אוֹצָרוֹת
1920 05 בדצמבר

מכתב על אודות נסיעתו הראשונה של הרב יצחק אריה פינחס לארץ ישראל

הרב יצחק אריה פינחס פתח תקווה פורסם על ידי Shira Mayerson
מימין: הרב יצחק אריה פינחס ואביו הרב אברהם צבי פינחס

כתב היד

5 דפי המכתב

סיפור רקע

הרב יצחק אריה פינחס עלה לארץ ישראל בדצמבר 1920 לאחר נישואיו לאשתו בורשה. הוא היה מאוכזב מהמוות הרב שראה סביבו בתקופת מלחמת העולם הראשונה, ועלה לארץ מתוך כמיהה. לאחר עלייתו ארצה התכתב עם אביו, הרב אברהם צבי פינחס, שהיה רבה של טיקטין בליטא. במכתב מתאר הרב פינחס את נסיעתו הראשונה לביקור דודתו שגרה בארץ ישראל. הוא מתאר את הפרדסים והנופים שהוא רואה בארץ, אך מציין שלמרות יופיים כל רצונו הוא לגור ולפתח את תל אביב. הוא רואה את הצדדים הטובים והיפים של החיים בארץ: "כולם אומרים אמנם כי רע המצב, כך אומרים האנשים בגלות וכך אומרים בני הארץ אבל לדעתי חסר פה רק כסף ויותר לא כלום כי ברוכה היא הארץ ושמיה. האויר עתה פה כאצלנו בקיץ ותפוחי זהב על האילנות מתנוצצים כעת. אור יקרות בכל בית קטנטן ושירה עמו."

הרב יצחק אריה פינחס עלה לארץ ישראל בדצמבר 1920 לאחר נישואיו לאשתו בורשה. הוא היה מאוכזב מהמוות הרב שראה סביבו בתקופת מלחמת העולם הראשונה, ועלה לארץ מתוך כמיהה. לאחר עלייתו ארצה התכתב עם אביו, הרב אברהם צבי פינחס, שהיה רבה של טיקטין בליטא. במכתב מתאר הרב פינחס את נסיעתו הראשונה לביקור דודתו שגרה בארץ ישראל. הוא מתאר את הפרדסים והנופים שהוא רואה בארץ, אך מציין שלמרות יופיים כל רצונו הוא לגור ולפתח את תל אביב. הוא רואה את הצדדים הטובים והיפים של החיים בארץ: "כולם אומרים אמנם כי רע המצב, כך אומרים האנשים בגלות וכך אומרים בני הארץ אבל לדעתי חסר פה רק כסף ויותר לא כלום כי ברוכה היא הארץ ושמיה. האויר עתה פה כאצלנו בקיץ ותפוחי זהב על האילנות מתנוצצים כעת. אור יקרות בכל בית קטנטן ושירה עמו." אביו, אליו כתב את המכתב, עלה לארץ בשנת 1928 כאשר הוא בן 60, התיישב בתל אביב גם הוא והביא עמו את אוצרות המכתבים מליטא. הרב יצחק אריה פינחס היה לימים מדען במכון ויצמן ותלמיד חכם שלמד תורה וגמרא עד יומו האחרון. בוגר גימנסיה תחכמוני בתל אביב, ישיבת חברון והאוניברסיטה על הר הצופים. סיים דוקטורט לפני פרוץ מלחמת השחרור, התגייס לחיל המדע במכון ויצמן ונשאר לעבוד שם כחוקר. נפטר בגיל 96 בשנת 2018. נכדתו תרזה אייזנברג העבירה אלינו את המכתבים המרגשים של סבה.

כתב היד

עמוד 1/5

פתח תקוה
בע"ה עש"ק לס' (לסדר) ובאו אלי… תפר"א
הוד וכבוד לכבוד אבי אהוב ליבי הגאון הגדול הרב אברהם צבי שליטא הגא"בד [הגאון אב בית הדין] טיקטין.
באהבה יתירה.
ברוך ד' אבי ישראל ושוכן בציון שהוציאנו ממצרים והביאנו שלמים ובריאים אל הארץ הטובה אשר נתן לאבותינו מי ייתן שנתראה כבר כולנו פה במהרה שמחים ועליזים וחדוות ד' מעוזינו.
אתמול בערך בשעה 5 באנו הנה ביפו באנו ביום ד' בשעה 11 בבקר וזה מכתבי נכתב בפתח תקווה.
כתבתי לך מכתב מברינדיזי מהאני' [דרום איטליה] זה בעש"ק [ערב שבת קודש] מקץ אמנם אחרי כן חלינו במחלת הים ולא אכלנו מאומה עד יום א בלילה וביום ב' באנו באלכסנדריא שם לנו עד יום ג' בשעה 4 נסענו עם המסע עד יפו. הרבה גבולים עברנו, הרבה אנשים ראינו הרבה הרגשות ורשמים אבל במכתבי זה הראשון אי אפשר לי לעדכן ולכתוב עליהם.
ביפו מצאתי את גדליהו מיכלין שכבר בארץ ישראל כשלשה חודשים. הוא יושב ראש האגודה האמריקאית ועושה בשמם עוד הרבה דוליגייט פבריקה לחבש תפוחי זהב עבור פתח תקווה.
את הפבריקה [בית חרושת] כבר בונים בה [ברוך השם]. כבר העסיק את אחיו אהרן ובן דודו של משה פיינשטיין [בעל הדודה שעלתה לארץ בעלייה הראשונה והוא ממייסדי פ"ת] […] לע"ע [לעת עתה] אין עבודה בהעסק הזה אבל אולי בימים הבאים יהי לי גם בעסק הזה שוב אמן.
הדודה חוה פייגיל ב"ה בריאה ושלמה כן דודי הרב ר' שמואל ובניו גדליהו מיכל אהרן, פייויל, מאנעס ומרדכי. בתו העניא רחל הולידה בשבוע שעבר בן יהודה, היא גרה עם בעלה ישראל לינעווסקי וגדלי' מיכל עשה להם חנות קטנה.
בכלל ע'ד [על דבר] ארץ ישראל ויושבי' וההוה שלה קשה מאד ברגעים הראשונים לכתוב: כולם אומרים אמנם כי רע המצב, כך אומרים האנשים בגלות וכך אומרים בני הארץ אבל לדעתי חסר פה רק כסף ויותר לא כלום כי ברוכה היא הארץ ושמיה. האויר עתה פה כאצלנו בקיץ ותפוחי זהב על האילנות מתנוצצים כעת. אור יקרות בכל בית קטנטן ושירה עמו. רק אין עסקים מפאת שאין כסף. התפללתי בבית הכנסת והיה לי רוב ענג ונחת וחשק רק כי לו היית פה היית מאושר. מובן כי בשעה שאין לי עדין כסף איני רואה שום עתיד עדיין אבל תקותי תאמצני כי אעשה חיל. לע"ע [לעת עתה] עזובה הארץ והערבים השחורים הפראים בה אבל עתיד מזהיר לנגדנו – ואם רק יחפצו כל היהודים העשירים לשוב אל הארץ אז נחי' [נחיה]. כי בני חורין אנחנו פה וזהו העיקר. מחר אי"ה [אם ירצה השם] אסע ליפו לקבל החפצים שלי. […] הוואלוטע [מטבע] הגרועה של חו"ל עסק טוב בעד כל דבר בעד כל סחורה לשלוח הנה בלי יוצא מן הכלל אפילו קמח (חוץ מפירות א"י). חושב אני להיות בשבוע הבעל'ט [הבא עלינו לטובה] איה' [אם ירצה השם] בירושלים. יש לי רק ענ' [עניין] על שלא קבלתי ממך שום מכתב עדיין אבל בודאי הכל יהיה בכי טוב. במכתב השני אכתוב יותר איה'. אולי תוכלו לשלוח הנה את סחורתי שארית הפלטה הנה יהיה טוב מאד.
בנך אוהבך לנצח המחכה למכתבך בכליון עיניים
יצחק לייב [אריה]

-על המעטפה-
המכתב הראשון בבואינו ארצה עש"ק (ערב שבת קודש) פ' (פרשת) ויגש תרפ"א דצמבר 1920
ששלחתי לאבי זצ"ל מיפו (תל-אביב) הגענו ביום ד' ויגש ליפו ברכבת בשעה 11 בבקר ולשבת נסענו לפתח תקווה ביום ה' והמכתב נכתב בפתח תקווה

עמוד 2/5
עמוד 3/5
עמוד 4/5
עמוד 5/5

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: הרב יצחק אריה פינחס
מיקום: פתח תקווה
תאריך: 05.12.1920

מקבל/ת המכתב

שם: הרב אברהם צבי פינחס
מיקום: טיקטין, ליטא

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/5

פתח תקוה
בע"ה עש"ק לס' (לסדר) ובאו אלי… תפר"א
הוד וכבוד לכבוד אבי אהוב ליבי הגאון הגדול הרב אברהם צבי שליטא הגא"בד [הגאון אב בית הדין] טיקטין.
באהבה יתירה.
ברוך ד' אבי ישראל ושוכן בציון שהוציאנו ממצרים והביאנו שלמים ובריאים אל הארץ הטובה אשר נתן לאבותינו מי ייתן שנתראה כבר כולנו פה במהרה שמחים ועליזים וחדוות ד' מעוזינו.
אתמול בערך בשעה 5 באנו הנה ביפו באנו ביום ד' בשעה 11 בבקר וזה מכתבי נכתב בפתח תקווה.
כתבתי לך מכתב מברינדיזי מהאני' [דרום איטליה] זה בעש"ק [ערב שבת קודש] מקץ אמנם אחרי כן חלינו במחלת הים ולא אכלנו מאומה עד יום א בלילה וביום ב' באנו באלכסנדריא שם לנו עד יום ג' בשעה 4 נסענו עם המסע עד יפו. הרבה גבולים עברנו, הרבה אנשים ראינו הרבה הרגשות ורשמים אבל במכתבי זה הראשון אי אפשר לי לעדכן ולכתוב עליהם.
ביפו מצאתי את גדליהו מיכלין שכבר בארץ ישראל כשלשה חודשים. הוא יושב ראש האגודה האמריקאית ועושה בשמם עוד הרבה דוליגייט פבריקה לחבש תפוחי זהב עבור פתח תקווה.
את הפבריקה [בית חרושת] כבר בונים בה [ברוך השם]. כבר העסיק את אחיו אהרן ובן דודו של משה פיינשטיין [בעל הדודה שעלתה לארץ בעלייה הראשונה והוא ממייסדי פ"ת] […] לע"ע [לעת עתה] אין עבודה בהעסק הזה אבל אולי בימים הבאים יהי לי גם בעסק הזה שוב אמן.
הדודה חוה פייגיל ב"ה בריאה ושלמה כן דודי הרב ר' שמואל ובניו גדליהו מיכל אהרן, פייויל, מאנעס ומרדכי. בתו העניא רחל הולידה בשבוע שעבר בן יהודה, היא גרה עם בעלה ישראל לינעווסקי וגדלי' מיכל עשה להם חנות קטנה.
בכלל ע'ד [על דבר] ארץ ישראל ויושבי' וההוה שלה קשה מאד ברגעים הראשונים לכתוב: כולם אומרים אמנם כי רע המצב, כך אומרים האנשים בגלות וכך אומרים בני הארץ אבל לדעתי חסר פה רק כסף ויותר לא כלום כי ברוכה היא הארץ ושמיה. האויר עתה פה כאצלנו בקיץ ותפוחי זהב על האילנות מתנוצצים כעת. אור יקרות בכל בית קטנטן ושירה עמו. רק אין עסקים מפאת שאין כסף. התפללתי בבית הכנסת והיה לי רוב ענג ונחת וחשק רק כי לו היית פה היית מאושר. מובן כי בשעה שאין לי עדין כסף איני רואה שום עתיד עדיין אבל תקותי תאמצני כי אעשה חיל. לע"ע [לעת עתה] עזובה הארץ והערבים השחורים הפראים בה אבל עתיד מזהיר לנגדנו – ואם רק יחפצו כל היהודים העשירים לשוב אל הארץ אז נחי' [נחיה]. כי בני חורין אנחנו פה וזהו העיקר. מחר אי"ה [אם ירצה השם] אסע ליפו לקבל החפצים שלי. […] הוואלוטע [מטבע] הגרועה של חו"ל עסק טוב בעד כל דבר בעד כל סחורה לשלוח הנה בלי יוצא מן הכלל אפילו קמח (חוץ מפירות א"י). חושב אני להיות בשבוע הבעל'ט [הבא עלינו לטובה] איה' [אם ירצה השם] בירושלים. יש לי רק ענ' [עניין] על שלא קבלתי ממך שום מכתב עדיין אבל בודאי הכל יהיה בכי טוב. במכתב השני אכתוב יותר איה'. אולי תוכלו לשלוח הנה את סחורתי שארית הפלטה הנה יהיה טוב מאד.
בנך אוהבך לנצח המחכה למכתבך בכליון עיניים
יצחק לייב [אריה]

-על המעטפה-
המכתב הראשון בבואינו ארצה עש"ק (ערב שבת קודש) פ' (פרשת) ויגש תרפ"א דצמבר 1920
ששלחתי לאבי זצ"ל מיפו (תל-אביב) הגענו ביום ד' ויגש ליפו ברכבת בשעה 11 בבקר ולשבת נסענו לפתח תקווה ביום ה' והמכתב נכתב בפתח תקווה

עמוד 2/5
עמוד 3/5
עמוד 4/5
עמוד 5/5

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: יעקב סרייסקי
מיקום: מצרים
תאריך: 1974-01-10

מקבל/ת המכתב

שם: הרב אברהם צבי פינחס
מיקום: טיקטין, ליטא

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות