אפרת בן–כהן לבית פוחצ'בסקי וצבי בן–כהן התחתנו בשנת 1923. לזוג נולדו שני ילדים; גדעון משה בשנת 1924 ורות בשנת 1927. בשנת 1939 נסעה המשפחה לארה"ב לבקר קרובי משפחה. בחודש מאי של אותה שנה הצטרפה איטליה לגרמניה והמעבר האזרחי לארץ ישראל דרך הים התיכון נסגר. צבי הצליח להגיע ארצה באונייה האחרונה, אך אפרת ושני הילדים נשארו בפילדלפיה ואחר כך בניו יורק. תחילה שהו השלושה אצל קרובי משפחה ובהמשך שכרו חדר בדירה שהייתה משותפת לכמה משפחות. בתקופה זו הצליח צבי להעביר למשפחתו רק סכום כסף מוגבל ואפרת עבדה באופן לא חוקי כתופרת והרוויחה מעט. לאחר שנתיים הבינו כי המלחמה מתארכת והתירו לפליטים בארה"ב לקבל רישיון עבודה. אפרת החלה לעבוד באופן חוקי והרוויחה יותר, אז יכלו אפרת והילדים לעבור לגור בדירת רכבת. למרות הקשיים הכלכליים הצליחה אפרת ליצור לילדים בית מסודר וחיים יציבים, הם למדו בתיכון ובקיץ היו במחנות קיץ של "הבונים" ואחר כך של "בית"ר". לאחר סיום לימודיו בתיכון התגייס גדעון משה לצבא ארה"ב ובשנת 1944 נהרג בגרמניה, כמעט בן 20 היה בנופלו. בקיץ 1945, לאחר קרוב לשש שנות שהות בארה"ב, חזרו אפרת ובתה ארצה באונייה הראשונה שהסיעה אזרחים לאלכסנדריה, ומשם המשיכו ברכבת לישראל.

כתב היד

עמוד 1/2

[עמוד 1]
ראשון לציון מוצאי שבת אור ליום א' כ"ח אב תרצט
לבני היקרים והחביבים משפחת בני הכהנים שלום,
את מכתבך אפרת קבלתי בערב שבת העברה. [?]
אך מפני שדרשת ממני את הכתובת של השורים וכפי שמשפחת
סופר לא היו בראשון עד לפני ימים לכן דחיתי את כתיבתי
אליכם מכאן שאין כל חדש אצלינו ויום רודף יום והמצב הכללי
גם מדהה את החושים ואין חשק לקחת את העט ביד שמא תפלוט
את המרירות ללא הועיל, ורק להזיק לכם ולקלקל את רגעי המנוחה
אשר רכשתם. מהמלים האחדות שכתב צבי נראה שהוא נמצא
בעצם היריד וכבר שכח להרדם באמצע הדבור כדרכו.
שמחתי לשמוע כי הצַבַרים שלי מצאו חן בעיני היַנקים ומבלים
את זמנם בטוב. אקוה לקבל ממך אפרת תאור מפורט ממה
שראית בתערוכת ניו-יורק אף כי איני מאמין שיש באפשרותך
לתאר אף שמץ מכל אשר ראית כי מרוב יער לא מכירים את העצים
ובכל זאת נפשי חשקה לכל הפחות לשמוע אם אין לראות בעיני את
יצירת המוח של הדור הנוכחי אשר אין קצה להמצאותיו.
בבית אצלך לא כל כך כשורה. הזקנה ירדה פלאים ומטפלים
בה כמו עם ילד קטן יש להם אשה גרמניה מנהלת את המשק
והאם עם הבנים אובדת עצות בהביטם על אפיסת כוחותיה.
החודש אב השנה ניתן להרגיש בחומו עד שקיעת החמה, יום יום
חום חזק וקשה מאוד לעבוד בפרדס ובכל זאת אני משתדל לא להפסיק
את הרגלי ועד הצהרים נמצא בשדה. היום הייתי בחג הבר מצוה
של עמוס צלליכן. שהזכרנו את הבר מצוה של גדעון.
[עמוד 2]
אני מקוה שגדעון ורותי ישתדלו לכתוב לי את רשומיהם [רשמיהם]
כבן כפר שנפל לתוך כרך, אבל בודאי [בוודאי] אין להם זמן לשבת ולכתוב
לעשות סכום מכל מה שראו עיניהם הכפריות.
מענין לי לדעת איך אתם ילידי ארצינו [ארצנו] מרגישים את עצמכם באקלים
צפוני. אני למשל אחרי היותי רק ארבע שנים בארץ לא יכולתי
יותר לסבול את האקלים של עיר מולדתי. גם כן בחודש אב, זה
היה כבר בשבילי יותר מדי קריר.
ואתה צבי כבר נרגעת מעת מרשמי אמריקא [אמריקה] או עוד סואן
עם הגוים וזורם עם הזרם הזה הוא החופש אשר לקחת
לך מכל עצבך ורגזך בימים האחרונים בארצנו?
מקוה שהכול יהיה טוב ובימינו תושע יהודא וישראל
ישכון לבטח כתפילת אביכם

תמסרו בשמי שלום לכל משפחתכם ולהד"ר נוסבום ורעיתו שלום
הנ"ל

צרפתי פה את הכתובת של מרים שור.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: מיכל פוחצ'בסקי
מיקום: ראשון לציון
תאריך: 13.08.1939

מקבל/ת המכתב

שם: אפרת בן-כהן
מיקום: ארה"ב

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

[עמוד 1]
ראשון לציון מוצאי שבת אור ליום א' כ"ח אב תרצט
לבני היקרים והחביבים משפחת בני הכהנים שלום,
את מכתבך אפרת קבלתי בערב שבת העברה. [?]
אך מפני שדרשת ממני את הכתובת של השורים וכפי שמשפחת
סופר לא היו בראשון עד לפני ימים לכן דחיתי את כתיבתי
אליכם מכאן שאין כל חדש אצלינו ויום רודף יום והמצב הכללי
גם מדהה את החושים ואין חשק לקחת את העט ביד שמא תפלוט
את המרירות ללא הועיל, ורק להזיק לכם ולקלקל את רגעי המנוחה
אשר רכשתם. מהמלים האחדות שכתב צבי נראה שהוא נמצא
בעצם היריד וכבר שכח להרדם באמצע הדבור כדרכו.
שמחתי לשמוע כי הצַבַרים שלי מצאו חן בעיני היַנקים ומבלים
את זמנם בטוב. אקוה לקבל ממך אפרת תאור מפורט ממה
שראית בתערוכת ניו-יורק אף כי איני מאמין שיש באפשרותך
לתאר אף שמץ מכל אשר ראית כי מרוב יער לא מכירים את העצים
ובכל זאת נפשי חשקה לכל הפחות לשמוע אם אין לראות בעיני את
יצירת המוח של הדור הנוכחי אשר אין קצה להמצאותיו.
בבית אצלך לא כל כך כשורה. הזקנה ירדה פלאים ומטפלים
בה כמו עם ילד קטן יש להם אשה גרמניה מנהלת את המשק
והאם עם הבנים אובדת עצות בהביטם על אפיסת כוחותיה.
החודש אב השנה ניתן להרגיש בחומו עד שקיעת החמה, יום יום
חום חזק וקשה מאוד לעבוד בפרדס ובכל זאת אני משתדל לא להפסיק
את הרגלי ועד הצהרים נמצא בשדה. היום הייתי בחג הבר מצוה
של עמוס צלליכן. שהזכרנו את הבר מצוה של גדעון.
[עמוד 2]
אני מקוה שגדעון ורותי ישתדלו לכתוב לי את רשומיהם [רשמיהם]
כבן כפר שנפל לתוך כרך, אבל בודאי [בוודאי] אין להם זמן לשבת ולכתוב
לעשות סכום מכל מה שראו עיניהם הכפריות.
מענין לי לדעת איך אתם ילידי ארצינו [ארצנו] מרגישים את עצמכם באקלים
צפוני. אני למשל אחרי היותי רק ארבע שנים בארץ לא יכולתי
יותר לסבול את האקלים של עיר מולדתי. גם כן בחודש אב, זה
היה כבר בשבילי יותר מדי קריר.
ואתה צבי כבר נרגעת מעת מרשמי אמריקא [אמריקה] או עוד סואן
עם הגוים וזורם עם הזרם הזה הוא החופש אשר לקחת
לך מכל עצבך ורגזך בימים האחרונים בארצנו?
מקוה שהכול יהיה טוב ובימינו תושע יהודא וישראל
ישכון לבטח כתפילת אביכם

תמסרו בשמי שלום לכל משפחתכם ולהד"ר נוסבום ורעיתו שלום
הנ"ל

צרפתי פה את הכתובת של מרים שור.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: מיכל פוחצ'בסקי
מיקום: ראשון לציון
תאריך: 1939-09-05

מקבל/ת המכתב

שם: אפרת בן-כהן
מיקום: ארה"ב

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות