אוֹצָרוֹת
1937 01 בספטמבר

משה שרת משיב ליצחק אייזיק הלוי הרצוג, הרב הראשי לא"י, על פנייתו בעניין הטיפול בעולים הבלתי לגאליים

משה שרת ירושלים פורסם על ידי מערכת אוצרות
משה שרתוק (שרת), ראש המחלקה המדינית בסוכנות היהודית (ויקיפדיה, נחלת הכלל)

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

משה שרתוק (שרת חבר הנהלת הסוכנות היהודית וראש המחלקה המדינית, 1894 חרסון - 1965 ירושלים) משיב ליצחק אייזיק הלוי הרצוג הרב הראשי לא"י (1888 לומז'ה - 1959 ירושלים) על פנייתו בעניין טיפול בעולים בלתי לגאליים, הקצאת סררטיפיקטים ושיתוף פעולה עם הרבנות בפנייה לממשלת המנדאט להגדלת המכסות. העתק המכתב נלקח מתוך אוסף אמ"י, תיק פ- 4248/29, עמודים 7 - 8.

משה שרתוק (שרת חבר הנהלת הסוכנות היהודית וראש המחלקה המדינית, 1894 חרסון - 1965 ירושלים) משיב ליצחק אייזיק הלוי הרצוג הרב הראשי לא"י (1888 לומז'ה - 1959 ירושלים) על פנייתו בעניין טיפול בעולים בלתי לגאליים, הקצאת סררטיפיקטים ושיתוף פעולה עם הרבנות בפנייה לממשלת המנדאט להגדלת המכסות. העתק המכתב נלקח מתוך אוסף אמ"י, תיק פ- 4248/29, עמודים 7 - 8.

כתב היד

עמוד 1/2

ירושלם, 1.9.1937

לכבוד
הרב הראשי לא"י,
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג,
כ א ן .

ד"ר הרצוג הנכבד,
הנני מודה לכב' מקרב לב בעד ברכתו הלבבית.
אשר לענין העולים הבלתי לגליים הרי אין לי אלא
לחזור על מה שהודעתי לכב' בכמה הזדמנויות, כי ענין זה
איננו יורד מעל סדר יומנו. לפני נסיעתי הצגתי את השאלה
בכל החריפות הדרושה בפני הנציב העליון ובימי העדרי המשיך
אתו את המו"מ בענין זה חברי ד"ר י'וסף. בפגישתי הקרובה
עם הנציב העליון ידובר שוב באותו ענין, ובפגישה הראשונה
בין אנשינו בלונדון לבין מיניסטר המושבות (אשר בשובו
מג'נבה ללונדון יצא לחופשה וטרם חזר למשרדו) יעוררו אף
הם את השאלה. באחת – מצדנו נעשה עד עכשיו ויעשה גם מעתה
והלאה הכל כדי להחיש ארוכה לרעה חולה זו.

אולם אם כב' פונה אלי בשאלה: "עד מתי ימשך עינוי
דינם של אלה האומללים"? הריני מוכרח להחזיר לו שאלה:
התחת ממשלת א"י היא הסוכנות היהודית? לפי שעה לא הגענו
עדיין למצב של "מלכות" וכל מה שיש בידנו לעשות הרי זה
לדרוש מהממשלה ולחזור ולדרוש.

כב' כותב על איזה 1800 סרטיפיקטים המוצעים כאילו
לסוכנות היהודית. אין זאת כי הגיעה אליו איזו שמועת-שוא
בענין זה. הממשלה איננה מציעה לנו שום סרטיפיקטים. אנו
עומדים עכשיו באמצע החקירה לקראת מיכסת העליה העובדת
למחצית השנה אוקטובר 1937 – מרס 1938. מצב שוק העבודה הוא
ברע. איננו יודעים אם בכלל נקבל מיכסה של סרטיפיקטים הפעם.
אם נקבל – איננו יודעים מה יהיה גדלה של המיכסה ולמען איזה
סוגים של עולים נקבל את הרשיונות. במצב כזה אעשה את עצמי
בַדאי אם אתחייב למפרע להפריש איזה מספר שהוא של רשיונות
לסידורם של עולים בלתי ליגליים. גם לא יתכן שאתן התחייבויות
כאלה שלא על דעת ההנהלה כולה, אשר תדון ותחליט בענין זה
בבוא שעתו.

שמעתי על שיחתו של הרב עוזיאל עם מר אורמסבי גור
ואין לי אלא לקוות כי דברי הרב עוזיאל יהיו לתועלת לענין.
גם הסכמתי שהועד הלאומי והרבנות הראשית יפנו עכשו מצדם
למיניסטר המושבות – הם יצטרכו לעשות זאת באמצעות הנציב
העליון – בהמשך לשיחתו של הרב עוזיאל.

הנני מוכן לקדם בברכה כל לחץ על הממשלה כאן
ובלונדון שיעשה ע"י אישים ומוסדות מחוץ לסוכנות היהודית.
הצטרפות הסוכנות היהודית לפניתם המשותפת של הועד הלאומי
והרבנות הראשית אינה באה בחשבון, כי הסוכנות היהודית יש
לה מעמד מיוחד לגבי הממשלה ואין היא נוהגת להופיע בפני
הממשלה בשיתוף מוסדות אחרים.

בברכת שנת ישועה
ובהערצה רבה

מ. שרתוק
הנהלת הסוכנות היהודית

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: משה שרת
מיקום: ירושלים
תאריך: 01.09.1937

מקבל/ת המכתב

שם: הרב הרצוג
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

ירושלם, 1.9.1937

לכבוד
הרב הראשי לא"י,
הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג,
כ א ן .

ד"ר הרצוג הנכבד,
הנני מודה לכב' מקרב לב בעד ברכתו הלבבית.
אשר לענין העולים הבלתי לגליים הרי אין לי אלא
לחזור על מה שהודעתי לכב' בכמה הזדמנויות, כי ענין זה
איננו יורד מעל סדר יומנו. לפני נסיעתי הצגתי את השאלה
בכל החריפות הדרושה בפני הנציב העליון ובימי העדרי המשיך
אתו את המו"מ בענין זה חברי ד"ר י'וסף. בפגישתי הקרובה
עם הנציב העליון ידובר שוב באותו ענין, ובפגישה הראשונה
בין אנשינו בלונדון לבין מיניסטר המושבות (אשר בשובו
מג'נבה ללונדון יצא לחופשה וטרם חזר למשרדו) יעוררו אף
הם את השאלה. באחת – מצדנו נעשה עד עכשיו ויעשה גם מעתה
והלאה הכל כדי להחיש ארוכה לרעה חולה זו.

אולם אם כב' פונה אלי בשאלה: "עד מתי ימשך עינוי
דינם של אלה האומללים"? הריני מוכרח להחזיר לו שאלה:
התחת ממשלת א"י היא הסוכנות היהודית? לפי שעה לא הגענו
עדיין למצב של "מלכות" וכל מה שיש בידנו לעשות הרי זה
לדרוש מהממשלה ולחזור ולדרוש.

כב' כותב על איזה 1800 סרטיפיקטים המוצעים כאילו
לסוכנות היהודית. אין זאת כי הגיעה אליו איזו שמועת-שוא
בענין זה. הממשלה איננה מציעה לנו שום סרטיפיקטים. אנו
עומדים עכשיו באמצע החקירה לקראת מיכסת העליה העובדת
למחצית השנה אוקטובר 1937 – מרס 1938. מצב שוק העבודה הוא
ברע. איננו יודעים אם בכלל נקבל מיכסה של סרטיפיקטים הפעם.
אם נקבל – איננו יודעים מה יהיה גדלה של המיכסה ולמען איזה
סוגים של עולים נקבל את הרשיונות. במצב כזה אעשה את עצמי
בַדאי אם אתחייב למפרע להפריש איזה מספר שהוא של רשיונות
לסידורם של עולים בלתי ליגליים. גם לא יתכן שאתן התחייבויות
כאלה שלא על דעת ההנהלה כולה, אשר תדון ותחליט בענין זה
בבוא שעתו.

שמעתי על שיחתו של הרב עוזיאל עם מר אורמסבי גור
ואין לי אלא לקוות כי דברי הרב עוזיאל יהיו לתועלת לענין.
גם הסכמתי שהועד הלאומי והרבנות הראשית יפנו עכשו מצדם
למיניסטר המושבות – הם יצטרכו לעשות זאת באמצעות הנציב
העליון – בהמשך לשיחתו של הרב עוזיאל.

הנני מוכן לקדם בברכה כל לחץ על הממשלה כאן
ובלונדון שיעשה ע"י אישים ומוסדות מחוץ לסוכנות היהודית.
הצטרפות הסוכנות היהודית לפניתם המשותפת של הועד הלאומי
והרבנות הראשית אינה באה בחשבון, כי הסוכנות היהודית יש
לה מעמד מיוחד לגבי הממשלה ואין היא נוהגת להופיע בפני
הממשלה בשיתוף מוסדות אחרים.

בברכת שנת ישועה
ובהערצה רבה

מ. שרתוק
הנהלת הסוכנות היהודית

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: גרטה בלוך
מיקום: פירנצה, איטליה
תאריך: 1940-04-21

מקבל/ת המכתב

שם: הרב הרצוג
מיקום: ירושלים

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות