אוֹצָרוֹת
1949 21 בפברואר

מכתב תלונה של ראשי פאג"י בטבריה לראש הממשלה בעקבות התחדשות הריסת העיר העתיקה של טבריה

מנדיל ברונדוין טבריה פורסם על ידי מערכת אוצרות

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

עם התחדשות ההריסות של העיר העתיקה של טבריה מעבירים ראשי הסתדרות "פועלי אגודת ישראל" במקום, מנדיל ברונדוין ואברהם לוריא, מכתב תלונה לראש הממשלה דוד בן-גוריון. במכתבם, הם מתארים את החודשים שחלפו מאז גורשו ערביי העיר כמסכת מתמשכת של התנכלות לרכוש יהודי במקום. הם מעלים מספר דרישות בנוגע לדבר, ובין היתר - הפסקת ההרס ופיצוי בעלי הרכוש היהודי שנפגע. מקור המכתב: ארכיון מדינת ישראל, ג-5694/6.

עם התחדשות ההריסות של העיר העתיקה של טבריה מעבירים ראשי הסתדרות "פועלי אגודת ישראל" במקום, מנדיל ברונדוין ואברהם לוריא, מכתב תלונה לראש הממשלה דוד בן-גוריון. במכתבם, הם מתארים את החודשים שחלפו מאז גורשו ערביי העיר כמסכת מתמשכת של התנכלות לרכוש יהודי במקום. הם מעלים מספר דרישות בנוגע לדבר, ובין היתר - הפסקת ההרס ופיצוי בעלי הרכוש היהודי שנפגע. מקור המכתב: ארכיון מדינת ישראל, ג-5694/6.

כתב היד

עמוד 1/1

כ"ה. כ"ב שבט תש"ט
ל/ב 65

לכבוד
מר דוד בן גוריון
ראש ממשלת ישראל
ה ק ר י ה

א.מ.נ. הנדון : שערורית טבריה
אנחנו הסתדרות פועלי אגודת ישראל סניף טבריה מוצאים לחובתנו
הקדושה להביא לתשומת לבם של ראשי השלטונות בישראל על הפשע הנעשה בעירנו
טבריא.
מהרסים את כל העיר העתיקה ובתוכם מאות בתים טובים ומסודרים
לדיור, ומאות בתים אשר בתקון קל אפשר היה להכשירם לדיור, בו בזמן ששאלת
השכון בארץ בכלל ובטבריה בפרט חמורה מאד לגבי התושבים עצמם, ובפרט לקליטת
עולים חדשים.
בטבריה העתיקה גרו יותר מאלפיים נפש יהודים לפני התחלת
המלחמה, בהתחלת המלחמה הוכרחו לעזוב מכיון ששמה התבצרו הערבים.
כשעזבו הערבים את העיר היתה הסתה מאנשים ידועים אשר רצונם
היה להרוס את העיר העתיקה בכדי לסדר במקומה עיר מודרנית, להחריב ולשרוף
את כל הבתים בעיר העתיקה, והשלטונות לא נקפו באצבע למנוע את הפשע הזה.
על יסוד זה פנו אל הצבא והשלטונות לקבל רשיון להרוס את
המותר בחומרי נפץ למען להוציא לפועל את זממם, בעלי הרכוש פנו במברקים
ובתזכירים להממשלה והיו בטוחים כי לא יעשה שום דבר ולא ימשיכו עד שלא
תמנה ועדה רשמית שתשתף את בעלי הרכוש
וביחד ימצאו דרך איך לשמור על הרכוש ולתקן מה שאפשר היה לתקן.
בשבוע שעברה הננו עדים להמשכת הפשע של ההריסה בהמון בלי
הבחנה וביחוד דוקא הבתים הטובים מקודם בכדי שלא ישאר אפשרות להראות על
פשע וגם הבתים אשר בהם גרים אנשים שמים חמרי נפץ בבתים אשר מסביב
במידה כה גדולה אשר גורמים להרס הבתים האלו.
פשע כזה להרוס רכוש יהודי, לקלקל מקומות דיור למאות משפחות
לפעול נגד החוק המחייב בפרוצדורה ידוע לבא במו"מ עם בעלי הרכוש לפני
שנגשים לפגוע ברכושם, להרוס מעמד של מאות משפחות אשר בהם כאלו שזהו
כל רכושם מבלי לדאוג להם, עוד לא נעשתה ע"י שום ממשלה אפילו שונאת יהודים
ובפרט בעת שזכינו לממשלת ישראל.
אנו דורשים:
א. לתת פקודה דחופה להפסיק תומ"י [תכף ומיד] את ההריסה.
ב. למנות ועדה שתבחון את המצב ותבא בדברים עם בעלי הרכוש.
ג. לדאוג לאלו אשר רכושם כבר נהרס ע"י הפושעים ולשלם הם.
ד. להעמיד לפני כס המשפט את הגורמים והחייבים בדבר.
אנו מציינים כי התחילו בהריסת הבתים ולא הודיעו אפילו ע"כ [על כך] לבעלים לפני זה
שיוכל להציל לכה"פ מה שניתן להציל.

מנדיל ברונדוין (יו"ר) אברהם לוריא (מזכיר)

העתקות: לשר הפנים
לשר המשפטים, ליו"ר הכנסת, להשר ב. שטרית (איש טבריה) שר הסעד

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: מנדיל ברונדוין
מיקום: טבריה
תאריך: 21.02.1949

מקבל/ת המכתב

שם: דוד בן-גוריון
מיקום: הקריה, תל אביב

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/1

כ"ה. כ"ב שבט תש"ט
ל/ב 65

לכבוד
מר דוד בן גוריון
ראש ממשלת ישראל
ה ק ר י ה

א.מ.נ. הנדון : שערורית טבריה
אנחנו הסתדרות פועלי אגודת ישראל סניף טבריה מוצאים לחובתנו
הקדושה להביא לתשומת לבם של ראשי השלטונות בישראל על הפשע הנעשה בעירנו
טבריא.
מהרסים את כל העיר העתיקה ובתוכם מאות בתים טובים ומסודרים
לדיור, ומאות בתים אשר בתקון קל אפשר היה להכשירם לדיור, בו בזמן ששאלת
השכון בארץ בכלל ובטבריה בפרט חמורה מאד לגבי התושבים עצמם, ובפרט לקליטת
עולים חדשים.
בטבריה העתיקה גרו יותר מאלפיים נפש יהודים לפני התחלת
המלחמה, בהתחלת המלחמה הוכרחו לעזוב מכיון ששמה התבצרו הערבים.
כשעזבו הערבים את העיר היתה הסתה מאנשים ידועים אשר רצונם
היה להרוס את העיר העתיקה בכדי לסדר במקומה עיר מודרנית, להחריב ולשרוף
את כל הבתים בעיר העתיקה, והשלטונות לא נקפו באצבע למנוע את הפשע הזה.
על יסוד זה פנו אל הצבא והשלטונות לקבל רשיון להרוס את
המותר בחומרי נפץ למען להוציא לפועל את זממם, בעלי הרכוש פנו במברקים
ובתזכירים להממשלה והיו בטוחים כי לא יעשה שום דבר ולא ימשיכו עד שלא
תמנה ועדה רשמית שתשתף את בעלי הרכוש
וביחד ימצאו דרך איך לשמור על הרכוש ולתקן מה שאפשר היה לתקן.
בשבוע שעברה הננו עדים להמשכת הפשע של ההריסה בהמון בלי
הבחנה וביחוד דוקא הבתים הטובים מקודם בכדי שלא ישאר אפשרות להראות על
פשע וגם הבתים אשר בהם גרים אנשים שמים חמרי נפץ בבתים אשר מסביב
במידה כה גדולה אשר גורמים להרס הבתים האלו.
פשע כזה להרוס רכוש יהודי, לקלקל מקומות דיור למאות משפחות
לפעול נגד החוק המחייב בפרוצדורה ידוע לבא במו"מ עם בעלי הרכוש לפני
שנגשים לפגוע ברכושם, להרוס מעמד של מאות משפחות אשר בהם כאלו שזהו
כל רכושם מבלי לדאוג להם, עוד לא נעשתה ע"י שום ממשלה אפילו שונאת יהודים
ובפרט בעת שזכינו לממשלת ישראל.
אנו דורשים:
א. לתת פקודה דחופה להפסיק תומ"י [תכף ומיד] את ההריסה.
ב. למנות ועדה שתבחון את המצב ותבא בדברים עם בעלי הרכוש.
ג. לדאוג לאלו אשר רכושם כבר נהרס ע"י הפושעים ולשלם הם.
ד. להעמיד לפני כס המשפט את הגורמים והחייבים בדבר.
אנו מציינים כי התחילו בהריסת הבתים ולא הודיעו אפילו ע"כ [על כך] לבעלים לפני זה
שיוכל להציל לכה"פ מה שניתן להציל.

מנדיל ברונדוין (יו"ר) אברהם לוריא (מזכיר)

העתקות: לשר הפנים
לשר המשפטים, ליו"ר הכנסת, להשר ב. שטרית (איש טבריה) שר הסעד

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: שמעון אפריאט-אפרתי
מיקום: רבאט, מרוקו
תאריך: 1955-10-11

מקבל/ת המכתב

שם: דוד בן-גוריון
מיקום: הקריה, תל אביב

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות