אוֹצָרוֹת
1920 22 ביולי

יצחק בן־צבי, נשיאה השני של מדינת ישראל, כותב ממצרים עם צאתו לאירוע בשליחות היישוב והתנועה

יצחק בן-צבי אלכסנדריה, מצרים פורסם על ידי מערכת אוצרות
כריכת הספר "אנשי העליה השניה" בעריכת רחל ינאית בן צבי

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

יצחק בן-צבי (1884--1963), נשיאה השני של מדינת ישראל, כותב לרעייתו ושותפתו רחל ינאית (1886--1979) מכתב מאלכסנדריה שבמצרים עם צאתו לאירוע בשליחות היישוב והתנועה. הוא מדווח על הצלחתם החלקית שלו ושל שותפו זלמן רובשוב (שז"ר) (1889--1974) בקרב אנשי הקהילה והתנועה שבמקום לגייס כספים לתנועת 'אחדות העבודה' ולמפעלי התיישבות. כן הוא מדווח על הסדרי התנועה והתחבורה שלו בדרכו לווינה, על דרכי התקשורת ביניהם ועל האנשים שפגש בדרכו ושנוסעים עמו. מקור המכתב: ארכיון המדינה, פ- 1937/17, עמ' 18 ו-20.

יצחק בן-צבי (1884--1963), נשיאה השני של מדינת ישראל, כותב לרעייתו ושותפתו רחל ינאית (1886--1979) מכתב מאלכסנדריה שבמצרים עם צאתו לאירוע בשליחות היישוב והתנועה. הוא מדווח על הצלחתם החלקית שלו ושל שותפו זלמן רובשוב (שז"ר) (1889--1974) בקרב אנשי הקהילה והתנועה שבמקום לגייס כספים לתנועת 'אחדות העבודה' ולמפעלי התיישבות. כן הוא מדווח על הסדרי התנועה והתחבורה שלו בדרכו לווינה, על דרכי התקשורת ביניהם ועל האנשים שפגש בדרכו ושנוסעים עמו. מקור המכתב: ארכיון המדינה, פ- 1937/17, עמ' 18 ו-20.

כתב היד

עמוד 1/2

1920, ז' אב אלכסנדריה של מצרים, 22 ביולי, יום חמישי

רחל היקרה שלי. הנני ממהר לכתב לך את הדברים האלה לפני
עזבי את מצרים. האניה הלואן מפליגה בעוד שתי שעות ועוד לנו הרבה
דברים לסדר טרם שנעלה על הספינה.
בעיר הזאת השתדלנו, אני וזלמן, בכל מאמצי כחנו להשיג אמצעים
לשם "האדמה" ו"אחדות העבודה", ונדמה לנו כי קרוב הדבר. אך חבל מאד
על הזמן שבטלנו, התוצאות שראינו הן פעוטות. אספנו סכום קטן (יותר
משלושים פונט) ומלבד זה מסדרים מפעל "אוגטרגמונג", בלע"ז לטובת אחה"ע
יש פה חברים עשירים (שנים) ויחסם היה למטה מכל בקרת.
בעוד רגעים אחדים נקבל אמנם תשובה גמורה (אני חושב שלילית).
הנני מרגיש את עצמי לא רע בבריאותי; אך מסבת מעוט הזמן
לא הספקתי לכתב אף שורה אחת ואין צריך לומר – לגמר מאמרי.
אקוה להשלים בדרך דברים שלא הספקתי לגמור כאן – כגון עריכת
הרצאתי לפני הועידה והמאמר הידוע לך.
כתבי לי יקירתי, ישר לוינה ע"ד הכתבת הידועה לך. הודיעיני נא
מבריאותך, ממעשיך ומשלום בני ביתנו. וכן גם בענין מאמרי הנגלו
עקבותיו. אני וזלמן נוסעים במחלקה ד', רחל כצנלסון נשארה ביפו,
חיה ברנר וילדה, ועוד כעשרה יהודים ממכרינו, גרייאר ופרס בינותם,
נוסעים באניה אחת אתנו.
היי שלום יקירתי, ובודאי תביני לי על שהמעטתי כל-כך
לכתב בחפזון ובטירוד הדרכים אוהבך יצחק.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: יצחק בן-צבי
מיקום: אלכסנדריה, מצרים
תאריך: 22.07.1920

מקבל/ת המכתב

שם: רחל ינאית בן-צבי
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

1920, ז' אב אלכסנדריה של מצרים, 22 ביולי, יום חמישי

רחל היקרה שלי. הנני ממהר לכתב לך את הדברים האלה לפני
עזבי את מצרים. האניה הלואן מפליגה בעוד שתי שעות ועוד לנו הרבה
דברים לסדר טרם שנעלה על הספינה.
בעיר הזאת השתדלנו, אני וזלמן, בכל מאמצי כחנו להשיג אמצעים
לשם "האדמה" ו"אחדות העבודה", ונדמה לנו כי קרוב הדבר. אך חבל מאד
על הזמן שבטלנו, התוצאות שראינו הן פעוטות. אספנו סכום קטן (יותר
משלושים פונט) ומלבד זה מסדרים מפעל "אוגטרגמונג", בלע"ז לטובת אחה"ע
יש פה חברים עשירים (שנים) ויחסם היה למטה מכל בקרת.
בעוד רגעים אחדים נקבל אמנם תשובה גמורה (אני חושב שלילית).
הנני מרגיש את עצמי לא רע בבריאותי; אך מסבת מעוט הזמן
לא הספקתי לכתב אף שורה אחת ואין צריך לומר – לגמר מאמרי.
אקוה להשלים בדרך דברים שלא הספקתי לגמור כאן – כגון עריכת
הרצאתי לפני הועידה והמאמר הידוע לך.
כתבי לי יקירתי, ישר לוינה ע"ד הכתבת הידועה לך. הודיעיני נא
מבריאותך, ממעשיך ומשלום בני ביתנו. וכן גם בענין מאמרי הנגלו
עקבותיו. אני וזלמן נוסעים במחלקה ד', רחל כצנלסון נשארה ביפו,
חיה ברנר וילדה, ועוד כעשרה יהודים ממכרינו, גרייאר ופרס בינותם,
נוסעים באניה אחת אתנו.
היי שלום יקירתי, ובודאי תביני לי על שהמעטתי כל-כך
לכתב בחפזון ובטירוד הדרכים אוהבך יצחק.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: יוסף בכר מיוחס
מיקום: ירושלים
תאריך: 1930-04-23

מקבל/ת המכתב

שם: רחל ינאית בן-צבי
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות