אוֹצָרוֹת
1946 12 במאי

שמואל כותב להוריו ממחנה המעצר הבריטי באריתריאה על הציפייה לשחרור, על לימוד התורה במחנה ועל הכסף שחסר לו

שמואל קופילוביץ' סודן / אריתריאה פורסם על ידי שירי וידן
סבי ע"ה שמואל קופילוביץ' בתקופת שירותו באצ"ל

כתב היד

3 דפי המכתב

סיפור רקע

סבי ע"ה שמואל קופילוביץ' היה מגולי האצ"ל לסודן/ אריתריאה בין השנים 1944 - 1946. במשך כל שהותו במחנות המעצר של הבריטיים באפריקה שלח למשפחתו שבארץ 102 מכתבים. משאלת ליבו בכל מכתבים אלו היא כמובן השיבה לארץ ואל אהוביו. מכתבים אלו נחשבו אבודים במשך שנים עד למציאתם מחדש לגמרי במקרה. מכתבים אלו טומנים בחובם הן את רוח התקופה והן את סיפורו האישי של סבי. מכתב 102 הינו המכתב האחרון שנשלח לפני שיבתו חזרה אל הארץ.

סבי ע"ה שמואל קופילוביץ' היה מגולי האצ"ל לסודן/ אריתריאה בין השנים 1944 - 1946. במשך כל שהותו במחנות המעצר של הבריטיים באפריקה שלח למשפחתו שבארץ 102 מכתבים. משאלת ליבו בכל מכתבים אלו היא כמובן השיבה לארץ ואל אהוביו. מכתבים אלו נחשבו אבודים במשך שנים עד למציאתם מחדש לגמרי במקרה. מכתבים אלו טומנים בחובם הן את רוח התקופה והן את סיפורו האישי של סבי. מכתב 102 הינו המכתב האחרון שנשלח לפני שיבתו חזרה אל הארץ.

כתב היד

עמוד 1/3

מכתב מס. 102 (12.5.1946)

From: Shmuel Kopelowitz To: Mr. Aron Kopelowitz
c/o A. I. G C. I. D Ramat – Gan
H.q. Palestine Police Arlozorov str. House Hamburger
Jerusalem Palestine
ב"ה יום א' פרשת בהר כ"ו לספירת העומר י"א אייר שנת תש"ו 12.5.46
לכבוד הורי אחי ואחותי וגיסי היקרים שלום וכל טוב אמן !
מה שלומכם אבא ואמא יקרים ? ואיך אתם מרגישים את עצמכם בבריאות ? איך מצב
הפרנסה כעת אצליכם ? אני ב"ה בריא ושלום ומקוה אותו הדבר לשמוע גם מכם.
זה כבר למעלה משבועים שלא קבלתי מכם שום מכתב. המכתב האחרון שקבלתי היה
מתאריך 26.3.46 אחרי התאריך הזה לא קבלתי שום מכתב נוסף. אבל מקוה אנכי
שלכל הפחות את המכתבים שלי אתם מקבלים בסדר גמור. כמו כן מתפלא אנכי על זה
שכבר הרבה זמן לא קבלתי מכם חבילות עיתונים. האם אתם לא שולחים לי יותר ? אבקשכם
באפשרות הראשונה לחדש את משלוח העתונים. קשה מאוד לכתוב מכתב מבלי שמקבלים
מכתב. אבל יודע אנכי הורי היקרים שלא אתם אשמים בזה. משתדל אנכי לכתוב לכם
מכתבים ארוכים אבל האמינו לי הורי שלפעמים קשה לכתוב אפילו מכתב קצר ולא מכתב ארוך.
לכתוב לכם אודות חיינו כאן הרי כתבתי לכם כל כך הרבה שחושש אנכי אם אמשיך לכתוב
לכם אודות הנושא הזה הרי זה ישעמם אותכם. אבל את חובתי אמלא ואכתוב את
המכתבים שהם כבר כל כך נמאסו עליכם וגם עלי. מתי נזכה כבר לדבר אחד עם השני פה אל פה
ולא על ידי מכתבים. אבל בטוחני שגם היום הזה יגיע אם במוקדם או במאוחר. העיקר
זה לא להתיאש צריך לקות ולהאמין שהיום הזה יבוא. החיים אצלי נמשכים מבלי שום שינוים
עוד פעם לימודים כביסה ותיקון גרבים או דברים אחרים. בזה עובר עלי רובו של היום. יום רודף

II
רודף יום וחודש חודש. וכך זהו המצב. כבר כמעט עשרים חודש עברו מאותו היום המר
שהפרידו אותי מכם. מבלי לדעת עבור מה. רבונו של עולם אתה העד שלי שאני חף מפשע
ולמה מגיע לי לסבול כל כך הרבה זמן. האם סאת יגוני עדין לא התמלאה ? לאלוהים פתרונים ?
מכם אני מבקש הורי היקרים שאל תפלו חס וחלילה לידי יאוש. כי היאוש הורסת את בריאות האדם
ועל הבריאות צריך מאוד מאוד לשמור. יהודי מבקש ראשית כל אצל אלוהים על בריאות
ואחרי זה על פרנסה. סימן שהעיקר אצל האדם זהו הבריאות. ולכן אבקשכם שתשמרו מאוד
מאוד על הבריאות. רוצה אנכי שבבוא היום ואזכה לרעות את גדרי התיל עם השומרים
שעליהם מאחוריהם. ולבוא אליכם ולחבק אותכם חזרה בזרועותי. ואז אראה שאתם ב"ה בריאים
ושלמים. לא צריך להיות מדוכאים. להתעודד ולעודד זהו העיקר בחיינו המרים שעובר עלינו.
ואני תפילה שלא יקח עוד הרבה זמן ונזכה להתראות שוב אחד אם השני. השיבנו "יי"
אלוהינו ונשובה חדש ימינו כקדם. זאת היא התפילה העיקרית שלי אצל בורא עולם ומקוה
אנכי שהוא ישמע לקול תפילתי הצנועה הזאת היוצאת מעומק הלב. בבריאות אני תודה לאל
בסדר גמור. בלימודי אנכי מתקדם לא רע. השאלה העקרית שמדאיגה אותי זאת היא שאלת
הכסף שאינני מקבל בסדר חייב אנכי כבר כאן למעלה משש לירות חובות ואינני יודע איך
לצאת מזה. מאוד מאוד אבקשכם שתבררו ב D.I.C את הסיבה למה אינני מקבל
את הכסף שאתם שולחים לי בסדר גמור. קשה לי מאוד מאוד לבקש הלואות נוספות אצל
העצורים בו בזמן שאת זה שלקחתי אצליהם לפני זה עוד לא סלקתי. אם אפשרי לשלוח לי שוה כסף.
כגון סבון משחת שנים בולים וסגריות הרי אקוה לצאת מהחובות שאני חייב. כידוע לכם ממכתבי
הקודם הרי התחלנו ללמוד את מסכת קידושין עם כבוד הרב לומדים אנחנו פעמים בשבוע

III
כל פעם שעתים. צריך אנכי לצין שהוא מסביר יפה מאוד וניכר שהוא יודע גם הרבה
ללמוד. היתי רוצה מאוד מאוד לדעת מה אומר העורך דין בקשר אלי. כל פעם אתם כנראה
משתמטים מלכתוב לי אודות הנושא הזה. אבל מאוד מאוד היתי רוצה לדעת מה הוא אומר
אודותי ומה הם הסיכוים שלי לשחרור מכאן. כתבו לי אודות כל זה בפרוטרות. האם קבלתם
כבר דרישת שלום מאלו שיצאו מכאן לפני שבועים, זאת אומרת שני המאושרים שהשתחררו
מכאן. מזג האויר הוא לא רע כעת אצלינו. מזג האויר דומה מאוד לארץ ישראל. מה נשמע
בארץ ישראל בקשר למסחר האם הורידו כבר את כל ההגבלות בקשר למסחר. ואיך מסחר
השמרים כעת האם הוטב קצת הפדיון. אנא כתבו לי אודות הכל ממה שנשמע אצליכם וממה
שנשמע בעסקי המסחר. מה שלום הסבא היקר ואיך הוא מרגיש את עצמו בבריאות. אבקשכם
למסור לו דרישת שלום לבבית ממני. כמו כן ליתר אנשי משפחתינו וגם להורים של
(אביבא ז"ל) מה נשמע אצליהם ואיך הם מרגישים את עצמם בבריאות ? מאוד מתפלא
אנכי על זה שאינני מקבל מכתבים מאחותי וגיסי היקרים מהי הסיבה ? הלא כל פעם היתי
עונה להם על המכתבים שלהם ולמה הסיבה שהפסיקו לכתוב לי. מאוד אבקש שהם יחדשו
את כתיבת המכתבים אלי ? מה נשמע אצליהם ואיך הם מרגישים את עצמם בבריאות ? ואיך
מצב הפרנסה אצליהם ? מה שלום אחי איפה הם לומדים כעת והאם הם עוזרים לכם קצת
בעבודת החנות. מקוה אנכי שבשבת אחים יחד ביום הבכרון של האדמו"ר זצ"ל בראש חודש
אייר הזכרתם אותי לטובה יהי רצון שהוא יהיה מליץ יושר טוב עבורי בפני אבינו
שבשמים. מאחל אני לכם כל טוב. היו בריאים ושלמים. ד"ש מכבוד הרב שרייבום אליכם.
ממני בנכם אחיכם וגיסכם המתגעגע אליכם מחבק ומנשק את כולכם
א. שמואל קופילוביץ

עמוד 2/3
עמוד 3/3

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: שמואל קופילוביץ'
מיקום: סודן / אריתריאה
תאריך: 12.05.1946

מקבל/ת המכתב

שם: אהרון קופילוביץ'
מיקום: רמת גן, ישראל

כתב היד

עמוד 1/3

מכתב מס. 102 (12.5.1946)

From: Shmuel Kopelowitz To: Mr. Aron Kopelowitz
c/o A. I. G C. I. D Ramat – Gan
H.q. Palestine Police Arlozorov str. House Hamburger
Jerusalem Palestine
ב"ה יום א' פרשת בהר כ"ו לספירת העומר י"א אייר שנת תש"ו 12.5.46
לכבוד הורי אחי ואחותי וגיסי היקרים שלום וכל טוב אמן !
מה שלומכם אבא ואמא יקרים ? ואיך אתם מרגישים את עצמכם בבריאות ? איך מצב
הפרנסה כעת אצליכם ? אני ב"ה בריא ושלום ומקוה אותו הדבר לשמוע גם מכם.
זה כבר למעלה משבועים שלא קבלתי מכם שום מכתב. המכתב האחרון שקבלתי היה
מתאריך 26.3.46 אחרי התאריך הזה לא קבלתי שום מכתב נוסף. אבל מקוה אנכי
שלכל הפחות את המכתבים שלי אתם מקבלים בסדר גמור. כמו כן מתפלא אנכי על זה
שכבר הרבה זמן לא קבלתי מכם חבילות עיתונים. האם אתם לא שולחים לי יותר ? אבקשכם
באפשרות הראשונה לחדש את משלוח העתונים. קשה מאוד לכתוב מכתב מבלי שמקבלים
מכתב. אבל יודע אנכי הורי היקרים שלא אתם אשמים בזה. משתדל אנכי לכתוב לכם
מכתבים ארוכים אבל האמינו לי הורי שלפעמים קשה לכתוב אפילו מכתב קצר ולא מכתב ארוך.
לכתוב לכם אודות חיינו כאן הרי כתבתי לכם כל כך הרבה שחושש אנכי אם אמשיך לכתוב
לכם אודות הנושא הזה הרי זה ישעמם אותכם. אבל את חובתי אמלא ואכתוב את
המכתבים שהם כבר כל כך נמאסו עליכם וגם עלי. מתי נזכה כבר לדבר אחד עם השני פה אל פה
ולא על ידי מכתבים. אבל בטוחני שגם היום הזה יגיע אם במוקדם או במאוחר. העיקר
זה לא להתיאש צריך לקות ולהאמין שהיום הזה יבוא. החיים אצלי נמשכים מבלי שום שינוים
עוד פעם לימודים כביסה ותיקון גרבים או דברים אחרים. בזה עובר עלי רובו של היום. יום רודף

II
רודף יום וחודש חודש. וכך זהו המצב. כבר כמעט עשרים חודש עברו מאותו היום המר
שהפרידו אותי מכם. מבלי לדעת עבור מה. רבונו של עולם אתה העד שלי שאני חף מפשע
ולמה מגיע לי לסבול כל כך הרבה זמן. האם סאת יגוני עדין לא התמלאה ? לאלוהים פתרונים ?
מכם אני מבקש הורי היקרים שאל תפלו חס וחלילה לידי יאוש. כי היאוש הורסת את בריאות האדם
ועל הבריאות צריך מאוד מאוד לשמור. יהודי מבקש ראשית כל אצל אלוהים על בריאות
ואחרי זה על פרנסה. סימן שהעיקר אצל האדם זהו הבריאות. ולכן אבקשכם שתשמרו מאוד
מאוד על הבריאות. רוצה אנכי שבבוא היום ואזכה לרעות את גדרי התיל עם השומרים
שעליהם מאחוריהם. ולבוא אליכם ולחבק אותכם חזרה בזרועותי. ואז אראה שאתם ב"ה בריאים
ושלמים. לא צריך להיות מדוכאים. להתעודד ולעודד זהו העיקר בחיינו המרים שעובר עלינו.
ואני תפילה שלא יקח עוד הרבה זמן ונזכה להתראות שוב אחד אם השני. השיבנו "יי"
אלוהינו ונשובה חדש ימינו כקדם. זאת היא התפילה העיקרית שלי אצל בורא עולם ומקוה
אנכי שהוא ישמע לקול תפילתי הצנועה הזאת היוצאת מעומק הלב. בבריאות אני תודה לאל
בסדר גמור. בלימודי אנכי מתקדם לא רע. השאלה העקרית שמדאיגה אותי זאת היא שאלת
הכסף שאינני מקבל בסדר חייב אנכי כבר כאן למעלה משש לירות חובות ואינני יודע איך
לצאת מזה. מאוד מאוד אבקשכם שתבררו ב D.I.C את הסיבה למה אינני מקבל
את הכסף שאתם שולחים לי בסדר גמור. קשה לי מאוד מאוד לבקש הלואות נוספות אצל
העצורים בו בזמן שאת זה שלקחתי אצליהם לפני זה עוד לא סלקתי. אם אפשרי לשלוח לי שוה כסף.
כגון סבון משחת שנים בולים וסגריות הרי אקוה לצאת מהחובות שאני חייב. כידוע לכם ממכתבי
הקודם הרי התחלנו ללמוד את מסכת קידושין עם כבוד הרב לומדים אנחנו פעמים בשבוע

III
כל פעם שעתים. צריך אנכי לצין שהוא מסביר יפה מאוד וניכר שהוא יודע גם הרבה
ללמוד. היתי רוצה מאוד מאוד לדעת מה אומר העורך דין בקשר אלי. כל פעם אתם כנראה
משתמטים מלכתוב לי אודות הנושא הזה. אבל מאוד מאוד היתי רוצה לדעת מה הוא אומר
אודותי ומה הם הסיכוים שלי לשחרור מכאן. כתבו לי אודות כל זה בפרוטרות. האם קבלתם
כבר דרישת שלום מאלו שיצאו מכאן לפני שבועים, זאת אומרת שני המאושרים שהשתחררו
מכאן. מזג האויר הוא לא רע כעת אצלינו. מזג האויר דומה מאוד לארץ ישראל. מה נשמע
בארץ ישראל בקשר למסחר האם הורידו כבר את כל ההגבלות בקשר למסחר. ואיך מסחר
השמרים כעת האם הוטב קצת הפדיון. אנא כתבו לי אודות הכל ממה שנשמע אצליכם וממה
שנשמע בעסקי המסחר. מה שלום הסבא היקר ואיך הוא מרגיש את עצמו בבריאות. אבקשכם
למסור לו דרישת שלום לבבית ממני. כמו כן ליתר אנשי משפחתינו וגם להורים של
(אביבא ז"ל) מה נשמע אצליהם ואיך הם מרגישים את עצמם בבריאות ? מאוד מתפלא
אנכי על זה שאינני מקבל מכתבים מאחותי וגיסי היקרים מהי הסיבה ? הלא כל פעם היתי
עונה להם על המכתבים שלהם ולמה הסיבה שהפסיקו לכתוב לי. מאוד אבקש שהם יחדשו
את כתיבת המכתבים אלי ? מה נשמע אצליהם ואיך הם מרגישים את עצמם בבריאות ? ואיך
מצב הפרנסה אצליהם ? מה שלום אחי איפה הם לומדים כעת והאם הם עוזרים לכם קצת
בעבודת החנות. מקוה אנכי שבשבת אחים יחד ביום הבכרון של האדמו"ר זצ"ל בראש חודש
אייר הזכרתם אותי לטובה יהי רצון שהוא יהיה מליץ יושר טוב עבורי בפני אבינו
שבשמים. מאחל אני לכם כל טוב. היו בריאים ושלמים. ד"ש מכבוד הרב שרייבום אליכם.
ממני בנכם אחיכם וגיסכם המתגעגע אליכם מחבק ומנשק את כולכם
א. שמואל קופילוביץ

עמוד 2/3
עמוד 3/3

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: חיים יפה
מיקום: פאיד, מצרים
תאריך: 1973-11-18

מקבל/ת המכתב

שם: אהרון קופילוביץ'
מיקום: רמת גן, ישראל
close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות