אוֹצָרוֹת
1948 14 בינואר

מאיר משה לוי, סגן נשיא ועד עדת הספרדים ירושלים, תובע מן המוסדות הלאומיים לשלב נציג מעדת הספרדים

מאיר משה לוי ירושלים פורסם על ידי מערכת אוצרות

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

מאיר משה לוי, סגן נשיא ועד עדת הספרדים ירושלים, תובע מן המוסדות הלאומיים המתהווים לשלב נציג מעדת הספרדים בוועד המצב החדש, כביטוי להיות הספרדים 50% מהאוכלוסייה היהודית בירושלים. מקור המכתב: ארכיון המדינה, ג- 110/16, עמוד 31.

מאיר משה לוי, סגן נשיא ועד עדת הספרדים ירושלים, תובע מן המוסדות הלאומיים המתהווים לשלב נציג מעדת הספרדים בוועד המצב החדש, כביטוי להיות הספרדים 50% מהאוכלוסייה היהודית בירושלים. מקור המכתב: ארכיון המדינה, ג- 110/16, עמוד 31.

כתב היד

עמוד 1/1

ירושלים, ג' בשבט תש"ח
14.1.48

לכבוד
הנהלת הסוכנות היהודית לא"י
י ר ו ש ל י ם .

א. מ. נ.

הנדון: בא כחנו בועד המצב החדש

נתכבד להודיעכם, כי הועד הפועל של עדתנו בישיבתו האחרונה
דן במפורט על הרכב ועד המצב החדש, שלתוכו נכנסו נציגי הצבור
באמצעות הסוכנות היהודית והועד הלאומי. בשים לב לעובדה כי
אין לנו באי כח במוסדות הללו, הננו עומדים על זכותנו, כי
לתוך הועד הנ"ל יוזמן נציג צבור הספרדים, בפרט בהתחשב עם
הרכב האוכלוסיה היהודית בירושלים, בה מהוה צבורנו 50%.

בשעת גורל זו לעמנו ולישובנו, הננו משוכנעים, כי תבינו
לדרישתנו הצודקת ותמצאו את הדרך הנאותה לפתרון השאלה, ויפה
שעה אחת קודם.

לתשובתכם החיובית הננו מחכים בהקדם.
בכבוד רב,
מאיר משה לוי
סגן נשיא העדה

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: מאיר משה לוי
מיקום: ירושלים
תאריך: 14.01.1948

מקבל/ת המכתב

שם: הנהלת הסוכנות
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/1

ירושלים, ג' בשבט תש"ח
14.1.48

לכבוד
הנהלת הסוכנות היהודית לא"י
י ר ו ש ל י ם .

א. מ. נ.

הנדון: בא כחנו בועד המצב החדש

נתכבד להודיעכם, כי הועד הפועל של עדתנו בישיבתו האחרונה
דן במפורט על הרכב ועד המצב החדש, שלתוכו נכנסו נציגי הצבור
באמצעות הסוכנות היהודית והועד הלאומי. בשים לב לעובדה כי
אין לנו באי כח במוסדות הללו, הננו עומדים על זכותנו, כי
לתוך הועד הנ"ל יוזמן נציג צבור הספרדים, בפרט בהתחשב עם
הרכב האוכלוסיה היהודית בירושלים, בה מהוה צבורנו 50%.

בשעת גורל זו לעמנו ולישובנו, הננו משוכנעים, כי תבינו
לדרישתנו הצודקת ותמצאו את הדרך הנאותה לפתרון השאלה, ויפה
שעה אחת קודם.

לתשובתכם החיובית הננו מחכים בהקדם.
בכבוד רב,
מאיר משה לוי
סגן נשיא העדה

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: שמעון אפריאט-אפרתי
מיקום: רבאט, מרוקו
תאריך: 1955-10-11

מקבל/ת המכתב

שם: הנהלת הסוכנות
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות