אוֹצָרוֹת
1948 26 במרץ

קרולינה טויבס מויצ"ו זכרון יעקב מתארת לעלון של ויצ"ו את פעולת נשות הארגון – סריגת סוודרים, הכנת חבילות שי לחיילים ופעילות תרבות

קרולינה טויבס זכרון יעקב פורסם על ידי מערכת אוצרות
ועידת ויצו בתל אביב, 1939

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

קרולינה טויבס שימשה כיו"ר סניף ויצו בזכרון יעקב בתקופת מלחמת העצמאות. ויצו הוקם כארגון שמטרתו לסייע לנשים בארץ ישראל בתחומי הבריאות, ההשכלה והעבודה. במכתבה להנהלת הארגון בתל אביב, מספרת קרולינה על הפעילות הענפה שעושות הנשים באזורן למען הנשים והילדים ולמען החיילים המשרתים בסביבה. המכתב באדיבות ארכיון זכרון יעקב.

קרולינה טויבס שימשה כיו"ר סניף ויצו בזכרון יעקב בתקופת מלחמת העצמאות. ויצו הוקם כארגון שמטרתו לסייע לנשים בארץ ישראל בתחומי הבריאות, ההשכלה והעבודה. במכתבה להנהלת הארגון בתל אביב, מספרת קרולינה על הפעילות הענפה שעושות הנשים באזורן למען הנשים והילדים ולמען החיילים המשרתים בסביבה. המכתב באדיבות ארכיון זכרון יעקב.

כתב היד

עמוד 1/2

הסתדרות נשים ציוניות (ויצו),
סניף זכרון-יעקב
זכרון-יעקב, 26.3.48, מס. 23/48
לכבוד
מערכת העלון,
בית ויצו, סמטאת בית השואבה 8,
תל-אביב.

מ.נ.
העבודה לענפיה השונים מתנהלת בסניפנו במלוא המרץ. בשטח
הארגוני השגנו מספר של 240 חברות ומהן למעלה מ-200 החליפו את
כרטיסי החברה.
הראש הסניף עומד ועד המורכב מיו"ר, גזברית והיו"ר של הועדות.
(ועדת התרבות, טפת-חלב, מגרש משחקים, עזרה סוציאלית, ועדה למען החייל
וועדה למען הפליטים).
חברותינו משתתפות באפן פעיל, במסירות ובנאמנות בכל הפעולות
הישוביות והלאומיות ומשמשות לפי רב כח מניע חשוב בכל העבודות הנ"ל.
ניכרת מאד עבודתנו בפעולות מגן-דוד-אדום, בטפת-חלב התרחבה
העבודה באפן מיוחד כדי לספק את צרכי העולות החדשות המקבלות
הדרכה וגם הזנה לתינוקותיהן. ועדת התרבות ערכה במשך עונת החרף
4 הופעות תרבותיות, אחת מהן שהיתה מוקדשת ל-י"א אדר אורגנה בצורת
עתון-חי ששקף את הערצתנו לגבורי תל-חי ואת יחסנו הלבבי לאנשי
המגן בשעה זו. מוצלח היה הנשף בו השתתפה הגב' צימרמן שמסרה את
רשמי בקוריה בימים הקשים האלה במקומות שונים בארץ ובתוכם
בירושלים העתיקה. התביעה שהופנתה בנשף זה ע"י הגב' צימרמן לחברות
סניפנו להעביר מפעל צמר לטובת ילדי הפליטים מצאה הד בקרב החברות
וכתוצאה מכך המצאנו למרכז 82 סודרים שסרגנו באהבה ומתוך ספוק
שעבודתנו תקל במעט את מצוקתן של אחיותינו הפליטות.
בהתאם להוראות המרכז כנסנו את באות-כח ררגוני הנשים הפעילים
במושבה ויסדנו ועדה משותפת של הארגונים הנ"ל. הועדה הספיקה כבר לעשות
כמה פעולות משותפות. המצאנו […] סרוגה לחיילינו בעמדות, פעלנו למען הספריה
לחייל במחוזנו, ערכנו מסבת פורים לחיילים שבמקום ובסביבה הקרובה. ועכשו
הננו עוסקות במרץ במפעל השי למען החייל.
הננו להודיע באמצעות עלון זה לחברותינו שהן יכולות לפנות אלינו
בענין קבלת ידיעות על בניהן החיילים בנמצאים במושבתנו או בסביבתה
הקרובה, ואנו ברצון נמלא שרות קדוש זה, כפי שעשינו זאת כבר עד
עכשו.
ק.ט. יו"ר הסניף.

לכבוד
הועד למען החייל,
חדרה.
א.נ. זכרון-יעקב 20.4.48, מס. 24/48
בשם מ.א.נ. בזכרון-יעקב הנני מתכבדת בזה להמציא לכם 100
חבילות שי לחג החרות שנתנו במושבתנו ז"י ושאספנו וארזנו אותן באהבה,
מסירות ונכונות לעשות שרות קטן זה למען מגינינו היקרים שגבורתם
להגן על כבוד ישראל וארץ-ישראל כבר שמשו לנו מקור גאוה ובטחון שהנצחון
יהיה עמנו במלחמתנו זו שבה יוכרע עתידנו לדורות אם לא לנצח. ובבוא
יום הנצחון בטוחות אנו כי תדעו גם להיות מגן נאמן לחיי העצמאות.
כן יהי רצון. ברכת אלהי ישראל תלוה אתכם באשר תפנו.
חזק ואמץ! בברכה חמה,
בשם מ.א.נ
ק.ט. יו"ר ויצו

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: קרולינה טויבס
מיקום: זכרון יעקב
תאריך: 26.03.1948

מקבל/ת המכתב

שם: מערכת עלון ויצו
מיקום: תל אביב

כתב היד

עמוד 1/2

הסתדרות נשים ציוניות (ויצו),
סניף זכרון-יעקב
זכרון-יעקב, 26.3.48, מס. 23/48
לכבוד
מערכת העלון,
בית ויצו, סמטאת בית השואבה 8,
תל-אביב.

מ.נ.
העבודה לענפיה השונים מתנהלת בסניפנו במלוא המרץ. בשטח
הארגוני השגנו מספר של 240 חברות ומהן למעלה מ-200 החליפו את
כרטיסי החברה.
הראש הסניף עומד ועד המורכב מיו"ר, גזברית והיו"ר של הועדות.
(ועדת התרבות, טפת-חלב, מגרש משחקים, עזרה סוציאלית, ועדה למען החייל
וועדה למען הפליטים).
חברותינו משתתפות באפן פעיל, במסירות ובנאמנות בכל הפעולות
הישוביות והלאומיות ומשמשות לפי רב כח מניע חשוב בכל העבודות הנ"ל.
ניכרת מאד עבודתנו בפעולות מגן-דוד-אדום, בטפת-חלב התרחבה
העבודה באפן מיוחד כדי לספק את צרכי העולות החדשות המקבלות
הדרכה וגם הזנה לתינוקותיהן. ועדת התרבות ערכה במשך עונת החרף
4 הופעות תרבותיות, אחת מהן שהיתה מוקדשת ל-י"א אדר אורגנה בצורת
עתון-חי ששקף את הערצתנו לגבורי תל-חי ואת יחסנו הלבבי לאנשי
המגן בשעה זו. מוצלח היה הנשף בו השתתפה הגב' צימרמן שמסרה את
רשמי בקוריה בימים הקשים האלה במקומות שונים בארץ ובתוכם
בירושלים העתיקה. התביעה שהופנתה בנשף זה ע"י הגב' צימרמן לחברות
סניפנו להעביר מפעל צמר לטובת ילדי הפליטים מצאה הד בקרב החברות
וכתוצאה מכך המצאנו למרכז 82 סודרים שסרגנו באהבה ומתוך ספוק
שעבודתנו תקל במעט את מצוקתן של אחיותינו הפליטות.
בהתאם להוראות המרכז כנסנו את באות-כח ררגוני הנשים הפעילים
במושבה ויסדנו ועדה משותפת של הארגונים הנ"ל. הועדה הספיקה כבר לעשות
כמה פעולות משותפות. המצאנו […] סרוגה לחיילינו בעמדות, פעלנו למען הספריה
לחייל במחוזנו, ערכנו מסבת פורים לחיילים שבמקום ובסביבה הקרובה. ועכשו
הננו עוסקות במרץ במפעל השי למען החייל.
הננו להודיע באמצעות עלון זה לחברותינו שהן יכולות לפנות אלינו
בענין קבלת ידיעות על בניהן החיילים בנמצאים במושבתנו או בסביבתה
הקרובה, ואנו ברצון נמלא שרות קדוש זה, כפי שעשינו זאת כבר עד
עכשו.
ק.ט. יו"ר הסניף.

לכבוד
הועד למען החייל,
חדרה.
א.נ. זכרון-יעקב 20.4.48, מס. 24/48
בשם מ.א.נ. בזכרון-יעקב הנני מתכבדת בזה להמציא לכם 100
חבילות שי לחג החרות שנתנו במושבתנו ז"י ושאספנו וארזנו אותן באהבה,
מסירות ונכונות לעשות שרות קטן זה למען מגינינו היקרים שגבורתם
להגן על כבוד ישראל וארץ-ישראל כבר שמשו לנו מקור גאוה ובטחון שהנצחון
יהיה עמנו במלחמתנו זו שבה יוכרע עתידנו לדורות אם לא לנצח. ובבוא
יום הנצחון בטוחות אנו כי תדעו גם להיות מגן נאמן לחיי העצמאות.
כן יהי רצון. ברכת אלהי ישראל תלוה אתכם באשר תפנו.
חזק ואמץ! בברכה חמה,
בשם מ.א.נ
ק.ט. יו"ר ויצו

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: צביקה שחר
מיקום: סיני, מצרים
תאריך: 1973-10-24

מקבל/ת המכתב

שם: מערכת עלון ויצו
מיקום: תל אביב
close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות