אוֹצָרוֹת
1954 14 בדצמבר

מחנכה של תמר לוי חברוני מפציר בה שתמשיך בלימודיה, וגאה בה על השקעתה בלימודים

דוד רפאלי אלג'יר
אמציה ותמר לוי חברוני

כתב היד

1 עמודי מכתב

סיפור רקע

תמר לוי חברוני, בת יחידה לאמה, עלתה לארץ מתימן בשנת 1950. במשך ארבע שנים השלימה את השכלתה היסודית וב-1954 אמה ביקשה שתמשיך בלימודיה, אך לא היה מי שיסייע במימוש רעיון זה. לעזרתה נרתם המחנך דוד רפאלי, אשר מתוך היכרות קרובה של יכולותיה, ובהיותו המחנך של הכיתה החליט לכוון את תמר לבית הספר 'בית צעירות מזרחי' בתל אביב. הוא דאג לסדר לתמר מקום בבית הספר, וכן דאג להשגת מימון עבור שכר לימוד ומגורים בפנימית בית הספר. לאחר שנה יצא דוד רפאלי לשליחות חינוכית, אך מרחוק עקב אחר לימודיה במכתבים. רפאלי חזר לישראל לאחר 3 שנים של שליחות. במכתב זה מגיב רפאלי על המכתב שנשלח מתמר אודות לימודיה. ממליץ לה על המשך לימודיה וגאה בה על ההשקעה בלימודים.

תמר לוי חברוני, בת יחידה לאמה, עלתה לארץ מתימן בשנת 1950. במשך ארבע שנים השלימה את השכלתה היסודית וב-1954 אמה ביקשה שתמשיך בלימודיה, אך לא היה מי שיסייע במימוש רעיון זה. לעזרתה נרתם המחנך דוד רפאלי, אשר מתוך היכרות קרובה של יכולותיה, ובהיותו המחנך של הכיתה החליט לכוון את תמר לבית הספר 'בית צעירות מזרחי' בתל אביב. הוא דאג לסדר לתמר מקום בבית הספר, וכן דאג להשגת מימון עבור שכר לימוד ומגורים בפנימית בית הספר. לאחר שנה יצא דוד רפאלי לשליחות חינוכית, אך מרחוק עקב אחר לימודיה במכתבים. רפאלי חזר לישראל לאחר 3 שנים של שליחות. במכתב זה מגיב רפאלי על המכתב שנשלח מתמר אודות לימודיה. ממליץ לה על המשך לימודיה וגאה בה על ההשקעה בלימודים.

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/1

ב"ה.     י"ט כסלו תשט"ו
14.12.54

לתלמידתי תמר
רב שלום וברכה!
שמחתי בקריאת מכתבך במיוחד כאן שבו כללת גם את מכתבה של שרה, ובכן קבלתי מכתב הכולל בתוכו שנים וזהו רוח כפול. ואף שמחתי כי מצאת קוים משותפים במכתבים, אשר זה מוכיח לי כי על אף המרחק הרי בכ"ז בלבי אני בארץ, והתענינותי היא ריאלית ביחס לארץ.
בקשר לשכונך בפנימית המוסד, אמנם כפי הנראה ממכתבך כי הסכויים הם קלושים, אבל בכ"ז, ראשית הן מצב זה היה ידוע מראש שיתכן והסדורים בשנה זו הנם בלתי אפשריים, ובכ"ז הסכמת ואף אני שמחתי להסכמתך, אמנם אני מבין שזה סבל, אבל לדעתי הסבל הזה הריהו כדאי, ובפרט שאחר הסבל תבואי על ספוקך בהשלמת ידיעותיך השונות, ובפרט שעדיין אין זה סוף פסוק, יתכן שבכ"ז יתפנה מקום ואזי תוכלי להסתדר בפנימייה, ברור כי עלייך לעמוד על המשמר, באם תדעי על מקום העלול להתפנות אזי תשתדלי ואף תבקשי את מר שבטיאל, (כמו כן נא כתבי לי האם יחסו של מר שבטיאל הוא רציני לבקשותיך, האם אף התענינותו היא רצינית לדאגה עבור סדורך בפנימיה?).
לבעייתך בהתקשותך בשפה האנגלית, ובפרט לאחר השינויים אשר נעשו בכתתך, אמנם קשה לי לומר לך במדויק כך וכך עשי, כיון שבכ"ז למרות הפרוט במכתבך בכ"ז איני מתמצא עדיין בכל שטחי הבעיה, אבל עכ"פ לדעתי, ראשית באם אפשר להעיר למורה כי יתעכב ויסביר יותר את השעורים והמלים, או לפנות למנהלת שתעיר זאת למורה, וכן האם לאחר התאמצות ובפרט שאת מכינה שעוריך בשתוף וביחד עם חברותיך האם לאחר התאמצות מיוחדת לא תוכלי להגיע לרמה מתאימה להבנת השעורים? באם כן אזי לדעתי ברור שרצויה ההתאמצות (לא מפני שאני גורס שאדם צריך להתאמץ) אלא פשוט כיון שכתבת שהחברה הכתתית מענינת אותך, ובפרט החברה במקום המגורים המאפשר לך הכנת שעורים במשותף, וע"כ באם אפשרית התקדמות ואף במאמץ, הרי המאמץ כדאי.
איכשהו לדעתי מוטב כי תפני בבעיה זו אל המנהלת לשיחה ולהתיעצות עמה, חושבני כי הקשר בינך ובינה הוא חיובי, ועד כמה שהכרתיה, הרי יכולה את לתת בה אמון ולשוחח עמה גלויה על כל בעיותיך, ואף היא מצדה הראתה יחס מאד חיובי לקבלתך ובפרט כדי לאפשר לך את התקדמותך והשתלמותך, וראויה היא א"כ כי תשתפי אף אותה (במדה שזמנה מאפשר לה) בבעיותיך ובמציאת פתרון ומובטחני כי היא מתוך הכרת המצב שעל בוריו תוכל ליעץ לך עצה הוגנת ומותאמת לך, ועכ"פ נא כתבי לי על החלטתך בבעיה זו, ובאם פנית למנהלת, מה היה תשובתה ועצתה?
בעבודתך למען הנחלת הלשון הריני מברכך להצלחתך, ולדעתי רצוי לך להתמיד בזה, לא רק למען הנחלת הלשון אלא גם למען רכוש לך נסיון בהוראה, דבר שאם הנך שואפת לכך, הרי הוראה זו תתן לך הרבה להגשמת שאיפתך.
אני מקוה כי בחנוכה תפגשי ותפגשי עם חברותיך וחבריך תלמידי הכתה. נא מסרי לכולם ד"ש ממני, ואף זרזים להתכתבות. קבלתי אף מכתבים מגולדברג, ורש וקחם, באם תראים נא הודיעי להם כי תשובתי להם נשלחה כבר.
בשאלתך לתלמידי כאן, הם שולטים בשפה העברית, הם היו בארץ והשתלמו בסמינריונים וביחס לעליתם ארצה, דבר זה עדיין רחוק, כוון שהם משתלמים להיות רבנים, והדרישה להם גדולה וע"כ מיד בסיומם למודם הריהם נכנסים למשרותיהם.
ד"ש לאמך ולדודתך, ד"ש לכל תלמידי הכתה, נא פרטי במכתבך מה נעשה ומהנשמע אצל יתר התלמידים והתקדמותך בלמודיך ובאנגלית.
בברכת הצלחה בלמודיך ובחיים
מורך דוד רפאלי
אני שולח בולים במספרים קטנים כדי להרבות לך בולים אלג'ירים. ד"ש לשרה ולאביגיל, ואמרי להן כי אני מחכה לתשובותיהן, וכן ד"ש למרים ואף היא שתמסור נא לי את הד"ש במכתב ישיר. 

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: דוד רפאלי
מיקום: אלג'יר
תאריך: 14.12.1954

מקבל/ת המכתב

שם: תמר לוי חברוני
מיקום: תל אביב

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/1

ב"ה.     י"ט כסלו תשט"ו
14.12.54

לתלמידתי תמר
רב שלום וברכה!
שמחתי בקריאת מכתבך במיוחד כאן שבו כללת גם את מכתבה של שרה, ובכן קבלתי מכתב הכולל בתוכו שנים וזהו רוח כפול. ואף שמחתי כי מצאת קוים משותפים במכתבים, אשר זה מוכיח לי כי על אף המרחק הרי בכ"ז בלבי אני בארץ, והתענינותי היא ריאלית ביחס לארץ.
בקשר לשכונך בפנימית המוסד, אמנם כפי הנראה ממכתבך כי הסכויים הם קלושים, אבל בכ"ז, ראשית הן מצב זה היה ידוע מראש שיתכן והסדורים בשנה זו הנם בלתי אפשריים, ובכ"ז הסכמת ואף אני שמחתי להסכמתך, אמנם אני מבין שזה סבל, אבל לדעתי הסבל הזה הריהו כדאי, ובפרט שאחר הסבל תבואי על ספוקך בהשלמת ידיעותיך השונות, ובפרט שעדיין אין זה סוף פסוק, יתכן שבכ"ז יתפנה מקום ואזי תוכלי להסתדר בפנימייה, ברור כי עלייך לעמוד על המשמר, באם תדעי על מקום העלול להתפנות אזי תשתדלי ואף תבקשי את מר שבטיאל, (כמו כן נא כתבי לי האם יחסו של מר שבטיאל הוא רציני לבקשותיך, האם אף התענינותו היא רצינית לדאגה עבור סדורך בפנימיה?).
לבעייתך בהתקשותך בשפה האנגלית, ובפרט לאחר השינויים אשר נעשו בכתתך, אמנם קשה לי לומר לך במדויק כך וכך עשי, כיון שבכ"ז למרות הפרוט במכתבך בכ"ז איני מתמצא עדיין בכל שטחי הבעיה, אבל עכ"פ לדעתי, ראשית באם אפשר להעיר למורה כי יתעכב ויסביר יותר את השעורים והמלים, או לפנות למנהלת שתעיר זאת למורה, וכן האם לאחר התאמצות ובפרט שאת מכינה שעוריך בשתוף וביחד עם חברותיך האם לאחר התאמצות מיוחדת לא תוכלי להגיע לרמה מתאימה להבנת השעורים? באם כן אזי לדעתי ברור שרצויה ההתאמצות (לא מפני שאני גורס שאדם צריך להתאמץ) אלא פשוט כיון שכתבת שהחברה הכתתית מענינת אותך, ובפרט החברה במקום המגורים המאפשר לך הכנת שעורים במשותף, וע"כ באם אפשרית התקדמות ואף במאמץ, הרי המאמץ כדאי.
איכשהו לדעתי מוטב כי תפני בבעיה זו אל המנהלת לשיחה ולהתיעצות עמה, חושבני כי הקשר בינך ובינה הוא חיובי, ועד כמה שהכרתיה, הרי יכולה את לתת בה אמון ולשוחח עמה גלויה על כל בעיותיך, ואף היא מצדה הראתה יחס מאד חיובי לקבלתך ובפרט כדי לאפשר לך את התקדמותך והשתלמותך, וראויה היא א"כ כי תשתפי אף אותה (במדה שזמנה מאפשר לה) בבעיותיך ובמציאת פתרון ומובטחני כי היא מתוך הכרת המצב שעל בוריו תוכל ליעץ לך עצה הוגנת ומותאמת לך, ועכ"פ נא כתבי לי על החלטתך בבעיה זו, ובאם פנית למנהלת, מה היה תשובתה ועצתה?
בעבודתך למען הנחלת הלשון הריני מברכך להצלחתך, ולדעתי רצוי לך להתמיד בזה, לא רק למען הנחלת הלשון אלא גם למען רכוש לך נסיון בהוראה, דבר שאם הנך שואפת לכך, הרי הוראה זו תתן לך הרבה להגשמת שאיפתך.
אני מקוה כי בחנוכה תפגשי ותפגשי עם חברותיך וחבריך תלמידי הכתה. נא מסרי לכולם ד"ש ממני, ואף זרזים להתכתבות. קבלתי אף מכתבים מגולדברג, ורש וקחם, באם תראים נא הודיעי להם כי תשובתי להם נשלחה כבר.
בשאלתך לתלמידי כאן, הם שולטים בשפה העברית, הם היו בארץ והשתלמו בסמינריונים וביחס לעליתם ארצה, דבר זה עדיין רחוק, כוון שהם משתלמים להיות רבנים, והדרישה להם גדולה וע"כ מיד בסיומם למודם הריהם נכנסים למשרותיהם.
ד"ש לאמך ולדודתך, ד"ש לכל תלמידי הכתה, נא פרטי במכתבך מה נעשה ומהנשמע אצל יתר התלמידים והתקדמותך בלמודיך ובאנגלית.
בברכת הצלחה בלמודיך ובחיים
מורך דוד רפאלי
אני שולח בולים במספרים קטנים כדי להרבות לך בולים אלג'ירים. ד"ש לשרה ולאביגיל, ואמרי להן כי אני מחכה לתשובותיהן, וכן ד"ש למרים ואף היא שתמסור נא לי את הד"ש במכתב ישיר. 

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: נעמי רובין
מיקום: גבעתיים
תאריך: 1973-11-04

מקבל/ת המכתב

שם: תמר לוי חברוני
מיקום: תל אביב

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם

Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

eye

תפריט נגישות