אוֹצָרוֹת
1951 04 ביוני

מכתב השתתפות בצער מאת הסוכנות היהודית אל הוריו של עמנואל, אשר נפל במלחמת העצמאות

הסוכנות היהודית ירושלים
מתוך תעודת הסוכנות לזכרו של עמנואל מידב ז"ל

כתב היד

2 עמודי מכתב

סיפור רקע

עמנואל (מנחם) מידב (קרופל במקור) נולד בשנת 1923, בן לציפורה ויהושע ואח גדול ליהודה ולצבי. עלה ארצה מפולין בשנת 1934 מהעיירה פשמישל. המשפחה השתקעה בחיפה ועמנואל היה פעיל בתנועת "הצופים". הוא למד באוניברסיטה, גויס להגנה והיה פעיל בסוכנות היהודית במחנות המעפילים בקפריסין. במלחמת העצמאות לחם עמנואל בירושלים וקיבל בפועל את הפיקוד על העיר העתיקה בגלל היעדרות המפקד. הוא נפצע ממוקש שהתפוצץ בידיו בזמן החימוש. כ-3 ימים שכב בבית החולים בעיר העתיקה ולבסוף מת מפצעיו בידיה של חברתו ריקה מנשה. ריקה שמרה על קשר עם משפחתו ולימים התחתנה עם אחיו – יהודה. עמנואל נקבר בעיר העתיקה בקבר אחים. בשנת 1968, לאחר מלחמת ששת הימים, הועבר קבר האחים להר הזיתים. חייל שלו קרא לבנו מידב, על שמו. מכתב זה שנשלח על ידי הסוכנות היהודית לארץ ישראל אשר במסגרת פעל עמנואל לפני המלחמה. המכתב נשלח להודיע

עמנואל (מנחם) מידב (קרופל במקור) נולד בשנת 1923, בן לציפורה ויהושע ואח גדול ליהודה ולצבי. עלה ארצה מפולין בשנת 1934 מהעיירה פשמישל. המשפחה השתקעה בחיפה ועמנואל היה פעיל בתנועת "הצופים". הוא למד באוניברסיטה, גויס להגנה והיה פעיל בסוכנות היהודית במחנות המעפילים בקפריסין. במלחמת העצמאות לחם עמנואל בירושלים וקיבל בפועל את הפיקוד על העיר העתיקה בגלל היעדרות המפקד. הוא נפצע ממוקש שהתפוצץ בידיו בזמן החימוש. כ-3 ימים שכב בבית החולים בעיר העתיקה ולבסוף מת מפצעיו בידיה של חברתו ריקה מנשה. ריקה שמרה על קשר עם משפחתו ולימים התחתנה עם אחיו – יהודה. עמנואל נקבר בעיר העתיקה בקבר אחים. בשנת 1968, לאחר מלחמת ששת הימים, הועבר קבר האחים להר הזיתים. חייל שלו קרא לבנו מידב, על שמו. מכתב זה שנשלח על ידי הסוכנות היהודית לארץ ישראל אשר במסגרת פעל עמנואל לפני המלחמה. המכתב נשלח להודיע להורים השכולים על השתתפות בצער, על רישום עמנואל בספר זהב ולהציע נחמה קטנה בזוכרם את פועלו הרב.
נושאים: מלחמות ישראל

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/2

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
המדור לשליחים
ירושלים כט' אדר ב' תשי"א
6.4.51

לכבוד 
ה"ה צפורה ויהודע מידב,
רח' הבנקים 18,
חיפה.

אדונים נכבדים!
אנו שולחים אליכם העתק ההרשמה בספר-הזהב של הקרן
הקיימת לישראל של 12 שליחי הסוכנות היהודית, שפעלו בזמנים
שונים במחנות הפליטים בגרמניה, איטליה וקפריסין.

שלשה מהם נפלו על משמר תפקידם בגולה, תשעה חרפו את 
נפשם למות בהגינם על ארצנו וכבוד אומתנו. בין התשעה – בנכם
היקר ושליחו – עמנואל ז"ל.

בעבודתו בגולת קפריסין הראה מסירות ונאמנות לתפקידו
ושמש דוגמא ביחסו הער והאנושי לאחים הדווים והמדוכאים, כי
לב חם, לב יהודי, היה לו.

מלחמת השחרור הוסיפה דף מזהיר לתולדות ישראל הודות
לבנינו – בני המכבים, שהקריבו את חייהם הצעירים על מזבח – 
המולדת ובמותם צוו לנו חיים.

תשמשנה לכם שורות מועטות אלו נחמה פורתא ביגונכם
הכבד, בזכרכם, כי עמנואל אינו רק בן למשפחתו, - כי נכנס
להיסטוריה ושייך לאומה כולה, לאומה הקמה לתחיה הודות לבנכם וחבריו האמיצים.
יהי זכרו ברוך!

בהוקרה ובכבוד רב
ז.חקלאי		 י.עממי

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: הסוכנות היהודית
מיקום: ירושלים
תאריך: 04.06.1951

מקבל/ת המכתב

שם: ציפורה ויהושע מידב
מיקום: חיפה

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/2

הסוכנות היהודית לארץ-ישראל
המדור לשליחים
ירושלים כט' אדר ב' תשי"א
6.4.51

לכבוד 
ה"ה צפורה ויהודע מידב,
רח' הבנקים 18,
חיפה.

אדונים נכבדים!
אנו שולחים אליכם העתק ההרשמה בספר-הזהב של הקרן
הקיימת לישראל של 12 שליחי הסוכנות היהודית, שפעלו בזמנים
שונים במחנות הפליטים בגרמניה, איטליה וקפריסין.

שלשה מהם נפלו על משמר תפקידם בגולה, תשעה חרפו את 
נפשם למות בהגינם על ארצנו וכבוד אומתנו. בין התשעה – בנכם
היקר ושליחו – עמנואל ז"ל.

בעבודתו בגולת קפריסין הראה מסירות ונאמנות לתפקידו
ושמש דוגמא ביחסו הער והאנושי לאחים הדווים והמדוכאים, כי
לב חם, לב יהודי, היה לו.

מלחמת השחרור הוסיפה דף מזהיר לתולדות ישראל הודות
לבנינו – בני המכבים, שהקריבו את חייהם הצעירים על מזבח – 
המולדת ובמותם צוו לנו חיים.

תשמשנה לכם שורות מועטות אלו נחמה פורתא ביגונכם
הכבד, בזכרכם, כי עמנואל אינו רק בן למשפחתו, - כי נכנס
להיסטוריה ושייך לאומה כולה, לאומה הקמה לתחיה הודות לבנכם וחבריו האמיצים.
יהי זכרו ברוך!

בהוקרה ובכבוד רב
ז.חקלאי		 י.עממי

עמוד 1/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אליעזר לובראני
מיקום: חיפה
תאריך: 1954-07-28

מקבל/ת המכתב

שם: ציפורה ויהושע מידב
מיקום: חיפה

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם

Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

eye

תפריט נגישות