אוֹצָרוֹת
1974 02 בפברואר

רמי מתאר למשפחתו את הבסיס שהוא נמצא בו ברמת הגולן, את החיילים, את התנאים ואת הנופים

רמי רביב רמת הגולן פורסם על ידי אורלי אילני
רמי רביב למרגלות החרמון

כתב היד

2 דפי המכתב

סיפור רקע

משפחת רביב היא משפחה של חקלאים מכפר יהושע. בעקבות ניתוח בגב במהלך קורס קצינים שוחרר רמי רביב משירות חובה וחזר לכפר יהושע לטפל במשק של הוריו. אז פרצה מלחמת יום הכיפורים. הוריו נירה ויוסף שהו באותה העת בקליפורניה, ועם הידיעות על פרוץ המלחמה הם חזרו לארץ. יוסף רביב, שהיה מפקד גדוד טנקים במילואים, הצטרף ליחידתו בסיני. בתחילה פעל הגדוד של יוסף בגזרה הצפונית של תעלת סואץ בבלימת ההתקפה המצרית ובהמשך עבר לצידה המערבי של תעלת סואץ. רמי חש שאינו יכול להישאר מחוץ למלחמה. הוא הגיע לבית ספר לשריון, שם התארגן גדוד של לוחמים שכמוהו לא היו משויכים ליחידה כלשהי וכאלה שחזרו מחו"ל. הגדוד, שנקרא כוח נתי, עלה רמת הגולן והשתתף בכמה קרבות. רמי נפצע באחת הפעולות אך החלים וחזר לשירות. הוא סיים קורס קצינים והוצב כמפקד מחלקה ביחידת שריון סדירה. לאחר מכן

משפחת רביב היא משפחה של חקלאים מכפר יהושע. בעקבות ניתוח בגב במהלך קורס קצינים שוחרר רמי רביב משירות חובה וחזר לכפר יהושע לטפל במשק של הוריו. אז פרצה מלחמת יום הכיפורים. הוריו נירה ויוסף שהו באותה העת בקליפורניה, ועם הידיעות על פרוץ המלחמה הם חזרו לארץ. יוסף רביב, שהיה מפקד גדוד טנקים במילואים, הצטרף ליחידתו בסיני. בתחילה פעל הגדוד של יוסף בגזרה הצפונית של תעלת סואץ בבלימת ההתקפה המצרית ובהמשך עבר לצידה המערבי של תעלת סואץ. רמי חש שאינו יכול להישאר מחוץ למלחמה. הוא הגיע לבית ספר לשריון, שם התארגן גדוד של לוחמים שכמוהו לא היו משויכים ליחידה כלשהי וכאלה שחזרו מחו"ל. הגדוד, שנקרא כוח נתי, עלה רמת הגולן והשתתף בכמה קרבות. רמי נפצע באחת הפעולות אך החלים וחזר לשירות. הוא סיים קורס קצינים והוצב כמפקד מחלקה ביחידת שריון סדירה. לאחר מכן שירת במילואים עד חתימת ההסכם על הפרדת הכוחות. בבית חיכו האם נירה רביב ושני אחיו הצעירים של רמי. רמי מדגיש כי אימו הייתה הגיבורה האמיתית במלחמה – היא טיפלה גם במשק וגם בילדים שבבית בעודה דואגת לבעלה ולבנה הבכור. נירה שמרה את המכתבים שהתקבלו מיוסף ומרמי ואת המכתבים שנשלחו אליהם. במכתב הזה מספר רמי למשפחתו על הבסיס שהוא נמצא בו ברמת הגולן, החיילים, התנאים והנופים. הוא מצר על שאין הוא מצליח ללמוד ובקושי לקרוא ומקווה לצאת לחופשה.

כתב היד

עמוד 1/2

רמת הגולן 2.2.74

[עמוד 1]
לאבא, אמא עמר ודלית הרבה שלום!
עתה שבת, והשלוה יותר מהרגיל – יום רגיל יפה וחם ולא תרתי משמע.
קיבלתי אתמול את חבילתכם בדרכי חזרה מהמקלחת.
והענין לא כל [כך] פשוט – למקלחת צריך לנסוע ובכלל עד לפני יומים
היא לא היתה ולפתע אחרי קטורם של החילים צצה.
בכלל השיטה הזאת פועלת להפליא. בחניון המחלקתי שלי
קטרו בטרם הגעתי על חוסר מטבח ואספקה עד אז נזונו
ממנות קרב ומטוב ליבם של חילים אחרים בשביבה [בסביבה]- עתה
בעבודה של יום יומים יש מטבח והענינים מתחילים לזוז.
חילי מבצעית סדירים הם חומר הקשה לעבודה בעיקר בשהות בקו
במסגרת מחלקתית. חבלי הקליטה היו קשים במקצת אולם
לאט לאט מכניס אותם לשגרה בעיקר בנושאים של שמרה.
ובני דודינו אינם כה רחוקים ושל טפול [טיפול] בכלי המשחית.
אבל לכל הרוחות מה אנחנו עושים כאן עם כלי משחית אלו.
"ארץ ירדן וחרמונים". החרמון מצפון מערבנו לא כה גבוה
כפי שנראה מאצבע הגליל אך מושלג ובמורדותיו ובאותה
כברת ארץ עד ללג"ה ישובים שונים כפרים ערביים למהדרין.
מי יותר מפותח ומי פחות אך הגדולים שונים – אגוזים ומטעי
[עמוד 2]
תפוח ואגס. ומכאן צפונה מזרחה רמה נרחבת נפרשת
כאשר הגובה האחיד נשבר אי פה אי שם ע"י תילים גבוהים
כתל שמר, למשל ונחרץ ע"י נחלי איתן מזרחה ודרומה
שבבקעותיהן שטחי עבוד [עיבוד] מוזנחים עכשיו. בקצור ארץ יפה.
אבל מספר טנקים שרופים מזכירים מה התרחש כאן לא מכבר ובאילו
נסיבות אני כאן.
כתבו מהנשמע בבית ובכפר מקוה שאגיע בקרוב,
בשעה טובה התלבשו על הענין הזה וארגנו אותו.
ובקשר ללמודים זה לא הולך כאן גם קריאה עדיין בקושי
בכלל נראה לי כי אני מותר [מוותר] על כך בשלב זה אך נראה
מה ילד יום? ומתי נשוב?
להתראות
שלכם
רמי.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: רמי רביב
מיקום: רמת הגולן
תאריך: 02.02.1974

מקבל/ת המכתב

שם: משפחת רביב
מיקום: כפר יהושע

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/2

רמת הגולן 2.2.74

[עמוד 1]
לאבא, אמא עמר ודלית הרבה שלום!
עתה שבת, והשלוה יותר מהרגיל – יום רגיל יפה וחם ולא תרתי משמע.
קיבלתי אתמול את חבילתכם בדרכי חזרה מהמקלחת.
והענין לא כל [כך] פשוט – למקלחת צריך לנסוע ובכלל עד לפני יומים
היא לא היתה ולפתע אחרי קטורם של החילים צצה.
בכלל השיטה הזאת פועלת להפליא. בחניון המחלקתי שלי
קטרו בטרם הגעתי על חוסר מטבח ואספקה עד אז נזונו
ממנות קרב ומטוב ליבם של חילים אחרים בשביבה [בסביבה]- עתה
בעבודה של יום יומים יש מטבח והענינים מתחילים לזוז.
חילי מבצעית סדירים הם חומר הקשה לעבודה בעיקר בשהות בקו
במסגרת מחלקתית. חבלי הקליטה היו קשים במקצת אולם
לאט לאט מכניס אותם לשגרה בעיקר בנושאים של שמרה.
ובני דודינו אינם כה רחוקים ושל טפול [טיפול] בכלי המשחית.
אבל לכל הרוחות מה אנחנו עושים כאן עם כלי משחית אלו.
"ארץ ירדן וחרמונים". החרמון מצפון מערבנו לא כה גבוה
כפי שנראה מאצבע הגליל אך מושלג ובמורדותיו ובאותה
כברת ארץ עד ללג"ה ישובים שונים כפרים ערביים למהדרין.
מי יותר מפותח ומי פחות אך הגדולים שונים – אגוזים ומטעי
[עמוד 2]
תפוח ואגס. ומכאן צפונה מזרחה רמה נרחבת נפרשת
כאשר הגובה האחיד נשבר אי פה אי שם ע"י תילים גבוהים
כתל שמר, למשל ונחרץ ע"י נחלי איתן מזרחה ודרומה
שבבקעותיהן שטחי עבוד [עיבוד] מוזנחים עכשיו. בקצור ארץ יפה.
אבל מספר טנקים שרופים מזכירים מה התרחש כאן לא מכבר ובאילו
נסיבות אני כאן.
כתבו מהנשמע בבית ובכפר מקוה שאגיע בקרוב,
בשעה טובה התלבשו על הענין הזה וארגנו אותו.
ובקשר ללמודים זה לא הולך כאן גם קריאה עדיין בקושי
בכלל נראה לי כי אני מותר [מוותר] על כך בשלב זה אך נראה
מה ילד יום? ומתי נשוב?
להתראות
שלכם
רמי.

עמוד 2/2

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: רמי רביב
מיקום: רמת הגולן
תאריך: 1974-04-16

מקבל/ת המכתב

שם: משפחת רביב
מיקום: כפר יהושע

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות