אוֹצָרוֹת
1948 28 ביוני

לובראני מתאר את קורות חייו: העלייה, אנשי השומר, האנגלים ועוד

אליעזר לובראני הר הכרמל, חיפה פורסם על ידי Shira Mayerson

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

ד"ר אליעזר לובראני היה פעיל ציוני ושליח של התנועה הציונית, עיתונאי, איש רדיו, סופר ומורה. הוא נולד בפולין ב 1898. בגיל 10 עלה ארצה. היה מבוני העיר תל אביב. עשה דוקטורט בלימודי תיאטרון בגרמניה. ידע על בוריין תשע שפות. לובראני חי בירושלים ובחיפה. במכתב מרתק זה, מתאר לובראני את קורות חייו. הוא מספר כי עלה ארצה בגיל 10, וחלקו היה "עם הילדים שנתנו ידם לבניית בתיה הראשונים של תל אביב ולנטיעת ראשוני עציה". כמו כן מתאר אליעזר כי היה חבוש יחד עם אנשי "השומר" בבית הכלא בנצרת, באשמת ריגול למען האנגלים. בשנת 1925 יצא לובראני "בלווית מ.מ. אוסישקין בשליחות לארצות הבלטיות". ב1927 יצא עם "לייב יפה בשליחות לפולין". לובראני הגה כמה מן המונחים העבריים בתחום הספורט, יחד עם שותפים נוספים. (ידוע לנו גם מכתבה בעיתון מעריב מ28 ביוני 1961, כי הוא הגה

ד"ר אליעזר לובראני היה פעיל ציוני ושליח של התנועה הציונית, עיתונאי, איש רדיו, סופר ומורה. הוא נולד בפולין ב 1898. בגיל 10 עלה ארצה. היה מבוני העיר תל אביב. עשה דוקטורט בלימודי תיאטרון בגרמניה. ידע על בוריין תשע שפות. לובראני חי בירושלים ובחיפה. במכתב מרתק זה, מתאר לובראני את קורות חייו. הוא מספר כי עלה ארצה בגיל 10, וחלקו היה "עם הילדים שנתנו ידם לבניית בתיה הראשונים של תל אביב ולנטיעת ראשוני עציה". כמו כן מתאר אליעזר כי היה חבוש יחד עם אנשי "השומר" בבית הכלא בנצרת, באשמת ריגול למען האנגלים. בשנת 1925 יצא לובראני "בלווית מ.מ. אוסישקין בשליחות לארצות הבלטיות". ב1927 יצא עם "לייב יפה בשליחות לפולין". לובראני הגה כמה מן המונחים העבריים בתחום הספורט, יחד עם שותפים נוספים. (ידוע לנו גם מכתבה בעיתון מעריב מ28 ביוני 1961, כי הוא הגה את המילים "תסכית", "אולפן", "משדר", "קריין")

כתב היד

עמוד 1/1

הר הכרמל 28 ביוני 1948

שלום לך,
כבקשתך, הריני שולח לך בזה את הפרטים הנוספים לפרשת חיי.
נולדתי בפולין בשנת 1898. בשנת 1910 עליתי ארצה, והיה חלקי עם
הילדים שנתנו ידם לבניית בתיה הראשונים של תל אביב ולנטיעת
ראשוני עציה. בחדשי החופשה יוצא הייתי למושבה לעבודת הבציר
והשמירה. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה (למדתי בגימנסיה "הרצליה")
הייתי קצין בצבא התורכי, ומשנתקרבה החזית לארץ ישראל, ערקתי
ויצאתי להגנת נקודות הישוב שלנו. הייתי בין כובשי העבודה
והשמירה במושבות הדרום. בשנת 1917 הייתי חבוש יחד עם אנשי
"השומר" בבית הכלא בנצרת, באשמת ריגול למען האנגלים. אחרי
מלחמת העולם הראשונה יצאתי ללמוד באוסטריה, בגרמניה וגמרתי
את חוק לימודי בברלין, בקבלי תואר דוקטור לעניני תיאטרון.
מיד (1925) יצאתי בלווית מ.מ. אוסישקין בשליחות לארצות הבלטיות.
משם חזרתי ארצה. בסוף 1927 יצאתי עם לייב יפה בשליחות
לפולין. מאותה שנה שימשתי סופרו של "דבר", ושנה לפני כן פירסמתי
ספר נובלות ראשון "שלהבות". בשנת 1929 יצאתי בשליחות לגרמניה
וגורשתי משם ע"י הנאצים בשנת 1933. שבתי ארצה והייתי חבר
מערכת "דבר", בה נמסר לי מדור התיאטרון. בשנת 1936 נתמניתי
מנהל התכניות העבריות בראדיו ירושלים ומלאתי תפקיד זה עד סוף
מארס 1943. מני אז אני עוסק בעתונאות בארץ ומחוצה לה, בספרות
והדרכת נוער. כן נמניתי עם מניחי היסוד לאספורט העברי בארץ,
יחד עם צבי נשרי, אביעזר ילין, ויוסף יקותיאלי.
ידעתי על בורין – בדיבור ובכתב – לשונות אלה: עברית, אידיש, אנגלית
צרפתית, גרמנית, רוסית ופולנית. אני דובר גם ערבית וספרדית.
דומני, כי פרטים אלה יספיקו.
בברכה,
אליעזר לובראני

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אליעזר לובראני
מיקום: הר הכרמל, חיפה
תאריך: 28.06.1948

מקבל/ת המכתב

שם: מר ליס
מיקום: לא ידוע

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/1

הר הכרמל 28 ביוני 1948

שלום לך,
כבקשתך, הריני שולח לך בזה את הפרטים הנוספים לפרשת חיי.
נולדתי בפולין בשנת 1898. בשנת 1910 עליתי ארצה, והיה חלקי עם
הילדים שנתנו ידם לבניית בתיה הראשונים של תל אביב ולנטיעת
ראשוני עציה. בחדשי החופשה יוצא הייתי למושבה לעבודת הבציר
והשמירה. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה (למדתי בגימנסיה "הרצליה")
הייתי קצין בצבא התורכי, ומשנתקרבה החזית לארץ ישראל, ערקתי
ויצאתי להגנת נקודות הישוב שלנו. הייתי בין כובשי העבודה
והשמירה במושבות הדרום. בשנת 1917 הייתי חבוש יחד עם אנשי
"השומר" בבית הכלא בנצרת, באשמת ריגול למען האנגלים. אחרי
מלחמת העולם הראשונה יצאתי ללמוד באוסטריה, בגרמניה וגמרתי
את חוק לימודי בברלין, בקבלי תואר דוקטור לעניני תיאטרון.
מיד (1925) יצאתי בלווית מ.מ. אוסישקין בשליחות לארצות הבלטיות.
משם חזרתי ארצה. בסוף 1927 יצאתי עם לייב יפה בשליחות
לפולין. מאותה שנה שימשתי סופרו של "דבר", ושנה לפני כן פירסמתי
ספר נובלות ראשון "שלהבות". בשנת 1929 יצאתי בשליחות לגרמניה
וגורשתי משם ע"י הנאצים בשנת 1933. שבתי ארצה והייתי חבר
מערכת "דבר", בה נמסר לי מדור התיאטרון. בשנת 1936 נתמניתי
מנהל התכניות העבריות בראדיו ירושלים ומלאתי תפקיד זה עד סוף
מארס 1943. מני אז אני עוסק בעתונאות בארץ ומחוצה לה, בספרות
והדרכת נוער. כן נמניתי עם מניחי היסוד לאספורט העברי בארץ,
יחד עם צבי נשרי, אביעזר ילין, ויוסף יקותיאלי.
ידעתי על בורין – בדיבור ובכתב – לשונות אלה: עברית, אידיש, אנגלית
צרפתית, גרמנית, רוסית ופולנית. אני דובר גם ערבית וספרדית.
דומני, כי פרטים אלה יספיקו.
בברכה,
אליעזר לובראני

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אליעזר לובראני
מיקום: חיפה
תאריך: 1954-07-28

מקבל/ת המכתב

שם: מר ליס
מיקום: לא ידוע

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות