אוֹצָרוֹת
1941 02 בספטמבר

הרב יוחנן זרחי זופוביץ כותב לעמיתו

הרב יוחנן זרחי זופוביץ טבריה, ישראל פורסם על ידי משה שרון

כתב היד

1 דפי המכתב

סיפור רקע

קשריו הטובים של הרב זרחי עם הראשון לציון הרב בן ציון חי עוזיאל.

קשריו הטובים של הרב זרחי עם הראשון לציון הרב בן ציון חי עוזיאל.

כתב היד

עמוד 1/1

לכבוד
מרן הרב הגאון הגדול ראשון לציון.תפארת יאורון. רבי בן ציון ליון מאיר חי עוזיאל אליט"ר

הרב הראשי לא״י. יכוננה ה עולם ועד.

אחדש״הדר״ג ככבוד והערצה, ובברכת השנים, לחיים טובים ומתוקנים בשמחה ורננים.

בתור רב של הקהילה העברית, כנסת ישראל, הנני מתכבד לבוא לכבוד מרן שליט״א בדברים כלהלן: הנה אמרי עובי הביתה מירישלים עיה"ק, שדיברתי שם פ״א׳פ,עם הדב"ג בדבר […] המטבחיים כאן. מלאתי שהקלקלה לעינה עומדת ועוד הולכת ומתרחבת. הכלבים נשאו ראש [..]
ניחא להו.והנה ראיתי ההזמנה השניה, שמרן שלח להמעונינים בזה, למטיבי לכת וגם להולכי עקלקלות. אבל הפורלים עושים דין לעלמם. ולא יעלו ויביאו אל המקום אשר לידר ה׳. לעשות ככל אשר יורו הרבנים הראשיים עפ״י התורה וירבו בדימויים לכדי להרחיב הפירמה. והשייכים הותיקים הרמים הגדולים.
רבי אהרן גולדזיל ורבי [..] שולמן, מוכנים לקבל עליהם את דין הרבנות הראשית היו בכל תוקפם [..]. תפירת הטי״ת לפני ב־יד הגדול. ולכן לכדי לגדול גדר ולעמוד בפקץ,[….] שהם עגולים
להאכיל ניוט וחלב כמעשה שהיה שלהתאתמת הרבנים מכל המפלגות ביערנו הרע מררב המתנו.
עכשיו חזרו לקורס לרינה האמת להיות נר לרגלכם יתדליקו את החשמל של התוה"ק לשלול […] על שחיטת פורלי הגדר. עד אשר יעמדו למשפט כפני הרבנות הראשית.

ומה נורא הדבר שהפולשים שהתלמדו מלאכת הקו״ב לפני עשר שנים מבלי שהתעסקו בזה עד־ עכשיו, לא קרו [..] לפני שיסתכם ועל דעת עלמם עוסקים בבדיקות ובקליפת […] של הקלבים. יאם תלף הוראה מלפניכם לפי ראות עיניכם, להכניס שי״בים [..] יתמנו על פיכם ועל פי הרבנות המקומית ודעת היןהל.

ואני מתכבד לבקש את פני כבוד הדר״ג שליט׳׳ח. שביתר עם כביד מרן הרב הגאון. רבינו יבחין [..] הלוי הרצוג שליט"א. הרב […] השני, תשימי מהר קץ לחזיון המר הזה ולא תקבלו שום דיחוי אחר ויהי ה׳ עמכם ושלום על ישראל.

בכבוד והערכה וברכת כטוב, יוחנן בן ציון חי עוזיאל, רב הקהילה הנ"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: הרב יוחנן זרחי זופוביץ
מיקום: טבריה, ישראל
תאריך: 02.09.1941

מקבל/ת המכתב

שם: הרב בן ציון חי עוזיאל
מיקום: ירושלים, ישראל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

כתב היד

עמוד 1/1

לכבוד
מרן הרב הגאון הגדול ראשון לציון.תפארת יאורון. רבי בן ציון ליון מאיר חי עוזיאל אליט"ר

הרב הראשי לא״י. יכוננה ה עולם ועד.

אחדש״הדר״ג ככבוד והערצה, ובברכת השנים, לחיים טובים ומתוקנים בשמחה ורננים.

בתור רב של הקהילה העברית, כנסת ישראל, הנני מתכבד לבוא לכבוד מרן שליט״א בדברים כלהלן: הנה אמרי עובי הביתה מירישלים עיה"ק, שדיברתי שם פ״א׳פ,עם הדב"ג בדבר […] המטבחיים כאן. מלאתי שהקלקלה לעינה עומדת ועוד הולכת ומתרחבת. הכלבים נשאו ראש [..]
ניחא להו.והנה ראיתי ההזמנה השניה, שמרן שלח להמעונינים בזה, למטיבי לכת וגם להולכי עקלקלות. אבל הפורלים עושים דין לעלמם. ולא יעלו ויביאו אל המקום אשר לידר ה׳. לעשות ככל אשר יורו הרבנים הראשיים עפ״י התורה וירבו בדימויים לכדי להרחיב הפירמה. והשייכים הותיקים הרמים הגדולים.
רבי אהרן גולדזיל ורבי [..] שולמן, מוכנים לקבל עליהם את דין הרבנות הראשית היו בכל תוקפם [..]. תפירת הטי״ת לפני ב־יד הגדול. ולכן לכדי לגדול גדר ולעמוד בפקץ,[….] שהם עגולים
להאכיל ניוט וחלב כמעשה שהיה שלהתאתמת הרבנים מכל המפלגות ביערנו הרע מררב המתנו.
עכשיו חזרו לקורס לרינה האמת להיות נר לרגלכם יתדליקו את החשמל של התוה"ק לשלול […] על שחיטת פורלי הגדר. עד אשר יעמדו למשפט כפני הרבנות הראשית.

ומה נורא הדבר שהפולשים שהתלמדו מלאכת הקו״ב לפני עשר שנים מבלי שהתעסקו בזה עד־ עכשיו, לא קרו [..] לפני שיסתכם ועל דעת עלמם עוסקים בבדיקות ובקליפת […] של הקלבים. יאם תלף הוראה מלפניכם לפי ראות עיניכם, להכניס שי״בים [..] יתמנו על פיכם ועל פי הרבנות המקומית ודעת היןהל.

ואני מתכבד לבקש את פני כבוד הדר״ג שליט׳׳ח. שביתר עם כביד מרן הרב הגאון. רבינו יבחין [..] הלוי הרצוג שליט"א. הרב […] השני, תשימי מהר קץ לחזיון המר הזה ולא תקבלו שום דיחוי אחר ויהי ה׳ עמכם ושלום על ישראל.

בכבוד והערכה וברכת כטוב, יוחנן בן ציון חי עוזיאל, רב הקהילה הנ"ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי המכתב

הכותב/ת

שם: אפרים שרגא וינגוט
מיקום: צפת
תאריך: 1946-07-21

מקבל/ת המכתב

שם: הרב בן ציון חי עוזיאל
מיקום: ירושלים, ישראל

מכתבים קשורים

מכתבים נוספים הקשורים למכתב שקראת

close
img
Design: Go Create Development: Web Skipper
reg

כניסה

אם יש לכם כבר חשבון, הכנסו עם קוד חד פעמי, או עם השם והסיסמה שלכם

הרשמה

הרשמו לאתר אוצרות וחברו את הסיפור שלכם לסיפור הלאומי של ארץ ישראל

  • eye

תפריט נגישות