אוֹצָרוֹת
1948 14 בינואר

ערב הקמת המדינה אהרון אוסטרובסקי כותב ליוסף ברץ על אתגרי החיים בגיל שישים ועל הקשיים בקליטת העלייה. אוסטרובסקי מקווה כי ברץ יוכל לעזור לו בנושא הקליטה

אהרן אוסטרובסקי פרדס חנה פורסם על ידי מערכת אוצרות
אהרן אוסטרובסקי

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

אהרן אוסטרובסקי כותב ליוסף ברץ, חבר בכנסת הראשונה, על הנעשה בעבודתו. אהרן עובד בתקופה זו במחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית. במכתבו הוא מתאר את הקושי בקליטת העולים באזור ההתיישבות פרדס חנה ובנימינה. הוא מקווה שברץ, מתוקף תפקידיו הציבוריים, יוכל לסייע לו בעניין. המכתב באדיבות ארכיון קיבוץ דגניה.

אהרן אוסטרובסקי כותב ליוסף ברץ, חבר בכנסת הראשונה, על הנעשה בעבודתו. אהרן עובד בתקופה זו במחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית. במכתבו הוא מתאר את הקושי בקליטת העולים באזור ההתיישבות פרדס חנה ובנימינה. הוא מקווה שברץ, מתוקף תפקידיו הציבוריים, יוכל לסייע לו בעניין. המכתב באדיבות ארכיון קיבוץ דגניה.

כתב היד

עמוד 1/2

א.אוסטרובסקי, פרדס חנה
14.1.48

מרים ויוסף יקירי!
תודה רבה עבור האחולים והמתנה היפה ששלחתם לי. אין זאת
שלחיות ששים שנה מאמץ גדול וסבל וצער רב כרוכים בהם והמגיע לגיל זה
נצרך לעדוד ולחמימות. ברוכים יהיו המרגישים [ומבינים] […] זאת. נודה בכך;
מנת חלקו זו של כל אדם לא פוסחת על אף אחד […] רגיש ותפיסה נבונה לו על חיי
אדם ודרך הקוצים שלו. צער החיים מסתנן ונספג בנפשנו אם לא מתוך החוגים
הקרובים לנו הלא זה מתוך החוגים המרוחקים מאתנו ועצמת מרירותם שוה בשני
המקרים. [את] צער היחיד מביא אתו יאוש בחיי הפרט שלו והוא מוצא לו פורקן מה בחיי
הכלל, ואת החיים [השלמים] בתוך המשפחה משכיחים תכופות את צער הכלל הלא
הפכחון והרגישות לא מרפים מאתנו אף לרגע ותמיד הם שותפים לחיינו ואפילו
לטובים שבהם והצער והיסורים באים בעקבותיהם וקוססים בם. –ובשירה העליזה ביותר
הנך מאזין לנימת העצב.
הייתי במשמרות בשבת וק. למן אמר לי שיש לו כבר אשור על חלק
(-.15 […]) מהעבודה ובקש אותי להתחיל לטפל בקליטת עולים בפרדס חנה, כרכור,
בנימינה וגבעת עדה. התחלתי בזה ומקוה לפעול ולהועיל. עבודה זו מכשולים רבים לה
והם:- קשיחות האכרים לגבי עבודה עברית, חוסר שכון, צורך בקונסטרקטיביות וחוסר
אמצעים לכך, פרוק רוח החלוציות עם בא העולה ארצה ועברתו על ידי ריאקציה לדרישות
מופרזות לסוכנות ולישוב, אדישות הישוב לגבי העולה אחרי ירידתו מהאניה וכו' וכו'. גם
המנגנון של הלשכות במושבות כהה כרגע מתוך דישה מתמדת בנושא זה ואי
יכלת מאדך להתקדם.- כאן נחוץ כעת מנוף חזק להרים את ההכרה ואת היזמה של
כל המעונינים, שהם כל אחד בישוב בכל אתר ואתר ולעשותם נכונים ודרוכים לקליטת
העליה וביסוסה. אני מוכן לתת את חלקי ואקוה שפעולתי תהיה לרצון ולברכה.
ק.למן מחכה שהמרכז החקלאי או הלשכות ישתתפו בתקציב לפעולה זאת […] זה
צריך לפעול. גם לי נודע כך השבוע שיש תכנית של ההסתדרות והסוכנות ותצא לפעולה
משותפת כזאת והמרכז החקלאי צריך להיות המנוע-והמארגן במושבות ומובן שיש לדבר עם
פ.וכבר ולקבל את אשורו של ברגר. יודע אני כמו כן ששניהם חולים. בטוחני שלא
תזניח את ההזדמנות לכך ולכשיחלימו תדבר אתם.
לכשיהיו לך חדשות בענין זה כתוב לי. למרות רצונם הטוב של
אנשים צריך ערות להבטחת הענין. אני איני יכל לנסוע לתל אביב ועזרתי לעצמי בענין זה ובמצב
זה מפוקפקת ואלו עזרתך אתה לי עכשיו תבטיח את עבודתי בפרדס חנה.
שלום רב לכל המשפחה ולדגניה כלה.
מצפורה ואהרן.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אהרן אוסטרובסקי
מיקום: פרדס חנה
תאריך: 14.01.1948

מקבל/ת המכתב

שם: יוסף ומרים ברץ
מיקום: דגניה א'

כתב היד

עמוד 1/2

א.אוסטרובסקי, פרדס חנה
14.1.48

מרים ויוסף יקירי!
תודה רבה עבור האחולים והמתנה היפה ששלחתם לי. אין זאת
שלחיות ששים שנה מאמץ גדול וסבל וצער רב כרוכים בהם והמגיע לגיל זה
נצרך לעדוד ולחמימות. ברוכים יהיו המרגישים [ומבינים] […] זאת. נודה בכך;
מנת חלקו זו של כל אדם לא פוסחת על אף אחד […] רגיש ותפיסה נבונה לו על חיי
אדם ודרך הקוצים שלו. צער החיים מסתנן ונספג בנפשנו אם לא מתוך החוגים
הקרובים לנו הלא זה מתוך החוגים המרוחקים מאתנו ועצמת מרירותם שוה בשני
המקרים. [את] צער היחיד מביא אתו יאוש בחיי הפרט שלו והוא מוצא לו פורקן מה בחיי
הכלל, ואת החיים [השלמים] בתוך המשפחה משכיחים תכופות את צער הכלל הלא
הפכחון והרגישות לא מרפים מאתנו אף לרגע ותמיד הם שותפים לחיינו ואפילו
לטובים שבהם והצער והיסורים באים בעקבותיהם וקוססים בם. –ובשירה העליזה ביותר
הנך מאזין לנימת העצב.
הייתי במשמרות בשבת וק. למן אמר לי שיש לו כבר אשור על חלק
(-.15 […]) מהעבודה ובקש אותי להתחיל לטפל בקליטת עולים בפרדס חנה, כרכור,
בנימינה וגבעת עדה. התחלתי בזה ומקוה לפעול ולהועיל. עבודה זו מכשולים רבים לה
והם:- קשיחות האכרים לגבי עבודה עברית, חוסר שכון, צורך בקונסטרקטיביות וחוסר
אמצעים לכך, פרוק רוח החלוציות עם בא העולה ארצה ועברתו על ידי ריאקציה לדרישות
מופרזות לסוכנות ולישוב, אדישות הישוב לגבי העולה אחרי ירידתו מהאניה וכו' וכו'. גם
המנגנון של הלשכות במושבות כהה כרגע מתוך דישה מתמדת בנושא זה ואי
יכלת מאדך להתקדם.- כאן נחוץ כעת מנוף חזק להרים את ההכרה ואת היזמה של
כל המעונינים, שהם כל אחד בישוב בכל אתר ואתר ולעשותם נכונים ודרוכים לקליטת
העליה וביסוסה. אני מוכן לתת את חלקי ואקוה שפעולתי תהיה לרצון ולברכה.
ק.למן מחכה שהמרכז החקלאי או הלשכות ישתתפו בתקציב לפעולה זאת […] זה
צריך לפעול. גם לי נודע כך השבוע שיש תכנית של ההסתדרות והסוכנות ותצא לפעולה
משותפת כזאת והמרכז החקלאי צריך להיות המנוע-והמארגן במושבות ומובן שיש לדבר עם
פ.וכבר ולקבל את אשורו של ברגר. יודע אני כמו כן ששניהם חולים. בטוחני שלא
תזניח את ההזדמנות לכך ולכשיחלימו תדבר אתם.
לכשיהיו לך חדשות בענין זה כתוב לי. למרות רצונם הטוב של
אנשים צריך ערות להבטחת הענין. אני איני יכל לנסוע לתל אביב ועזרתי לעצמי בענין זה ובמצב
זה מפוקפקת ואלו עזרתך אתה לי עכשיו תבטיח את עבודתי בפרדס חנה.
שלום רב לכל המשפחה ולדגניה כלה.
מצפורה ואהרן.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: משפחת אייגרמן
מיקום: חפץ חיים
תאריך: 1968-07-25

מקבל/ת המכתב

שם: יוסף ומרים ברץ
מיקום: דגניה א'
close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות