אוֹצָרוֹת
1923 14 בנובמבר

שני צעירים מברלין אשר הקימו אגודת צעירים ציונים, כותבים ליצחק בן־צבי על אגודתם

ל' טשסקיס, א' דויסק ברלין, גרמניה פורסם על ידי מערכת אוצרות

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

שני צעירים מברלין כותבים ליצחק בן-צבי, "אחד המנהלים של הישוב העברי בארץ", בדבר מטרת אגודתם החדשה: 'ציונים אקטיביים'. השניים, יו"ר האגודה ל' טשסקיס (ליאו צ'סקיס) ומזכיר האגודה א' דויסקו (דאביסקי), ממקימי תא המזוהה עם זאב ז'בוטינסקי וההשקפה הרביזיוניסטית בציונות, למעשה מעודדים את בן-צבי לבחור בדרך זו, ולימים לשתף פעולה ברוח זו ולהנחילה בקרב צעירים לקראת עלייה לארץ ישראל. מקור המכתב: ארכיון המדינה, פ-1973/7, עמוד 136.

שני צעירים מברלין כותבים ליצחק בן-צבי, "אחד המנהלים של הישוב העברי בארץ", בדבר מטרת אגודתם החדשה: 'ציונים אקטיביים'. השניים, יו"ר האגודה ל' טשסקיס (ליאו צ'סקיס) ומזכיר האגודה א' דויסקו (דאביסקי), ממקימי תא המזוהה עם זאב ז'בוטינסקי וההשקפה הרביזיוניסטית בציונות, למעשה מעודדים את בן-צבי לבחור בדרך זו, ולימים לשתף פעולה ברוח זו ולהנחילה בקרב צעירים לקראת עלייה לארץ ישראל. מקור המכתב: ארכיון המדינה, פ-1973/7, עמוד 136.

כתב היד

עמוד 1/1

ברלין, יום י"ד לנובמבר 1923

למר בן-צבי
ירושלים

אדון נכבד!
לפני שבועות מספר נוסדה בברלין אגודת צעירים ציונים העומדת
על בסיס תכנית האקטיביזם הציוני, ששמה למטרה סופית של עבודתה –
רב [רוב] עברי בארץ ישראל עומדת ברשות עצמה. מטרתה הקרובה היא א) שינוי
כל שיטת ממשלת ארץ ישראל בהסכם עם המטרה הסופית של התנועה הציונית
ב) התפתחות גופנית מקיפה של הנער [הנוער] העברי בגלות בתור הכנה בעד א"י.
האמצעים להשגת המטרות האלה הם: 1) יצירת קבוצה תקיפה למדי כדי
לרכש השפעה שולטת על מהלך מדיניות התנועה הציונית 2) יצירת קבוצות
צעירים מקומיות על היסודות של נקודה ב).
הננו מודיעים לכ' [לכבודו] את אלה הדברים בהיותו ידוע לנו כאחד המנהלים
של הישוב העברי בארץ, העומד קרוב למהלך מחשבותינו ביחוד בנוגע לנקודה ב).
על כן הננו מרשים לעצמנו לפנות אל כ' בבקשה להואיל להודיע לנו על דבר
קיום הגדוד העברי בארץ, גם על דבר האפשרות ליסד אגודות מהטפס [מהטיפוס?] שלנו
בארץ ישראל אם כאלה אינן קימות עוד שמה.
בשם האגודה הננו מודים לכ' למפרע ומביעים תקותנו לבא אתו
בזמן היותר קרוב במשא ומתן בכתב בנוגע לשאלות האלה.
בברכת התחיה וכבוד גמור
יושב ראש האגודה: ל. טשסקיס
מזכיר: א. דויסקי

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: ל' טשסקיס, א' דויסק
מיקום: ברלין, גרמניה
תאריך: 14.11.1923

מקבל/ת המכתב

שם: יצחק בן צבי
מיקום: ירושלים, פלשתינה

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/1

ברלין, יום י"ד לנובמבר 1923

למר בן-צבי
ירושלים

אדון נכבד!
לפני שבועות מספר נוסדה בברלין אגודת צעירים ציונים העומדת
על בסיס תכנית האקטיביזם הציוני, ששמה למטרה סופית של עבודתה –
רב [רוב] עברי בארץ ישראל עומדת ברשות עצמה. מטרתה הקרובה היא א) שינוי
כל שיטת ממשלת ארץ ישראל בהסכם עם המטרה הסופית של התנועה הציונית
ב) התפתחות גופנית מקיפה של הנער [הנוער] העברי בגלות בתור הכנה בעד א"י.
האמצעים להשגת המטרות האלה הם: 1) יצירת קבוצה תקיפה למדי כדי
לרכש השפעה שולטת על מהלך מדיניות התנועה הציונית 2) יצירת קבוצות
צעירים מקומיות על היסודות של נקודה ב).
הננו מודיעים לכ' [לכבודו] את אלה הדברים בהיותו ידוע לנו כאחד המנהלים
של הישוב העברי בארץ, העומד קרוב למהלך מחשבותינו ביחוד בנוגע לנקודה ב).
על כן הננו מרשים לעצמנו לפנות אל כ' בבקשה להואיל להודיע לנו על דבר
קיום הגדוד העברי בארץ, גם על דבר האפשרות ליסד אגודות מהטפס [מהטיפוס?] שלנו
בארץ ישראל אם כאלה אינן קימות עוד שמה.
בשם האגודה הננו מודים לכ' למפרע ומביעים תקותנו לבא אתו
בזמן היותר קרוב במשא ומתן בכתב בנוגע לשאלות האלה.
בברכת התחיה וכבוד גמור
יושב ראש האגודה: ל. טשסקיס
מזכיר: א. דויסקי

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אליעזר לובראני
מיקום: חיפה
תאריך: 1954-07-28

מקבל/ת המכתב

שם: יצחק בן צבי
מיקום: ירושלים, פלשתינה

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות