אוֹצָרוֹת
1947 28 בפברואר

משה מעדכן את אברהם, אשר נמצא בהולנד, במתרחש ביישוב בארץ ובגיוס המורים למחנות

ד"ר מ.א. קורץ ירושלים
הרב ד"ר משה אריה קורץ

כתב היד

1 עמודי מכתב

סיפור רקע

הרב ד"ר משה אריה קורץ, פעיל בתנועת 'הפועל המזרחי' ונציג התנועה ב'הגנה', כותב לאברהם הלר, חבר הקיבוץ הדתי שדה אליהו ששוהה בהולנד לאחר סיום מלחמת העולם השנייה. אברהם מנסה להשיב לחיק משפחתו את אחייניתו ריה (רות), שאומצה בעת המלחמה על ידי משפחה נוצרית וכך שרדה. בנוסף לכך, אברהם מסייע שם למען הכשרת העולים הדתיים והשכלתם. המכתב באדיבות ארכיון הקיבוץ הדתי. קרדיט לתמונה: Josh Hollander (יהושע הולנדר לבית קורץ), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69319962.

הרב ד"ר משה אריה קורץ, פעיל בתנועת 'הפועל המזרחי' ונציג התנועה ב'הגנה', כותב לאברהם הלר, חבר הקיבוץ הדתי שדה אליהו ששוהה בהולנד לאחר סיום מלחמת העולם השנייה. אברהם מנסה להשיב לחיק משפחתו את אחייניתו ריה (רות), שאומצה בעת המלחמה על ידי משפחה נוצרית וכך שרדה. בנוסף לכך, אברהם מסייע שם למען הכשרת העולים הדתיים והשכלתם. המכתב באדיבות ארכיון הקיבוץ הדתי. קרדיט לתמונה: Josh Hollander (יהושע הולנדר לבית קורץ), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69319962.

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/1

ב"ה, ח' אדר תש"ז
28/2/47
המדור-הדתי

לכבוד
ה' אברהם הלר,
הולנד.
א.נ.
	אנו מאשרים בזה את קבלת מכתביך מיום ב' טבת, ג' שבט ומי"ג
שבט ש.ז. בהם מסרת על המצב במקום ועל צרכיך הרבים. ייתכן שהמשלוחים
שהוכנו בשבילך לא יצאו בגלל הטלטולים שעברו עלינו בחודש האחרון
בהעתיקנו את דירתנו ממקום למקום. בימים אלה יישלח אליך חומר נוסף.
	ובזה נמסור לך מהנעשה בארץ.
בחודש האחרון גברה המתיחות בישוב לאחר שנודע דבר האולטימטום
שנמסר לסוכנות בדרישה לשתף פעולה בביעור הטירור. יחד עם זה נתנה
פקודת פנוי בירושלים, תל-אביב וחיפה למאות משפחות ובתוכן לבית בו
שכן משרדנו ולבית המרכז העולמי של המזרחי. רחובות שלמים הוקפו
בתיל דוקרני ופונו מהאוכלוסיה האזרחית. אולם כל הפעולה הזאת שהעמידה
את הישוב במבחן קשה לא זעזעה את שווי משקלו. הסוכנות והוועד הלאומי
דחו את שתוף הפעולה בצורה שהוצעה. הישוב נשאר איתן וללא חת, המשיך
בדרך הבנין והיצירה ובעצם הימים הקשים כשאיום ההכרזה על מצב צבאי
רחף בחלל בארץ בוצעה ההתישבות בנגב והעליה להרי חברון. וכרגיל
לא חסרו גם הפעם בין הכובשים והמבצרים חלוצי היהדות הדתית אשר
הוכיחו זו פעם נוספת במעשיהם שאחים נאמנים הם לממשיכי מסורת הבנין
בארץ ישראל. קבוצת "עלומים" שישבה עד כה בהרצליה במחנה ארעי הקימה
את דירת הקבע שלה הרחק מבאר שבע דרומה.
	גם הפעולה למען הגולה תתחיל מעתה להתנהל הצורה אחרת. הסוכנות
יחד עם הג'וינט וגורמים אחרים בישוב החלו לגייס מורים מנוסים לעבודה
בארצות הגולה ובראש וראשונה בארצות אירופה. עומדים לגייס 200 מורים
ומהם יישלחו 100 מיד אחר הפסח, ועוד מאה, חדשיים אחרי כן. אין ספק
שפעולה זו עתידה לשנות בהרבה את פני החנוך במחנות ובשאר המקומות
אשר בהם נמצא נוער החי זה שש שנים ללא והשכלה. המחלקה שלנו
המעבירה את הפעולה הזאת קבלה על עצמה לספר את מכשירי הלמוד הנחוצים
למטרה זו.
	בספוק רב יש לציין את הופעת "הצופה לילדים". שני הגליונות הראשונים
שהופיעו מצטיינים בהדור רב ובתוכן עשיר וההדים שנשמעו מוכיחים כי יש
מקום לעתון זה וכי תפוצתו מובטחת.
	החל בחודש טבת מוציאים אנו את "האגרת לגולה" בדפוס ובמדור
"שליחים כותבים" מפרסמים אנו את הרשימות הנשלחות אלינו על פעולת
השליחים ועל המצב במחנות, בבתי ילדים ובסניפי הנוער הדתי. נודה לך
אם מפעם לפעם תשלח לנו גם אתה רשימה מתאימה למדור זה.
				בברכה נאמנה,
				ד"ר מ.א. קורץ.

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: ד"ר מ.א. קורץ
מיקום: ירושלים
תאריך: 28.02.1947

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם הלר
מיקום: הולנד

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם

עמודי המכתב ותמלול

עמוד 1/1

ב"ה, ח' אדר תש"ז
28/2/47
המדור-הדתי

לכבוד
ה' אברהם הלר,
הולנד.
א.נ.
	אנו מאשרים בזה את קבלת מכתביך מיום ב' טבת, ג' שבט ומי"ג
שבט ש.ז. בהם מסרת על המצב במקום ועל צרכיך הרבים. ייתכן שהמשלוחים
שהוכנו בשבילך לא יצאו בגלל הטלטולים שעברו עלינו בחודש האחרון
בהעתיקנו את דירתנו ממקום למקום. בימים אלה יישלח אליך חומר נוסף.
	ובזה נמסור לך מהנעשה בארץ.
בחודש האחרון גברה המתיחות בישוב לאחר שנודע דבר האולטימטום
שנמסר לסוכנות בדרישה לשתף פעולה בביעור הטירור. יחד עם זה נתנה
פקודת פנוי בירושלים, תל-אביב וחיפה למאות משפחות ובתוכן לבית בו
שכן משרדנו ולבית המרכז העולמי של המזרחי. רחובות שלמים הוקפו
בתיל דוקרני ופונו מהאוכלוסיה האזרחית. אולם כל הפעולה הזאת שהעמידה
את הישוב במבחן קשה לא זעזעה את שווי משקלו. הסוכנות והוועד הלאומי
דחו את שתוף הפעולה בצורה שהוצעה. הישוב נשאר איתן וללא חת, המשיך
בדרך הבנין והיצירה ובעצם הימים הקשים כשאיום ההכרזה על מצב צבאי
רחף בחלל בארץ בוצעה ההתישבות בנגב והעליה להרי חברון. וכרגיל
לא חסרו גם הפעם בין הכובשים והמבצרים חלוצי היהדות הדתית אשר
הוכיחו זו פעם נוספת במעשיהם שאחים נאמנים הם לממשיכי מסורת הבנין
בארץ ישראל. קבוצת "עלומים" שישבה עד כה בהרצליה במחנה ארעי הקימה
את דירת הקבע שלה הרחק מבאר שבע דרומה.
	גם הפעולה למען הגולה תתחיל מעתה להתנהל הצורה אחרת. הסוכנות
יחד עם הג'וינט וגורמים אחרים בישוב החלו לגייס מורים מנוסים לעבודה
בארצות הגולה ובראש וראשונה בארצות אירופה. עומדים לגייס 200 מורים
ומהם יישלחו 100 מיד אחר הפסח, ועוד מאה, חדשיים אחרי כן. אין ספק
שפעולה זו עתידה לשנות בהרבה את פני החנוך במחנות ובשאר המקומות
אשר בהם נמצא נוער החי זה שש שנים ללא והשכלה. המחלקה שלנו
המעבירה את הפעולה הזאת קבלה על עצמה לספר את מכשירי הלמוד הנחוצים
למטרה זו.
	בספוק רב יש לציין את הופעת "הצופה לילדים". שני הגליונות הראשונים
שהופיעו מצטיינים בהדור רב ובתוכן עשיר וההדים שנשמעו מוכיחים כי יש
מקום לעתון זה וכי תפוצתו מובטחת.
	החל בחודש טבת מוציאים אנו את "האגרת לגולה" בדפוס ובמדור
"שליחים כותבים" מפרסמים אנו את הרשימות הנשלחות אלינו על פעולת
השליחים ועל המצב במחנות, בבתי ילדים ובסניפי הנוער הדתי. נודה לך
אם מפעם לפעם תשלח לנו גם אתה רשימה מתאימה למדור זה.
				בברכה נאמנה,
				ד"ר מ.א. קורץ.

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: נעמי רובין
מיקום: גבעתיים
תאריך: 1973-11-04

מקבל/ת המכתב

שם: אברהם הלר
מיקום: הולנד

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראתם

Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

eye

תפריט נגישות